ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Sakarya İlitam > Sınav Deneme Soruları > Mantık Soru-Cevap
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Mantık Soru-Cevap  (Okunma Sayısı 11184 defa)
01 Ocak 2010, 15:19:00
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 01 Ocak 2010, 15:19:00 »                                                                        MANTIK

S-1) Mantık ilmini sistemli bir kuruluş haline getiren kimdir?
C-1) Aristotales.

S-2) İslam dünyasının ilk filozofu kimdir?
C-2) Kindi.

S-3) Muallimi-Sani diye adlandırılan düşünür kimdir?
C-3) Farabi.

S-4) Mantığı ciddi anlamda meşrulaştıran ve İslami ilimlere uyarlayan kimdir?
C-4) Gazali.

S-5) Mantık kaç ilke üzerine devam eder?
C-5)Dört. Özdeşlik,çelişmezlik,üçüncü şıkkın imkansızlığı,yeter-sebep prensibi.

S-6) Bir şey ne ise odur. Bir şey kendisinden başka bir şey değildir ifadesi hangi ilkenin tanımıdır?
C-6) Özdeşlik ilkesi.

S-7) Aynı niteliğin aynı özneye,aynı bakımdan hem ait hemde ait olmamasının söz konusu olmayacağı hangi ilkenin tanımıdır?
C-7) Çelişmezlik prensibi.

S-8) Bir şey ya vardır ya yoktur. Bu ifade mantıkta hangi ilkenin tanımıdır?
C-8) Üçüncü şıkkın imkansızlığı.

S-9) Her olayın bir sebebi vardır. Sebepsiz bir şey olmaz ifadesi hangi ilkenin tanımıdır?
C-9) Yeter-sebep prensini.

S-10) Genel anlamda mantığın konusu nedir?
C-10) Tasavvur ve Tasdik.

S-11) Cins,tür,ayrım,hassa,irinti hangi ilmi öğrenmek için gereklidir?
C-11) Beş tümel.(isagoci)

S-12) Mantıkta en çok kullanılan yöntem hangisidir?
C-12) Kıyas.

S-13) Bir yargıdan diğer bir yargıya nasıl ulaşması gerektiğini gösteren formülün adı nedir?
C-13) Formel mantık.

S-14) Mantığın amacı nedir?
C-14) Tanım ve kıyasın doğru olanını yanlış olanından ayırt etmek.

S-15) Fiziği bir ağaca,Ahlakı verimli bir tarlaya,fizikle ahlakı koruduğu için mantığıda sura benzetenler kimlerdir?
C-15 Stoacılar.

S-16) Mantığı nahiv ilmine benzeten kimdir?
C-16) Farabi.

S-17) 2400 yıllık geçmişi olan ilim hangisidir?
C-17) Mantık.

S-18) Mantıktan başka kesin bilgiyi elde etmenin mümkün olmadığı tezini öne süren düşünür kimdir?
C-18) Gazali.

S-19) Mantık,duyuların yanıltmalarına karşı insana aklın güvenilirliğini gösterir.görüşü kime aittir?
C-19) Gazali.

S-20) Mantığı,herhangi bir bilimle uğraşmadan önce öğrenilmesi gerek şeydir. diye netelendiren düşünür kimdir?
C-20) Aristotales.

S-21) Mantık ifadesi ilkkez kimler tarafından kullanılmıştır?
C-21) Stoacılar.

S-22) Felsefe’yi mantık,fizik ve ahlak olmak üzere üçe ayırak kimlerdir?
C-22) Stoacılar.

S-23) Mantığı ilkkez bölümlere ayıran kimdir?
C-23) Petrus ramus.

S-24) Muallimi-Evvel olarak bilinen düşünür kimdir?
C-24) Arsitotales.

S-25) Revakilerin diğer adı nedir?
C-25) Stoacılar.

S-26) İslam dünyasında ilk tercüme faaliyetleri ne zaman başlamıştır?
C-26) Halid b. Yezid b. Muaviye zamanında.

S-27) Halife Mansur zamanında çevirilen eserlerin çoğunluğunu hangi ilimler oluşturur?
C-27) Astroloji ve hendese ilimleri.

S-28) Aristotales mantığının İslam dünyasına geçişini sağlayanlar genellikle hangi mezhebin mensuplarıdır?
C-28) Nesturi.

S-29) İslam dünyasında ilkkez mantığı alet ilimlerinden kabul eden kimdir?
C-29) Kindi.

S-30) İlkkez filozof ünvanını alan ve meşşai okulunun da kurucusu olan kimdir?
C-30) Kindi.


S-31) Gerçek ismi Muahmmed b. Tarhan uzluğ ebunnasır olan düşünür kimdir?
C-31) Farabi.

S-32) Mantık sadece bir alet ilmi değil aynı zamanda bağımsız bir ilimdir. Tezi kime aittir?
C-32) Farabi.

S-33) Farabi İslam dünyasının yetiştirdiği en orijinal mantıkçıdır,sözü kime aittir?
C-33) Rescher.

S-34) Mantığı,kavramlar,tanım,hükümler,çıkarımlar ve kıyas şeklinde tanımlayan kimdir?
C-34) Farabi.

S-35) Bir objenin zihinde tasavvuru şeklinde ifade edilen terim hangisidir?
C-35) Kavram.

S-36) Mutabakat yoluyla delalet ne demektir?
C-36) İsmin,bir şeye karşılık olarak konmasıdır.

S-37) Bir terimin diğer terimi zorunlu olarak gerektirmesine ne denir?
C-37) İltizam yoluyla delalet.

S-38) Bir şeyin başka bir şey veya şeyleri içermesine ne denir?
C-38) Tazammun.

S-39) Kendisinde doğruyu veya yanlışı barındıran söze ne denir?
C-39) Deklarativ.

S-40) Tasavvur ile hayali,birbirinden ayıran düşünür kimdir?
C-40) Gazali.

S-41) Parçaları ayrı ayrı ele alındığında bir anlam ifade etmeyen kavrama ne denir?
C-41) Basit kavram.

S-42) Bir nitelik olarak kullanılan kavramlara ne denir?
C-42) Bileşik kavramlar.

S-43) Bir anlam altında yer alan,bir çok şeye delalet eden kavram’a ne denir?
C-43) Tümel kavram.

S-44) Bireyler grubunu ifade edip grupta gerçekleşen kavrama ne denir?
C-44) Kolektif kavram.

S-45) Bireyler grubunu ifade edip grupta değilde bireyde gerçekleşen kavrama ne denir?
C-45) Distribütif kavram.

S-46) Beş tümeli sayınız?
C-46) Cins,Tür,Ayrım,Özel ilinti,Genel ilinti.


S-47) Kendisinden daha genel bir şey olmayan farklı hakikatlara ve zatlara yüklem olabilen tümel’e ne denir?
C-47) Cins.

S-48) Altında daha özeli olmayan özsel olarak isimlendirilen tümel’in adı nedir?
C-48) Tür.

S-49) Bu nedir? Sorusunda,Bu büyümeyen bir cisimdir dediğimizde büyüyen’den kaçındığımız şekliyle ortaya çıkan kavrama ne denir?
C-49) Ayrım.

S-50) Özsel olmayan bir yükleme ile yüklenilen tek bir hakikatin altında bulunan şeye nedir?
C-50) Hassa.

S-51) Kendisine nispet edilen şey,sadece kendisinde bulunmazsa buna ne denir?
C-51) Genel ilinti.

S-52) Çırak durumunda olan mantıkçıların Aristotales’in kategorilerini okumakla işe başlamaları gerektiğini ifade eden filozof kimdir?
C-52) Petrus Abelardus.

S-53) Kategorilerin hiçbir bağlantısı olmayan terimler olduğunu ifade eden düşünür kimdir?
C-53) Aristotales.

S-54) Varlığı kendisini niteleyene bağlı olmayan ve kendi kendine ayakta duran şeye ne denir?
C-54) Cevher.

S-55) Her biri doğası gereği bir ve bireysel bir şey olan,iki veya daha fazla tamamlayıcı öğeye bölünebilen şeye ne denir?
C-55) Nicelik.

S-56) Fertlerle ilgili olarak o nasıldır? Sorusunu soran birisine verilebilecek bir cevaptır.ifadesi hangi terimin tanımıdır?
C-56) Nitelik.

S-57) Bir tesir edicinin diğer bir şeye tesir ettiğinde tesir ediciye ilinti olan hale ne denir?
C-57) Etki.

S-58) Bir şeyin başka bir şeyle etkilenmesiyle ona ilinti olan hale ne denir?
C-58) Edilgi.

S-59) Bir şeyin bazı parçalarının diğer parçalarına veya kendisinin dışında bulunan şeylere ilinti olmasına ne denir?
C-59) Durum.

S-60) Anlamı iki şey arasındaki ilgi, ilişki olan kavram hangisidir?
C-60) ilinti.
                     

S-61) Bir şeyin ne olduğunu açıklamaya ne denir?
C-61) Tanım.

S-62) Tanımı; Bir şeyi başka şeylerden  muttarid ve munakıs olarak ayırabilecek  şekilde özsel veya ayrılmaz niteliklerini sayarak açılayan özdür .klinde tanımlayan kimerdir?
C-62) ilintisel tanımları benimseyenler.

S-63) Tanımın tek bir tanımı olmadığını onu, nesnenin mahiyetinin künhünü,soranın nefsinde tasavvur etmekten ibarettir şeklinde tanımlayan düşünür kimdir?
C-63) Gazali.

S-64) Bir şeyin  yakın cinsi ile yakın ayrımından yapılan tanıma ne denir?
C-64) Tam özsel tanım (haddi tam).

S-65) Bir şeyin uzak cinsi ile yakın ayrımından yapılan tanıma ne denir?
C-65) Eksik özsel tanım.(haddi nakıs)

S-66) Bir şeyin yakın cinsi ile hassasından yapılan tanıma ne denir?
C-66) Tam ilintisel tanım (Resmi tam)

S-67) Bir şeyin uzak cinsi ile ilintinden yapılan tanıma ne denir?
C-67) Eksik ilintisel tanım (Resmi nakıs)

S-68) Sadece sözcüğün açıklamasının yapıldığı tanım şekline ne denir?
C-68) Lafzi (adsal) Tanım.

S-69) Bir şeyin hakikatini değil,onun biçimsel şeklini tanımlamaya ne denir?
C-69) Resmi (ilintisel) Tanım.

S-70) Bir şeyin bütün zati niteliklerini ortaya koyarak onu tanımlamaya ne denir?
C-70) Hakiki Tanım.

S-71) Tanımda hataya düşülen üç yer hangileridir?
C-71) Cins,ayrım,ikisi arasındaki ortak bir durum.

S-72) Tanımda zihnin en fazla zorlandığı yerler hangileridir?
C-72) Yakın cinsi almak,Bütün ayrımların öznel olması,Hiçbir özsel ayrım dışarıda kalmayacak şekilde bütün özsel ayrımları almak,Ayrımın,türü ayakta tutan ve cinsinin de böyle bir şey olması.

S-73) Mantık kitaplarında ele alınan iki çeşit bölme hangisidir?
C-73) Bir bütünün kendisini oluşturan elemanlara bölünmesi,Bir tümelin tikellerine bölünmesi.

S-74) Sınıflandırmaya tabi tutulacak şeylerin,fayda ve durum göz önünde bulundurularak gelip geçici özelliklerine göre sınıflandırılmasına ne denir?
C-74) Yapay sınıflandırma.


S-75) Sınıflandırılacak şeylerin temel niteliklerini göz önünde bulundurarak yapılan sınıflandırmaya ne denir?
C-75) Doğal sınıflandırma.

S-76) Tasdik’i; Üzerinde hüküm verilmiş her hangi bir şey hakkında insanın o şeyin dışındaki varlığının,zihinde inanılmış olduğu şekilde bulunduğuna inanması şeklinde tanımlayn kimdir?
C-76) Farabi.

S-77) Önermeyi;Bir şey hakkında bie şey tasdik etmek veya bir şey hakkında bir şey inkar etmektir.şeklinde tanımlayan kimdir?
C-77) Aristotales.

S-78) Bir önermenin gerçekleşmesi için gerekli olan üç unsur hangileridir?
C-78) Konu,Yüklem,Yüklemi konuya bağlayan bağ.

S-79) Bir mananın başka bir manaya yüklenmesi şeklinde tanımlanan kavram hangisidir?[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Mantık Soru-Cevap
« Posted on: 25 Şubat 2020, 00:14:28 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Mantık Soru-Cevap rüya tabiri,Mantık Soru-Cevap mekke canlı, Mantık Soru-Cevap kabe canlı yayın, Mantık Soru-Cevap Üç boyutlu kuran oku Mantık Soru-Cevap kuran ı kerim, Mantık Soru-Cevap peygamber kıssaları,Mantık Soru-Cevap ilitam ders soruları, Mantık Soru-Cevapönlisans arapça,
Logged
26 Kasım 2010, 21:04:28
atakan2750

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 32


« Yanıtla #1 : 26 Kasım 2010, 21:04:28 »

emek verenin emegine ve ellerine saglık
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
28 Aralık 2010, 00:06:18
nagihangufran

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 7


« Yanıtla #2 : 28 Aralık 2010, 00:06:18 »

Allah razı olsun yaa.ne diim sağolun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
13 Ocak 2011, 01:56:59
nasbil

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 28


« Yanıtla #3 : 13 Ocak 2011, 01:56:59 »

ALLAH RAZI OLSUN MAKAMIN CENNET OLSUN.. İMTİHANDA BAŞARILAR
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
23 Eylül 2011, 20:37:33
furgul

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 4


« Yanıtla #4 : 23 Eylül 2011, 20:37:33 »

Emeği geçen herkesten Allah razı olsun,
İnşaallah soruların devamını bekleriz.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &