> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Fitne hadisi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Fitne hadisi  (Okunma Sayısı 4694 defa)
24 Nisan 2011, 14:53:02
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 24 Nisan 2011, 14:53:02 »Fitne Hadisi


Şakîk aracılığıyla Ameş, Huzeyfe (r.a)m şöyle dediğini haber verdi: Biz Ömer (r.a)m yanında oturuyorduk. Bize: "Fitne konusundaki Peygamber (s.a.v)in hadisini hanginiz bi­liyor?" dedi. "Ben." dedim. Bana: "Haydi söyle bakalım! Sen zaten pek cür'etlisin." dedi. Ben de: "Peygamberimiz insanın ailesi, malı, çocuğu ve komşusu hususunda düştüğü fitneler­in günahını, namaz, sadaka emr-i bi'l ma'ruf ve nehy-i ani'l münker'in sileceğini anlatmıştı." dedim. Ömer bunun üzeri­ne: "Ben bunu kasdetmiyorum. Ben deniz dalgası gibi dalga dalga gelen fitneden bahsediyorum." dedi. Ben de: "Yâ Emîral mü'münin! Bu dediğin fitnelerden sana bir, şey ulaşmayacak ki, zira senin o fitne arasında kapalı bir kapı var." dedim. Ömer: "Peki bu kapı açılacak mı, kırılacak mı?" diye sordu. "Açılmayacak, aksine kırılacak." deyince Ömer (r.a): "Öyle­yse ebediyyen bir daha fitne kapısı kapanmayacak." dedi. "Evet." dedim.

Biz "Huzeyfe (r.a) (daha sonra) Ömer fitneye karşı kapalı olan kapının kim olduğunu biliyor muydu?" dedik de: "Evet, yarından önce arada gece olacağını bildiği gibi biliyordu. Ben ona asla yanlışı olmayan bir hadis anlattım." dedi. Mesruk. Huzeyfe'ye: "Peki kapı kimdi?" deyince: "Ömer'di." dedi.

Hadisi Buharî ve Müslim rivayet etti.[126]

 
Hz. Osman'ın Öldürüleceğini Bildirmesi
 

Şerîk b. Ebî Nemîr. Kuf (kuyu ağzı duvarı) hadisinde Saîd b. Müseyyeb yolu ile Ebû Mûsâ el-Eş'arî'nin (r.a) şöyle dediği­ni anlatır:[127]

-Nihayet Osman (r.a) geldi. Peygamber (s.a.v) bana:

«Haydi ona da izin ver de, o da gelsin. Onu, kendine ulaş acak bir bela -ya da belalar- sebebi ile Cennet'le müjdele.» buyurdu. Bu muttefekun aleyh bir hadistir.[128]

El Kattan, İsmail b. Ebî Halid. Kays. Hz. Osman'ın kölesi Ebû Sehle isnadıyla Hz. Aişe'den (r.a.) Efendimizin (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

«Bana Ashab'ımdan bir adam çağır, veya keşke Ashab'ım-dan biri yanımda olsaydı. Hz. Âişe der ki: Bunun üzerine ben. "Ebû Bekir?" dedim. Efendimiz: "Hayır." buyurdu. "Ömer?" dedim, "Hayır!" buyurdu. "Amcan oğlu Ali?" dedim. "Hayır!" buyurdu. "Ya Osman?" dedim. "Evet!"buyurdu.

Âişe (r.a.) der ki. Osman geldiğinde Rasûlüllah (r.a.) "kal­kın" diye emretti. Ravî. Ebû Sehle der ki. Efendimiz (s.a.v), Hz. Osman'a bir takım gizli şeyler söyledi. Hz. Osman'ın rengi (dinledikçe) değişiyordu. Nihayet Hz. Osman'ın evde mahsur kaldığı fitne zamanı gelip çattığında biz ona, "Çıkıp çarpış mayacak mısın?" dedik de. bize:

-Hayır! Zira Rasûlüllah (s.a.v) bana bir şey vasiyyet et­mişti. Şimdi ben kendimi o vasiyeti yerine getirmesi için sa­bırlı olmalıyım, dedi.[129]

İsrail ve diğerleri Mansûr. Rıb'î isnadıyla El Berâe b. Na­ciye el-Kâhilî'nin (ki bu pek tanınmayan birisidir) İbni Mesv ût'tan (r.a) Peygamber'in (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet eder:

«İslam değirmeni 35, 36 ya da otuz yedinci yıldan itibaren istikrar bulur. (Yahut Müslüman'ları değirmen gibi öğüten harp darp ve fitneler bu yıllardan itibaren başlar). Eğer bu ümmet (bu kargaşalıkta) helak olurlarsa kendilerinden önce helak olan milletlerin yollarını seçmiş olduklarından dolayı helak olur­lar. Yok helak olmazlar da din ve devletleri ayakta kalacak, bundan itibaren (en az) yetmiş yıl ayakta kalır. Ömer bunun üzerine bu yetmiş yıl şu otuz beş yıllık devrenin devamı ola­rak mı yoksa kendisinden itibaren mi? diye sorunca Efendi­miz (s.a.v): "Kendinden itibaren." buyurdu.[130]

 
Hav'eb  Köpeklerinin Hz. Aişe'ye Havlaması
 

İsmail b. Ebî Halid. Kays'ın şöyle dediğini anlatıyor:

Hz Aişe (r.a.) Amiroğulları yurduna vardığında Haveb su­yu başında oturanların köpekleri kendine havlamışti. Bunun üzerine Hz Aişe: "Bu hangi su?" dedi. "El-Haveb suyu." dedi­ler. Hz Aişe de: "Sanıyorum mutlaka geri dönmem gerek. Zira Rasulullah (s.a.v)in:

"Ona El-Haveb'in köpekleri havladığı zaman  (kadınları kasdederek) içinizden birinin hali nasıl olacak!" buyurduğu­nu işittim. Bunun üzerine Zübeyr (r.a.) ona:

-İleri git. dönme! Belki Allah(c.c) senin vesilenle insanların arasını sulh edecektir, dedi.[131]


 [126]  Buharî Mevakît 4, -Firen 17, Zekat 23, Savm 3, Menakıb 4/25; Müslim İman 144 144/26. Fiten 71; Tirmizi 2359; İbni Mâce 3955; Vlüsned 5/3S6, 401, 405: Beyhakî Delâii 6/3S6.

İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam, Cantaş Yayınları: 2/91-92

[127] Buharî ve diğerleri Ebu Musadan bu hadiseyi şöyle anlatırlar:

-Efendimiz (a.av) bir İhtiyacı dolayısıyla Medine bahçelerinden birine git­mişti. Ben de ardı sıra gittim. Efendimiz bir bahçeye girince ben de bahçe kapısına oturup: "Bu gün peygamberin kapıcısı ben olacağım." dedim. Halbu­ki bana böyle birşey emretmem işti. Efendimiz ihtiyacını giderdikten sonra oradaki kuyunun başına oturup baldırlarını açarak kuyuya sarkıttı. Ebu Bekir gelip girmek için izin istedi. Ben ona: "Sen böyle kal. ben senin için izin isteyeyim.'' dedim. O da orada dikildi. Ben Nebi (s.a.v)e gidip: "'Yâ Rasulul-lah! Ebu Bekir yanına gelmek için izin diliyor." dedim. O da: "Haydi ona izin ver ve Cennetle müjdele." buyurdu, Ebu Bekir girip Peygamberin sağ tarafına geldi. O baldırlarını açıp kuyuya şardıttı. O arada Ömer (r.a) geldi. Ben: "Olduğun gibi kal! Ben izin alana kadar kıpırdama." dedim. Peygambe­rimiz: "Ona izin ver ve Cennet'le müjdele." buyurdu. O da Peygamberin sol yanma oturup baldırlarını açarak onları kuyuya sarkıttı. Artık kuyunun ağ­zındaki çeperde oturacak yer kalmayacak kadar dolmuştu. Sonra Lsnıan (r.a) geldi. Ben ona da: "'Sana izin alana kadar olduğun yerde kal!1' dedim. Pey­gamber (s.a.v) ona "İzin ver ve beraberinde kendine ulaşacak bir bela olan bir Cennetle müjdele." buyurdu. Osman, girip onların yanında oturacak yer bulamadı. O da dönüp onların karşısına geçti, kuyunun ağzına gelip baldır­larını açtı ve kuyuya sarkıttı. Ben o sıra kendimin öz kardeşi olan birinin olmasını temenni edip Allah'a yalvanyordum.

Saîd b. Müseyyeb der ki; Ben bu oturuş şekillerini onların kabirlerime yor­dum. O üçü bir yerde birleşmiş iken Osman kabrinde de tek kalmıştır.

[128] Buharî Fazâilü Ashabın-Nebiyyi 62/5; Fiten 92/ Babü'İ Fitne elletî te'mücü; Buharî Tarih 1/172 : Hflyetü'I Evliya 1/3S: Müslim 2403: Tirmizi 3711: Beyhaki Delail 6/3SS. Hadisin bir kısım rivayetlerinde bu kuyunun "Eriş" kuyusu olduğu sarih olarak geçmektedir. Miisned 2/165, 3/40S: Buharî Ede-bü'l Müfred 1151: Taberani 12/327: Tahavj Müskil 2/84

[129] Tirmizî 3795: îbni Mâce 54: Hakim 3/99: İbni Sa'd 3/66: Beyhakî Delâii 6/391; Miisned 6/52 (no. 24307).  1/58, 69.

[130] Tahavî Müşkilü'I Asar 2/236. Bu şekildeki rivayet Beyhaki Delail 6/393; Hakim 3/114, 4/521'de geçendir. Ama Ebu Davııd 4252'de ve Müsned 1/390. 393'teki hadiste soruyu soran İbni Mes'ut olup, Ömer değildir.

Zehebi metinde Berâe b. Naciye hakkında

İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam, Cantaş Yayınları: 2/92-94

[131] Müsned 6/52, 97; Beyhak   Dela    6/410; Ibn   Ebi Şeybe 15/260; Ibnı Hibban S/258; Hakim 3/120; Ibni Âdiy 4/1627

İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam, Cantaş Yayınları: 2/94-95[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Fitne hadisi
« Posted on: 31 Ekim 2020, 05:06:33 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Fitne hadisi rüya tabiri,Fitne hadisi mekke canlı, Fitne hadisi kabe canlı yayın, Fitne hadisi Üç boyutlu kuran oku Fitne hadisi kuran ı kerim, Fitne hadisi peygamber kıssaları,Fitne hadisi ilitam ders soruları, Fitne hadisiönlisans arapça,
Logged
10 Nisan 2016, 21:06:41
Pelinay
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.696


« Yanıtla #1 : 10 Nisan 2016, 21:06:41 »

Hz. Ömer in tarifiyle bu asirda da dalga dalga gelwn buyuk bir fitnw var.Rabbim bizleri bu dalgalara kapilmaktan muhafaza eylesin insallah.
Allah razi olsun abla paylaismin icin
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
21 Nisan 2016, 17:03:10
Ruhane
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.473


« Yanıtla #2 : 21 Nisan 2016, 17:03:10 »

Selamun aleykum .. Fitne ateşi  her yanımızı sarmis durumda  ve ayağımızın kayması için bazen o kadar masum gorunuyor ki insana .. Her geçen dakikada fitne ateşinin çemberi   büyüyerek üzerimize geliyor.. Rabbim sen bizleri fitne atesindan koru ..O çemberi daralt ve müslüman kardeslerimizi ve bizleri korunan altına al  Yüce Mevlam.. Amin..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
21 Nisan 2016, 17:19:15
Damla
Öğrenci Grubu
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 3.120


« Yanıtla #3 : 21 Nisan 2016, 17:19:15 »

#Esselamu aleykum..Günümüzde fitne gereksiz bir şekilde yaygın durumda..Bunu önlemenin birçok yolu var...Ama insanlara göre fitneci olmak daha kolay olduğundan fitneyi tercih ederler..Rabbim razı olsun..#
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &