> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Ceylanın Efendimiz s.a.v. ile konuşması
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ceylanın Efendimiz s.a.v. ile konuşması  (Okunma Sayısı 3887 defa)
24 Nisan 2011, 15:10:56
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 24 Nisan 2011, 15:10:56 »Ceylanın Efendimiz S.A.V. İle Konuşması


Ahmed b. Hazim b. Ebî Ğazra el-Ğıfârî, AH b. Kadim-Ebu'l Ulâ Halid b. Tahman- Atıyye isnadlyla Ebû Saîd el Hud-rî (r.a.)'nin şöyle dediğini nakleder: Rasûlüllah (s.a.v) bir ke­resinde bir çadırda bağlı bununan bir ceylana rastlamıştı. Ce­ylan, "Ya Rasûlallah! Beni çöz de kuzucuğumu emzirmeye gi­deyim, sonra geri geleyim de beni yine bağla" diye yalvardı. Peygamber (s.a.v) de:

kavmin avı, -üstelik bağladığı avı" buyurarak tutup onun iplerini çözüp döneceğine dair on­dan söz aldı. Çok geçmeden ceylan göksündeki bütün sütü boşaltmış olarak geri geldi. Rasûlü Ekrem de onu bağlayıp sonra onu o kavminden kendine bağış yapmalarını istedi. On­lar da Ceylanı Efendimiz'e verdiler. O da onun bağını çözdü sonra da:

Eğer hayvanlar da sizin bildiğiniz gibi ölüme dair bir şeyler bilmiş olsaydı onlardan semizlemiş olan hiç birinin etini yiyemezdiniz." buyurdu.

Ravilerden Ali ve Ebu'l Ulâ "sadûk" derecesindedir. Atıyye el-Avfî de ise zayıflık vardır. Bu kıssanın bir benzeri de Zeyd b. Erkanı (r.a.)'dan rivayet olunuyor.[29]

 
Kurdun Efendimiz S.A.V İle Konuşması
 

Kasım b. el Fadl el-Huddânî, Ebû Nadra yoluyla Ebû Saîd elHudrî'nin (r.a.) şöyle dediğini rivayet eder:

Çobanın biri Harra (denen kara taşlıklı yazı)'da davar gü­derken kurdun biri koyuna saldırdı. Çoban hemen koyunla kurdun arasına gerildi. Bunun üzerine kurt kuyruğunun üzerine çömelerek çobana "Allah'ın bana yolladığı rızkıma engel olmaya Allah'tan korkmaz mısın?" dedi. Çoban şaşıra­rak:

-Hayret doğrusu! Kurda bak, kuyruğunun üstüne çömel-miş insanların diliyle konuşuyor" dedi. Kurt da: "Sana, be­nim bu konuşmamdan daha fazla şaşacağın bir şey anlatayım mı? Allah Rasûlü iki Harra (Doğu ve Batı Harraları) arasın­daki bir yerde (Medine'de) insanlara geçmiş milletlerin va­ziyetlerini anlatıyor." dedi. Çoban da koyunları sürüp Medi­ne'ye gelince onları bir köşeye yerleştirdi, sonra da Rasûlül-lah'm yanma girip, kurdun konuştuğunu anlattı. Bunun üze­rine, Rasûlüllah (s.a.v) insanların yanma çıkıp çobana: "Kalk da durumu anlat." buyurdu. Çoban da kalkıp insanlara gördü­ğünü anlattı. Rasûlü Ekrem de:

«Çoban doğru söylüyor. Dikkat edin. Yırtıcı hayvanların insanlara konuşması kıyamet alametlerindendir. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, kıyamet kopmadan yırtı­cı hayvanlar insanlara konuşacaktır. Hatta kişiye ayakkabı­sının tasması ile sopasının ucundaki püskülü bile konuşacak, kendinden sonra ailesinin neler yapacağını uyluğu haber ve­recektir.» buyurdu.

Bu haberi Tirmizî rivayet edip. "sahih ama ğarîb bir ha­dis" demiştir.[30]

Abdü'l Hamîd b. Behrâm ve Ma kıl b. Ubeydillah, Şehr b. Havşeb aracılığıyla Ebû Hüreyre'den veya Ebû Saîd el Hudrî' den (r.a.) buna benzer bir rivayette bulunuyor. O sahih, hasen bir hadistir.[31]

Süfyan b. Hamze, Abdullah b. Âmir el-Eslernî, Rab fa b. Evs, Enes b. Amr isnadıyla Ehbân b. Evs (r.a.)'dan nakline gö­re Ehbân'm koyunları varmış. Kurt kendisiyle konuştuğunda doğruca Nebi (s.a.v) e gelip Müslüman olmuş.

Buharı; "Bu hadisin isnadı kuvvetli değildir." diyor.[32]

Yusuf b. Adiy der ki; bize Cafer b. Cesr, babası Abdür-rahman b. Harmele, Said b. Müseyyeb isnadıyla Abdullah b. Ömer (r.a.)'m şöyle dediğini anlatır: Rasûlüllah (s.a.v) zama­nında kendine ait davarının başında bir çoban vardı. Bir ara kurt gelip bir koyunu kaptı. Çoban da sıçrayarak koyunu kurdun ağzından çekip aldı. Bunun üzerine kurt ona: "Allah' in bana yedirdiği bir yemeği ağzımdan almaya Allah'tan kor-muyor musun?" dedi. Ravî hadisin gerisini yukardakiler gibi anlattı.[33]


[29]Beyhakî Delâil  6/34,  Ebû  Nüaym  Delâil  h.no.273.  Zehebî'nin   işaret  ettiği Zeyd b. Erkam hadisi şudur; (Beyhakî Delâil 6/35)

-Rasûlüllah İle birlikte Medine sokaklarından birindeydim. Orada bedevilere ait bir çadır gördük. Bir ceylan orada bağlıydı. Ceylan: Ya Rasûlallah! Şu bedevi beni avladı. Benim ise çölde iki yavrum vardı. Süt göğüslerimde ka­tılaşmaya başladı. Bu adam beni kesmiyorki ölüp kurtulayım. Bırakmıyor ki çöldeki yavrularıma gideyim" dedi. Rasûlüllah da ona, "Seni salsam yine geri gelirmisin?" buyurdu. Ceylan da "evet dönerim. Yoksa Allah beni vergi me­muru cezasıyla cezalandırır" dedi. Bunun üzerine Rasûlüllah (s.a.v) de onu serbest bıraktı. Az sonra ceylan yalanarak geri geldi, Rasûlüllah (s.a.v) de onu çadıra bağladı. Az sonra bedevi elinde bir kırba ile çıka geldi. Rasûlü Ekrem "bunu bana satarmisın?" buyurdu. O da "o senindir, ey Allah'ın Rasû­lü" deyince Efendimiz de ceylanı serbest bıraktı. Zeyd b. Erkanı derki: Val­lahi ben onu çöle doğru yüzer gibi giderken "Lâ ilahe illallah, Muhammedür Rasûiüliah" dediğini gördüm.

Bu isnadı zayıf bir haberdir. Zehebî Mîzân'da: "Onu tanımıyorum. Onun şey­hinden naklettiği batıl ve çürük bir haberi var ki şudur.." diyerek Beyhakî ve Ebû Nüaym'ın bu haberini aynı isnadla verir. Zaten Beyhakî de yukardaki hadisi verip: "bu haber bir diğer yolla zayıf bir isnadla rivayet edilmişti." diyerek bu haberi verir. Haber üst hadisi destekler mahiyettedir. Ayrıca Ebû Nüaym bu haberi 274 no ile Enes b. Mâlik ile Hz. Âişe'den de nakleder.

İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam, Cantaş Yayınları: 2/29-30

[30] Tirmizî 2272, Hakim 4/467, Müsned 2/306, 3/83,88,89, Ebû Nüaym Delâil hadis no. 270, Beyhakî Delâil 6/41,42. Tirmizî hadisi sadece Kasım b. el Fadl rivayet ettiği için ğarîb sayar. Beyhakî Delâil'de ğarîb olmadığını dıger yolları zikrederek ispatlar ve sahihtir der. Zaten Zehebî de bundan sonraki haberin sonunda buna işaret ettiği gibi, Hakim'in sahih demesine de katılır. İbni Hibban da hadisi sahih sayar. (El İhsan 8/145).

[31] Müsned 3/8S. Beyhakî Delâil 6/43, Ebû Nüaym no 271. Bu hadisin aslı Bu-harî deki hadistir. Bak Buharı Ashabın Nebiyyi 62/6, Enbiya 60/54, Müslim Fazailüs Sahabe 13. Bak Edebü'l Müfred 902, Humeydî Müsned 1054, 1055.

[32] Buharı Tarihü'l Kebîr 2/44,45 no 1633, Beyhakî Delâil 6/43. Hakim Müsted rek İbni Sa'd Müsned 3/8S. Buharî'nin "bu hadisin isnadı kuvvetli değildir" sözüne Beyhakî "bu haberi takviye eden diğer rivayetler geçmişti" demekte­dir. Ayrıca Beyhakî bunu Deiâüinde  sekiz ayn rivayetle Ebû Saîd el  Hudrî (r.a.)'dan nakleder.

[33] Yusuf b. Adiy el Kâmil fiz Zuafâ 2/573. Buradaki ravî Ca*fer b. Cesr hadisçilerin ittifakıyla zayıftır. Nitekim İbni Adiy de onun münker haberleri na­kleden biri olduğunu söyleyip bu hadisi de o meyanda sevkeder. Ancak Ze-hebî bu haberi burada yukardakilere şahit olarak getiriyor. 

İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam, Cantaş Yayınları: 2/30-32

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Ceylanın Efendimiz s.a.v. ile konuşması
« Posted on: 27 Eylül 2020, 07:23:44 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ceylanın Efendimiz s.a.v. ile konuşması rüya tabiri,Ceylanın Efendimiz s.a.v. ile konuşması mekke canlı, Ceylanın Efendimiz s.a.v. ile konuşması kabe canlı yayın, Ceylanın Efendimiz s.a.v. ile konuşması Üç boyutlu kuran oku Ceylanın Efendimiz s.a.v. ile konuşması kuran ı kerim, Ceylanın Efendimiz s.a.v. ile konuşması peygamber kıssaları,Ceylanın Efendimiz s.a.v. ile konuşması ilitam ders soruları, Ceylanın Efendimiz s.a.v. ile konuşmasıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &