> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Tarihül-İslam > Akabe Biatında bulunanların adları
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Akabe Biatında bulunanların adları  (Okunma Sayısı 1669 defa)
24 Nisan 2011, 15:31:58
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 24 Nisan 2011, 15:31:58 »Akabe Biatında Bulunanların Adları

 

Temsilcilerin adlan önce bildirildiği için bunları tekrar etmiyo­rum.

Evsten Olanlar Selem b. Selâme b. Vakş.

Benî Hariseden Zuhayr b. Rafi, Ebû Bürde b. Niyâr, Büheyr b. el-Heysem.

Benî Amr B. El-Avf'tan: Rifâa b. Abdi'l Münzir İbni İshak bu zatı Ebu'I Heysem b. et,-Teyhan'ın yerine temsilci olarak gösterir. Uhut günü okçuların komutanı iken şehit düşen Abdullah b. Cübeyr b. en-Nu'mân, Yemâme harbinde öldürülen Ma'an b. Adiy ve Uveym b. Sâide. İste  Evsten  Akabe  biatında  hazır bulunanların  tamamı  11  kişidir.[630]

Benî Neccâr Hazreçinden Ebû Eyyûb Halid b. Zeyd, Muâz b. Afra, Avf b. Afra, imâra b. Hazm. Bu son zat yemame günü şehit edildi.

Benî Amr B. Mebzul Bedir harbinde bulunan Sehl b. Atik.

Benî Amr B. Neccar: (Bu oymak Hudeyle oğullarından gelme­dir) Evs b. Sabit. Ebû Talha Zeyd b. Sehl.

Benî Mazin B. Neccar: Kays b. Ebî Sa'sa Amr b. Guzeyye.

Bıl-Hâris B. El Hazreç: Hârice b. Zeyd, Hallâd b. SUveyd, bu zat Kureyza seferinde şehit oldu. Ebû Mes'ud, Ukbe b. Amr.

Benî Beyâda: Ziyad b. Lebîd, Ferve b. Amr, Halid b. Kays.

Benî Zürayk: Zekvân b. Abdi'l Kays. Bu zat Medine'den Mekke ye Rasülü Ekremin yanma göç ettiğinden kendine "Muhacir Ensarlı" denilirdi. Uhut harbinde şehit oldu. Abbâd b. Kays Harise b. Kays.

Benî Seleme: Bişr b. Berâe b. Ma'rur. Bu Akabedeki temsilciler­den biriydi. Sinan b. Sayfî, Tufeyl b. Numân (Hendek harbinde şehit edildi) Ma'kıl b. MUnzir, Mes'ûd b. Yezîd, Dahhâk b. Harise, Yezid b. Hirâm, Cebbar b. Sahr, Tufeyl b. Mâlik. Benî Ganm B. Sevâd: Süleym b. Amr, Kutbe b. Âmir, Yezîd b. Âmir, Ebû'l Büsr Ka'b b. Amr, Sayfî b. Sevâd. Benî Nâbî B. Ammâr: Sa'lebe b. Ğareme (Hendekte öldürüldü) Amr b. Gamame. tsa b. Âmir. Abdullah b. Üneys, Halid b. Adiyy Benî Hıram: Câbir b. Abdillah (babası) Abdullah b. Amr b. Hı­ram, Muaz b. Amr b. el-Cumûh. Sabit b. el Ceza (Taif'te şehid edil­di) Umeyr b. el-Hâris, Hudeye b. Selâm. Muâz b. Cebel: Benî Avf B. El Hazreç Abbas b. Ubâde (Bedir harbinden şehid oldu). Ebû Abdirrahman Yezid b. Sa'lebe el-Belevî. Bu zat on­ların anlaşmalısıydı. Amr b. el Haris. Benî Salim B. Ğanm B. Avf: Rifaa b. Amr, Utbe b. Vehb. Benî Sâide: Sad b. Ubâde ile Münzir b. Amr. Bu ikisi akabe gü­nü temsilcilerdi. Münzir Bi'ri Mâûne faciasında emir idi. Orada şehid oldu.

İki kadına gelince: Bunlar Ümmü Menî' Esma b. Amr b. Adiy ile Akabe biatmda kocası Asım b. Ka'b ve iki oğlu Habib ve Abdullahla beraber hazır bulunan Ümmü Umara Nesîbe idi. Yalancı peygamber MUseyleme'nin öldürüldükten sonra organlarını tek tek kestiği zat bu Habib idi.[631]

İbni İshak derki: Ensar biati yapıp oradan ayrıldığının ertesi sa­bahı Kureyş biat durumunu ve neler olduğunu araştırmaya koyulup bu işin gerçek olduğunu öğrendiler. Hemen Ensarı aramaya çıktılar. Yolda Sa'd b. Ubâdeye yetiştiler. Yanındaki Münzir b. Amr ise kaçıp kurtulabildi. Sa'd b. Ubade'nin ellerini bir kendirle boynuna bağladı­lar. Sa'd gür saçlı idi. Onun kaküllerini yolmaya yere vurmaya yumruklamaya başlayıp tâ Mut'ım b. Adiy ile Haris b. Ümeyye oraya gelene kadar dövdüler. Sa'd bu ikisini Medineye geldikleri zaman hi­maye ederdi. Bunlarda Sa'dı Kureyşlilerin elinden alıp serbest bırak­tılar.[632]

 

Amr B. Cumuh'un Putu Men At İn Kıssası
 

(Medine'ye geldiklerinde orada İslam'ı açıkça ortaya koydular. Q zaman aralarında hâla şirk üzere eski inancını taşıyan yaşlı insan­lar vardı. Bunlardan biri de Amr b. Cumuh (b. Zeyd b: Hıram b. Ka'b,

b. Ganm b. Ka'b b. Seleme) idi. Bunun oğlu olan[633]  Muaz b. Amr b. el-Cumûh Akabe biatmda bulunmuştu. Babası Benî Seleme kabilesi­nin efendilerinden birisiydi. Evinde kütükten oyma "Menâf" (İbni Hişâm'a göre Menât) denilen bir put yaptırmıştı. Seleme oğulları ka­bilesinin gençleri Muaz b. Cebel ile bu Amrın oğlu Muâz ve diğerleri müslüman olunca geceleri gizlice Amrm bu putunun yanma giriyor onu alıp (Selemİİlerin tuvalet) çukurundan içi bok dolu olan birine başı Üstüne dikerek atarlardı. Amr Sabahleyin durumu görünce; "Ya­zıklar olsun! İlahlarımıza kim saldırdı bu gece!" diye söylenerek onu aramaya çıkar buluncada onu yıkayıp temizler ve koku sürer "Vallahi bunu kimin yaptığını bir bilecek olursam onu rüsvay edeceğim" derdi. Akşam olupta uyuyunca gençler bu işi tekrar yaparlardı. Bunu defa­larca tekrarladılar. Sonuncusunda Amr kılıcını putunun boynuna taktı ve "Vallahi ben bu işi sana kimin yaptığını kesinlikle bilemiyorum. Eğer sende gerçekten bir hayır varsa kendini kendin koru. İşte kılıç seninle beraber" dedi. Gece olupta Amr uyuyunca gençler gelip kılıcı putun boynundan alırlar sonra getirdikleri Ölü bir köpeğin boynuna takarlar. Sonra bu köpeğide puta bağlayarak ikisini birlikte Seleme oğullarının birinin tuvalet pisliğine dökülen çukuruna atarlar. Amr sabah putun yanına gelince onu yerinde bulamaz. Putu aramaya çı­kan Amr b. Cumûh onu sonunda bir çukurda köpekle beraber tepe Üstü dikilmiş olarak bulur. Putu bu halde görünce durumu anlar. Ken­di kavminden olan kimselerde kendisi ile (bu konuda) konuşunca müslüman olur. Ve çok iyi bir müslümanlık yaşar.

Allah gerçeğini, Allah'tan öğrenip, müslüman oJupta putunu ha­tırlayarak Allah'a şükran ifadesi olarak şu şiiri söyler.

Vallahi, eğer sen ilah olaydın, köpekle birlikte bir ipe bağlı ola­rak çukurun ortasında olmazdın.

Of be senin zelil bir ilah olarak yere çarpılmış haline! İşte şimdi senin ne sefih olduğunu kavradık.

Hamd, minnet sahibi yüce, Vehhab ve Razzâk sıfatlarının sahibi dinlerin koruyucusu Allah'a aittir.

Kabir karanlıkları içinde rehin kalmadan önce beni kurtaran İlah O Allahtır.[634]
[630] İbni Hişâm 2/207.

 [631] İbni Hişâm 2/210.

[632] İbni Hişâm 2/204; ibni îshak'ın bu izahı  İbni Hİşâm'dan biraz daha tafsi­latlıdır. Sa'd derki:

-Vallahi ben onların elinde iken bir gurup Kureyşli önüme çıktı. İçlerin­de beyaz benizli pınl pırıl görüntülü uzun tatlı ahenkli bir adamda vardı. Ben kendi kendime "bunlar arasında hayır beklenen biri varsa oda bu adamdır" diye düşündüm. Yanıma gelince bana bir yumrukta o attı. Kendi kendime "Vallahi bu adamdan sonra diğerlerinden hiç hayır gelmez" dedim. Beni sürüyüp dururlarken içlerinden biri merhamete gelip bana yaklaştı ve "Vay yazık! Senin Kureyş'ten İttifak yada anlaşma yaptığın birileri yokmu?" dedi. "Evet" var. Ben Cübeyr b. Mütim'i ile Haris b. Harbi korur­dum" dedim "Vay sana ne duruyorsun bu adamların adını söyleyip aranız­daki anlaşmayı belirt" dedi.. Bende öyle yaptım. Bu adamda hemen bu iki­sini aramaya çıktı. Onlan Kabe'de buldu, ve onlara "Hazreçten bir adam şimdi el Ebtahta dayak yiyor ve sizin adınızı seslenerek imdat diliyor, ara­nızda sözleşme ve teahhüt olduğunu söylüyor" demiş "Kim acaba" demişler. Adamda "Sa'd b. Ubâde" imiş deyince Onlar "Vallahi doğru söylemiş, O bi­zim tüccarlarımıza eman verip onları Medine'de korurdu." dediler. Hemen oraya gelip Sa'dı onların etinden kurtardılar. Sa'd'a gelip yumruk atan kişi Süheyl h Amr imiş Sa'd'a yaklaşıp durumunu soran kişide Ebu'l Buhterî b. Hişâm idi.

 İmam Zehebi, Tarihu’l-İslam, Cantaş Yayınları: 1/428-431

[633] İbni Hişâm 2/205'ten ilavedir.

[634]  îbni Hişâm 2/205, Beyhakî Delâil 2/456.

İmam Zehebi, Tarihu’l-İslam, Cantaş Yayınları: 1/431-432

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Akabe Biatında bulunanların adları
« Posted on: 27 Ekim 2020, 09:50:37 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Akabe Biatında bulunanların adları rüya tabiri,Akabe Biatında bulunanların adları mekke canlı, Akabe Biatında bulunanların adları kabe canlı yayın, Akabe Biatında bulunanların adları Üç boyutlu kuran oku Akabe Biatında bulunanların adları kuran ı kerim, Akabe Biatında bulunanların adları peygamber kıssaları,Akabe Biatında bulunanların adları ilitam ders soruları, Akabe Biatında bulunanların adlarıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &