ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Aile Hayatı > Sizden Gelenler( Aile Hayatı ) > Çeşitli yönleriyle kadın
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Çeşitli yönleriyle kadın  (Okunma Sayısı 500 defa)
09 Ağustos 2010, 17:21:15
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 09 Ağustos 2010, 17:21:15 »Çeşitli Yönleriyle Kadın
1-KADIN VE NİKAH

Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimelerine ve nebevi sünnetin açık beyanlarına göre nikah, hayatın her halinde yani hem rahmetlerinde ve hem zahmetlerinde ebedi bir arkadaşlık anlaşması ve ebedi bir ortaklık sözleşmesidir Her iki tarafın samimi istekleri, hür iradeleri ve tam rızasıyla icap kabul şeklinde gerçekleşen mukaddes bir ahid, bir karşılıklı güven sözleşmesidir Şahitlerin huzurunda iki tarafın bizzat ifade ve ikrarları ile meydana gelen bir akittir İki tarafın birinde bulunabilecek eksiklik diğerinin kemaliyle; birinin zayıflığı, diğerinin gücüyle ortadan kaldırılır ve nikah sayesinde kamil bir bütün meydana gelir
İslam dininde nikah, karşılıklı bir güven sözleşmesi ve sorumluluğu ağır bir anlaşmadır Hem de sağlam, ebedi ve mukaddes bir misakür Kadın, sevgi gücüyle erkeğe bağlandıktan sonra nikah anında ondan sağlam misak alır " Onlar sizlerden sorumluluğu ağır bir sözleşme almışlardır" (4 Nisa, 21) ifadeleri bunun Kur'an-ı Kerim'deki veciz, güzel bir beyanıdır
Nikahta eşlerin her biri, bir bütünün öbür yarısı olur Nikah, iki tarafın isteği ve sevginin gücüyle akdedildikten sonra birbirlerine sevgi ve saygı göstermek eşlerin en büyük vazifesi olur Nikahın bütün vazifelerine riayet etmek, hukukuna her zaman saygı göstermek, her iki taraf için de zorunlu olur
Hürmet, muhabbet ve rahmet ancak birlikte yaşamaya karar veren hayat arkadaşları arasında bulunabilir Aile yuvası muhabbet, hürmet ve rahmet esasları üzerine kurulursa, fakir de olsa mesut Cennet ailesi Olur (Carullah Musa, Hatun, 75-76, Kitabiyat, Ank/2000)

2- KADIN VE İSTİŞARE
Peygamber Efendimiz, hanımlanyla oturur konuşur, hatta bir arkadaş gibi onlarla bazı meselelerin müzakeresini bile yapardı
Peygamber Efendimiz'in, onların düşünce ve fikirlerine kesinlikle ihtiyacı yoktu; çünkü O, vahiy ile desteklenmişti Ancak O, ümmetine birşeyler öğretmek istiyordu Bu da; kadın o güne kadar olanın aksine, çok yüksek bir yere oturtulacaktı Peygamber Efendimiz bunun pratiğine de yine kendi evinden başlıyordu
Hudeybiye anlaşması yapılır Bu arada Peygamber Efendimiz, kendisiyle umreye niyet edenlere, kurbanlarını kesmelerini ve ihramdan çıkmalarını emrederAncak sahabe, "Acaba verilen kararda bir değişiklik olur mu?" düşüncesiyle meseleyi ağırdan alırlar Peygember Efendimiz, emrini bir defa daha tekrarlarFakat, sahabenin ümitli bekleyişi değişmez Sahabedeki bu durumu sezince hemen çadırına girer ve hanımı Ümmü Seleme validemizle istişare eder HzÜmmü Seleme validemiz: "Ya Resülallah! Emrini bir daha tekrar etme Belki muhalefet eder ve mahvolurlar Fakat Sen, kendi kurbanlarını kes ve onlara birşey demeden de ihramdan çık Onlar verdiğin emrin kesinliğini anlayınca ister istemez Sana itaat edeceklerdir" Peygember Efendimiz hemen bıçağını eline aldı ve çadırından çıkarak, kendisine ait kurbanları kesmeye başladı O daha birkaç kurban kesmişti ki, sahabe de kendi kurbanlarını kesmeğe koyuldular, (Buhari, Şurût, 15)
"Allah'a yemin olsun ki, Resülullah, sizin için Allah'a ve ahi-ret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir" (Ahzab, 21)

3- KADIN VE SEYAHAT/YOLCULUK
Bu konuda bizlere gelen hadisler etrafında fikir üreten geçmiş alimler ve muhaddisler, hadislerin zahiri durumu ve o günün yolculuk şartlarını da göz önünde bulundurarak kadının mahremsiz yolculuğa çıkmayacağına (haklı olarak) hükmetmişlerdir (Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, 3/426-427)
Bu konudaki hadisler yanında "Bir kadının Hira'dan kalkıp Mekke'ye gidebileceği kadar güvenli günlerin geleceğini" hadisi de göz önünde bulunduran bir kısım Şafii alimleri ile günümüzün fıkıhçılan, kadının ancak mahremi ile sefere çıkmasının illetinin "Yol güvenliği" olduğunu belirtmişlerdir
Özellikle Resülullah (sav) zamanını düşünelim Yollarda emniyet yok, iletişim vasıtalan kısıtlı, suçluyu takip ve yakalama çareleri az Bu şartlar içinde kadının yanında yakını bulunmadan bir kaç gün sürecek bir yolculuğa çıkmasını yasaklamak kadar makul bir tedbir olamazdı (Karaman Hayreddin, İslam Işığında Güncel Meseleler, 1/242)
Ancak hükümler illetlere bağlıdır İllet değişince hüküm de değişir
Asrımızda durum değişmiştir Yolculuk, en az 100 veya daha fazla yolcunun bindiği bir uçak, tren veya otobüsle yapılması halinde, yalnız başına yolculuk yapan bir kadın hakkında korkmaya gerek yoktur Dolayısıyla bu hususta dinen kadın hakkında bir günah yoktur ve hadise muhalefet de sayılmaz
Nitekim, Hzömer döneminde HzAişe ve mü'minlerin annelerinden bir grup, yanlarında mahremleri olmaksızın haccetmişlerdir
Sonuç olarak, anarşi ve terör korkusu olmayan, güvenilir güzergahlar da kadın da mahremi olmadan yolculuk yapabilir
(ProfDrYusufEl-Kardavi, Çağdaş Meselelere Fetvalar, 2/16-17)

4- KADIN VE ÇOCUK
Müslüman ve olgun bir kadın, şu gerçeği hiçbir zaman gözardı etmemelidir Çocukların kişilikli yetişmesinde annenin rolü ba-banınkinden çok daha büyüktürÇünkü çocuklar zamanlarının çoğunu anneleriyle geçirir Bu yüzden anne çocuklarıyla ilgili bütün özel durumları yakından bilir ve tanır
Dinin gereklerini bilen anne, onun hayatla ilgili yetişme kurallarını takdir edebilen bir kadın, çocuklarına yönelik, Kur'an'ın ön gördüğü her türlü eğitimi de bilir ve bunun idrak ve şuurunda olur
Anne, çok dikkatli bir şekilde İslam'ın her manadaki hassas eğitimini çocuklarına vermelidir Onları topluma yararlı birer kimse olarak yetiştirmelidir Hepsini en üstün ahlakla eğitmelidir Çünkü insanlık hayatında ahlak çok önemlidir
Müslüman anne ve babanın çocuklarını en iyi bir şekilde yetiştirmeleri, en büyük görevlerinden biridir
Yetişen büyük ve seçkin dahilerin varlığı, aslında büyük ve seçkin, değerli annelerin varlığı ile mümkündür
Anne çocuklarına, onları sevdiğini hissettirir Çocukları arasında ayırım yapmaz Onların yetişmesinde ve olgunlaşmasında hep iyiyi telkin eder
Anne kucağı, çocuğun ilk okuludur, his ve dünyalarının gelişmesinde ilk yerdir Anne, çocuğu için uygarlığı oluşturan kahramanların İlkidir Çocuğun İlk hocasıdır (Haşimi Muhammed Ali, Müslüman Kadının Şahsiyeti, 323-349, Ravza)

5-KADIN VE EV İŞLERİ
Kadının ev işlerini yapmak zorunda olmadığını, ancak yapmasının daha uygun olacağını Ömer Nasuhi Bilmen şöyle ifade eder:
"Bir kadın aslında, kocasının hamurunu yoğurmaya, ekmeğini pişirmeye, evini temizlemeye ve bu gibi diğer hizmetlerini görmeye hükmen mecbur değildirFakat daha doğru olan bu gibi hususlarda adetin cereyanına bakmaktır Kadınlar yapmaları adet olan hizmetleri yapmaktan kaçınmamalıdır" (Bilmen öNasuhi,Istılahı Fıkhiyye Kamusu, c2, sh169)
Nitekim, sahabelerin hanımlarının kocalarına hizmet ettikleri, ev işlerini yaparak onlara yardıma oldukları bilinen bir gerçektir
Peygamber Efendimiz'in kızı Fatıma, el değirmeni kullanmaktan ellerinin yara olduğu hatta sadece değirmen çevirmeyip, su da taşıdığı, ev de süpürdüğü, yemek de pişirdiği bilinmektedir
(Ebu Davud, Harac, 20, Edeb, 109; Buhari, Nafakat, 11)
Kadın, eşine ve çocuklarına Allah rızası için hizmet ederek öncelikle Rabbinin rızasını kazanır Sonra yuvasında huzurlu ve mutlu bir ortam meydana gelmesine katkıda bulunmuş olur
İslam kendisini ev işleri ile hukuken görevli tutmadığı halde eşine hizmet etmek için yaptığı ev işlerindeki kusurlarından dolayı kadına kötü söz ve davranışta bulunulması dinen yasaktır Esasen buna kimsenin hakkı da yoktur
Peygamber efendimiz'in sünnetine göre sofraya konan yemek hoşa gitmediği takdirde tenkit edilmemesi gerekir (Buhari, Menakıb, 23, Et'ıme, 21) O hiçbir yemeği ayıplamamıştır İsteği var ise yer, yok ise bırakırdı (Müslim, Eşribe, 128)

6- KADIN VE NAFAKA
Aile reisi erkekler eşinin, çocuklarının ve aile fertlerinin, muhtaç yakınlarına bakan erkekler de onların nafakalarını karşılamakla yükümlüdür
Evlilik içinde kadının her türlü normal masrafı kocaya aittir Kur'an-ı Kerim'de (Talak, 6) ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde nafakanın kocaya ait olduğu, erkeğinin yediğinden karısına da yedirmesi, giydiğinden giydirmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir Kocanın, karısının nafakasını karşılamakla yükümlü olması için zengin olması gerekmediği gibi kadının fakir olması da gerekmez Kadın zengin de olsa masrafları kocaya aittir
Karı-kocanın oturacakları evin temini, döşenip tefriş edilmesi kocaya aittir Bunun dışında kocanın karşılamakla yükümlü olduğu diğer masraflarının kapsamı ve seviyesi daha çok örfe ve karı-kocanın sosyal konumuna göre belirlenmektedir
Nafakanın normal yerine getirilme şekli kocanın evinin her türlü masraflarını üstlenmesidir Kocanın bu görevi yerine getirmediği durumlarda kadın mahkemeye başvurarak kendisine nafaka takdir ettirebilir Nafakanın miktarını tesbitte karı-kocanın mali ve sosyal konumlan birlikte dikkate alınır Takdir edildiği halde karısının nafakasını ödemeyen kocanın bu borcu zorla icra yoluyla tahsil edilir
İddet beklerken kadınların nafakalan belirli şartlarda kocalan üzerinedir
Haksız yere kocasının evinden çıkan hanıma nafaka verilmez
Kadının sebebiyet verdiği bütün aynlıklarda, hanıma nafaka
Verilmez (İlmihal 2, İslam, sh219-223)

7- KADIN VE EĞİTİM-ÖĞRETİM
Kadınlar da erkekler gibi mükelleftirler Her çeşidiyle ibadetler, kadınlar için de söz konusudur İbadetlerle ilgili, öğrenilmesi gereken pekçok hüküm vardır Aynı şekilde; alım-saüm, kiralama, vekalet gibi hukuki tasarruflarda kadınla erkek ortaktır ve bunlar kadının iradesine bağlı olarak kullanabileceği haklan cümlesindendir
Kadınların kendilerine farz olan ilimleri...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Çeşitli yönleriyle kadın
« Posted on: 02 Temmuz 2020, 11:20:57 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Çeşitli yönleriyle kadın rüya tabiri,Çeşitli yönleriyle kadın mekke canlı, Çeşitli yönleriyle kadın kabe canlı yayın, Çeşitli yönleriyle kadın Üç boyutlu kuran oku Çeşitli yönleriyle kadın kuran ı kerim, Çeşitli yönleriyle kadın peygamber kıssaları,Çeşitli yönleriyle kadın ilitam ders soruları, Çeşitli yönleriyle kadın önlisans arapça,
Logged
29 Aralık 2010, 00:54:23
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« Yanıtla #1 : 29 Aralık 2010, 00:54:23 »

Çok güzel bilgilendirici ve önemli bir yazı.Rabbim bizi emir ve yasaklarına uyan kadınlardan eylesin..Hayırlı geceler.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &