ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Tasavvuf Nedir ?  > Sizden Gelenler (Tasavvuf)  > Allah ın insanlığa ikramı Allah dostlari
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Allah ın insanlığa ikramı Allah dostlari  (Okunma Sayısı 507 defa)
24 Temmuz 2010, 15:51:24
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 24 Temmuz 2010, 15:51:24 »Allah'ın İnsanlığa İkramı: ALLAH DOSTLARI

Tasavvufun, tarihte oynadığı rolün önemi çok büyüktür Çünkü, müslüman toplumların tarih boyunca yaşadıkları bunalım ve çalkantı dönemleri, tasavvuf büyüklerinin davet ve irşad faaliyetleri sayesinde aşılmıştır Kalplerin Allah’la, toplumun ahlâkla irtibat ve ilgisinin azaldığı, batınî hastalıkların iyice yayılarak, tamah ve ihtirasın gözleri bürüdüğü zamanlarda, imdada yetişen hep onlar olmuştur
Allah dostları, bu dünyaya hizmet etmek için geldiklerini düşünmektedirler “Siz insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz” (Al-i İmran, 110) ayetinin övdüğü kimselerden olmak için insanlara hizmeti tercih etmişlerdir Rasullulah sav Efendimiz’in, “İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır” (Tebaranî; İbnu Ebi’d-Dünya) hadisindeki ‘hayırlı insan’ olmayı hayatlarının prensibi edinmişlerdir


İNSANLIĞIN HİZMETKÂRLARI Allah dostları, ilim öğretmekten ilim ehlinin ihtiyaçlarını karşılamaya, fakir, yetim ve garipleri gözetmeye, hastaları ziyaret edip, gerektiğinde savaşa gitmeye kadar her hizmete talip olmuşlardır Cami, aşevi, okul, hastane ve misafirhane gibi hayır kurumlarının da inşasında öncülük etmişlerdir
Onlar, vakıf insanlar olarak tanınırlar Maddi-manevi neye sahip iseler, hepsini Allah yolunda harcayıp ahiret sermayesi yapmışlardır İslâm alemindeki vakıfların çoğu, sufilerin başında bulunduğu hizmet birimleri idi Günümüze kadar gelen bu hizmet kervanı, ancak gönlü zengin, eli açık, mert ve cömert insanlar tarafından yürütülmüştür
Allah dostları, halka hizmeti ve insanların yükünü çekmeyi peygamberlerin başta gelen sünnetlerinden görüyorlardı Bu sünneti ihya etmek için sadece mallarını değil, canlarını bile veriyorlardı Herkesin hayranlıkla andığı büyük veli Cüneyd-i Bağdadî ksşöyle der:
“Sufi ,toprak gibidir Üzerinde iyileri de kötüleri de taşır Bulut gibidir, herkesi gölgelendirir Yağmur gibidir, herkese rahmet olur, fayda verir Üzerine her türlü pislik atıldığı halde, bu pislikleri içinde eriten, temizleyen ve içinden güzel şeyler bitiren verimli toprak gibidir”
Büyük veli Sehl b Abdullah ks da sufiyi şöyle tanıtır: “Sufi, herkese kanını helal, malını mübah gören kimsedir Yani sufi, neyi varsa onu Allah için başkalarına feda eden kimsedir”
Gerçekten de onlar, davet ve irşatlarında, mümin-kâfir bütün insanlığa bir aile gibi bakıp, bu ailenin bütün fertlerini muhatap almışlardır Herkese, şefkatle, ayrım yapmadan muamele etmişlerdir Çünkü onlar Rasulullah sav Efendimiz’in ahlâkını temsil ediyorlardı Efendimiz sav’in,bütün insanlara peygamber gönderildiği gibi, onun vârisi olan bu kâmil insanlar da bütün insanları muhatap alıyorlardı
Allah dostları, İslâm’ı aşk ile yaşayıp yaymaya, kalbleri fethetmeye çalıştılar İnsanları Allah için sevip, ilâhi dava uğruna kendilerini feda ettiler İnsanların önünde maddi ve manevi güzelliklere ayna oldular
Sevenlerine asla ihanet etmediler Onlara da Allah için sevmeyi öğrettiler Kötü sıfatlarını değiştirdiler, kendilerine benzettiler Allah dostlarındaki edeb ve güzel ahlâkı gören müslümanlar dinlerini daha iyi tanıdılar Müslüman olmayan pek çok kimse de İslâm’a girdi Onların vefatlarına müslümanlar da, müslüman olmayanlar da ağladı Çünkü, kâmil insanlar bütün insanlığın ortak değeri güzel ahlâkı temsil ediyorlardı
İmam Şaranî ks naklediyor: “İmam Ahmed b Hanbel r ha vefat ettiğinde, yahudi, hıristiyan ve mecusilerden yirmibin kişi cenazesine katıldı ve bir çoğu o gün müslüman oldu”
Mevlana Celaleddin Rumî ks vefat ettiğinde ise bütün dinlerden binlerce insan ağladı Cenazede büyük bir izdiham oldu Kimi müslümanlar, yahudi ve hıristiyanlara: “Sizin bu cenazeyle ne ilginiz var, kendi işinize bakın!” dediklerinde, haham ve papazlar: “Biz geçmiş peygamberlerin asıl davalarını, insanlara anlatmaya çalıştıkları gerçekleri, onun sözlerinde bulduk O bizim de alimimizdir” cevabını verip, kendi dil ve dinlerine göre dualar ederek cenazeye katıldılar
KUR’AN VE SÜNNET YOLUNU GÖSTERDİLER
Allah dostları, Allah’ın boyası ile boyanmış kimselerdir Bu büyükler Yüce Allah’a nasıl dost olunacağını bir ömür boyu yaşantıları ile göstermişlerdir Bu dostluklarını Kur’an ve Sünnet’e uyarak yapmışlardır Böylece İslâm’ı hakkıyla yaşayıp, bir hayat tarzı olarak insanlığa sunmuşlardır Kur’an ve Sünnet’e uymayan bütün söz, davranış, yaşayış ve halleri boş ve batıl görmüşlerdir
Bütün tasavvuf büyüklerinin bağlılarından istediği ilk şey, sağlam bir iman ve güzel bir tevbeden sonra, dini Sünnet’e uygun yaşamalarıdır Bu halleriyle sufiler, İslâm aleminde bid’atların, yanlış ve bozuk inançların önünü kesmişlerdir İnsanları Allah ve Peygamber sevgisi etrafında toplamışlardır Yaşadıkları her devirde, ibadet neşesini, Peygamber aşkını, Kur’an sevgisini, edep, hürmet ve halka hizmet anlayışını yeniden canlandırmışlardır
Ebu’l-Hasen en-Nedvî rha, Allah dostları için şunları söylüyor:
“Şüphesiz, bu ümmetin içinde Allah’ın nuruyla kalplerini arındırmış, nefislerini terbiye etmiş kâmil insanlar olmasaydı, müslümanlar, iman ve ruh bakımından çoktan çökerdi Onlar olmasaydı, HzPeygamber sav’in gönderiliş gayesi olan kalp temizliği ve nefis terbiyesi gerçekleşmezdi
Bu hedeften uzaklaşan İslâm ülkelerine bakınız Korkunç bir uçurumla burun buruna geleceksiniz Bu uçurumu ne ilimde derinleşme, ne zekâ üstünlüğü, ne de edebiyat zenginliği doldurabilir
Bu durum, devası olmayan ruhi ve ahlâki bir buhrandır Çözümü hiç de kolay olmayan toplumsal bir meseledir Zira o buhranda insanlar, madde ve malın kurbanı, toplumsal hastalıkların müptelasıdır
Gerek dinî, gerekse milli kültür almış olan aydınlar, makam-mansıp kurbanı, riya, benlik, yükselme aşkı, iki yüzlülük, yağcılık, madde ve kuvvet karşısında eğilmek gibi hastalıklarla karşı karşıyadır
Politik ve toplumsal hareketler, ihtirasların çarpışması, nefis terbiyesinin yokluğu ve zayıf lider kadrosu yüzünden, bir kör dövüşü halindedir
Kurumlar, ihtilaf ve ayrılıkların hüküm sürmesi, sorumluluk duygusunun yok denecek kadar kıt oluşu, sırf madde ve maaş artışı düşünceleri yüzünden laçkadır
Alimler ve din adamları gösterişe fazlaca düşkün olmaları, fakir düşme endişesi, üst tabakanın ve insanların gazabından korkmaları, rahat ve konforlu bir hayata fazlasıyla alışkın olmaları sebebiyle, irşad ve ıslahta cılız kalmakta, vazifelerini yapamamaktadırlar
Evet, ruhi ve ahlâki buhranın olduğu yerlerde durum budur Bütün bunların devası ise, Kur’an’ın emrettiği ve HzPeygamber sav’in gerçekleştirmek üzere gönderildiği, iç temizliği, nefis ıslahı, yani insan terbiyesidir Bu terbiyeyi verecek olanlar da, hiç şüphesiz, kendileri terbiye olmuş kâmil insanlardır”
ZOR GÜNLERİN ÜMİT KAYNAKLARI
Allah dostları en bunalımlı dönemlerde bile ümit kaynağı olmuşlardır Onlar, Yüce Allah’a güvenerek üstlendikleri ıslah ve irşad işinde hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemişlerdir Tek başlarına bir beldeye gidip aşk, ihlâs, edep ve takva ile orayı ihya etmişlerdir İnsanlar hayır ve güzellik adına her şey bitti diye düşünürken, onlar her şeye yeniden başlamışlardır Allah’ın izniyle ölü kalpleri diriltmişler, yeniden bir insanlık inşa etmişlerdir Bunu bir örnekle anlatalım:
Moğollar, Harzemşah devletini istila edip, her tarafa dehşet ve korku salmışlardı Bu durum karşısında bütün İslâm alemini öldürücü bir ümitsizlik bulutu kaplamıştı Artık halkta Moğolları mağlup etmenin imkansız olduğu kanaati uyanmıştı O kadar ki, ‘Moğollar bozguna uğradı denilirse inanma!’ sözü, bir deyim olarak dilden dile dolaşmaya başlamıştı
Fakat bu durum Allah dostlarını asla ümitsizliğe itmedi Ümit ve inançla vazife ve cihadlarına devam ettiler Toplumun yeniden kendine gelmesine, özgüvenini kazanmasına vesile oldular İrşadları öyle etkiliydi ki, bazı Moğol hanları bile müslüman oldular
Benzeri bir olay Hindistan’da da yaşandı Burada Ekber Şah yönetimi açıkça İslâm düşmanlığı yapıyordu Etrafında da onu bu zulüm ve haksız işlerinde destekleyen son derece zeki bir ekibi vardı Diğer taraftan, görünürde bu durumla baş edebilecek hiçbir hareket yoktu Şartların iyiye gideceğine dair bir ipucu görünmüyordu
İşt e böyle bir zamanda Cenab-ı Hak, sevdiği kullarından birini halkı ıslah ve dini hayatı ihya etmek için hazırladı Bu Allah dostu, tek başına, peygamberî ahlâkın gerektirdiği hikmet ve öğüt ile insanları irşada başladı Sonuçta işbaşına gelen her hükümdar bir öncekinden daha iyi olmaya başladı Nihayet, İslâm tarihinde eşine az rastlanan, dinî gayret sahibi, faziletli bir zat Evrengzip Han hükümdar oldu Bu sessiz-sedasız değişimin önderi, Nakşî Müceddidî tasavvuf kolunun mürşidi, İmam Rabbanî ks idi
Tarihin gerçek sufilerde şahit olduğu güzellikler sadece bunlar değildir Onların daha pek çok saklı güzellikleri vardır Bütün kötülemelere ve kasıtlı olarak ortaya atılan kötü örneklere rağmen, bu güzellikler her devirde vardı ve var olmaya devam edecek
Evet; Allah dostları, bütün müminleri samimi olarak sevmişlerdir Onlar için her şeylerini feda etmişlerdir Buna karşılık olarak müminler de hiç görmemiş olsalar bile onları sevmiştir Gönüllerdeki bu sevgi, Yüce Allah’ın sevdiklerine bir ikramıdır
Kısaca, Allah aşkını biricik hedef edinen Allah dostları, tarih boyunca insanlığın yolunu ve gönlünü aydınlatan güneş olmuşlardır Onlarsız bir tarihin sayfaları, karanlık, nursuz ve soğuktur Dün öyleydi, bugün ve yarın da öyle olacakALINTI
 
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Allah ın insanlığa ikramı Allah dostlari
« Posted on: 30 Mart 2020, 00:55:15 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Allah ın insanlığa ikramı Allah dostlari rüya tabiri,Allah ın insanlığa ikramı Allah dostlari mekke canlı, Allah ın insanlığa ikramı Allah dostlari kabe canlı yayın, Allah ın insanlığa ikramı Allah dostlari Üç boyutlu kuran oku Allah ın insanlığa ikramı Allah dostlari kuran ı kerim, Allah ın insanlığa ikramı Allah dostlari peygamber kıssaları,Allah ın insanlığa ikramı Allah dostlari ilitam ders soruları, Allah ın insanlığa ikramı Allah dostlariönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &