Adsense kodları


Suat Yıldırım Meali

Smf Seo Versiyon , -- Seo entegre sistem.


Pages : [ 1 ] 2
 1. 39 – Zümer Suresi
 2. 34 - Sebe Suresi
 3. 35 – Fatır Suresi
 4. 43 – Zuhruf Suresi
 5. 41 – Fussilet Suresi
 6. 38 – Sad Suresi
 7. 37-Saffat Suresi(101-182)
 8. 37 – Saffat Suresi(1-100)
 9. 40 – Mü'min Suresi
 10. 49-Hucurât Suresi
 11. 42 – Şura Suresi
 12. 58 – Mücadile Suresi
 13. 47 – Muhammed Suresi
 14. 28 –Kasas Suresi
 15. 30 - Rum Suresi
 16. 33 - Ahzab Suresi
 17. 50 – Kaf Suresi
 18. 36 – Yasin Suresi(41-83.Ayetler)
 19. 36 – Yasin Suresi(1-40.Ayetler)
 20. 45 – Casiye Suresi
 21. 29 - Akebut Suresi
 22. 31 - Lokman Suresi
 23. 44 – Duhan Suresi
 24. 56 – Vakıa Suresi
 25. 55 – Rahman Suresi
 26. 57 – Hadid Suresi
 27. 46 – Ahkaf Suresi
 28. 54 – Kamer Suresi
 29. 59 – Haşir Suresi
 30. 107 – Maun Suresi
 31. 60 – Mümtehine Suresi
 32. 64 – Tegabun Suresi
 33. 61 – Saf Suresi
 34. 65 – Talak Suresi
 35. 48 – Fetih Suresi
 36. 74 – Müddessir Suresi
 37. 66 – Tahrim Suresi
 38. 52 – Tur Suresi
 39. 69 – Hakka Suresi
 40. 73 – Müzzemmil Suresi
 41. 70 – Mearic Suresi
 42. 32 - Secde Suresi
 43. 75 – Kıyamet Suresi
 44. 27 Neml Suresi
 45. 68 – Kalem Suresi
 46. 72 – Cin Suresi
 47. 71 – Nuh Suresi
 48. 63 – Münafikun Suresi
 49. 95 – Tin Suresi
 50. 62 – Cuma Suresi