> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Akaid Eserleri > Kabir Alemi - Suyuti > Ölülerin kabirdeki halleri ve kabre alışmaları
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ölülerin kabirdeki halleri ve kabre alışmaları  (Okunma Sayısı 1874 defa)
28 Mart 2010, 16:08:34
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 28 Mart 2010, 16:08:34 »Ölülerin Kabirdeki Halleri Ve Kabre AlışmalarıÖlüler Kabirde Namaz Kılar, Kur´an Okur, Ziyaretleşîr Ve Her Türlü Nimetten Yararlanırlar Taberani, Ebû Ya´la, Beyhaki, «Suab»daîsbehani «Tergib» îbn-i Ömer (Radiyallahû anhüma) ´dan rivayet ettiklerine göre Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) söyle buyurmustur: «Lâilâhe illallah diyenler ölümde, kabirde ve haşirde vahşet ve sıkıntı görmezler.»Ebu´l-Kasim el-Ceyli, Diba da îbn-i Abbâs (Radiyallahû an-hüma)´dan rivayet ettiğine göre Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

«Lâilahe illallah Ölümde, kabirde ve kabirden çıktığında müslüman için ünsiyettir.»Ebû Ya´la, Beyhaki, ibn-i Mende, Enes (Radiyallahû anh) ´den ri vayet ettiklerine göre, Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem)´:

«Peygamberler, kabirlerinde diridirler ve namaz kılarlar,» diye buyurdu.Müslim, Enes (Radiyaîlahû anh)´dan rivayetine göre, Peygamber (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmustur:

Miraca çiktigim gece Musa (Aleyhi´s-selâni)´in yanindan geç tim. O kabrinde namaza durmustu.

îbn-i Mende dedi ki, bu hadisi Haccac bin Minhal, Yûnus bin Muhammed, Ebû Nasr et-Temmâr, Hibban ve baskalari Hammad´-dan, O Süleyman et-Teymi ve Sâbit´den, onlarda, Enes (Radiyalla hû anh)´dan rivayet etimislerdir.

Ayrica Süfyan, Yahya bin Said, Amr bin Habip Cerir bin Ab-dulhamid, Mutemir bin Süleyman, Yezid bin Harun îsa ve baska lari Süleyman et-Teymiden, rivayet etmislerdir. Enesten baska, sa habelerden Ebu Hüreyre, Abdullah bin Cerrad ve baskalari bu ha disi Resülullahtan rivayet etmislerdir.Ebû Nuaym, Hilye´de Ibn-i Abbâs (Radiyallahû anhüma)´ Peygamber (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) söyle buyurdu:

Ben, Musa´nin kabrinin yanindan geçerken O, dikilip namaz ki liyordu.îbn-i Sa´d Tabakat´da ibn-i Ebi Seybe Musannaf da îmam Ahmed «Zühd»de beraber olarak Affan bin Müslim´den, o da Hammad bin Selem´den o da Sabit el-Bennani´den söyle dedigini rivayet etmislerdir.

«Yâ Rabbi, eger kabirde namaz kilmayi, bir kimseye nasip et missen, bana da nasip et.»Ebû Nuaym... Sâbit´den rivayet ettigine göre, o Hamid et-Tavile:

Peygamberlerden baska kimsenin kabrinde namaz kildigim bili yor musun,» demis.

O:

«Hayir» demis.

Sabit:

| Ya Rabbi! Eger bir kimseye kabrinde namaz kilmak için izin veriyorsan Sâbit´e kabrinde namaz kilmak için izin ver.»Yine Ebu Nuaym, Cübeyr´den söyle dedigini rivayet etmistir:

«Ondan baska ilah olmayan Allah´a yemin ederim ki, ben Sabit el-Bennani´yi kabrine koydugum zaman Halid et-Tavil de yanimda idi. Kabrinin duvarini ördügümüzde, Iahdîne bir tas düstü, bak tim namaz kiliyor. O daima söyle dua ederdi:

«Yâ Rabbi! Eger mahlûkatindan bir kimseye kabirde namaz kilmayi nasip etmissen, bana da et. Iste, Allah onun duasini reddetmedi.»Ibn-i Cerir «Tehzib el-Asar»da ve Ebû Nuaym, ibrahim bin es-Samme el-Mühellebiden rivayet ettiklerine göre söyle demistir:

Seher vaktinde Hisin´dan geçerken, Sabit el - Bennani´nin kabrinin yanmdan geçtigimizde kabrinden Kur´an sesini isitiyorduk.îbn-i Meride... Ebû Hamniad el-Haffar´dan güvenilir ve mut-I taki bir zat idi senediyle rivayet ettigine göre söyle demistir:

«Cuma günü, ögle vaktinde, kabristana girdim. Hangi kabrin yanindan geçtiysem , onda Kur´an´in okundugunu isitiyordum,»Tirmizi, hasen gördügü bir rivayette, Hakim ve Beyhaki Abdul-llah bin Abbas Radiyallahû anhüma´dan rivayet ettiklerine göre, O, söyle demistir :

Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem)´in sahabilerinden birisi çadirmi bir kabrin üstünde kurdu. Oranin kabir oldugu bilinmiyordu. Sahabi bakti ki içinde bir insan Tebâreke sûresini sonuna kadar okuyor. Resûlullah´a (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) gelip ona durumu anlatti. Resûlullah (Saîlallâhû Aleyhi ve Selîeni) O, kur taricidir, O koruyucudur, insani kabir azabindan kurtarir, diye buyurdu.Ebu´l-Kasim es-Sa´di, Ruh kitabinda söyle demistir:

«Bu peygamber (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem)´den bir tasdikdir ki ölü kabrinde Kur´an okur. Çünkü Abdullah (Radiyallahû anh) peygambere haber vermis. O (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) de, tasdik etmistir.

Imam Kemalüddin bin Zemelkani, «el-Amelü´1-Makbul Fi Ziya-reti´r-Resûl» adli kitapda, söyle demistir:

Bu hadis açiktan ifâde eder ki ölü, Tebâreke suresini okuyor. Bu rivayetten Allah´in bazi velilerini Kur´an okumakla, bazilarini namaz kilmakla mükerrem kildigi anlasilmaktadir.

Bu durum, veliler için geçerli ise, peygamberler için tarik-i evlâ ile geçerlidir.Hafiz Zeyneddin bin Recep «Ehl-ul Kubur» kitabinda, söyle demistir :

«Allah Berzah âleminin ehlinden bâzilarina salih amelleri ikram eder, Amelleri kesildiginden onunla onlara sevap hâsil olmasa da, Allah´in zikir ve taatiyle nîmetlenmek için daha önce yaptigi ibadet o alemde devam eder. Tipki, melekler ve Cennet ehlinin zikir ve ibadetle nimetlendikleri gibi..

. Sevap olmasa dahi zikir ve ibadetler, erbabi için, bütün dünya nimetlerinden daha büyük bir nimet tirler. Ve lezzetleri daha fazladir. (Hakiki) mutlular, Allah´in zikir ve taatinden baska seylerle mutlu olamamislardir.Ebu´l-Hasen bin el-Berrâ «Havza»´ kitabinda, Abdullah bin Mu-hanimed bin Mansur´dan Ibrahim el-Haffar´m [30] ona söyle dedigini nakletmistir :

«Bir kabir kazdim, bir tas göründü, tas kabrin önünden açildi.Ibn-i Receb´in nakline göre muhaddis Ebü´l-Haccac Yûsuf bin Mu-hamirted es-Seriri´nin üstadi Ebu´l-Hasan Ali bin Hüseyin Es-Samîri ki, salih ve muttaki bir adamdi; Talebelerine rivayet ederken, Samu ra kabristanindan bir yer gösterip:

«Bu yerden, devamli olarak Tebâreke suresinin okundugunu isi tiyoruz,» dedi. ;Hafiz, Ebû Bekir El-Hatip senediyle Isa bin Muhammed el-Tu-mâri´den söyle dedigini rivayet etmistir:

«Ebû Bekir bin Mücahid el-Makri´yi rüyada görüm, sanki Kur´an okuyordu. Ben, ona *sen ölüsün nasil okuyorsun dedim.

O:

Ben her namazda ve Kur´an´i her hatmettigimde dua ederdim ki Allah, beni kabrinde Kur´an okuyanlardan eylesin. Iste bu kabrimde Kur´an okuyorum.»Hallâl es-Sünne» kitabinda Ibrahim bin Hakem bin Ebban tarikiyle rivayeti zaiftir o da babasindan, o da îkrime´den, ibn-i Abbâs (Radiyallahû ânh) ´in söyle dedigini rivayet etmislerdir:

«Kabirde, mümine bir Kur´an verilir. O da okur.»Ibn-i el-Berra «Ravzada Hafs bin Ömer el-Adeni´den ki onunda rivayeti zaiftir o da El-Hakem bin Ebban´dan bu hadisi rivayet etmislerdir.

Hafiz, Ebu´1-Ala EI-Hemedani ölümünden sonra rüyada duvar lari kitaplardan olan bir sehirde görünmüs. «Nedir bu» diye soruldugunda, O demis ki:

«Allah´dan istedim ki, hayatimda ilimle mesgul oldugum gibi ölümümde de beni ilimle mesgul etsin. Iste kabrimde de ilimle mesgulüm.Ibn-i Mende, Ebû Ahmed, Hakim. «el-Künnâ» (künyeler) kita binda zayif bir sened ile, Talha bin Ubeydullah´dan söyle dedigini rivayet etmistir:

«Ormandan malimi getiriyordum. Gece oldu. Abdullah bin Arar bin Hizam´in kabrinin yaninda barindim. Kabirden esini isitmedigim bir Kur´an sesini isittim. Resûlullaha (Sallallâhû Aleyhi ve Sel lem)´e geldim, durumu onâ anlattim.
Buyurdu ki:

«O, Abdullah´dir, biliyorsun, Allah ruhlarini alip Cennette, Zeberced ve yakut kandillerinin içine birakir. Sonra Cennetin ortasina asar; gece oldugu zaman ruhlari onlara döner. Fecir oluncaya kadar öylece Kur´an okurlar. Fecirde Cennetteki yerlerine geçerler.Nesâi, Hâkim Beyhaki, -Suâb-i iman»da Âise (Radiyallahû an-hâVdan rivayet ettiklerine göre, Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) söyle buyurmustur:

«Uyudum kendimi Cennette gördüm.

Neseî´nin rivayetinde Cennete girdim. Kur´an okuyan birisinin sesini isittim. Kimdir bu dedim. Harise bin Numandir, dediler.

Sonra Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) üç sefer:

«Iste, hayirli insan böyledir,» diye buyurdu. Harise anasina çok iyi davranan bir insandi...Beyhâki, Ebû Hüreyre (Radiyallahû anh)´dan, Resûlullah (Sal lallâhû Aleyhi ve Seilem) ´ in söyle buyurdugunu rivayet etmistir:

Ben kendimi Cennette gördüm. Orda, bir adamin Kur´an okudugunu isittim, kimdir, bu dedim. Harise bin Numandir, dediler. Iste hayirli insan böyledir, böyledir, böyledir.îbn-i Ebi Dünya, Yezid er-Rekkas´dan naklettigine göre, söyle demistir;

Bana ulasti ki, mümin öldügü zaman, Kuran´dan ögrenmedigi parça kalmissa; Cenab-i Hak, ona Kur´an Ögretecek melekleri gönderir. Bu durumu kiyamete kadar devam eder.Hasan´dan rivayet edildigine göre, söyle demistir:

Bana ulasti ki, mümin Kur´ani hifzetmeden ölürse, Allah onun Hafaza (koruyucu) meleklerine emreder ki, kiyamette ailesiyle beraber dirilecegi güne kadar ona kabrinde Kuran ögretin.Ibn-i Ebi Dünya, Ibn-i Mende, Atiyye el-Avfi´den rivayet ettik lerine göre, söyle demistir:

Bana ulasti ki, kul Allah´in kitabini ögrenmeden Allah ile kar silastigi (öldügü) vakit, kabirde Allah ona Kur´am ögretir ki, karsiliginda ona sevap ihsan etsin.


Deylemi´nin Firdevs´inde, Ebû Said el-Hudri (Radiyallahû anh) ´-nin hadisinde benzeri merfûan rivayet edilmistir. Fakat Deylemi´nin oglu senedini zikretmemistir.

Sonra Ebul-Hüseyin bin Büsran´m «Fevâid»inin bir...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Ölülerin kabirdeki halleri ve kabre alışmaları
« Posted on: 15 Haziran 2021, 19:07:46 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ölülerin kabirdeki halleri ve kabre alışmaları rüya tabiri,Ölülerin kabirdeki halleri ve kabre alışmaları mekke canlı, Ölülerin kabirdeki halleri ve kabre alışmaları kabe canlı yayın, Ölülerin kabirdeki halleri ve kabre alışmaları Üç boyutlu kuran oku Ölülerin kabirdeki halleri ve kabre alışmaları kuran ı kerim, Ölülerin kabirdeki halleri ve kabre alışmaları peygamber kıssaları,Ölülerin kabirdeki halleri ve kabre alışmaları ilitam ders soruları, Ölülerin kabirdeki halleri ve kabre alışmalarıönlisans arapça,
Logged
28 Mart 2010, 16:09:05
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« Yanıtla #1 : 28 Mart 2010, 16:09:05 »

ibn-i Mende, îkrime´den rivayet ettigine göre söyle demistir:

«Mümine bir mushaf verilir. Ondan okur.»


îbn-i Mende, Âsim es-Sakafi´den söyle dedigini rivayet etmistir :

«Belh´ te bir kabir kazidik. Baktim kabirde yasli bir adam, kibleye yönelmis üstünde yesil bir örtü atilmis, etrafi yesil ile sarili, odasinda bir mushaf vardi. Adam onu okuyordu.îbn-i Mende, Ebû Nadir en-Nisabûri el-Haffar´dan Salih f muttaki bir insandi rivayet ettigine göre, söyle demistir:

«Bir kabir kazdim. Kabirde baska bir kabir çikti, baktim, güzel yüzlü, güzel elbiseli, güzel kokulu, bir genç dört köse oturmus. Oda sinda güzellikte benzerini görmedigim bir hatla yesil mürekkeble yazilmis bir kitap var. O da Kur´an okuyor. Genç bana bakti, kiya met koptu mu dedi, ben hayir dedim. O, öyle ise taslari yerine koy dedi, ben de taslari yerine yerlestirdim. ;

Ben diyorum ki, bu ibn-i Neccâr´m, rivayet ettigi nakildir O demis ki: Ismini bilmedigim tsbehanh bir talebenin el yazisiyle iya-zili bir kitapta okudum ki;

| Rasitbillahin kölesi Hatla bin Abdullah, Mus´ab bin Abdullah el-Haffar´dan, kabir kazarken bir sey gördün mü? diye sormus.

O hayir! Fakat, babamdan isittim ki diyordu:

Bir kabir kazdim; lahde ulastigim zaman bir tas çikardim, baktim altinda bir adam, elinde bir Kur´an okuyor. Bana «kiyamet koptu mu?» dedi.

Ben «hayir» dedim. Sonra üstünü örttüm.Ebû Nuaym, Mücahidden rivayet ettigine göre: «Amel-i salih isleyenler kendi nefisleri için yer yaparlar»[31] mealindeki âyeti kerimeden maksat kabirde1 yer yaparlar, demis. Ibn-i Ebi Dünya -el-Kubûr- kitabinda Bisr bir Hars´dan ri vayet ettigine göre söyle demistir: «Allah´a itaat eden için en iyi menzil kabirdir.» Hars bin Ebû Üsame, Müsned´inde Ukayli ve Vaüi, el-Ibbane´de Câbir (Radiyallahû anh)´dan rivayet ettiklerine göre; Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) söyle buyurmustur: «Ölülerinizin kefenini güzellestiriniz, çünkü onlar kabirde birbir leriyle ziyaretlesirler, birbirlerine karsi iftihar ederler. Sahih-i Müslim´de Cabir´in hadisi söyledir: «Biriniz kardesinin isine bakacak olursa, kefenini güzellestirsin.» Âlimler demisler ki, kefen güzelliginden maksat beyazligi, te mizligi, genislik ve kalinligidir. Yoksa pahali kumastan olmasi de mek degildir. Çünkü kefende asiri gitmekten nehy vardir. Ibn-i Adiy, Ebû Hüreyre (Radiyallahû anhl´dan rivayet ettigine göre, Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) söyle buyurmustur:

«Ölülerinizin kefenlerini güzellestiriniz. Çünkü onlar kabirlerinde birbiriyle ziyaretlesirler.» Ukayli ve Hatip «Tarih»inde Enes (Radiyallahû anhî´dan rivayet ettiklerine göre; Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) söyle buyurmustur: Biriniz kardesinin tekfin isine bakacak olursa, kefenini güzelles-tirsin. Tirmizi, Ibn-i Mâce, Muhammed bin Yahya el-Hezeli, ?Sahihin´-de? ibn-i Ebi Dünya, Beyhaki, ?«Suâb-i Iman» da Ebû Katade (Radiyallahû anh)´den rivayet ettiklerine göre; Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) söyle buyurmustur: ! Biriniz, kardesinin isine bakacak olursa kefenini güzellestirsih. Çünkü, onlar kabirlerinde birbirini ziyaret ederler Beyhaki, senedini zikrettikten sonra demis ki; Bu hadis, Elsû Bekir es-Siddik (Radiyallahû anh)´m «klfenlerini kurutmak için dir» sözüne muhalif degildir. Çünkü, bu dis âlemde gördügümüzdür. Allah´in ilminde duru mu Allah´in diledigi gibi olur. Nasil ki sehidler, Allah´in katinda di ridirler, riziklanirîar. Halbuki, gördügün gibi kan içindedirler. Sonra vücûtlari dagilir. Bizim bu gözümüzde böyledir. Gayb âleminde ise Allah´in bildirdigi olur. Eger Allah´in bildirdigini göz önünde gör-seydik, gayba iman meselesi kalkardi. Ibn-i Ebi Dünya, «Rüyalar». kitabinda, Râsit bin Sa´d´dan riva yet ettigine göre; Hanimi vefat eden bir adam rüyasinda baska hanimlari görür ken hanimim göremedi. Onlardan hanimini sormus. Demisler ki; «Siz onun kefenini kisa yaptmiz, bizimle beraber çikmaktan utaniyor.» Adam gelip Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem)´a haber verdi. Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki; «Git bak, güvenilir çare var mi?» Adam, Ensardan Sekerata gi ren birisinin yanina gitti. Ona durumu anlatti. Ensari dedi ki: «Ölülere bir sey ulastirmak isteyen varsa ben ulastiririm». Sonra Ensari, öldü. Adam, zeferan ile boyanmis iki elbise gel di. Ensarinin kefeninin içine koydu. Geceleyin adam o kadinlarla be raber hanimim o iki elbise içinde gördü. 1 Bu mürsel bir hadistir. Resûlullah´a isnadinda sakinca yoktur. Rasit bin Sa´d ise; güvenilir ve çok mürsel hadis nakleden birisidir. Ibn-i Cevzi, «Uyun el-Hikâyat» kitabinda senediyle Muhammed bin Yusuf el-Firyabi´den rivayet ettigine göre söyle demistir: Kayseriye´de bir hanim vefat etti. Bir kizi onu rüyada gördü. Hanim kizma, ey kizcagizim! Beni dar bir kefenle tekfin ettiniz. Ben arkadaslarim arasinda onlardan utaniyorum. Filan kadin, falan gün bize gelecektir. Filan yerde benim dört dinarim vardir. Onlarla bana bir kefen al ve o hanimla bana gönder.» Kiz dedi ki: «Ben o yerde anamin dinarlarinin oldugunu bilmi yordum. Ve ondan söz ettigi kadinda da bir hastalik yoktu. Bu rü yayi gördügümden sonra hastalandi.» Firyâbi, dedi ki: bana gelip durumu anlattilar. ´Yâ Ebû Abdul lah sen ne diyorsun* dediler. Ben «ölülerin kefenleri içinde birbirini ziyaret ettikleri ile ilgili hadisi zikrettim. Ve ona bir kefen alin» dedim. Kiz bahsedilen o hanima gitti, «sayet ölürsen seninle anama bir kefen gönderecegim, ona ulastirirsin» dedi. Hanim ayni gün öldü. Alman o kefen onun kefeninin içine konuldu. Kiz bîr claha anasini rüyada gördü. Kizma dedi ki: «Kizim filan kadm bize geldi, kefen bize ulasti. Çok güzeldir. Ce-nab-i Hak karsiliginda seni mükafatlandirsin.» Selefi, el-Mesihat el-Bâgdadiye´de Muhammed bin Sirin´den ri­vayet ettigine göre söyle demistir: Eskiler, kefenin katlanmali ve dügmeli olmasini mtistahap sa yiyorlardi. (Ravi dedi ki) Çünkü, ölüler kabirlerinde birbirini ziyaret eder­ler. Ibn-i Ebi Seybe, Umeyr bin el-Esved es-Sükûni´den rivayet etti gine göre; Muâz bin Cebel hanimi için tavsiyede bulundu ve sefere çikti. Pesinde hanimi öldü. Eski iki elbisesi içinde tekfin edildi. Sonra gel di. Onun geri dönmesinden bir az önce kabri bitirmistik. Sordu «Kaç kefenle kefenlediniz,» «Eski iki elbisesi içinde defnedildi» dedik. Bunun üzerine, kabri açti ve yeni elbiseler içinde tekfin etti, de di ki: «Ölülerinizin kefenlerini güzellestirmis, çünkü ölüler kefen leri içinde hasrolunurlar.» Ibn-i Ebi Dünya, Sa´bi´den rivayet ettigine göre; «Ölü lahdine birakildigi! ailesi ve çocuklari onun yanina geldik leri zaman onlardan geride biraktiklarini ve ne yaptiklarini sorar. Mücahit´den rivayet edildigine göre, söyle demistir: Adam kabrinde çocuklarinin sâlih olmasiyle müjdelenir. Sa´di, «Arkada kalip onlara k a vusmay anlarla müjdelenirler [32] mealindeki ayeti kerime hakkinda demis ki Sehide bir kitap verilir. Içinde yanina gelecek kardeslerinin is mi yazilidir. Kisi seferden gelen akrabasiyle dünyada sevindigi gibit sehid onlarla sevinir. Ibn-i Ebû Dünya, Beyhaki, Ebû Hüreyre (Radiyallahû anhdan rivayet ettiklerine göre, söyle demistir: Kabirde, mümin için, takva ehlinin uykusu gibi oyu denir.Ibn-i Asâkir, Said bin Cübeyr´den rivayetine göre, söyle demis- Ibn-i Abbâs (Radiyallahû anhüma) Taif´de öldü, ben cenazesin de hazir bulundum. Hiç görmedigim bir sekilde olan beyaz bir kus geldi, cenazesine girdi, daha çiktigini görmedim. Defnedildigi za man, kabrinin kenarinda su ayet okundu, «Ey nefs-i mutmainne Rabbine razi ve kendinden razi olunmus olarak dön, kullarimin içi ne gir, cennetime dahil ol» [33]Fakat o ayetlerin kimin tarafindan okundugu bilinmedi. Ikiime ve Ebû Zübeyr (Radiyallahû anh) ´dan da bir benzeri, az farkla rivayet edilmistir. Söyle ki: «Gökten beyaz bir kus geldi, kefeninin içine girdi, sonra, bir da ha görünmedi. Ordakiler o kusun onun ameli olduguna kail oldular.» Mücâhid, Abdullah bin Yamin ve Bahr bin Ubeyd´den de rivayet edilmistir: Yalniz su farkla: «Vecc tarafindan beyaz büyük bir kus geldi. Geylan bin Ömer, Meymûn bin Mehran´dan da su farkla riva yet edilmistir: «Kus arandi, bulunmadi. Defnedildigi zaman sahibini göreme digimiz bir sesi isittik: «Ey nefs-i mutmainne. Rabbine dön Razi ve marzi olarak... Kul larimin içine gir, Cennetime dahil ol.» [34] Yine îbn-i Asakir, Meymûn bin Mehran yoluyla ibn-i Abbâs (Ra-diyallahû anh)´dan rivayet ettigine göre söyle demistir: Resûluîlah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) ´a seni rüyada gördüm. Dihyetü´l-Kelbi ile konusuyordunuz, konusmanizi kesmek istemedim, dedim. O buyurdu ? Gerçekten gördün mü? Ben ? Evet, dedim. Buyurdu ki: __ O Cibril´dir, uyanik ol, gözün kapanacak. Allah, ölümünde onu sana bir daha gösterecek. Ravi dedi ki, Ibn-i Abbâs (Radiyaîlahû an hüma) defnedildigi zaman, yatagina birakildi, çok beyaz bir kus geldi, kefenine girdi. Bunun üzerine o kusu aramaya basladilar. îkrime bunun aynisini rivayet edip sunu da ilâve etmis: Kabrine birakildigi zaman ordaki herkesin isittigi bir sesle yu-kardaki âyet-i kerimenin okundugunu dinledik. Emir´ül-Müminin Mehdi´den de bir benzeri rivayet edilmistir, O demis ki: Babam bana, babasindan, dedesinden, ibn-i Ab£âs (Radiyalla hû anh) ´dan rivayet etti ve dedi ki: Biz kendi aramizda, «Ibn-i Abbâs»m ölümde, gözünün kendisine iade edildigini konusuyorduk. Saîd bin Mansûr, ibn-i Ebi Seybe, ibn-i Ebi Dünya ve Hüzeyfe bin el-Yemân´dan söyle dedigini rivayet etmislerdir. Öldügüm zaman, Bana iki elbise alin ve pahaliliga kaçmayin. Eger arkadasiniz (yani ben) bir hayir görürse süphesiz daha gü­zelini giydirilir, yoksa çok kisa bir zamanda o pahali aldiginiz seyi ondan sökerler. îbn-i Saîd, Beyhakî, çesitli yollarla Hüzeyfe bin Yemân´dan|nak-lettiklerine göre; O ölümü, aninda, söyle demistir: Bana iki kat beyaz kefen alin, çünkü onlar az bir zamatümde kalacaklar, sonra, onlardan daha hayirli veya daha serli bir sey giydirilecegim. Ibn-i Ebi Dünya, Yahya bin Râsit´den, nakline göre, Ömor bin el-Hattap ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
26 Mart 2018, 13:28:20
Mustafa Yasin
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 239


« Yanıtla #2 : 26 Mart 2018, 13:28:20 »

Selamun Aleyküm. Allah bizi iyi işlere yönlendirsin inşalllah . Böylelikle kabrimizde iyi olur.Allah razı olsun paylaşımdan.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
26 Mart 2018, 15:47:58
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.516


« Yanıtla #3 : 26 Mart 2018, 15:47:58 »

Aleykum selam.rabbim bizleri ıslam üzerine iman üzerine yaşayan ve bu hal üzerine ölüp kabir azabından kurtulan kullardan olalim inşallah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
26 Mart 2018, 21:02:49
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.761Site
« Yanıtla #4 : 26 Mart 2018, 21:02:49 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri kabir azabından korusun Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &