> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Siret Ansiklopedisi > Ayetlerle Delillendirmek Suretiyle Açıklaması
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ayetlerle Delillendirmek Suretiyle Açıklaması  (Okunma Sayısı 673 defa)
21 Ağustos 2012, 19:18:26
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 21 Ağustos 2012, 19:18:26 »16- Ayetlerle Delillendirmek Suretiyle Açıklaması

Bazı hallerde Hz. Peygamber, söylediği herhangi bir söze yahut belirttiği bir hükme, bir ayetle istidlal ettiğini belirtirdi. Bu açıklama çoğunlukla ilgili ayeti hadisin sonunda okuması tarzında olurdu. Bazen ayetin nüzulünün ardından, ondan çıkardığı neticeyi bildirir, yahut bir hadîs îrad ettikten sonra, fe innallahe yegûlü "çünkü Allah şöyle buyuru­yor..." şeklinde belirtir. Bazen ayeti herhangi bir şekilde aynen zikretmez, fakat onun mânasını ifade ettikten sonra, bu mânaya da­yanarak bir netice çıkarır. Bu türden netice çıkarmalarıyla umumî bir kaide ortaya koyar, ayetteki ince bir nükteyi bildirir veyahut ciddî bir tefekkür neticesinde malûm olacak bir hususa dikkati çekerdi. Böylece söz konu­su ayetin ihtiva ettiği birtakım mânaları be­yan etmiş olurdu.

Bunlara misâl: Rasûlullah: "Dua ibadetin ta kendisidir." (Ebû Dâvud, Tirmizî, İbni Mâce) dedikten sonra; "Rabbiniz (şöyle) bu­yurdu: 'Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeye tenezzül etmeyenler, aşağılık olarak cehenneme gireceklerdir." (40: 60) ayetini okumakla, mezkûr hükmü bu ayetten çıkardığını belirtmektedir. Çünkü ön­ce tahsisen dua emredilmekte, sonra da emrolunan İbadetten büyüklük taslayarak uzakla­şanların duçar olacakları azap bildirilmekte­dir. Bundan duanın ibadetin özü olduğu anla­şılmaktadır.

Bir diğer misâl: "Bir kimsenin mescide de­vam itiyadında bulunduğunu gördünüz mü onun îmanına şahid olun. Çünkü Allah şöyle buyurmuştur: "Allanın mescidlerini, ancak Allah'a ve âhiret gününe îman eden, namazı kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başka kimse­den korkmayanlar şenlendirirler. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlar-dır." (9: 18) (Tirmizî, Müsned-i Ahmed, İbni Mâce, Dârimî).

Üçüncü misâl: Nasr sûresinin İndirilmesin­den Hz. Peygamber ecelinin yaklaştığını çıkarmıştı. Zira fethin müyesser olmasından' ve dinin kemale ermesinden risalet vazifesi­nin tamamlandığı anlaşıldığı gibi, istiğfarı emrolunmasından da ahirete irtihalİnin yak­laştığı çıkarıldı. Nitekim nüfuz-u nazar sahibi bir kısım sahabe de bunu sezmişlerdi. Rasûlullah'in zikredilen hadisinde ise bu netice şöyle bildiriliyor: "Sanki bu sene (yani bu sûrede bildirilenlerin tahakkuk ettiği sene) vefat edeceğime dair bana haber veriliyor." (Fethu'r-Rabbânî, Tefsiru'n-Neseî, Taberî).

Dördüncü misâl: "Hiçbir nefs zulm ile öldü­rülmez kî onun kanı(nın günâhı)ndan Adem'in birinci oğlu (Kabil hesabına) mu­hakkak bir pay ayrılmış olmasın. Çünkü Adem'in o oğlu, öldürme cinayetini âdet edenlerin ilki olmuştu." (Tirmizî, Neseî, Taberî). Bu kural şu ayetten çıkarıldığı inti­baını vermekte ve ayeti açıklamaktadır: "... Kim bir canı, -bir can mukabilinde veya yer­yüzünde bir fesat çıkarmaktan dolayı olma­yarak- öldürürse bütün insanları öldürmüş gi­bi olur. Kim de onu kurtarırsa bütün insanları diriltmiş gibi olur..." (5: 32).

Bu, insan hayatının kutsallığını vurgulamak İçindir; insan hayatının korunması için herke­sin ve her bir kişinin başkasının hayatının kutsallığını kabul edip onun korunmasına yardım etmesi gerekir. Haksız yere bir başka­sının hayatını alan, yalnızca bir kişiye zul­metmekle kalmamış, aynı zamanda insan ha­yatının kutsallığıyla ilgili hiçbir duygu, baş­kalarına karşı merhamet duygusu taşımadığı­nı göstermiş demektir. Bundan dolayı o bü­tün insanlığın düşmanı olmuştur. Zira herkes aynı tür katı kalpliliğin kurbanı olursa, bütün insanlığın sonunun gelmesi kaçınılmazdır. Buna karşılık, eğer bir kişi tek bir insan haya­tının korunmasına yardım ederse, bütün in­sanlığa yardım etmiş demektir. Bu yardımı o insanın, insan neslinin devamına katkıda bu­lunacak niteliklere sahip olduğunu gösterir (Tefhimü'l-Kur'ân).

İşte Rasûlullah bir taraftan ayetten böyle bir hüküm çıkarırken, diğer taraftan ayetin zahiri üzere anlaşılmasını temin etmek gaye­siyle, sözkonusu mesuliyetin "bir pay ayrıl­mak" şeklinde olacağını bildirmektedir.

Yİne Rasûlullah şöyle buyurdu: "Her kim iyi bir âdet koyar da ona uyulursa, o kimseye kendi sevabıyla beraber, kendisine tâbi olan­ların da sevabının bir misli verilir; onların ecirlerinden de hiçbir şey noksanlaştınlmaz. Herkim de kötü bir âdet çıkarır da ona uyu­lursa, kendi günahıyla beraber kendisine tâbi olanların da günahının bir mislini yüklenir; onların günahlarından da hiçbir şey noksan­laştınlmaz." (Tirmizî, Müslim) hadisi de bu kabildendir. "Çünkü onlar kıyamet gününde kendi günah yüklerini tam olarak taşıdıktan başka, saptırdıkları bilgisiz kimselerin veballerinden bir kısmını da yüklenecekler­dir..." (16: 25) ayeti de mezkûr hadisi teyid etmektedir.

Son bir misâl de şudur: İbn Abbas'tan rivaye­te göre Rasûlullah şöyle demiştir: "İşit­mek, gözle görmek gibi değildir; Allah, buza­ğı mevzuunda kavminin ne yaptığını Musa'ya bildirdiğinde elindeki levhaları bı­rakmamıştı, ne zaman ki ne yaptıklarını göz­leriyle gördü, o zaman levhaları bıraktı." Hz. Mûsâ Tûr'da iken Cenâb-ı Hak ona "Biz sen­den sonra kavmini imtihana çektik. Samirî onları saptırdı." (20: 85) diye onların yaptık­larını bildirmişti. Bunun üzerine "Musa, kav­mine kızgın ve üzgün bir halde dönünce: 'Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptı­nız? Rabbinizin emrini (beklemeyıp) acele mi ettiniz?' dedi, levhaları yere attı ve karde­şinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. (Kardeşi): 'Anamın oğlu, dedi, bu in­sanlar beni hırpaladılar, az daha beni öldürü­yorlardı. (Ne olur) düşmanları bana güldür­me, beni bu zalim kavimle beraber tutma!" (7: 150) (Müstedrek).

Görüldüğü gibi Rasülullah: "işitmek, göz­le görmek gibi değildir" kanaatine, zikredilen Kur'ân metni ile istidlal ettiğini açıkça bildir­mektedir. Onun bu türden istidlallerinin baş­ka misalleri de vardır (Mesela 2: 282 hakkın­da Müslim; 3: 21 için Taberî; 3: 36 için Buharı).


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Kayıtlı

Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.042


View Profile
Re: Ayetlerle Delillendirmek Suretiyle Açıklaması
« Posted on: 21 Nisan 2024, 03:22:25 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ayetlerle Delillendirmek Suretiyle Açıklaması rüya tabiri,Ayetlerle Delillendirmek Suretiyle Açıklaması mekke canlı, Ayetlerle Delillendirmek Suretiyle Açıklaması kabe canlı yayın, Ayetlerle Delillendirmek Suretiyle Açıklaması Üç boyutlu kuran oku Ayetlerle Delillendirmek Suretiyle Açıklaması kuran ı kerim, Ayetlerle Delillendirmek Suretiyle Açıklaması peygamber kıssaları,Ayetlerle Delillendirmek Suretiyle Açıklaması ilitam ders soruları, Ayetlerle Delillendirmek Suretiyle Açıklamasıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &
Enes