> Forum > ๑۩۞۩๑ Güncel Haberler & Tarihden Başlıklar ๑۩۞۩๑ > Yıldızname > Yıldızname / Terazi Erkeği
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Yıldızname / Terazi Erkeği  (Okunma Sayısı 10441 defa)
19 Şubat 2009, 00:50:23
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 19 Şubat 2009, 00:50:23 »Terazi Erkeği'nin Yıldıznâmesi

Bunun tesir ve nüfuzu altında doğan beyaz benizli, güzel yüzlü, orta boylu, yuvarlak çehreli, ince ve güzel dudaklı, orta burunlu, orta ağızlı ve siyah gözlü olur. Akıllı, zarif, izzet-i nefs sahibi ve çalışkan olur. Ancak bir işte sebat etmez (karar kılmaz). Kendisini her gören sever. Sık sık hasta olur. Zineti, bağ ve bostanda safayı arar.

Demir aletle yaralanmak, yanmak veyâhut bir hayvan tarafından ısırılmak tehlikesi vardır. Perşembe veyâ çarşamba günü başlamak üzere bir ağır hastalık geçirecektir. 7, 14 ve 72 yaşlarında üç geçidi (ölüm tehlikesi) vardır. Bunlardan kurtulursa ahfâdının evlâdını görünceye kadar çok yaşar. Hayırlı günü cuma ve hayırsız günü perşembe ve çarşamba gecesidir. Kapısı garba müteveccih olan (batıya bakan) hânede ikâmet münâsiptir. Ekseri hastalığı, dem ve safra galebesi, baş ağrısı ve böğür sancısıdır.

Bunda da üç vecih vardır:

Birinci Vecih: Kamer'e mütenâzır olursa kırmızıya meyyâl benizli; yüzü, gözü ve kaşları güzel; çehresi yuvarlak, yanakları tombul, dişleri beyaz ve muntazam, endâmı mütenâsip ve uzunc boylu olur. Tatlı sözlü, güzel seslidir. Bir mekandan diğer mekana intikâli sever. Hilâlin dolduğu zaman vücudu semizler ve ayın olmaya başladığı zaman incelir. Kadınlarla muaşereti sever. Evlattan ksımeti azdır. Yaşı ilerlediği sıralarda hükümetten şiddet görür ve malı elinden gider. Aslında denâet olan, esmer benizli, yüzünde âşikâr bir eser bulunan birinden korku vardır; çünkü en büyük düşmanı odur. Onun helâkine çalıştığt ve fenâlığını istediği cihetle ondan sakınmak icâb eder.  Cenâb-ı Hak, ondan ve diğer düşmanlarından muhafaza edicidir.

İkinci Vecih:
Zühâl'e mütenâzır olan esmer veyâ buğday benizli, sarı veyâ kumral saçlı olur. Orta boylu, birbirine yakın kaşlı, elâ gözlü, mütenâsip çehreli, nâfiz nazarlı (bakışlı) oluptahammül edilemez derecede ahlâkı şedid, kazancı yolunda, düimanlarına gâlip olur. Gençliğinde çok hastalanır. Yüksek bir yerden düşmek veyâ bir hayvan tarafından ısırılmak tehlikesi vardır. Akıbeti hayırlıdır. Hile ve hud'ası çok, iknâ gücü yerindedir. Hâkimler tarafından zulüm görür ve bundan kurtulur. Birçok kadınla gayrımeşru münâsebeti vardır. Nikâhsız bir evlâdı olur. Ebeveyninden ayrı olarak yaşar. Rey ve tedbiri kuvvetli olupkimsenin sözünü dinlemez.

Üçüncü Vecih: Müşteri'ye mütenâzır olursa; sarıya mütemâyil beyaz benizli, güzel gözlü, ince dudaklı, orta boylu; kaşı, ağzı, burnu mütenâsip olur. Tab'ında fesadı çok oluphalkın ve dostların malından geçinir. İhtiyarlığında salâh-ı hâle ve tövbeye nâil olur. Alışverişte, alma-vermede bahtı yâverdir. Evlatlarının çoğu kız olur. Bir kadın yüzünden çok zahmet ve zarar görür. Beyaz bal, zencefil gibi şeyler faydalıdır.Elinde bir sanatı olup onunla refâh içinde hayatını sürdürür.

Hayatı ve Nefsi Hânesi: Burcu Mizân ve talii Zühre'dir. Hayatı mesut geçer ve iyi yaşar. Doğru sözlü olmakla beraber bâzen bir şeyin musallat olmsayı sebebiyle yalan söyler. Herkese sır verir. Herkese iyilik eder. Akıbeti sâlimdir. Yaşı lerledikçe kadri artar, şânı yücelir, ahvâli salâh bulur. Nimet ve servet içinde vefât eder.

Kesbi ve Malı Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Büyüdüğünde zengin ve halkın ilgi duyduğu biri olur. Yaşı ilerledikçe rızkı ve serveti artar.Ömrünün sonunda zarurete düşer; fakat sonra refâha kavuşur.

Kardeşi ve Kız Kardeşi Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Erkek kardeşleri az olur. Eğer Kamer'e mütenâzırlardan ise kız kardeşleri, Zühâl'e mütenâzırlardan ise erkek kardeşleri çok olur. Bunlarla güzel bir geçim sağlayamaz. Bu talii sahibine hased ederler. Ne kadar onlardan uzak olur ise o kadar hayırlıdır.

Peder ve Validesi Hânesi: Burcu Cevzâ ve yıldızı Zühâldir. Babası ve anası nezdinde kardeşlerinin cümlesinden ziyâde sevimli ve umum indinde biraderlerinden daha muhterem olur. Pederi, validesinden daha evvel vefât eder. Eğer Zühâl'e mütenâzırlardan ise, validesi daha evvel irtihâl eyler. Onlardan az bir miras yer ve bu yüzden davaya düşer. Mirastan eline geçen zâyi olur.

Evlâdı ve Ahfâdı Hânesi: Burcu delv ve talii Zühâldir. Evlâdında ekseriyet erkekelrde olur. Bunlardan biri vefât eder. Bundan dolayı şiddetli bir hüzün ve teessüre düşer. Evlâtlarından bahtı yoktur.

Hastalık ve İlleti Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir. Daha ço khastalığı zükâm (nezle), balgam, yel, kalp ve mafsal sancıları olup kış zamanlarında kanlı basur tehlikesine mâruzdur. Hararetli macunlar, kimyonlu yemekler yemeli, mercimek ve emsâli hububat ile süt ve yoğurttan, ağır yiyeceklerden sakınmalıdır. Hasta olduğu zaman müshil almak, kuvvetlendirici ilaçlar almak icâb eder.

Zevcesi ve Muvasalâtı Hânesi: Burcu Hamel ve Merihtir. En iyi zevcesi, kırmızıya mail beyaz benizli olandır. Tek izdivâç yapar. İlk zevcesiyle kaynaşamaz. İkinci zevcesiyle deyaşayamaz. Kadınlar yüzünden mutazarrır olur. Kadınlardan son derece sakınmalıdır. Çünkü malını bir kadın yer, onun yüzünden hâkimlerin huzuruna gider. Birçok müşkilât, gâm ve kederden sonra halâs olur (kurtuluşa erer).

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu Sevr ve yıldızı Zühre'dir. Senenin talii, bu burç ve yıldızda olduğu zaman, onun için tehlikelidir. 7 aylıkken, 20 aylıkken, büluğ (ergenlik) çağında, 22 ve 33 yaşlarında ölüm korkusu vardır. Bunlardan kurtulursa en az 47 sene ömür sürer.

Yolculuğu ve Rüyâsı Hânesi:
Burcu Cevzâ ve talii Utarid'dir. En hayırlı seferi çarşamba günü sabahleyin başlayan ve garp (batı) cihetine olan yolculuktur. Deniz seferi, kara seferinden hayırlıdır. Kadri yüce bir zattan hayır görür ve onun indinde muazzez ve muhterem olur. Seferinde birçok hayır gördükten sonra sâlimen vatanına döner.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Seretan ve yıldızı Kamer'dir. Devlet adamları tarafından izzet ve ululuğa erer. Eğer doğumu zamanında Kamer mesud ise bir kavme hâkim veyâ reis olur. Eğer menhus ise, emir ve hüküm altında bulunur. Büyüklerden hürmet ve izzet görür.

Ricâsı ve Amâli Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. Emel ve arzusu çok olur. Birşeye himmete derse, onu icrâ etmeden dönmez. Çok rüyâ görür.Re'yinde acelecidir. Akıbeti emin ve sıreti güzel olur. Nimet ve refâh içerisinde irtihâl eder.

Düşman ve Hasetçileri Hânesi: Burcu Sünbüle ve Talii Utarit'tir. Gerek kadın ve gerek erkek düşmanları, beraber oturup kalkan ve ekmeğini yiyenlerden olur. Düşmanları ona büyük hile ve tuzak yaparlar ise de bunlardan biiznillah halâs olur (kurtulur).

Akrabası, ona husumette yabancılardan daha ileri giderler. Esmer benizli ve yüzünde alamet olan bir adamdan korku vardır. Çünkü onun helâk olmasına gayret sarfeder. Yıldızı Cevzâ, Mizân ve Delv gibi hevai (hava) olanlarona muvafıktır. Cedy, Sünbüle ve Sevr gibi talii târabi (toprak) olanlardan sakınmalıdır.

En münâsip hayvan, yağız ve doru erkek attır. Brinden hâceti var ise, cuma günü sabahleyin müracaat ederse muvaffak olur. Yeni y gördüğünde erkek yüzüne bakmalıdır.

En iyi elbise, keten ve yündür. Münâsip ve muvafık renkler; mai (mavi), yeşil ve sarıdır. Madenlerden bakır, sarı bakır ile gümüş; taşlardan zebercet ve yâkut hayırlıdır.

İns ce cinnin şerrinden emin, herşeyde muvaffak olmak isterse Kamer'in Mizan burcuna indiği vakit, cuma günü Zühre saatinde misk, safran ve gül suyu ile şu duayı yazıp üzerinde taşısın:

*** Dua metinleri Scanner ile tarandıktan sonra  Eklenecektir ***


Hakim Ebu'l-Ma'şer diyor ki: "Ey talii sahibi, bu taliin sahibi, keder ve gâmdan, kur borcundan halâs olur. Düşündüğün işe teşebbüs et. Hiç çekinme; çünkü mucaffak olursun. Hiç yorulmadan muradına erersin. İşlerin yoluna girer, borcun ödenir, düşmanın kahrolur. Cenâb-ı Hak, senden bütün rahatsızlığı bertarâf eder. Yakın bir zamanda bir dost ile buluşursun. Ondan hayır ve fayda görürsün. Merak ve endişeyi bertarâf et. Çünkü artık bunlara mahâl kalmamıştır. İnsanlar arasında kadrin yüce olur, herkesten hürmet görürsün."

Kaynak: "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman. Alıntı vesilesi kitapdır...

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Yıldızname / Terazi Erkeği
« Posted on: 29 Eylül 2020, 01:17:33 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Yıldızname / Terazi Erkeği rüya tabiri,Yıldızname / Terazi Erkeği mekke canlı, Yıldızname / Terazi Erkeği kabe canlı yayın, Yıldızname / Terazi Erkeği Üç boyutlu kuran oku Yıldızname / Terazi Erkeği kuran ı kerim, Yıldızname / Terazi Erkeği peygamber kıssaları,Yıldızname / Terazi Erkeği ilitam ders soruları, Yıldızname / Terazi Erkeğiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &