ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Eğitim > Yetişkin Din Eğitimi >  Zina Yapana Rahmet
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Zina Yapana Rahmet  (Okunma Sayısı 23559 defa)
14 Temmuz 2010, 13:23:46
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 14 Temmuz 2010, 13:23:46 »3. Zina Yapana Rahmet
 

İslâm'ın temel hedeflerinden biri de neslin korunmasıdır. Bunun için neslin bozulmasına sebep olacak zina yasaklanmış, hakkında hem dünyevî hem uhrevî cezalar verilerek, insanla­rın bu suçu işlemelerinin önüne geçilmesi amacı güdülmüştür.

Hz. Peygamber döneminde zina cezası uygulanan şahıs­lardan birisi Eşlemi kabilesinden Mâiz b. Mâlik'tir. [476]

Olay şöyle olmuştur: Bir gün Mâiz b. Mâlik, Rasûlul-lah(s.a.v.)'a gelerek: "Ey Allah'ın Rasûlü, ben nefsime zulmettim, zina ettim, beni temizlemeni istiyorum." dedi. Pey­gamber (s.a.v.) onu geri gönderdi. Ancak Mâiz ertesi gün yine geldi: "Ey Allah'ın Rasûlü, ben zina ettim" diye itirafta bu­lundu. Hz. Peygamber, adamı ikinci defa geri göndererek ora­daki onu tanıyanlara: "Onun aklından herhangi bir noksanlığı var mı? Anormal bir hareketine rastladınız m;?" diye sorular sorarak meseleyi araştırdı. Onlar da: "gördüğümüz kadarıyla,

normal kişiler kadar akıl ve feraset sahibi birisidir." dediler. Mâiz üçüncü defa tekrar geldi Hz. Peygamber, onlara tekrar adam göndererek aynı soruyu sordu. Yine 'ne kendinde ne de aklında her hangi bir kusur olmadığını' söylediler. Adam dör­düncü defa müracaat edince, ona gereken cezayı verdi. [477]

îbn Abbâs'm rivayetine göre [478] Hz. Peygamber "Sen zina etmemiş belki öpmüşsündür yahut dokunmuşsundur veyahut sa­dece bakmışsındır." diyerek onu zina itirafından vazgeçirmek istemiştir. Mâiz bütün bunlara menfî cevap verir. Hatta Hz. Peygamber, açık açık "Yani sen şimdi zina mı ettin?" [479] diye sorunca, "evet" der. Bazı rivayetlerde "Sen onunla yattın mı?"[480] "Belki sadece dokunmuşsundur.", "Peki kova kuyuda kaybolduğu gibi, yahut sürmenin kutusuna girip çıktığı gibi oldu mu?" [481] gibi sorular da sorarak itirafından vazgeçirmek istemiştir. Bazı anlatımlara göre de: "Sen zinanın ne olduğunu biliyor musun?" diye kendisine sorduğunda "Evet, ben bir kişi eşine nasıl yaklaşıyorsa öyle yaklaştım" diyerek zinayı tarif eder. [482]

Bazı rivayetlerde, Mâiz, Hz. Peygamber'e gelip "Beni temizle" dediği zaman, Rasûlullah "Dön ve tevbe ef" [483]diye onu gönderir, bu olay üç kere tekrarlanır. Sonuncuda "Seni neden temizleyeyim?" dediği zaman, Mâiz cevap olarak "zinadan" der. Hz. Peygamber "Peki sen zina ettin mi?" "Evet ettim" ce­vabını alınca bu sefer arkadaşlarına "O deli mi?" diye sorar. 'Hayır O akıllı birisidir' cevabını alınca bu seferde "İçki içmiş midir?" diye sorar "Hayır içmemiştir" derler. Bundan sonra Mâiz'e ceza uygulanır. [484] Hz. Peygamber: "Mâiz'e dua erim. "de­diğinde etrafındakiler ona dua eder ve affedilmesini Al­lah'tan isterler."

Mâiz'in bu hareketi Öncelikle onu yetiştiren İslâm'ın, eğitim hususunda ne kadar başarılı olduğunun bir göstergesidir. O, isterse bu olayı gizler, günahı ile baş başa kalabilirdi. Kimse onu İtirafa zorlamamıştı. O ise, böyle davranmamış adetâ ken­di kendini cezalandırmıştır. Kendisinin defalarca itirafından sonra peygamberimizin affetme yetkisi kalmamıştır.

Şimdi bu diyalogu değerlendirelim:

Rasûlullah(s.a.v.)'ın Mâiz'in itirafını cezalandırmayı hiç içine sindiremediği her halinden anlaşılmaktadır. Birinci aşamada suçun toplumsal bir nitelik kazanmaması, herkesçe öğrenilmemesi için, çok çaba sarf etmiş, böylece onu Rabbi ile baş başa bırakarak tevbe yolu ile temizlenmesini temin etmek istemiş ve her seferinde Mâİz'i geri göndermiştir.

İkinci aşamada davranışın suç haline dönüşmesi için ge­rekli şartların oluşmadığını gerekçe göstererek affetmek iste­miş, ona bakma, dokunma veya öpme aşamasında kaldığını söyletmek istemiş, fakat Mâiz itirafıyla bu yoluda tıkamıştır.

Üçüncü aşamada İse organlar arası münasebetin şekil şartlarına tam uymadığını söyletmek istemiş, Mâiz bunların da tam olarak oluştuğunu kesinleştirecek İfadelerde bulunmuş­tur.

Israrla cezalandırılmasını istemesine rağmen, onu gene cezalandırmamış, peş peşe iki kere arkadaşlarına hareketle­rinde bir dengesizlik tespit edip etmediklerini sormuştur. Böy­lece Mâiz'in itirafının karşısına, toplumun şehadetini koyarak onu bu sefer başka bir sebeple affetmek istemiştir.

Bu hususta da istediği neticeyi alamayan Rahmet Pey­gamberi, artık hukuka başvurmaktan başka çare bulamamıştır. Çünkü bütün bu aşamalar sonucunda suç bireysel boyutların öte­sine taşınmış, toplumsal bir nitelik kazanmıştır. Hatta bundan sonra bile Mâiz'e bir imkân tanımış, ona kaçabilecek bir fırsat oluşturmuştur. Bazı rivayetlere göre Mâiz "Harre" mevkiine götürüldüğü anda kaçar, ancak yakalanır ve cezalandırılır. Bu hadise Hz. Peygamber'e anlatılınca "Keşke bıraksayâımz-!" diye sitem eder ve ekler "Belki tevbe eder, Allah da onu affederdi." [485] Bazı rivayetlere göre, ayrıca Hz. Peygamber, Mâiz'e ergin olup olmadığını sormuştur. Belki de "Ergin değilim" cevabını alsaydı, ona ceza uygulamayacaktı.

Nuaym b. Hezzal'in rivayetine göre ise; Mâiz, Nuaym'ın babasının evinde yetim olarak büyütülmüş ve mahalleden bir cariye ile temas kurmuştur. Hezzal de kendisine; 'Git Rasûlullah(s.a.v.)'a itiraf et, belki Allah'a senin için dua eder, affe­dilmeni talep eder ve senin için bir çıkış yolu bulur' dedikten sonra Mâiz'in Rasûlullah(s.a.v.)'a geldiği belirtilmiştir.

Hz. I eygamber (s.a.v.) Hezzal'e: "Keşke elbisenle bunu örtseydin senin için daha hayırlı olurdu" diyerek, bu işi açığa çıkarması sebebiyle ona sitem etmiştir. Mübarekfûri, 'Hz. Pey­gamber (s.a.v.)'in ifade ettiği bu sözden, bu gibi şeylerin gizli kalmasına dair bir kinaye, ortaya çıkarılması konusunda da bir ta'rizin varlığı anlaşılıyor' [486] der.

Hz. Peygamber, öldükten sonra da Mâiz'e sahip çıkmış, onun hakkında dedikodu yapan iki kişiye ölmüş eşek eti ye­mekten daha kötü bir iş yaptıklarını söylemiş ve "Mâiz şu anda cennetin nehirlerinde yüzmektedir" diyerek ona hüsnü şehadette bulunmuştur.

Zina ile ilgili diğer bir olayda Allah Rasulü'nün uygu­laması bu uygulama ile örtüşmektedir.

Şöyle ki:

Bir gün Cüheyne kabilesinden bir kadın Rasûlul-lah(s.a.v.)'a gelerek:

"Ey Allah'ın Rasûlü! Ben zina ettim, beni temizle!" dedi. Rasûlullah (s.a.v.) onu geri çevirdi. Ertesi gün tekrar gelerek: "Ey Allah'ın Rasûlü, görüyorum ki, beni de Mâiz gibi geri çe­virmek istiyorsun. Allah'a yemin olsun ki, ben hamileyim." dedi. Peygamber (s.a.v.): "Öyle ise sen git, çocuğu doğurunca

gel." dedi. Kadın çocuğu doğurunca, bir beze sarılmış olarak çocukla beraber geldi: "İşte çocuk, doğurdum!" dedi. Rasûlul­lah: "Git sütten kesilinceye kadar emzir, sonra gel." buyurdu. Kadının velîsine de ona İyi davranmasını tembih etti. Çocuk sütten kesilince kadın çocukla birlikte tekrar geldi. Çocuğun elinde bir ekmek parçası vardı. "Ey Allah'ın Rasûlü! İşte çocuğu sütten kestim, yemek de yedi" dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz çocuğa bakacak kimse olmadığını İleri sürerek onu gönder­mek istedi. Ensar'dan birisi çocuğun bakımını üstlenince kadına gerekli ceza uygulandı. Uygulama esnasında kadına ağır sözler söyleyen Haîid b. Velid'in dikkatini çeken Peygamberimiz, onu "Allah'a yemin ederim ki, bu kadın öyle bir tevbe etti ki, şayet alışverişte sahtekârlık yapanlar, aynı tevbeyi etseler­di, onların bile affedilmelerine yeterdi"430 diyerek kınamıştır.

Bu olayda da Peygamberimiz önce kadını geri çevirmiş, kadın işlediği suçu ileri sürerek cezalandırılması için ısrar e-dince, bu sefer çocuğu doğurup öyle gelmesini istemiş ve kadını geri göndermiştir. Bu tutumu ile öncelikle onu cezalandırmayı istemediğini belli etmiş ve onu geri göndererek doğumu yapma­sını istemiştir. Büyük ihtimal, doğum yapınca annelik içgüdüsü ile bu itiraftan vazgeçeceğini düşünmüştür.

Fakat doğumdan sonra da tutumundan vazgeçmeyen ka­dın, çocukla gelip gene cezalandırılmasını isteyince, bu sefer çocuğun anne sütüne olan ihtiyacını Öne sürerek, doğumla ortaya çıkan annelik içgüdüsünün emzirme esnasında ana-çocuk ilişki­leri ile gelişeceğini ve bu suretle itiraftan vazgeçeceğini düşün­müştür.

Daha ilginç olanı şudur ki, kadının durduğu evde ve çev­rede dışlanacağını, hakarete uğrayacağını, eziyet edileceğini de hesaba kattığı için, velisini uyarmış, ona iyi davranılması-nı istemiştir.

Çocuk sütten kesilince kadın tekrar gelip cezalandırıl­masını isteyince, bu sefer de çocuğa bakacak kimsenin olma­dığını ileri sürerek cezayı ertelemek istemiştir.

Onun bu tavrmdaki incelik ve amacı, belki de, fark ede­memiş olan bir Sahâbî'nin, çocuğa bakmayı üstlendiğini söyle­mesiyle artık sığınacak mazeret kalmamış ve cezanın tatbiki kaçınılmaz olmuştur. Peygamberimiz zina suçunu iki boyutlu bir olay olarak görmektedir. Eğer suç sadece şahsı ilgilendire­cek boyutlarda kalıp, aleniyet kazanmamışsa, bunun açığa çıkarılmasını istemediği ortadadır. Her iki olayda da bu tutu­mu sarihtir. Fakat olay bireysel sınırları aşıp, aleniyete dö­külmüş ve toplumu ilgilendiren boyuta ulaşmışsa, o zaman ge­rekli tedbiri almakta ve suçu cezalandırmaktadır. İkinci halde de, suçlu lehine de bazı sınırlar koymaktadır. Bu sınırlar aşılınca da müdahale ederek, işi tabiî haline döndürmektedir.

Kadına ceza tatbik edilirken Halid b. Velid'i uyarması ise ayrı bir inceliktir. Ayrıca onun cenaze namazını kılmış "Bir de onun cenaze namazını mı kılıyorsun?" diyen Hz. Ömer'in tepkisine aldırmamıştır. Tıpkı Mâiz olayında olduğu gibi Cüheyneli kadın olayında da Peygamberimiz zina eden kişiye sahip çıkmış, onu ne dışlamış ne hakaret etmiş hatta suçu ka­patıp cezalandırmamak için elinden gelen çabayı da göster­miştir. Zina gibi çirkin bir suçu işleyenlere karşı Hz. Peygaberin rahmet dolu tavrı çok açıktır. Böyle olumsuzluklar kar­şısında bile Rahmet Peygamberi olma vasfını hiç elden bırak­mayan ve çevresine de bu konuda hakim olan Rasûlul-lah(s.a.v.)'m bu tutumu, bütün Müslümanlara örnektir. Dünya durdukça günah ve suç olacaktır. Önemli olan suçlunun veya günahkârın kendi haline terk edilmesi de...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Zina Yapana Rahmet
« Posted on: 22 Şubat 2020, 19:34:35 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Zina Yapana Rahmet rüya tabiri, Zina Yapana Rahmet mekke canlı, Zina Yapana Rahmet kabe canlı yayın, Zina Yapana Rahmet Üç boyutlu kuran oku Zina Yapana Rahmet kuran ı kerim, Zina Yapana Rahmet peygamber kıssaları, Zina Yapana Rahmet ilitam ders soruları, Zina Yapana Rahmetönlisans arapça,
Logged
28 Ocak 2015, 07:02:23
Yunus Emre

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 499« Yanıtla #1 : 28 Ocak 2015, 07:02:23 »

zina dinimizin büyük günahlarındanır o yüzden dikkat edilmesi gerekir allahim sen bizi iki ayakli şeytanlarin şerrinden sapkınlardan uzak eyle bizi yolumuzdan çikaracaklarla muhattap ettirme.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Her Anımızda Allah için Niyet Edelim ( Allah için )  Yerken , İçerken , Giyerken , Çıkarırken , Gezerken , Dinlenirken Bakarken , Duyarken , Yatarken , Kalkarken , Otururken , Okurken , Yazarken ve daha nicesinde... ( Allah için ) Niyet Edelim.
28 Mayıs 2016, 23:31:54
✿ Yağmur ✿

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.684


Site
« Yanıtla #2 : 28 Mayıs 2016, 23:31:54 »

Esselamu aleykum;
Zina yapmak gerçekten de insanı ceheneme götürecek büyük günahlardan...Rabbim bu günahı işleyenlerden etmesin inşallah....Rabbim bizlere günahlarımızdan ötürü af eylesin inşallah...Rabbim zinadan korusun inşallah bizleri...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

29 Mayıs 2016, 14:54:15
Pelinay
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.696


« Yanıtla #3 : 29 Mayıs 2016, 14:54:15 »

Ve aleykumusselam ve rahmetullah.Islamın insanlara kazandirdigi ahlaka bakin.yaptigi zinayi kimse onu soylemeye zorlamadigi halde gidip itiraf ediyor ve cezasini istuyor hem de Efendimiz defalarca emin misin?zina ettin mi gercekten?gibi caydırıcı sozler soylemeesine ragmen.Rabbim bizleri Islamin ahlaki ile ahlaklandirsin insallah.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
29 Mayıs 2016, 15:37:19
Hande 8
Öğrenci Grubu
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 338« Yanıtla #4 : 29 Mayıs 2016, 15:37:19 »

selamün aleyküm
allah insanları bu vb. kötü davranışlardan korusun. allah razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &