> Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Aile Hayatı > Sizden Gelenler( Aile Hayatı ) > Eşlerin birbirlerini yıpratmamalari
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Eşlerin birbirlerini yıpratmamalari  (Okunma Sayısı 322 defa)
22 Ağustos 2010, 13:08:46
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 22 Ağustos 2010, 13:08:46 »Eşler birbirini yıpratmamak için şunlara riayet etmeliler


Eşler birbirini yıpratmamak için şunlara riayet etmeliler
Eşler birbirini yıpratmamak için şunlara riayet etmeliler
a - Birbirlerinin kıymetini bilmeliler
b - Birbirlerini üzmemeliler
c - Birbirlerini aşırı yormamalılar
d - Birbirlerini bakımsız bırakmamalılar
e - Halden anlamalılar
f - Sadece kendilerini düşünmemeliler
g - Birbirlerini korumalılar
h - Bilgili olmalılar

Bunları biraz açalım,

a - Evlenirken, Allah herkesi kıymetini bilene düşürsün Aşağı-daki ayette de bildirildiği gibi, Allah'ın yarattığı varlıkların içinde en kıymetlisi insandır:

"Âdem oğullarını (insanları) en üstün ve en şerefli kıldık" (93)

Yaratılışta bu kadar şerefli olan insan çoğu zaman ya kendi ken-dinin kıymetini bilmez, hayatını boş yere heder eder, ya da kıyme-tini bilmeyenin yanına düşer hayatı zehir olur Her iki durumda da mutsuz olur Çoğu zaman da bu mutsuzluğun kurbanı kadınlar olur

Bunun da sebebi, kadınların genellikle bilgisiz oluşu, hakkını aramayışı, zayıf oluşu, bir çok yerlerde kadına baskının gelenek hali-ne gelmiş oluşu vs, dir

Bütün bunlar kıymeti bilinmeyen kadının çabuk yıpranmasına sebep olur Bunun neticesi hem kendisinin, hem de kocasının mut-suz olmasıdır Bu söylediklerimizi düşünerek evli çiftler birbirleri-nin kıymetini bilmeliler Kendi menfaatleri de bunu gerektirir Evin-de huzuru, işinde başarısı ve iki cihanda saadeti, eşinin kıymetini bilerek onu mutlu kılmasına bağlıdır

b - Hiç bir şey insanları üzüntü kadar yıpratmaz Hele kadınlar üzüntüye hiç dayanamazlar Hemen yenilir, hasta olurlar Aileden birinin üzülmesi öbürlerini de huzursuz eder

Üzüntü bir çok ruhsal hastalıklara yol açar Hatta onarılması güç olan fiziksel hastalıklara bile sebep olur(94) Üzüntüden gelen hasta-lık ya kalıcı, ya da öldürücü olur

Eşinin rahatsız olması öbürünü daha çok etkiler ve onu kedere boğar Hem kendilerini hem de aile bütçesini sıkıntıya sokar

Evli çiftler bütün bunları göz önüne alarak hiç bir şeye üzülmemeliler ve birbirlerini üzmemeye özen göstermeliler Zaten dinî inançları kuvvetli olan, ne bir şeye üzülür ne de karşısındakini üzer Çünkü Allah şu âyetlerle üzülmeyi yasaklamıştır:

"Üzülme, çünkü Allah bizimledir"(95)

"Ey inananlar, gevşemeyin ve üzülmeyin,,,"(96)

c- Eşler birbirlerini yormamalı ve ilişkilerinde birbirlerine karşı nazik olmalılar Günlük işlerinde de, yorulmadan çalışmaya alışma-lılar Bu da işini severek yapmak ve düzenli çalışmakla olabilir

Aşırı yorgunluk insanı tez yıpratır ve erken ihtiyarlatır Eşler iş-lerini severek yapmalılar Zira istemeyerek yenen yemek sağlığı bozduğu gibi, istemeyerek yapılan iş de insanı bıktırır ve onu çabuk yorar Bıkmadan ve yorulmadan çalışabilmesi için kişinin, yaptığı bütün işleri kendisine sevdirmesi lâzımdır Severek yapılan iş insa-nı yormaz

d - Genellikle bir çok ailelerde kadınlar bakımsız bırakılıyor Er-kekler her bakımdan hür yaşarken kadınlar anlamsız baskılar altın-da eziliyor Buna Allah razı olmadığı gibi insanlığa da yakışmaz

Giyinmesinde, beslenmesinde, eğlenmesinde ve turistik geziler-de kadınlar ihmal edilmemeli, onlar da insan haklarından layıkıyla yararlanmalıdırlar Çünkü onlar da insandırlar

Kadınlar önemsenmez ve bakımsız bırakılırsa içleri geçer ve çabuk çökerler Bu da kocaları için yıkım olur Hz Peygamber bü-tün bunları göz önüne alarak:

"Hanımının da sende hakkı var,,," (97) buyurmuş ve kadınların bakımsız bırakılmamasını bizlere hatırlatmıştır Allahû Tealâ da:

"Hanımınızı kendinizden önce düşünün,,,” (98) buyurmuştur

e - Erkek hanımını, kadın da erkeğini yapamayacağı, hatta zor-lanacağı bir işe zorlamamalıdır Özellikle sayılı günlerinde hanımı-nı üzmemeye ve yolmamaya özen göstermeli ve ona yardımcı ol-malı Kadın da kocasının halinden ve dilinden anlamalı, ondan is-tek ve arzularında aşırıya kaçmamalıdır

f - İnsan bekârken daha ziyade kendi kendini düşünür ve kendi zevkine göre yaşar Bu da normal görülür Fakat evlenince durum değişir Artık en az kendini düşündüğü kadar düşünmesi gereken bir eşi vardır Onun da durumunu zevk ve arzularını düşünmesi ge-rekir Yoksa eşini sevmiş olamaz ve onun tarafından sevilemez Halbuki evlilerin saadeti karşılıklı sevgi ve saygıya bağlıdır Onun için evliler sadece kendi kendilerini düşünmemeliler, giyimlerinde, beslenmelerinde dinlenmelerinde, bütün tutum ve davranışlarında eşlerini de düşünmeliler Çünkü evliler eşlerinden bunu beklerler Bu ilgiyi bulunca eşine sımsıkı sarılır ve ondan hoşnut olurlar Bu da mutluluklarına yol açar Eşinden beklediği ilgiyi bulamayınca hayal kırıklığına uğrar, çabuk yıpranır ve eşine gücenir Çünkü in-san umduğu yere küser Onun için, Allah bu hususta:

",,, Hanımınızı kendinizden önce düşünün,,," buyurmuştur

Eşinden ilgi görmeyen kişi, ilgiyi yabancılarda arar ve kalbini başkalarına kaptırır Bu kötü düşüncesini frenleyici asaleti, imânı ve Allah'ın azabından korkusu varsa, en azından eşinden soğur, o-na olan güveni sarsılır ve sevgisi azalır Bu da mutsuzluklarına se-bep olur

g - Evli çiftler birbirlerini korumalılar Kadın erkeğine daha gü-zel ve çekici görünmek ve onu yabancılardan koruyabilmek için te-mizliğine, giyim ve makyajına özen göstermeli, gönülden gelen ter-temiz sevgisi ve etkileyici cilveleriyle eşinin kalbine girmeli, onu kendisine bağlamalıdır B oy e yapmakla kocasını erkek avcısı hayat kadınlarının ağına düşmekten korumuş olur ve gerçek anlamda ona sahip olur

Erkek de hanımını gözü gibi esirgemeli, onu huzursuz edici her-şeyden sağlığını zedeleyici hallerden ve azaba götürücü davranış-lardan korumalı, yorucu işlerde ona yardımcı olmalıdır Allah bu hususta erkeklere şöyle seslenir:

"Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten ve azaba götürücü hallerden koruyunuz" (99)

Evin erkeği huzuru evinde aramalı, gözü dışarda, gönlü başka-larında olmamalı

h - Eşler birbirlerini yıpratmadan yaşayabilmeleri için her ba-kımdan ve özellikle aile yaşantısı bakımından bilgili olmalı ve bun-ları da pratik hayatta uygulamalıdır Saadetin anahtarı bilgi ve bu bilgileri uygulamaktır Mutsuzluğun da baş sebebi bilgisizliktir Bir çok ailede anlaşmazlığın ve huzursuzluğun temelinde bilgisizlik veya bildiklerini yaşamamak yatar Onun için Allahû Tealâ:

"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"(100) buyurmuştur

Bilenler başarılı, bilmeyenler başarısızdır Aile idaresini ve gü-zel geçinme yollarını bilenler mutlu, bilmeyenler mutsuzdurlar

Devlet idaresi çok zordur Ancak gerçek anlamda mutlu bir aile idaresi daha da zordur Ustalıkla devletlerini idare eden bazı devlet adamları, aile idaresi bakımından başarısız olmuşlar, bu yüzden de mutsuz yaşamışlardır

Aile hayatında erkeğin bilmesi gereken şeyler var, kadının bilmesi gereken şeyler var, erkek ve kadının müştereken bilmek zorunda oldukları şeyler var Bütün bunları bu kitapçıkta özetledik, okuyan bulur Bunları yaşayınca da mutlu olur Zira bunlar yaşan-mış, denenmiş, olumlu sonuç alınmış, kitaba öyle yazılmıştır

Erkek şefkatli, uyumlu, iyi bir idareci, çalışkan, dinamik ve be-cerikli olmalı, ekmeğini taştan çıkarabilmeli, meşru ve kanunî yol-lardan giderinden fazla para kazanmasını bilmelidir'10')

Erkek ve kadın cömert fakat tutumlu olmalılar, ne cimri olmalı, ne de savurgan olmalıdırlar

Gerek erkek, gerek kadın alım satımda, usta olmalı, yiyecek, gi-yecek ve kullanılacak eşyalarını alırken en iyilerini, ucuz fiyata ala-bilmelidirler

Hanımlar, kimi kadınlar gibi şöhret düşkünü olmamalılar Mese-la bir şey alırken, Beyoğlu'ndan, Osmanbey'den ve ya Kadı-köy'den aldım, diye övünmemeliler Bunu parası çok, aklı az olan-lar yapar Halbuki, aynı malı en ucuz yerden alabildim, diye övün-meliler Zira bunu herkes yapamaz ancak kocasının kesesini düşü-nen akıllı ve usta kadınlar yapabilirler

Erkek daima güler yüzlü, dost bakışlı ve tatlı dilli olmalı, bütün davranışları dostça, yapıcı ve karşısındakinin kalbini hoşnut edici olmalıdır Böylelerini herkes sever Allah da onlardan hoşnut olur


alıntı

 
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Eşlerin birbirlerini yıpratmamalari
« Posted on: 29 Ekim 2020, 07:28:25 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Eşlerin birbirlerini yıpratmamalari rüya tabiri,Eşlerin birbirlerini yıpratmamalari mekke canlı, Eşlerin birbirlerini yıpratmamalari kabe canlı yayın, Eşlerin birbirlerini yıpratmamalari Üç boyutlu kuran oku Eşlerin birbirlerini yıpratmamalari kuran ı kerim, Eşlerin birbirlerini yıpratmamalari peygamber kıssaları,Eşlerin birbirlerini yıpratmamalari ilitam ders soruları, Eşlerin birbirlerini yıpratmamalariönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &