> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Zadul Mead > Kendisine söven kimseler hakkındaki hükmü
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kendisine söven kimseler hakkındaki hükmü  (Okunma Sayısı 945 defa)
03 Haziran 2011, 11:52:48
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 03 Haziran 2011, 11:52:48 »f) Kendisine Söven Kimseler Hakkındaki Hükmü:

 

Hz. Peygamber'in (s.a.), kendisine sövdüğü için sahibi tarafından öl­dürülen âmâ ümmü veledin (cariye) kanının heder olduğuna hükmettiğini bi­liyoruz.[468]

Kendisine küfür ve eziyet eden bir grup yahudiyi öldürmüş, Fetih günü nerkese emân vermiş, ancak kendisine eza veren, hicivde bulunan dört er­kekle iki kadının kamnı heder kılmıştır.[469] Yine: "Kâ'b b. Eşrefin hakkın­dan kim gelir? Çünkü o, Allah ve Rasûlü'ne eziyet etmiştir."[470] buyurmuş ve onun kanıyla Ebu Râfi'İn kanını heder kılmıştır.

Hz. Ebu Bekir, kendisine söven kimseyi öldürmeye yeltenen Ebu Berze el-Eslemî'ye: "Böyle bir hak, Rasûlullah'tan (s.a.) sonra kimse için yoktur...'* demiştir[471] îşte Hz. Peygamber'in (s.a.) ve O'ndan sonra gelen halifeleri­nin hükmü budur. Ashabtan onlara bir muhalif de yoktur. Bu hükme muha­lefetten Allah onları korumuştur.

Ebu Davud, Sünen'inâc Hz. Ali'den rivayet ediyor: "Yahudi bir kadın Hz. Peygamber'e (s.a.) sövüyor ve hakkında kötü söylüyordu. Bir adam o kadının, ölünceye dek boğazını sıktı. Hz. Peygamber (s.a.) kadının kanım heder kıkh."[472]

Siyer ve meğâzi müellifleri, İbn Abbas'tan rivayet ederler: Bir kadın Hz. Peygamber'i (s.a.) hicvetti. Durum Hz. Peygamber'e (s.a.) bildirildi. Bunun üzerine: Onun hakkında iki keçi toslaşmaz (vuruşmaz)." buyurdu.[473]                                                                                   

öu konuda kimi sahih, kimi hasen ve meşhur on küsur hadis vardır, bir sahabe icmâıdır.

(İsmail b.) Harb, MesâiF'mde Mücâhid'den şöyle zikretmiştir: Hz. Ömer'e Hz. Peygamber'e (s.a.) söven bir adam getirildi ve hemen öldürüverdi. Son­ra (Hz. Ömer) şöyle dedi: "Kim Allah'a ve Rasûlü'ne ya da peygamberler­den birine söverse onu öldürünüz." Mücâhid sonra İbn Abbas'tan şunu ri­vayet etti: "Hangi müslüman Allah'a ve Rasûlü'ne ya da peygamberlerden birine söverse, Allah Rasûlü'nü tekzib etmiş olur ki, bu bir ridde (dinden dön-me)dir. Tövbe etmesi istenir. Dönerse ne âla, aksi takdirde öldürülür. Hangi muannit anlaşmalı, Allah'a ya da peygamberlerden birine söverse veya bunu yayarsa, o ahdini bozmuş olur, onu öldürünüz."

Ahmed (b. Hanbel), İbn Ömer'den şöyle rivayet etmiştir: Bir rahib ya­nından geçerken kendisine:

— Bu, Hz. Peygamber'e (s.a.) sövüyor, denildi. Bunun üzerine İbn Ömer (r.a.):

— Şayet duysaydım, onu öldürürdüm. Biz onlara Peygamberimize sünler diye zimmet ahdi vermedik, dedi.

Bu konuda sahabeden nakledilen haberler pek çoktur. İmamlardan bir­çoğu, öldürülmesine dair icmâ bulunduğunu nakletmişlerdir. Üstadımız (İbn Teymiye): "Bu ifade, sahabe ve tabiîn nesillerinin icmâına hamledilir," de­miştir. Bizim maksadımız (daha sonraki uygulamaları değil) sadece, kendisi­ne şovenlere dair Hz. Peygamber'in(s.a.) verdiği hüküm ve tatbikatını zik­retmektir.                                                                               

Hz. Peygamber (s;a.), kendisini âdil bulmayan ve adaletini ta'n eden kim­seleri ise öldürmemiştir: Meselâ birisi: "Âdil ol, çünkü adaletli davranma-dın!"[474] demiş, hükmüne razı olmayan biri: "O (Zübeyr) halanın oğlu ol­duğu için (değil mi)?"[475] demiş; (ganimet taksimindeki) amacı hakkında bir başkası: "Bu, kendisinde Allah'ın rızası gözetilmeyen bir taksimdir! "[476] de­miş; bir diğeri verdiği hüküm hakkında: "Derler ki sen, haksızlığı yasaklar, fakat kendin yaparmışsın!" demiştir.[477] Daha başka örnekler de vardır. Hz. Peygamber'in (s.a.) bu gibilerini öldürmeyişinin izahına gelince; bu durum­larda hak sahibi Hz. Peygamber'dir. Hakkını almak kendisine ait olduğu gi­bi, terketme hakkı da vardır. Fakat ümmeti için Hz. Peygamber'e (s.a.) ait hakkı terketme yetkisi yoktur.

Sonra bu durumlar, devamlı af ve bağışlama ile emrolunduğu İlk zaman­lara aitti.

Yine biz biliyoruz ki Hz. Peygamber (s.a.), kalpleri telif t birliği sağla­mak, insanları kendinden kaçırmamak ve Muhammed adamlarını öldürüyor dedirtmemek için kendisine ait haklardan vazgeçebiliyordu. Bütün bunlar Hz. Peygamber'in (s.a.) hayatına mahsus şeylerdir. [478]


[468] Ebu Davud, 4361; Nesâî, 7/107, 108; Dârakutnî, 4/216, 217. İbn Abbas'tan. İsnadı sa­hihtir. Hâkim, (4/354)'de sahihlİğİni söyleyerek rivayet etmiş, Zehebî de ona katılmıştır.

[469] Nesâî, (7/105), 106) Sa'd b. Ebî Vakkas'm şöyle dediğini rivayet eder: Mekke fethi gü­nünde Hz. Peygamber herkese emân verdi. Dört erkekle iki kadın hariç. Onlar hakkın­da: "Onları Kabe'nin örtüşüne yapışmış bulsanız da öldürünüz." buyurdu. Onlar: İkri-me b. Ebî Cehl, Abdullah b. Hatal, Makîs b. Sübâbe, Abdullah b. Sa'd b. Ebi's-Serh'dir. Hadisin senedinde Esbât b. TJasr vardır, sadûktur ama hatası çoktur. Diğer râvileri sika­dır. Yunus b. Bükeyr'İn, el-Meğâzî'ye olan Ziyâdât'mda, Amr b. Şuayb —babası—dedesi isnadıyla benzeri bir rivayet vardır. Dârakutnî ve Hâkim, Saîd b. Yerbû* kanalıyla Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir: "Dört kişi vardır ki ne harem böl­gesinde ne de dışında onlara emân vermiyorum: Huveyris b. Nukayd, Hilâl b. Hatal, Makîs b. Sübâbe el-Kinânî, Abdullah b.^Ebu's-Serh." İbn Ebî Şeybe veDe/âi/lnde Bey-hakî, Hakem b. Abdülmelik—Katâde—Enes tankıyla; "Hz. Peygamber'in Mekke fethi gününde dört kişi hariç herkese emân verdiğini rivayet etmişlerdir. Bunlar: Abdüluzza

b. Hatal, Makîs b. Sübâbe el-Kinânî, Abdullah b. Ebi's-Serh ve Ümmü Sâre'dir..." Bk. Fethu'l-Bâri, 4/51, 52; İbn Teymiye, er-Sârirnu'l-Meslûl, s. 108, 113.

[470] Kaynaklan geçti. Bk. 3/235. Ayrıca Buharî(64/I5) ve Müslim, Câbir b. Abdillah'tan rivayet etmişlerdir. Ebu Râfi'in öldürülmesi hakkındaki Berâ b. Âzib hadisi Buharı (64/16)'dedir. Bk. 3/315.

[471] Ebu Davud, 4363; Nesâî, 7/108, 109. Senedi sahihdir. Bk. 3/489.       

[472] Ebu Davud, 4362, râvileri sikadır. Bk. es-Sârimul-Meslûl, s. 60.

[473] Cayma ve niza bulunmayan özel bir duruma işaret edilen (Bk. Nihâye, 5/74) bu sözle, güçlü ve kararlı birinin

kadını ortadan kaldırması istenmiş olabilir. Ayrıca bk. es-Sörimu V-Mesiûl, s. 94-97.                                                                             

[474] Müslim, 1063: Câbir'den. Ahmed, 2/219; Abdullah b. Amr b. el-Âs'tatı.

[475] Buharı, 42/6; Müslim, 2357. Abdullah b. ez-Zübeyr'den.

[476] Buharı, 57/19; Müslim, 1062; Ahmed, 1/380, 396, 411. İbn Mes'ûd'dan.

[477] Ahmed, 5/2, 4.

[478] İbn Kayyim el-Cevziyye, Za’du’l-Mead, İklim Yayınları: 5/172-174.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Kendisine söven kimseler hakkındaki hükmü
« Posted on: 09 Şubat 2023, 11:13:26 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kendisine söven kimseler hakkındaki hükmü rüya tabiri,Kendisine söven kimseler hakkındaki hükmü mekke canlı, Kendisine söven kimseler hakkındaki hükmü kabe canlı yayın, Kendisine söven kimseler hakkındaki hükmü Üç boyutlu kuran oku Kendisine söven kimseler hakkındaki hükmü kuran ı kerim, Kendisine söven kimseler hakkındaki hükmü peygamber kıssaları,Kendisine söven kimseler hakkındaki hükmü ilitam ders soruları, Kendisine söven kimseler hakkındaki hükmüönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &