- Sitemap
Örümcekler ve Botlar için Hazırlanmıştır.
KonuGönderenGörüntülenme Cevaplayan ID
Alım satım akdin de taraflardan biri,akte zarar vericek şart koşulabilir mi? Rüveyha14490 6 136123
Satıcı, içinde belirli bir müddet ücretsiz oturması şartıyla evini satabilir mi? Rüveyha735 0 136122
Alım satım akdi yapanların,herhangi bir şart koşmaları caiz midir? Rüveyha1245 2 136121
İhram namazının hükmü nedir? mevlüdekalınsaz2007 11 136120
İhramlının saç kremi vb. şeyleri kullanmasının hükmü nedir? mevlüdekalınsaz524 0 136119
İhramdan çıkma aşamasına geldiği halde tıraş olmadan elbise giyen kişiye? mevlüdekalınsaz580 0 136118
Hac için ihrama girdikten sonra hac menasikinden hiçbirini yapmadan tıraş olan? mevlüdekalınsaz1309 6 136117
İhramlı iken traş olan veya kasık ve koltuk altlarındaki tüyleri temizleyen? mevlüdekalınsaz504 0 136116
İhramlının tırnak kesmesinin veya kopmak üzere olan bir tırnağı koparmasının? mevlüdekalınsaz1627 9 136115
Vakti geldiğinde sakal traşı ile ihramdan çıkılır mı? mevlüdekalınsaz778 1 136114
Mekke’ye ihramlı olarak girmelerine izin verilmeyen kişilerin? mevlüdekalınsaz1139 5 136113
Umre ihramına girdiği halde, henüz tavaf ve say yapmadan? mevlüdekalınsaz1259 6 136112
Her umre için mikata gitmek gerekir mi? mevlüdekalınsaz2201 10 136111
Adet hali sona eren bir kadın henüz umrenin sa’yini yapmadan saçını keserse? mevlüdekalınsaz517 0 136110
Bir kadın ihramlı iken elbise değiştirebilir mi? mevlüdekalınsaz879 1 136109
Kadınlar ihramdan çıkmak için saçlarının ne kadarını kesmelidirler? mevlüdekalınsaz1694 8 136108
İhramlı iken sakal tıraşı olan kişinin ne yapması gerekir? mevlüdekalınsaz2364 15 136107
İhramlı kimsenin dikişli elbise veya iç çamaşırı giymesi durumunda? mevlüdekalınsaz485 0 136106
Hacda kurban kesmeden önce tıraş olana ceza gerekir mi? mevlüdekalınsaz1141 4 136105
Kıran haccına niyet eden bir kimse umre tavafını yapıp ihramdan çıkmadan? mevlüdekalınsaz508 0 136104
Tavaf yapmaksızın sa’y yapan ve tıraş olup ihramdan çıkan kimsenin? mevlüdekalınsaz952 4 136103
Tavaf ve sa’y yapmadan tıraş olup ihramdan çıkan kimsenin ne yapması gerekir? mevlüdekalınsaz754 1 136102
İhramlı kimse banyo yaparken ve çamaşır yıkarken? mevlüdekalınsaz501 0 136101
Hasta olduğu için tavaf ve say yapmadan bir gün süreyle elbise giymiş olan? mevlüdekalınsaz662 1 136100
Umre tavafını yapıp, sa’y yapmadan tıraş olarak ihramdan çıkan kişinin? mevlüdekalınsaz1235 6 136098
İhramlı kişinin giymesi gereken ayakkabı nasıl olmalıdır? mevlüdekalınsaz1296 5 136096
Temettu’ haccına niyet eden kimse umresini yapıp ihramdan çıktıktan sonra? mevlüdekalınsaz533 0 136095
Kıran haccına niyet etmiş olan kimse, ihram yasağı işlediği takdirde? mevlüdekalınsaz962 3 136094
Tavaf nedir ve kaç çeşit tavaf vardır? mevlüdekalınsaz815 0 136093
Haremi şerife girip çıkarken veya tavaf yaparken eli kadına değen kimsenin? mevlüdekalınsaz1338 9 136092
Tavaf namazını kılmadan birkaç defa tavaf yapmak doğru olur mu? mevlüdekalınsaz900 2 136091
Umre tavafını yaparken abdesti bozulan? mevlüdekalınsaz1583 9 136090
Namaz kılınması mekruh olan vakitlerde tavaf namazı kılınabilir mi? mevlüdekalınsaz1233 5 136089
Namaz kılınması mekruh olan vakitlerde tavaf yapılabilir mi? mevlüdekalınsaz1417 7 136088
Umre tavafının ilk dört şavtından birinde abdesti bozulan kimse? mevlüdekalınsaz761 2 136087
Sa’yden sonra kılınması gereken bir namaz var mıdır? mevlüdekalınsaz1216 5 136086
Mescitte uyuyan kişi uyandıktan sonra abdest almadan tavaf yapıp? mevlüdekalınsaz945 3 136085
Geçerli olmayan bir tavaftan sonra sa’y yapan kimsenin ne yapması gerekir? mevlüdekalınsaz1109 5 136084
Sa’y esnasında abdesti bozulan kişi ne yapmalıdır? mevlüdekalınsaz939 3 136083
Umrenin tavaf ve sa’yini tamamlayan ancak henüz tıraş olup ihramdan çıkmadan? mevlüdekalınsaz1032 4 136081
Meşru bir mazereti olmadığı halde arabaya binerek sa’y yapan kimsenin? mevlüdekalınsaz815 4 136080
Tavaf, geri geri yürüyerek yapılırsa geçerli olur mu? mevlüdekalınsaz1359 6 136079
Umre yapmak üzere ihrama girip Mekke’ye gelen kişi sağlık sorunları sebebiyle? mevlüdekalınsaz1910 8 136078
Menopoz dönemindeki kadının akıntıları ibadetlere engel olur mu? mevlüdekalınsaz813 2 136077
Normal adeti bittiği halde adetin azami süresi bitmeden? mevlüdekalınsaz628 0 136076
Sabah namazından sonra tavaf namazı kılınır mı? mevlüdekalınsaz1511 7 136075
Tavafın şavtlarının eksik yapılması durumunda ne gerekir? mevlüdekalınsaz1284 5 136074
Bir mazereti olmadığı halde tekerlekli sandalyeye binerek sa’y yapan kimsenin? mevlüdekalınsaz1197 6 136073
Sa’yin şavtlarını eksik yapan kişiye ne gerekir? mevlüdekalınsaz1535 5 136072
Kafilesi Mekke’den ayrılacak olan bir kadının özel hali sebebiyle? mevlüdekalınsaz466 0 136071
Tavaf esnasında abdesti bozulan kişinin ne yapması gerekir? mevlüdekalınsaz865 2 136070
Hacer-i esved’in selamlanması ve öpülmesinin hikmeti nedir? mevlüdekalınsaz1234 6 136069
Hacer-i esved’e dokunamamak hac veya umrenin eksikliğine sebep olur mu? mevlüdekalınsaz853 2 136068
Adeti bitmeden Mekke’den ayrılmak zorunda kalan kadın? mevlüdekalınsaz492 0 136067
Vaktinde atılamayan taşların kazası nasıl yapılır? mevlüdekalınsaz2181 13 136065
Fıtır sadakası ne demektir? mevlüdekalınsaz1552 11 136064
Kimler fıtır sadakası vermekle yükümlüdür? mevlüdekalınsaz1631 10 136063
Sadaka-i fıtırın, buğday, arpa, hurma veya üzüm olarak verilmesi zorunlu mudur? mevlüdekalınsaz1381 8 136062
Zekat veya sadaka-i fıtır cami inşaatı için verilebilir mi? mevlüdekalınsaz3044 18 136061
Vaktinde ödenmeyen sadaka-i fıtır borcu nasıl ödenir? mevlüdekalınsaz1323 5 136060
Yurtdışında çalışan kişi, sadaka-ı fıtırı bulunduğu ülke şartlarına göre mi? mevlüdekalınsaz1217 6 136059
Zekatın mahiyeti ve önemi nedir? mevlüdekalınsaz874 3 136058
Buluğ çağına ermemiş zengin çocukların malından “zekat” vermek gerekir mi? mevlüdekalınsaz566 0 136057
Babası ile birlikte oturan kimse zekat ile mükellef midir? mevlüdekalınsaz1584 6 136056
İnsanın kendi ihtiyacı için kullandığı araç-gereç ve malzemelere zekat düşer mi? mevlüdekalınsaz1264 6 136055
Fakir kiracıdan alınacak olan kira bedeli alınmayarak bu kira? mevlüdekalınsaz527 0 136054
Bir öğrencinin burs olarak aldığı para nisap mikatına ulaşırsa? mevlüdekalınsaz459 0 136053
Vergi, zekat yerine geçer mi? mevlüdekalınsaz1495 3 136052
İş/üretim makineleri için zekat vermek gerekir mi? mevlüdekalınsaz425 0 136051
Çay ve pancar ürünlerinden zekat vermek gerekir mi? mevlüdekalınsaz1261 7 136050
Öşrü verilmemiş arazi mahsulünden sadaka verilebilir mi? mevlüdekalınsaz1061 5 136049
Öşrü verilen mahsul elden çıkarılmayıp muhafaza edilirse? mevlüdekalınsaz495 0 136048
Serada üretilen ürünlerin zekatı nasıl verilmelidir? mevlüdekalınsaz528 0 136047
Bir sarraf zekatını nasıl vermelidir? mevlüdekalınsaz847 2 136046
Alacağın zekatını vermek gerekir mi? mevlüdekalınsaz744 3 136045
Kiralanan veya yarıcılıkla ekilen arazinin öşrü nasıl verilir? mevlüdekalınsaz415 0 136044
Zayi olan ürünün öşrünün verilmesi gerekir mi? mevlüdekalınsaz761 3 136043
Şirket ortakları nasıl zekat verirler? mevlüdekalınsaz426 0 136042
Ürün elde etmek için yapılan masraflar, öşür verilirken dikkate alınır mı? mevlüdekalınsaz426 0 136041
Kağıt paraların/banknotların zekatı verilir mi? mevlüdekalınsaz2034 7 136040
Kira gelirleri zekata tabi midir, nasıl hesaplanır? mevlüdekalınsaz1217 5 136039
Odun, kamış, ot gibi kendiliğinden yetişen ürünlerede öşür verilir mi? mevlüdekalınsaz473 0 136038
Hayvanların zekatı yerine değeri verilebilir mi? mevlüdekalınsaz824 1 136037
Farklı ayarda altını bulunan kimse zekatını nasıl hesaplar? mevlüdekalınsaz1082 3 136036
Gayr-i meşru yolla sağlanan kazançtan zekat vermek gerekir mi? mevlüdekalınsaz1804 10 136035
Şirkete ait malların zekatı nasıl verilir? mevlüdekalınsaz395 0 136034
Sivil toplum kuruluşlarına zekat verilebilir mi? mevlüdekalınsaz775 3 136033
Sütanne ve sütbabaya zekat verilir mi? mevlüdekalınsaz2648 10 136032
Üvey anne, üvey baba ve üvey çocuklara zekat ve fitre verilebilir mi? mevlüdekalınsaz2381 8 136031
Taşınmaz mallar için zekât vermek gerekir mi? mevlüdekalınsaz1429 7 136030
Kardan adam öldüğünde çocuklar ne yapar? halim939 5 136029
Zekat ve sadaka-i fıtır kimlere verilir? mevlüdekalınsaz720 3 136028
Zekat ve sadaka-i fıtır kimlere verilmez? mevlüdekalınsaz832 3 136027
Mescid-i Aksa'ya kar yağdı halim521 2 136026
Fakir çocukları evlendirmek ve sünnet ettirmek için harcanan para? mevlüdekalınsaz920 2 136025
Ramazan ayında belediye, dernek veya vakıflarca hazırlanan iftar yemekleri? mevlüdekalınsaz823 3 136024
Fakir, güçsüz, zayıf insanların sağlık tedavilerini yaptıran vakıf? mevlüdekalınsaz5253 4 136023
Bir firmanın, çalışanlarına dağıttığı yardımları zekat yerine sayabilir mi? mevlüdekalınsaz757 3 136022
Filistinli otistik çocuk Kur’ân-ı Kerîm’i hıfzetti halim673 3 136021
Fakir kardeşe zekat/fitre verilebilir mi? mevlüdekalınsaz2159 9 136020
tim35
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|

islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &