> Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Aile Hayatı > Sizden Gelenler( Aile Hayatı ) > Aile huzuru eşlerin karşilikli vazifeleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Aile huzuru eşlerin karşilikli vazifeleri  (Okunma Sayısı 758 defa)
20 Ağustos 2010, 13:50:22
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 20 Ağustos 2010, 13:50:22 »AİLE HUZURU EŞLERİN KARŞILIKLI VAZİFELERİ -II-Sonsuz hamd-ü senalar; kusur ve noksana delalet eden her çeşit sıfattan münezzeh, kemale delalet eden her nevi vasıfla muttasıf olan Rabbu’l-âlemîn’e, salât ve selamların en seçkini ise; âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasûl-i Kibriyâ Efendimiz’in üzerine olsun!

İnsan ilişkilerinde güvenin temelini, kişilerin birbirlerine karşı sundukları dürüst davranışlar oluşturur Karşılıklı gösterilebilecek dürüst davranışlar ise, güven duygusunda yatar

Birbirine güvenen ve ortak yaşamın bilincinde olan eşlerin oluşturduğu bir ailenin temelleri sağlam atılmış demektir Böyle bir ailede de fertler, üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirdikleri takdirde ailenin devamının sağlanması da zor olmayacaktır

Makalemizin ilk bölümünde ailenin devam ve huzurunu sağlamak adına kocanın üzerine düşen vazifeler üzerinde durmuştuk Makalemizin bu bölümünde ise kadın üzerine gereken vazife ve edepleri zikretmeye çalışacağız

KADINA DÜŞEN VAZİFE VE EDEBLER

• Kadın kocasına karşı itaatkâr olmalıdırİslâm’a göre kadın ve erkek birbirlerinin yardımcıları ve dert ortaklarıdır Ailenin haricî işlerini yüklenen, evin geçimini temin eden ve her türlü ihtiyacı gidermeye çalışan erkek olduğu için kadın kocasına karşı davranışlarında son derece dikkatli olmalıdır

Hâkim’in rivayet ettiğine göre, Hz Âişe (ranhâ) şöyle demiştir: Rasûlullah (sav)’e; “Kadının üzerinde en çok hakkı bulunan kimdir?” dedim Rasûlullah (sav); “Kocasıdır” buyurdu “Kişinin üzerinde en çok hakkı bulunan kimdir?” diye sordum “Annesidir” buyurdular

Rasûlullah (sav) bu hakkı vurgulayarak; “Bir kimsenin başka bir kimseye secde etmesini emretseydim, kadının kocasına, ona olan büyük hakkından dolayı secde etmesini emrederdim” buyurmuştur(Ebû Dâvûd)

Cenâb-ı Hakk, sâliha kadınları vasfederken şöyle buyurmuştur: “…İyi kadınlar, itaatkârdırlar Allah'ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da gaybı (korunması gerekli olanı) korurlar…”(en-Nisâ, 4/34)

Yine Allah Rasûlü (sav) buyuruyor ki: “Kadınların en hayırlısı baktığın zaman seni sevindiren, emrettiğin zaman sana itaat eden, ondan uzak olduğun zaman kendi nefsini ve senin malını koruyandır”(Müslim, c IV, s1958)

• Kadın kocasına hizmet etmelidirKarı-koca arasındaki alakanın esası, hak ve görevlerde aralarında eşitliğin bulunmasıdır Bunun delili Allâh Teâlâ’nın şu âyetidir: “…Kadınların, (eşlerine karşı) yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır…”(el-Bakara, 2/228)

Karı-koca arasındaki teamül ve aralarındaki hayatın düzeni için İslâm’ın koyduğu esas tabiidir, fıtrîdir Erkek evin dışında çalışıp kazanmaya, gayret göstermeye daha güçlüdür Kadın da ev işlerini düzenlemeye, çocukları terbiye etmeye, evde rahat yaşayabilme sebeplerini kolaylaştırmaya, evde huzuru sağlamaya daha güçlüdür Bunun için erkek kendisine münasip olan şeyle, kadın da tabiatına uygun görevlerle mükellef kılınmıştır

Çeşitli işlerle yorulan ve bitkin olan erkek, eve döndüğü zaman karısının kendisini güler yüz ve tatlı dille karşılamasını ve ruhen kendisine destek olmasını ister Bu sebeple düşünceli bir kadın, kocasını daha kapıda güler yüzle karşılar ve onun gönlünü alarak ruhunu dinlendirmeye çalışır

Rasûlullah (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Hangi kadın, kocası kendisinden razı olarak ölürse, o kadın Cennet’e girer”(Tirmizî)

Kadın, kocasının üzgün, kederli ve hasta zamanlarında onun bu hâllerini büyük alaka ve anlayışla karşılamalı ve onun gönlünü almak için elinden geleni yapmalıdır Özellikle hastalandığında gerekli hizmetini görmeli ve asla kalbini kırmamalıdır Zira zaman değişir ve kendisi de hasta düşebilir Kadın bütün bu hizmetleri yaparken bunu kendine yük telakki etmemeli ve hizmetini Allah rızası için yapmalıdır Ancak bu bilinçle yaptığı hizmetinin karşılığını alabileceğini unutmamalıdır

• Kadın kocasını beğenmezlik etmemeli ve kocasını tenkit etmemelidirKadın, hiçbir zaman güzelliği ile kocasına karşı övünemeyeceği gibi kocasını, yaratılıştan veya sonradan arız olan bir noksanlığından dolayı da azarlayamaz ve bu noksanlığı başına kakamaz Çünkü onun şeklini beğenmemek onu beğenmemek değil, onu Yaratan’ı beğenmemektir Zira onun kendi yaratılışında herhangi bir etkisi ve müdahalesi olamaz Kadın, kocasının bu yönlerini yüzüne vurursa veya onun herhangi bir beceriksizliğini açığa vurursa bu, erkeğin kalbini kırar ve kalbinde karısına karşı bir nefret hissi uyanır Bu his de zamanla gelişerek ailede huzursuzluğa sebep olur Bundan dolayı kadın çıkabilecek huzursuzluğun kaynağını çok iyi bilmeli ve her zaman için sabırlı olmaya gayret göstermelidir Cenâb-ı Hakk’ın takdirine rıza gösterip kocasına karşı sabırlı ve edepli olmalı, itaat ve sevgisinde kusur etmemelidir

Aynı zamanda kadın, kocasını küçük düşürecek hareket ve davranışlardan da kaçınmalıdır Kadın kocasına karşı dışarıda olsun, evinde olsun daima iyi muamele etmeli, terbiye ve nezaketini bozmamalıdır Arkadaşlarının veya akrabalarının yanın veya ev içinde kadının kocasını tenkit etmesi kocasını son derece üzer
Kadın hiçbir zaman şayet varsa malının çokluğuyla övünmemeli, kocasını küçük düşürmekten daima sakınmalıdır Zira Hz Hatice Annemiz, Rasûlullah (sav) ile evlenince bütün malını mülkünü, hatta canını ona teslim etmiş ve bunu yaparken Allah’ın rızasını umduğundan hem dünyada, hem de âhirette saadet ve selamete ermiştir

Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor ki: “Allah bana Hatice’den daha hayırlı bir zevce vermemiştir Bütün insanlar bana inanmazken o bana inandı Herkes beni yalanlarken o doğruladı İnsanların benden kaçtıkları bir zamanda o bana malıyla destek oldu Allah bana başka kadınlardan değil ondan çocuk ihsan etti”(Müsned, Ahmed b Hanbel)

Müslüman kadın, Hz Hatice’nin ahlâkını kendine örnek almalı ve kocasına karşı olan hareket ve davranışlarını ona göre ayarlamalıdır
• Kadın israftan sakınmalıdırKadının kanaatkâr olmayı bilmesi, aile saadeti açısından oldukça önemlidir Kocasının kazandığı malları saçıp savurmamalı ve gereksiz harcamalardan kaçınmalıdır Kadın kocasının güç yetiremeyeceği harcamalar yaptığı takdirde israf yolunu tercih etmiş olur Kocasının malını israf etmesi ise, kendisinin ve çocuklarının malını israf etmesi demektir

Âişe (ranhâ)’dan rivayetle Rasûlullah (sav) şöyle buyuruyor: “Bereket yönünden kadınların en hayırlısı, geçimi (idaresi) en kolay olanıdır”(Ahmet b Hanbel, El-Hâkim, Beyhâkî)

Eğer kadının kocası aşırı derecede cimri olursa ve çoluk çocuğunu geçindirecek nafakayı vermezse kadın gizlice kendine ve çocuklarına yetecek kadar miktarı kocasının malından alabilir Ebû Süfyân’ın karısı Hind, Rasûlullâh (sav)’e gelerek; “Yâ Rasûlallah! Ebû Süfyân çok cimri bir kimsedir Bana ve çocuklarıma yetecek derecede nafaka vermiyor Onun malından gizlice almamda mahzur var mıdır?” diye sordu Rasûlullah (sav) de; “Örfe göre sana ve çocuklarına yetecek kadarını al” buyurdu(Buhârî, Buyû’ 95)

Ayrıca kocanın karısından, nafakasından fazla kalan yemekleri israf etmeden fakirlere vermesini istemesi güzel bir harekettir Kadına gereken, böyle hususlarda kocasının açıkça izni yoksa evinden dışarıya herhangi bir şey vermemesidir

Kadın, kocasının büyük zahmetlerle eve getirdiği nimetleri onsuz yememeye özen göstermelidir Kocasının çektiği zahmet ve sıkıntıları düşünerek ona saygıda kusur etmemeye gayret göstermelidir Bu, eşler arasında sevgi ve muhabbetin gereği olarak yapılmalıdır Süfyân-ı Sevrî (raleyh); “Toplu halde yiyen bir ev halkı üzerine meleklerin ve Allah’ın salavât getirdikleri bize ulaşmıştır” demiştir

• Kadın kocasının hoşlanmadığı kimseyi eve sokmamalıdırKadın, kocasının izni olmadan erkek olsun kadın olsun kocasının sevmediği kimseyi evine sokamaz Bu hak kadına verilmemiştir Bunun sebebi kötü düşünce ve kıskançlıklara meydan vermemektir Rasûlullah (sav) şöyle buyurmaktadır: “Kadın kocasının izni olmadan evine kimsenin girmesine izin veremez”(Buhârî, cVI, s150)

• Kadın kocasının izni olmadan yakınlarını ziyaret etmemelidirŞayet kadın, kocasının anne ve babasıyla birlikte kalıyorsa onlara kaşı son derece hürmetli olmalıdır Kocasının nasıl kendi anne babasına hürmet etmesini istiyor ve bundan memnun kalıyorsa, kocasının da aynı şeyi kendisinden beklediğini unutmamalıdır Böyle bir durum yoksa sıla-i rahmi kesmemeli, kocasının izni dâhilinde akrabalarına ihsan ve ikramda bulunup gönüllerini almalıdır Böyle bir davranış ailede huzur ve muhabbeti temin eder Bunun tersi ise aile huzurunun bozulmasına sebep olur Zamanımızda aile geçimsizliklerinin birçoğunun temelinde bu yatar

Kadının anne ve babası kendisini ziyarete gelebiliyorlarsa koca karısını onlara göndermeyebilir Ancak onların gelip kendi evinde kızlarını haftada bir ziyaret etmelerine mani olamaz Anne baba dışındaki mahremlerde bu süre 1 yıl olarak belirlenmiştir(İbn-i Âbidîn, c 6, s 602,603)

İbn-i Batta’nın Ahkâm-ı Nisâ’da Enes (ra)’tan rivayet ettiğine göre: Bir adam yolculuğa çıktı ve karısının da evden çıkmasını yasakladı Arkasından karısının babası hastandı O da onu ziyaret için Rasûlullah (sav)’den izin istedi

Rasûlullah ona; “Allah’tan kork, kocana muhalefet etme!” buyurdu Derken babası öldü Kadın babasının cenazesinde bulunmak için izin istedi “Allah’tan kork, kocana muhalefet etme!” cevabını aldı Bunun üzerine Cenâb-ı Hakk, onu kocasına itaatinden dolayı affettiğini Rasûlü’ne vahyetti

Şayet koca, hanımının dinî bilgileri öğre...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Aile huzuru eşlerin karşilikli vazifeleri
« Posted on: 16 Ekim 2021, 23:47:48 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Aile huzuru eşlerin karşilikli vazifeleri rüya tabiri,Aile huzuru eşlerin karşilikli vazifeleri mekke canlı, Aile huzuru eşlerin karşilikli vazifeleri kabe canlı yayın, Aile huzuru eşlerin karşilikli vazifeleri Üç boyutlu kuran oku Aile huzuru eşlerin karşilikli vazifeleri kuran ı kerim, Aile huzuru eşlerin karşilikli vazifeleri peygamber kıssaları,Aile huzuru eşlerin karşilikli vazifeleri ilitam ders soruları, Aile huzuru eşlerin karşilikli vazifeleri önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &