> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hazreti Muhammed a.s.v > Son Peygamber > Sahih Sünnette İsra ve Miraç
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Sahih Sünnette İsra ve Miraç  (Okunma Sayısı 1084 defa)
16 Aralık 2009, 18:15:42
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 16 Aralık 2009, 18:15:42 »Sahih Sünnette İsra ve Miraç


Isra ve Miraçla ilgili sözlerimize burada son verebilirdik. Ancak miracın ruhen vuku bulduğu esasını teyid etmek için Resulullah (sav)den aktarılan bir delili de zikretmeyi gerekli gördük. îsra hadisesinin meydana gelişine, ardı sıra göklere yükselme dediğimiz miraç olayının gerçekleşmesine ilişkin çe şitli rivayetler nakledilmiştir ki biz, bunlar arasında Buha-ri´nin rivayetini tercih ettik. Buhari, Enes bin Malik´den o da Malik bin Sa´saa´dan rivayet ederek Peygamber (sav) efendimi zin îsra gecesi hakkında şöyle dediğini nakleder:

"Bir kere ben Hatim´de yatmış, (uyurla uyanık arası) bulu nuyordum. Bu sırada bana Cebrail geldi, (göğsümü yardı)- Ravi Katade, Enes bin Malik´in: "Şuradan şuraya kadar yardı" dediğini işittim, demiştir ki, ravi, bu işaret olunan yerin boğaz çukurunda kıl bittiği yere kadar (yani Ön mahalli) olduğunu bildirmiştir.- ve kalbimi çıkardı, sonra içi iman dolu bir tas ge tirdi. Kalbim yıkandıktan sonra içine iman dolduruldu. Sonra eski haline getirildi. Daha sonra katırdan küçük ve merkepten büyük, beyaz bir binit getirildi. Ben bunun üzerine bindirildim. Cebrail de benimle yola koyuldu. Bana refakat etti. Nihayet dünya semasına vardı. Cebrail gök kapısını çaldı (Bekçi melek tarafından):

-Kim o? denildi. Cebrail:

-Cebrail´im! dedi.

-Yanındaki kimdir?

-Muhammed.

-Ya., ona (vahiy ve miraç daveti) gönderildi mi?

-Evet gönderildi.

-Merhaba gelen zat! Bu gelen kişi ne güzel yolcu? denildi ve hemen gök kapısı açıldı. Ben birinci semaya varınca orada Adem (Peygamber) ile karşılaştım. Cebrail bana:

-Bu senin baban Adem´dir. Ona selam ver! dedi. Ben de se lam verdim. Adem, selamıma karşılık verdi. Sonra:

-Merhaba hayırlı, iyi oğlum, salih peygamber! dedi. Cebrail benimle yukarı yükseldi. Ta ikinci semaya geldi. Bunun da ka pısını çaldı:

-Kim o? denildi.

-Cebrail´im!

-Yanındaki kimdir?

-Muhammed.

-Ya! O´na vahiy ve miraç (daveti) gönderildi mi?

-Evet gönderildi.

-Merhaba gelen zat! Bu gelen kişi ne güzel yolcu! Ve hemen gök kapısı açıldı. Ben ikinci semaya varınca orada Yahya ve Isa (payganiberler)le karşılaştım. Yahya ile İsa, teyze oğulları dır. Cebrail, bana:

-Bu gördüklerin Yahya ile İsa´dır. Bunlara selam ver, dedi. Ben de onlara selam verdim. Onlar da selamıma karşılık verdi ler. Sonra:

-Merhaba hayırlı kardeş, Salih Peygamber! dediler. Sonra Cebrail benimle üçüncü semaya yükseldi. Bunun da kapısını çaldı.

-Kim o? denildi.

-Cebrail´im.

-Yanındaki kimdir?

-Muhammed!

-Ya! ona vahiy ve miraç (daveti) gönderildi mi?

-Evet gönderildi?

-Merhaba gelen zata! Bu gelen kişi ne güzel yolcu, denildi. Ve hemen gök kapısı açıldı. Ben üçüncü semaya vardığımda Yusuf (peygamber) ile karşılaştım. Cebrail:

- Bu gördüğün Yusuf´tur. Ona selam ver, dedi. Ben de Yusuf a selam verdim. O da selamıma karşılık verdi. Sonra:

-Merhaba hayırlı kardeş, salih peygamber, dedi. Sonra Ceb rail benimle yükseldi. Ta dördüncü semaya vardı. Bunun da kapısını çaldı.

- Kim o? diye soruldu. -Cebrail! -Yanındaki kim?

-Muhammedi

-Ona (miraç daveti) gönderildi mi?

-Evet gönderildi!

-Merhaba gelen kişiye! Bu gelen zat ne güzel yolcu! denildi ve hemen gök kapısı açıldı. Ben dördüncü kat göğe vardığımda îdris (peygamber) ile karşılaştım. Cebrail, bana:

-Şu gördüğün Idris´tir. O´na selam ver! dedi. Ben de îdris´e selam verdim. O da selamıma karşılık verdi. Sonra:

-Merhaba salih kardeş, salih peygamber! dedi. Sonra Cebra il benimle yükseldi ta beşinci semaya vardı. Onun da kapısını çaldı.

-Kim o?

-Cebrail!

-Yanındaki kim?

-Muhammed (sav)!

-Ona (miraç daveti) gönderildi mi?

-Evet gönderildi.

-Ferah ve genişlik ona olsun! Bu gelen zat ne güzel yolcu, de nildi. Ve hemen gök kapısı açıldı. Ben beşinci semaya varınca Harun (peygamber) ile karşılaştım. Cebrail bana:

-Bu Harun´dur. Ona selam ver! dedi. Ben de Harun´a selam verdim. O da selamıma mukabele etti. Sonra:

-Merhaba salih kardeş ve salih Peygamber! dedi. Sonra Ceb rail benimle yükseldi ta altıncı kat göğe erişti. Gök kapısını çal dı.

-Kim o?

-Cebrail!

-Yanındaki kim?

-Muhammed!

-Ya! Ona (miraç için davetiye) gönderildi mi?

-Evet gönderildi.

-Bu gelen kişiye merhaba; ne güzel bir yolcu geldi! dedi. Ben altıncı göğe varınca Musa Peygamber ile karşılaştım. Cebrali bana:

-Bu Musa´dır, selam ver, dedi. Ben de Musa´ya selam ver dim, o da selamıma karşılık verdi, sonra:

-Salih kardeşe ve salih peygambere merhaba dedi. Ben Mu sa´yı bırakıp geçince Musa ağlamaya başladı. Musa´ya:

-Niye ağlıyorsun? denildi. O da şöyle cevap verdi:

-Benden sonra bir genç peygambere biat olundu ki onun üm metinden cennete girenler, benim ümmetimden girenlerden çok tur da onun için ağlıyorum!

Sonra Cebrail benimle yedinci göğe yükseldi. Gök kapısını çaldı.

-Kim o?

-Cebrail!

-Yanındaki kimdir?

-Muhammed!

-Ona miraç daveti gönderildi mi?

-Evet gönderildi!

-Bu gelen zata merhaba. Bu gelen kişi ne güzel yolcu!

Yedinci kat gökte ibrahim (peygamber} bulunuyordu. Cebra il:

- Bu gördüğün baban İbrahim´dir. Ona selam ver; dedi. Ben de ibrahim´e selam verdim. O da selamıma mukabele etti ve:

-Ey hayırlı oğul, ey salih peygamber merhaba! dedi.

(Resulullah buyurdu ki:) Bütün bu yerlerden ve manzaralar dan sonra karşıma Sidre-i Münteha alanı açıldı. Bir de gör düm ki Sidr ağacının yemişleri (Yemen´in) Hecir (kasabası) destileri gibidir. (Onlar kadar iridir.) Yaprakları da fillerin ku lakları gibidir. Cebrail bana:

-İşte bu Sidre-i Münteha´dır! dedi. Bu ağacın dibinden dört nehir kaynıyordu, iki nehir zahir, iki nehir de batın idi. Ben:

-Ey Cebrail bu dört nedir? diye sordum. Cebrail:

-Batıni nehirler cennette iki nehirdir. Zahiri olan nehirler ise Nil ve Fırat nehirleridir, dedi. Sonra Beyt-ü Ma´mur bana gösterildi. Gördüm ki ona her gün yetmiş bin melek ziyarete gi diyor. Sonra bana şarap,süt bal dolu üç bardak sunuldu. Ben süt dolu bardağı aldım, (içtim.) Cebrail bana "İçtiğin süt senin ve ümmetinin fıtratı, yani fıtrat-ı İslamiyesidir!" dedi. Sonra benim ile (ümmetim) üzerine, her gün için elli vakit namaz farz kılındı. Ben dönüp Musa´ya uğradığımda Musa:

-Ne emrolundun? diye sordu. Ben:

-Her gün elli vakit namazla emrolundum diye cevap verdim. Musa:

-Hergün elli vakit namaza ümmetinin gücü yetmez. Vallahi ben, kesin olarak insanları senden Önce denedim. Ve İsrail oğullarını sıkı bir imtihana tabi tuttum. Bundan dolayı sen Rabbine dönüp ümmetin için hafifletmesini niyaz et, dedi. Ben de rabbime müracaat edip niyazda bulundum. Benden ve üm metimden 10 vakit namaz kaldırıldı. Bunun üzerine Musa´ya dönüp geldim. Musa, önceki gibi tavsiyede bulundu. Ben yine rabbime niyazda bulundum. Bu defa 10 vakit namaz daha kal dırıldı. Ben yine Musa´ya dönüp geldim. Musa da eskisi gibi öğüt verdi. Ben de rabbime niyazda bulundum. Benden 10 va kit namaz daha kaldırıldı. Ben yine Musaya dönüp geldim. Musa da önceki gibi tavsiyede bulundu. Ben de Rabbime arz-ı niyaz ettim. Benden 10 vakit namaz daha kaldırıldı. Her gün 10 vakit namazla emrolundum ve Musa´ya dönüp geldim. Mu sa bana evvelki mütalaasını söyledi. Ben de Allah´a arz-ı niyaz ettim, bu defa hergün beş vakit namazla emrolundum. Bunun üzerine Musa´ya dönüp geldim. Musa:

-Ne emrolundun? diye sorunca Ben de:

-Hergün için beş vakit namazla emrolundum, dedim.

Musa:

-Ümmetin her gün beş vakit namaz kılmaya güç yetiremez, Ben senden önce insanları çok denedim ve îsrail oğullarını sıkı bir sınavdan geçirdim. Şimdi sen rabbine dön de bunun, üm metin için hafifletilmesini dile, dedi. Ben:

-Rabbime çok yalvardım. Ta ki bir daha arz-ı niyaz etmek ten utandım. Bu suretle beş vakit namaza razı olacağım ve bu na teslimiyet göstereceğim, dedim. Ben Musa´nın yanından ge çince bir münadi:

-Ben beş vakit namazla farizami imza ve irade eyledim ve kullarımdan fazlasını hafifletip kaldırdım! diye seslendi."

Buharı nin Kitabü´t-Tevhid adlı eserindeki bu rivayetinde anlatıldığına göre Peygamber efendimiz Musa (as) ile meşveret te bulunduktan sonra beşinci defa Rabbine müracaat edip şöyle dedi: "Ey rabbim! Benim ümmetimin cesetleri, kalpleri kulakla rı, gözleri ve işitme duyguları zayıftır, yükümüzü hafiflet" zorlu gücün sahibi kutlu ve yüce Allah şöyle buyurdu.: "Ey Muham medi" Peygamber efendimiz "Emrine amadeyim ey Rabbim" di ye cevap verince Cenab-ı Allah şöyle buyurdu: "Benim yanımda söz değiştirilmez. Ümmül kitapta sana farz kıldığım gibi na mazların miktarı aynıyla kalacaktır. Her iyiliğe 10 misliyle se-vap yazılacaktır. Namazlar Ümmül kitapta elli vakit olarak yazılmıştır, ama siz beş vakit kılmakla mükellefsiniz!" [1]

Alimlerin ittifakla belirttiklerine göre Peygamber (sav) efen dimiz bütün peygamberlere imamlık yapmıştır. Isra hadisesi nin ruhen vuku bulduğunu söyleyenlere göre bu imamlık, rüya yı saliha ile sabit olan ruhi bir imamlıktır. Mirac´m ruhen vuku bulduğunu söyleyenlere göre de bu imamlık, ruhi bir imamlık tır. Ancak ravilerden bazılarının ifadelerinden anlaşıldığına gö re Peygamber (sav) efendimiz Mescid-i Aksa´ya vardığında pey gamberlere imamlık yapmıştır. Diğer bazı rivayetlerin ifadele rinden de anlaşıldığına göre Peygamber efendimiz yüksek se ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Sahih Sünnette İsra ve Miraç
« Posted on: 09 Mayıs 2021, 23:08:05 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Sahih Sünnette İsra ve Miraç rüya tabiri,Sahih Sünnette İsra ve Miraç mekke canlı, Sahih Sünnette İsra ve Miraç kabe canlı yayın, Sahih Sünnette İsra ve Miraç Üç boyutlu kuran oku Sahih Sünnette İsra ve Miraç kuran ı kerim, Sahih Sünnette İsra ve Miraç peygamber kıssaları,Sahih Sünnette İsra ve Miraç ilitam ders soruları, Sahih Sünnette İsra ve Miraçönlisans arapça,
Logged
09 Ocak 2021, 01:55:29
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.483


« Yanıtla #1 : 09 Ocak 2021, 01:55:29 »

Esselamu aleyküm.rabbim razı olsun bizlere sunulan bu bilgilerden kardeşim...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
22 Ocak 2021, 03:56:57
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 16.727« Yanıtla #2 : 22 Ocak 2021, 03:56:57 »

Aleyküm Selâm. Peygamber efendimiz canlar cânı gönüllerimizin sultanıdır. O ki bizlere her yönüyle güzel örnektir. Rabb'im bizleri hakkıyla yürekten örnek alanlardan eylesin inşaAllah..
Bilgiler için Allah sizlerden razı olsun kardeşim
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
23 Ocak 2021, 15:33:22
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.702Site
« Yanıtla #3 : 23 Ocak 2021, 15:33:22 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizlerin ilmini artırsın Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &