ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Nihavendin fethi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Nihavendin fethi  (Okunma Sayısı 908 defa)
13 Nisan 2011, 15:06:24
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 13 Nisan 2011, 15:06:24 » 

Nihavendin Fethi


En-Nehhas b. Kahm, el-Kasım b. Avf eş-Şeybanî aracılığıyla, Es-Sâib b. El-Akra'dan bu hususta şöyle dediğini anlatır:

-Müslümanlara karşı İran müşrikleri o güne kadar örneği görülme­miş bir biçimde saldırıya geçtiler. Mah şehri ahalisi, İsfahan halkı, Hemedan  sakinleri,  Rey  (bugünkü  Tahran)  halkı,  Humus  halkı,

Nihavend'de oturanlar ve Azerbaycanlılar hep birden geçti.

Bu haber Hz. Ömer'e ulaşmıştı. Derhal ileri gelen Ashabla istişare yaptı (her biri ayrı bir görüş belirtti. Bunun üzerine) Hz. Ali: "Ey mü'minlerin emiri, sen görüşçe bizim en isabetlimiz olduğun kadar memurlarını da bizden iyi tanırsın. (Bana kalırsa Küfe halkına haber sal üçte ikisi oraya yardıma gitsin, kalan üçte bir de şehirde kalanları korusun. Basra halkına da aynı haberi yolla.)" dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer: "Ben onların başına öyle birini tayin edeceğim ki, kesin­likle" dedi.  Sonra Saib'e dönüp  "Ya Saib,  şu  mektubumu al  ve Nu'man b. Mukarrin'e götür. Küfe ordusunun üçte ikisini alıp yola çıksın. Basra ordusuna da aynı haberi salsın. Sen de elde ettikleri ga­nimetin korunup getirilmesini sağla. (Ama buna hakkımız olmayanı yollama. Ordudakilerin haklarını engelleme). Eğer Nu'man öldürülürse ordu komutanı Huzeyfe olacaktır. Huzeyfe de öldürülürse ko­mutan Cerir b. Abdullah olacak. Bu ordu öldürülecek olursa seni de göremeyeceğim" dedi.[757]

Alkame b. Abdullah el-Müzenî, Ma'kil b. Yesar'dan naklediyor: -Hz. Ömer, İsfehan, İran ve Azerbeycan'dan hangisini önce fethe başlamak daha doğru olur, diye Hürmüzan ile istişare etti. Hürmüzan: "Ya Emira'l-Mü'minin, İsfehan baş, Farili ve Azerbaycan kanatlar hükmündedir. Kanatlardan biri kesilse baş öte tarafa yardıma koşar. Eğer baş kesilirse, kanatlar yere serilir." Dedi. Hz. Ömer de mescide girdi. Nu'man b. Mukarrİn namaz kılıyordu. Hemen onu Nihavend'e gitmek üzere yola çıkıp yanma Zübeyr b. El-Avvâm, Huzeyfe b. El-Yeman, Muğira b. Şu'be, Amr b. Ma'di Kerîb, Eş'as b. Kays ve Ab­dullah b. Ömer'i de kattı. Numan varıp Nihavend'e ulaştı. Alkame haberi anlatarak Numan'in iki ordu karşılaştığında söylediği şu söze getirir. Numan orduya:

-"Ben öldürülecek olursam hiç kimse benden yana gelmesin. Ben şimdi, bir dua yapacağım siz de "amin" diyeceksiniz" deyip "Allah'ım müslümanların zaferi ve müşriklere galip gelmesiyle, bana şehitlik na­sip eyle" diye dua etti. Ordu bu duaya "amin" dedi.

Sonra hep birden hücuma geçtiler. İlk şehit olarak yere yıkılan Nu'man olmuştu.[758]

Halife b. Hayyat isnadı ile bu konuda şu haberi anlatır:

-İki ordu Nihavend'de Çarşamba günü karşılaştı. Müslümanların sağ kanadı biraz geriledi. Sonra Perşembe günü tekrar karşılaştılar, sağ kanat yerinde kaldı. Bu kere sol kanattakiler biraz geriledi. Cuma günü karşılaştıklarında Nu'man onlara hitap edip orduyu düşmana saldırıya teşvik eden bir konuşma yaptı. Allah da müslumanlara fetih nasip etti.[759]

Ziyad el-A'cem de şunları anlatır: Ebu Musa el-Eş'arî bize Hz. Ömer'in Osman b. Ebi'1-As'a yazılmış olan şu mektubunu getirdi. "Emma ba'dü: Ben sana Ebu Musa'yı ve ordusunu imdada yolluyo­rum. Emir sensin ama birbirinizin gönlünü alın. Vesselam." İstahar şehrinin kuşatması uzayınca, Osman b. Ebi'l-As bir çok komutanı oraya yolladı, onlar da el-Resâtik şehrine saldırdı.[760]

 
Nihavend Savaşıyla İlgili Taberî'nin Rivayeti
 

Taberi bu savaşla ilgili olarak şu bilgileri verir: -Nu'man b.  Mukarrin ordusuyla Nihvend'e vardığında Nihavendliler yerlere demir dikenler dikmişlerdi. Nu'man oraya bir takım gözcüler göndermişti ki, bunlar bu "demir diken" tuzağının ne olduğunu bilmiyorlardı. Bu gözcülerden birinin atının ayak tırnağına bu demir çakılmış olduğundan adam atını zorluyor ama at yerinden aynlamıyordu. Bir de attan inip baktı ki, demir diken saplanmış. (He­men geri gelip, Nu'mana durumu bildirdi) Nu'man da "Peki sizin gö­rüşünüz ne?" diye sorunca, onlar: "Sen geri geri git. Ta ki İranlılar senin kaçtığını sanacak, seni yakalamak için çıkacaklardır.

Nu'man bunun üzerine orduyu geride duruttu ve bekledi. Gözcü casusları geri geri kaçar gibi yapınca İranlılar çıkıp yerlere kurduklar demir diken tuzaklarını temizleyip ardından casusları yakalamak için çıktılar. Nu'man gönüllü birlikleri hazırlayıp onlara doğru geldi ve orduya hitaben: "Eğer ben vurulursam, başınızda Huzeyfe olacak, o da vurulursa, komuta Cerir b. Abdullah el-Beceli'de olacak, o da vurulursa komutanınız Kays b. Mekşuh'tur" dedi. Muğira kendisini komutan olacaklar arasında saymadığı için gönlünün kırıldığını sezmişti.

İran ordusu harpten kaçmamaları için bir birlerine zincirle bağlan­mış olarak harp meydanına geldiler. Müslümanlar onlara hücum etti. O esnada atılan bir ok Nu'man'a değip onu öldürdü. Kardeşi Süveyd b. Mukarrin (r.a.) onu bir elbise içine sarıp öldüğünü Allah onlara za­fer nasib edene kadar gizledi. Zaferden sonra da sancağı Huzeyfe (r.a.)'a verdi.

Allah zü'1-Hacib (kaşlı) denen ve Behmen lakablı Merdan şah'ı öl­dürdü. Böylece Nihavend'in fethi gerçekleşti. Bundan sonra İranlıların toplu bir ordusu olamadı.[761]

 
Yezdecürd Hazinesinin Ele Geçişi
 

Hz. Ömer (r.a.), Sakif in kölesi olan es-Saib b. El-Akra'yı İran sefe­rine yolladı. Saib iyi bir katip ve matematikçi idi. Ona: Eğer Allah or­duya zafer nasip edecek olursa ganimetin içinden humus'u ayır, kala­nını ordudakilere taksim et, dedi. Saib der ki: Ben insanlara bu gani­meti dağıttığım sırada yanıma bir İranlı geldi ve: "Sana Yezdecürd'ün hazinelerini göstermem karşılığında benim ve ailemin can güvenliğini sağlar mısın? Hazine senin ve başkanının olur!" dedi. Ben de: "Tabi sağlarım" dedim. İranlıların yanına bir adam verip hazineyi almaya yolladım. Asker gidip iki kocaman getirdi ki, içinde sadec inci, yakut ve zeberced (sarı yakut) var.

Saib devamla der ki: Ben onları yükleyip beraberimde Ömer (r.a.)'a getirdim. Ömer bana onları Beytu'l-Mal'e (hazineye) koymamı söy­ledi. Ben de emrini yerine getirdim ve hiç oyalanmadan geri dönüp çok hızlı bir yolculukla Kûfe'ye geldim. Meğer Ömer beni çağırtmış ama elçi bana ancak ben Kûfe'ye geldikten sonra yctişebilmişti. Ben devemi çökertmiştim ki, o da gelip devesini devemin arkasına çökertip bana "Derhal mü'minlerin emiri Ömer'in huzuruna çıkacaksın!" tali­matını söyledi. Ben de derhal geri dönüp Medine'ye geldim ve huzu­runa çıtkim. Ömer (r.a.) bana "Benimle Ümmü Saib'in oğlu (Saib) arasında ne oldu veya Ümmü Saib'in oğluyla benim aramda bir şey mi oldu?" dedi. Ben de: "Anlattığın ne demek oluyor?" dedim. O da: "Vallahi başka bir şey değil de ancak ben uyumuş idim. Bir de rü­yamda bir melaike gelip beni senin getirdiğin bu iki yanma doğru sü­rükledi. Bu iki de ateşe tutuşturulmuşlardı. Onlar bana "Biz bu hazi­nelerle senin vücudunu dağlayacağız" dediler. Ben de onlara, "Ben onları müslümanlar arasında bölüştüreceğim!" diyordum. "Ya Saib sen bu getirdiklerini benden al çarşıya bir yere götürüp onları sat da, müslümanların erzak ve ihtiyaçlarına sarf et. Allah seni babasız koy­sun!" dedi.

Ben hemen hazineden bunları aldım ve beraberimde Kûfe'ye getir­dim. Sonra onları Küfe Mescidinde sergiledim. Tüccarlar duyunca et­rafımı sardılar. Onları benden Amr b. Hureyş iki milyon dirheme satın aldı. Sonra Amr onları alıp İran topraklarına götürmüş ve orada onlar dört milyon dirheme satmış. Hala Küfe halkının en zengin kişisi Amr b. Hureyş'tir.[762]
[758] Futuhu'l-Buldan 2/372; Tarih-i Halife 148, 149

[759] Tarihi Halife 148 '

[760] Tarihi Halife 150

[761] Tabeıi, Tarih 4/116

İmam Zehebi, Tarihü’l İslam Cantaş Yayınları 5/321-323

İmam Zehebi, Tarihü’l İslam Cantaş Yayınları 5/323-324

[762] Taberi, Tarih 4/116, i 17; Futuhu'l-Buldan s. 373, 374

İmam Zehebi, Tarihü’l İslam Cantaş Yayınları 5/325-326

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Nihavendin fethi
« Posted on: 31 Mart 2020, 04:13:31 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Nihavendin fethi rüya tabiri,Nihavendin fethi mekke canlı, Nihavendin fethi kabe canlı yayın, Nihavendin fethi Üç boyutlu kuran oku Nihavendin fethi kuran ı kerim, Nihavendin fethi peygamber kıssaları,Nihavendin fethi ilitam ders soruları, Nihavendin fethiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &