ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Cem ul Fevaid  > Av ve avlanma
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Av ve avlanma  (Okunma Sayısı 1104 defa)
10 Ocak 2011, 18:23:07
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Ocak 2011, 18:23:07 »AV VE AVLANMA3864- Adiyy bin Hatim radiyallahu anh'dan:

Dedim ki:

"Ey Allah'ın Resulü! Ben besmele çeke­rek köpeğimi (avlamaya) gönderiyorum."

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Besmele çekerek köpeğini gönderdiğinde eğer yakalayıp onu öldürürse ve yerse, onu sakın yeme! Çünkü o, kendisi için yakalamıştır."

"Ben köpeğimi avın peşine salıyorum. Sonra onunla başka bir köpek gönderiyorum. Hangisinin yakaladığını bilemiyorum. (Bu durum karşısında ne yapayım?)" dedi. Şöyle buyurdu:

"Yeme! Çünkü sen, kendi köpeğin için besmele çektin; başkası için çekmedin."

"Zıpkın atarak avlarsam?"       

"Onun kesen kısmı ile avlarsan ye; eni ile avlayıp öldürürse, yeme; çünkü o, bir yerine vurulup öldürülmüş hayvan hükmündedir" buyurdu.[1]

 

3865- Diğer rivayet:

"Besmele çekerek köpeğini gönderip de köpek onu öldürürse, ye; (şayet köpek) yerse yeme! Çünkü o, kendi nefsi için yakalamıştır. Eğer birkaç köpek bir araya gelip yakalarlar­sa ve onu öldürürlerse, Allah'ın adı da anıl-mazsa, o zaman yeme! Çünkü onu köpeklerin hangisinin öldürdüğünü bilemezsin. Eğer av hayvanına ok atarsan, bir veya iki gün sonra onu bulursan ve üzerinde senin okunun yara­sı varsa, ye! Eğer suya düşmüş ise yeme!" [Mâlik hariç, Altı hadis imamı][2]

 

3866- Ebû Sa'lebe el-Huşenî radiyallahu anh'dan:

Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü! Ben eği­tilmiş köpeğimle de, eğitilmemiş köpeğimle de avlıyorum." Şöyle buyurdu:

"Eğitilmiş köpeğin avladığını Besmele çe­kip ye! Eğitilmemiş köpeğinle avladığını ise kesimine yetişirsen ye!" buyurdu.[3]

 

3867- Diğer rivayet:

"Eğitilmiş köpeklerin tutarsa avladıkları­nı, kesilsin, kesilmesin ye!" "Şayet ondan yemişlerse?" "Ondan yemiş olsalar bile" buyurdu.[4]

 

3868- Diğer rivayet: "Bir av (hayvanına) attığın zaman; onu üç gün sonra bulursan ve kendi okunu onun üstünde görürsen, eğer kokmamışsa ye!"[5]

 

3869- Diğer rivayet: "Üç gün sonra bu­lursan ye; ancak eğer kokmuş ise bırak ye­me!" [Bu iki rivayet de Mâlik hariç, Altı hadis imamı­na aittir.][6]

 

3870- Mâlik radiyallahu anh'dan:

Sa'd bin Ebî Vakkâs radiyallahu anh'dan: "Ona, eğitilmiş köpeğin öldürdüğü av hayvanının hükmünü sordular; şöyle dedi: «Bir parçası bile kalsa ye!»"[7]

 

3871- Abdullah bin Muğaffel radiyallahu anh'dan:

"Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, parmakla taşı atmayı yasaklayıp şöyle dedi: «O, av hayvanını öldürmez, düşmanı da kaçırmaz, lâkin göz çıkarır, diş kırar»."

[Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî.][8]

 

3872- Câbir radiyallahu anh'dan: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

bir Mecûsî köpeğinin tutup yakaladığı avın etini yemeyi yasaklamıştır." [Tirmizî][9]

 

3873- Câbir radiyallahu anh'dan: "Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem bizi, üçyüz kişi süvari olarak bir müfreze halinde gönderdi. Kumandanımız Ebû Ubey-de idi. Kureyş kervanını takip edip gözetli­yorduk. Yarım aya yakın bir süre sahilde kal­dık; açlık başımıza vurmuştu. Ağaçtan dökü­len yaprakları yiyecek kadar çaresiz kaldık. Bu nedenle (daha sonra) «Yaprak ordusu» adı ile anıldık. Derken deniz «anber» denilen bir hayvanı (balina?) kıyıya attı. Tam yarım ay onun etinden yedik, yağı ile yağlandık. Vü­cutça kendimize geldik, bayağı şişmanladık. Ebû Ubeyde onun kaburgalarından birini alıp dikti, sonra ordudaki en uzun adamı arayıp buldu. En uzun deveye onu yükledi. Altından geçti. Onun gözünün çukurunda dört kişilik bir grup oturdu. Gözünden şu kadar külle yağ çıkardık. Yanımızda bir dağarcık hurma vardı. Ebû Ubeyde ondan bize (başlangıçta) birer avuç verirdi, sonra birer hurma vermeye baş­ladı. Vermeyince bittiğini anladık."

[Altı hadis imamı.][10]

 

3874- Onun rivayetlerindendir: "Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi Ebû Ubeyde'nin kumandası altında bir müfreze olarak gönderdi. Kureyş kervanını karşılaya­caktık. Bize bir dağarcık hurma verdi. Çünkü ondan başka verecek bir şey bulamamıştı.

Ebû Ubeyde gayet iktisatlı ve idareli olarak bize birer hurma veriyordu." Benzerini anlat­tı. Onda şöyle geçer: "Deniz bizim için kıyıya yüksek bir kum yığınını andıran bir şey bırak­tı, gittik baktık ki adına «anber» denilen koca­man bir hayvan (balina)... Ebû Ubeyde: «Bu ölmüştür (leştir)» dedi; sonra da şöyle ilave etti: «Hayır biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in elçileriyiz, üstelik Allah yolun­dayız. Zor durumda kaldınız, ölü de olsa bun­dan yiyiniz!» dedi.

Onun yanında bir ay kaldık, üçyüz kişi idik; yedik, şişmanladık. Gözünün içinden görünmeyen yerinden kulleler dolusu yağ çı­karıyorduk, öküz gibi yahut öküz kadar par­çalar kesiyorduk. Ebû Ubeyde içimizden onüç kişi alıp onun gözünün yanında oturttu." Bu rivayette ayrıca şöyle geçer:

"Etinden kavurmalar yaptık. Azık edin­dik. Medine'ye geldiğimizde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e varıp durumu anlattık. (Hükmünü sorduk) Şöyle buyurdu:

"O, ancak Allah'ın size ihsan ettiği bir rızıktır. Beraberinizde onun etinden bir şey var mıdır, bize de yediresiniz!" Ondan bir parça ona gönderdik ve o da ondan yedi.[11]

3875- Bir rivayette: "Bir adam, üç tane deve kesti, sonra üç daha, sonra üç deve daha kesti. Ebû Ubeyde sonra onu menetti."[12]

 

3876- Bir rivayette: "Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi üçyüz kişi ve azıklarımızı da sırtımıza yüklemiş olarak gönderdi."[13]

 

3877- Bir rivayette: "Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üçyüz kişilik bir müf­rezeyi Ebû Ubeyde'nin kumandası altında gönderdi. Azıkları bitti. Ebû Ubeyde azıkları­nı bir dağarcıkta topladı. Her gün yanımıza gelip her birimize birer hurma veriyordu."[14]

 

3878- Rivayetlerinden biri: "Benim içlerinde olduğum bir müfrezeyi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deniz sahiline gön­derdi." Benzerini anlattı. Bu rivayette şöyle geçer:

"Tam on sekiz gün, ordu ondan (balina­dan) yedi."[15]

 

3879- Rivayetlerinden birisinde: "Cüheyne topraklarına bir müfreze gönderdi" şeklin­de başlar.[16]

 

3880- Bir başka rivayette: "Yolun bir kıs­mında azıklarımız tükendi. Ebû Ubeyde em­retti, ordunun azıkları bir dağarcığa toplanıp dolduruldu" ibaresi yer almıştır.[17]

 

3881- Rivayetlerinden birisinde şöyle ge­çer: Kays bin Sa'd, babasına şöyle dedi: "Ben de ordunun içindeydim, aç kaldılar. (Kuman­dan Ebû Ubeyde) «Deve kes!» dedi. Kestim (yediler), sonra gene acıktılar. «Kes!» dedi, yine kestim. Yine acıktılar. Sonra «Kes!» de­di. Kestim yediler, yine acıktılar. Ondan son­ra kesmekten alıkondum."[18]

 

3882- Câbir radiyallahu anh'dan: (Allah'm Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem buyurdu:)

"Denizin dışarıya attığını ya da denizin çekilip üstte karada bıraktığını yiyin. Suyun içinde ölüp de üste çıkanını yemeyin!"

[Ebû Dâvud. Ayrıca mevkuf olarak da rivayet edil­miştir.][19]

 

3883-  Ömer'in azatlısı Sa'd el-Cârî radi­yallahu anh'dan:

"İbn Ömer'e denizde birbirlerini öldüren ya da soğuktan ölen balıklar hakkında sor­dum. Şöyle dedi: «Yenmesinde bir sakınca yoktur.» Sonra aynısını İbn Amr bin el-As'a da sordum. O da aynı cevabı verdi." [Mâlik][20]

 

3884- İbn Ömer radiyallahu anh'dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

"Av ve koyun köpeği dışında her kim kö­pek beslerse bu, her gün onun ecrinden iki kı­rat eksiltir."

Salim (b. Abdillah b. Ömer) dedi ki: Ebû Hureyre radiyallahu anh şöyle derdi: "Ya da tarla bekçisi olan köpek beslerse." —kendisi­nin de tarlası vardı.—[21]

 

3885- Diğer rivayet: "Av köpeği ile koyun bekleyen köpek hariç, her kim köpek edinirse, her gün amelinden bir kırat eksilir."[22]

 

3886- Ebû Hureyre radiyallahu anh'dan: (Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem buyurdu:)

"Av ve koyun köpeği dışında köpek besle­yenin amelinden her gün bir kırat eksilir."[23]

 

3887- Diğer rivayet:  "Hayvan bekleyen köpek, ekin bekleyen köpek ya da av köpeği dışında, her kim köpek edinirse, her gün ec­rinden bir kırat eksilir." Zührî der ki: Bu, İbn Ömer'e anlatılınca şöyle dedi: "Allah, Ebû Hureyre'yi esirgesin; o, (bunu daha iyi bilir zira) ekin tarlası sahibi idi."[24]

 

3888- Diğer rivayette:  "İki kırat" diye geçmiştir [Mâlik hariç, Altı hadis imamı.][25]

3889- eş-Şerîd radiyallahu anh'dan:

(Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sel­lem buyurdu:)

"Kim serçe kuşunu oyun maksadıyla öl­dürürse, kıyamet günü yüksek sesle ondan da­vacı olup şöyle diyecek: «Ey Rabbim, falan adam beni yararlanmak için değil de oyun oy­namak için öldürdü»." [Nesâî][26]


[1] Bu hadisi Buhârî (zebâih ve's-sayd 3, VI, 218; tev-hîd 13/5, VIII, 170), Müslim (sayd 1, s. 1529), Ebû Dâ­vud (no. 2847), Tirmizî (no. 1465), Nesâî (sayd 3, VII, 180-1; 5, VII, 181-2; 6, VII, VII, 182; 21, VII, 194) ve İbn Mâce (no. 3215), eş-Şâbî an Adî asl-ı senedi ile ; Buhârî (buyu' 3/3, III, 5; zebâih ve's-sayd 1,2, VI, 218; 7, VI, 220; 9, 10, VI, 221), Müslim (sayd 2-7, s. 1530-1), Ebû Dâvud (no. 2848-2851), Tirmizî (no. 1467, 1469-1472), Nesâî (sayd 1, VII, 179; 2, VII, 180; 7/1-5, VII, 182-3; 8/1-2, VII, 183-4; 18/1-2, VII, 192-3; 23/1-2, VII, 195) ve İbn Mâce (no. 3215), İbrahim en-Neha'î an Hemmâm b. el-Hâris un Adî asl-ı senedi...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Av ve avlanma
« Posted on: 02 Haziran 2020, 20:03:31 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Av ve avlanma rüya tabiri,Av ve avlanma mekke canlı, Av ve avlanma kabe canlı yayın, Av ve avlanma Üç boyutlu kuran oku Av ve avlanma kuran ı kerim, Av ve avlanma peygamber kıssaları,Av ve avlanma ilitam ders soruları, Av ve avlanmaönlisans arapça,
Logged
01 Temmuz 2019, 15:40:41
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.885Site
« Yanıtla #1 : 01 Temmuz 2019, 15:40:41 »

Esselamu aleyküm Rabbim paylaşım için razı olsun Rabbim bizleri doğru işler yapanlardan eylesin
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
01 Temmuz 2019, 16:42:49
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.060


« Yanıtla #2 : 01 Temmuz 2019, 16:42:49 »

Esselamu aleykum. Rabbim razı olsun bilgilerden kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &