- Sitemap
Örümcekler ve Botlar için Hazırlanmıştır.
KonuGönderenGörüntülenme Cevaplayan ID
Çıkacak ürün aralarında ortak olmak üzere, emek tarla ortaklığı caiz midir? mevlüdekalınsaz610 4 136258
Ödünç malın iadesi ve iade masrafları kime aittir? mevlüdekalınsaz2130 12 136257
Belli bir ücret (komisyon) karşılığında firmalara iş ya da müşteri bulan kişi? mevlüdekalınsaz640 1 136256
Bir başkası adına vekaleten mal alan komisyoncu? mevlüdekalınsaz388 1 136255
Emlakçının komisyon alması helal midir? mevlüdekalınsaz388 1 136254
Bir mal ya da ürünü belli bir fiyattan satmak üzere vekil kılınan kişi? mevlüdekalınsaz338 1 136253
Bir mal ya da ürünü satmak üzere vekil kılınan kişi? mevlüdekalınsaz373 1 136252
Bir kimse kendisi ile müvekkili adına ortak olarak aldığı malın? mevlüdekalınsaz364 1 136251
Bir müslüman ile gayrimüslimin birbirlerini vekil tayin etmeleri caiz midir? mevlüdekalınsaz414 3 136250
İbadetlerin vekalet yoluyla eda edilmesi caiz midir? mevlüdekalınsaz469 1 136249
Bir evi belli bir süre için peşin parayla kiralayıp da? mevlüdekalınsaz1642 4 136248
Kiralanan bir tarladan, kuraklık, dolu vb. nedenlerle? mevlüdekalınsaz968 8 136247
Kira akdi tek taraflı olarak feshedilebilir mi? mevlüdekalınsaz509 3 136246
Kiracı, kiraladığı taşınır veya taşınmaz bir malı sahibinin izni olmadan? mevlüdekalınsaz862 7 136245
İnsanın hayatta iken, çocukları arasında ayrım yaparak? mevlüdekalınsaz475 2 136244
Alacaklı; alacağını, kefilin yanı sıra, asıl borçludan da isteme hakkına? mevlüdekalınsaz498 1 136243
Borçlunun talebi olmadan kendiliğinden ona kefil olan kişi? mevlüdekalınsaz1098 6 136242
Satılan bir malın kusurlu çıkması durumunda, müşteriye? mevlüdekalınsaz383 0 136241
Kişinin bir borca kefil olması karşılığında ücret alması caiz midir? mevlüdekalınsaz8968 7 136240
Kefile kefil olmak caiz midir? mevlüdekalınsaz564 3 136239
TÜRGEV yurt hizmetini genişletiyor halim377 0 136238
Askerler dua ediyor! Elhamdülillah! halim621 4 136237
2022 Kış Olimpiyatlarına Ramazan ayarı halim456 1 136236
Uzak ülkelerden gelenlerin arafat vakfesinden önce veya sonra? mevlüdekalınsaz531 3 136235
Hac ibadeti üzerine farz olan bir kimse, bu vazifesini yapmadan vefat ederse? mevlüdekalınsaz1442 14 136234
Üzerine hac ibadeti farz olduğu halde haccetmeden ölen bir kimsenin? mevlüdekalınsaz1130 6 136233
Ölü adına hac yapılabilir mi? mevlüdekalınsaz1390 15 136232
Suudi Arabistan’da kurban bayramı bizden önce veya sonra yapılması halinde? mevlüdekalınsaz566 1 136231
Hac ibadeti belli bir mevsimde mi yapılmalıdır? mevlüdekalınsaz1026 6 136230
Hacca giderken helallik almanın dini hükmü nedir? mevlüdekalınsaz1545 14 136229
Veda haccı ve veda hutbesi nedir? mevlüdekalınsaz957 5 136228
Mescid-i Nebevi’de kırk vakit namaz kılmanın hükmü nedir? mevlüdekalınsaz1428 8 136227
Hacca giden kişilere “hacı” demek ve onlara böyle hitap etmek? mevlüdekalınsaz4706 14 136226
Mekke ve Medine’nin kutsallığına inanarak oralardan toprak veya taş getirmek? mevlüdekalınsaz1684 5 136225
Kurban bayramı günlerinde umre yapılabilir mi? mevlüdekalınsaz1090 8 136224
Hac ve umre görevlerini yaparken belli duaları okumanın hükmü nedir? mevlüdekalınsaz900 9 136223
Bayanların hac veya umrede adet geciktirici ilaç kullanmaları caiz midir? mevlüdekalınsaz912 3 136222
Bankada vadeli hesapta bekletilen para ile hac yapılır mı? mevlüdekalınsaz1139 13 136221
Kura sistemi dışında hacca gidebilmek için farklı yöntemlere başvurmak? mevlüdekalınsaz1466 14 136220
Hacc-ı ekber ve hacc-ı asğar ne demektir? mevlüdekalınsaz721 6 136219
Hac ayları hangileridir? mevlüdekalınsaz2011 12 136218
Hac yapan kimsenin bütün günahlarının af edileceğine dair rivayetler? mevlüdekalınsaz1592 6 136217
İmkan bulup Kabe’yi gören veya umre yapan kişiye hac farz olur mu? mevlüdekalınsaz784 4 136216
Hac ibadetinin ifası için nisap miktarı mala sahip olma şartı var mıdır? mevlüdekalınsaz920 7 136215
Hacca gittiği takdirde çocuklarını bırakacak güvenli bir yeri olmayan kimse? mevlüdekalınsaz1105 7 136214
Borçlanarak hacca gitmek doğru mudur? mevlüdekalınsaz1877 14 136213
Evlenme çağında bekar çocuğu bulunan kişi hacca gitmeyi erteleyebilir mi? mevlüdekalınsaz1060 8 136212
Kaç çeşit hac vardır ve hangi hac çeşidi daha faziletlidir? mevlüdekalınsaz360 0 136211
İfrad haccı ne demektir ve nasıl yapılır? mevlüdekalınsaz348 0 136210
Temettu’ haccı ne demektir ve nasıl yapılır? mevlüdekalınsaz356 0 136209
Kıran haccı ne demektir nasıl yapılır? mevlüdekalınsaz736 7 136208
Temettu haccı yapacak kişinin, umreyi yapıp ihramdan çıktıktan sonra? mevlüdekalınsaz447 3 136207
Özel hali sebebiyle umresini yapamayan kadın, doğrudan Arafat’a çıkabilir mi? mevlüdekalınsaz308 0 136206
Kıran haccına niyet eden kişi, tavaf ve say yapmadan? mevlüdekalınsaz536 4 136205
İhramdan çıkacak konuma gelen bir kimseyi ihramlılık hali devam eden kişi? mevlüdekalınsaz420 2 136204
Cidde mikatın içinde midir, afakiler cidde’de ihrama girebilir mi? mevlüdekalınsaz547 0 136203
Özel halinde iken umrenin tavaf ve sa’yini yapıp, saçını keserek ihramdan çıkan? mevlüdekalınsaz306 0 136202
Umre tavafını abdestsiz yapan veya yaparken abdesti bozulup? mevlüdekalınsaz554 4 136201
Vekalet yoluyla hac yapılabilir mi? Şartları nelerdir? mevlüdekalınsaz1027 8 136200
Bedel olarak hacca giden kişi kendi adına kurban kesmeli midir? mevlüdekalınsaz722 5 136199
Hacca gitmemiş bir kimse, başkasının yerine bedel olarak hacca gidebilir mi? mevlüdekalınsaz565 3 136198
Bir kimse aynı yıl içinde hem kendisi için asaleten, hem de başkası için? mevlüdekalınsaz299 0 136197
Hac yapmaya sağlık nedeniyle gücü yetmeyen kişi? mevlüdekalınsaz1175 13 136196
Görevli bir kimse ölen bir yakını için hac yapabilir mi? mevlüdekalınsaz1031 11 136195
Temettü haccı yapmak üzere vekil olan kimse? mevlüdekalınsaz304 0 136194
Arafat’tan önce komada olup ölmek üzere olan hacı adayı için? mevlüdekalınsaz338 0 136191
Bedel hac için gelen kimse hangi hacca niyet etmelidir? mevlüdekalınsaz528 2 136190
Hacca bedel gönderilirken, vekilin, bedel gönderen kişinin? mevlüdekalınsaz430 0 136189
Cemerata abdestsiz taş atmak caiz midir? mevlüdekalınsaz703 2 136188
Mazereti nedeniyle şeytan taşlamayı tamamlamadan? mevlüdekalınsaz793 5 136187
Borcun ödenmesi için,havale yapılan kişi,borcu asıl borçludan isteyebilir mi? Rüveyha370 1 136186
Kişinin bir borcunu, ikinci bir şahsa devretmesi (havale) caiz midir? Rüveyha365 3 136185
Bayanların,aralarında yaptıkları “gün”de paraları dönüşümlü almaları caiz midir? Rüveyha30945 6 136184
Başkasına ait bir “marka”yı izinsiz kullanmak,dinen caiz olur mu? Rüveyha648 3 136183
Müşteri indirim kartlarının satımı caiz midir? Rüveyha608 4 136182
Banka kredisi almaya aracılık eden kişinin komisyon alması helal olur mu? Rüveyha581 2 136181
Bankanın bir miktar para kesmesinin, esnaf açısından sorumluluğu var mıdır? Rüveyha3055 3 136180
Kredi kartı ile altın satışı caiz midir? Rüveyha14867 4 136179
Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde fazlalık alınması caiz midir? Rüveyha12644 3 136178
Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ,bankanın komisyon alması faiz olur mu? Rüveyha467 1 136177
Çek,senet kıymetli kağıtların, indirim yaparak,gününden önce tahsili caiz midir? Rüveyha555 1 136176
Emanet bırakılan malın sahibi kaybolursa,emanet alan ,malı nasıl korumalıdır? Rüveyha2797 8 136175
Emaneti (vedia) yanında bulunduran kişi o maldan yararlanabilir mi? Rüveyha1197 7 136174
Bir mecliste unutulan eşyanın zarar görmesi halinde bunu kim tazmin eder? Rüveyha1753 8 136173
Otel,otopark,kaplıca,hamam vb.yerlerde emanete zarar gelse tazmin gerekir mi? Rüveyha665 5 136172
Emanet edilen malın,belirli kişiler tarafından korunma şartına uymak gerekir mi? Rüveyha987 6 136171
Emanet bırakılan malın bakım, yem,işçilik vb. masrafları kime aittir? Rüveyha12487 7 136170
Emanet verilen mal, geri istendiğinde, alan tarafından inkar edilse ne gerekir? Rüveyha1219 7 136169
Emanet alınan bir mal,sahibinin izni olmadan başkasına emanet verilir mi? Rüveyha10718 22 136168
Emanet malın, korunduğu yerden başka bir yere nakledilmesi caiz midir? Rüveyha10470 8 136167
Kişiye teslim edilen mal,başkasına emanet edilir mi? Rüveyha6059 19 136166
Emanet olarak bırakılan mal, emanetçinin yanında zarar görürse tazmin edilir mi? Rüveyha6562 11 136165
Borç ilişkilerinde takas caiz midir? Rüveyha1374 6 136164
Ödeme imkanı varken, zamanın da ödemeyen kişiye ceza uyulanabilir mi? Rüveyha9894 26 136163
Vadeli satış veya borç akdinde,başka bir para biriminin ödenmesi caiz midir? Rüveyha758 1 136162
Borç olarak alınan parayı geri öderken bir fazlalık ödemek caiz midir? Rüveyha2328 10 136161
Yardımlaşma sandığından borç alınan parayı geri öderken fazla ödemek caiz midir? Rüveyha1052 3 136160
Alacaklıya gönüllü olarak verdiği fazlalık veya sağladığı menfaat faiz olur mu? Rüveyha1305 4 136159
Tuğla, demir, kereste gibi inşaat malzemeleri borç olarak alınıp verilebilir mi? Rüveyha1102 6 136158
Karz (borç verme) akdinde süre belirlenmesi faize yol açar mı? Rüveyha623 2 136157
tim35
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|

islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &