ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Şeyhül İslam Ebus Suud Efendi Fetvaları > Kıyafet
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kıyafet  (Okunma Sayısı 513 defa)
25 Ocak 2012, 17:36:10
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 25 Ocak 2012, 17:36:10 »16- KIYAFET

I. Saç Ve Sakal
 
926. Mes’ele: Kâkül komak şer'î midir?

Elcevap: Kendi bilir, sulehâ vaz'ı değildir. [978]

927. Mes’ele: Erenler sakalını kına ile boyamak sünnet midir?

Elcevap: Caizdir.  [979]

928. Mes’ele: Kına ve mazı ile sakalın boyayan Zeyde şer'an ne lâzım olur?

Elcevap: Kendi bilir. [980]

929. Mes’ele: Ak sakalın kara boyayla boyayan Zeyde ne lâzım olur, âsîm olur mu?

Elcevap: Olur, kerahet vardır. [981]

930. Mes’ele: Lihyenin kabzadan ziyâdesin kesmek sünnet midir?

Cevap: İbni Ömer (radiyallahu anh) öyle ederlerdi, Resûlullah (sallallahu te'âlâ aleyhi ve sellem) hazretlerinden dahi öyle nakl ederler. Amma dahi ziyade olmakta nesne yoktur, katı çok üzre olmayıcak. [982]

931. Mes’ele: Zeyd sakalın boyundan tarafını traş eylemek ile âsim olur mu?

Elcevap: Olmaz. [983]

932. Mes’ele: Sakalın traş edenlerin boyayanların ve kırkanların şehâdetleri makbul olur mu?

Elcevap: Salih ve âdil olucak olur. [984]

933. Mes’ele: Zeyd "sakalım traş edip ve kırkan kimsenin üstadı İblis ve Ebû Cehildir" dese Zeyde ne lâzım olur?

Elcevap: Ebû Cehil idüğü ma'lûm değildir. Evvelki haktır her fi'l-i nâmeşrû'u ol öğretir. [985]

934. Mes’ele: Zeyd-i berberin, sakal traş ettiği ve kırdığı için al­dığı akça helâl olur mu?

Elcevap: Kavi ü şart edip olmayıcak, hürmetine hükm olun­maz. [986]

II. Giyim-Kuşam
 
935. Mes’ele: Rical taifesi safî harîr libâs giymek helâl olur mu?

Elcevap: Olmaz. [987]

936. Mes’ele: Safî ibrişim kuşak, yâ altın yâ gümüş tel atılmış ku­şak ricale helâl olur mu?

Elcevap: Olmaz.[988]                                      

937. Mes’ele: Erkek, baliğ olmadık oğlancıklara, safî ipek giydiren kimseler günahkâr olur mu?

Elcevap: Olurlar. [989]

938. Mes’ele: Harirden yorgan örtünmek ve döşek döşenmek ri­cale şer'an helâl midir?

Elcevap: Döşenmek yasdınmak, İmâm-ı A'zam katında caiz­dir ve cem kütübde mesturdur. Döşenmek caiz idüğü ba'zı kütübde mezkûrdur. [990]

939. Mes’ele: Zeyd, makramasın yanına takıp salmdırsa, Zeyde nesne lâzım olur mu?

Elcevap: Edeb üzerine hareket edip, ol asil evzâ'-i mekruhdan ictinâb etmek lâzımdır. [991]

940. Mes’ele: Zeyd "yanına şah-destur takman kendi kâfir avreti boştur" dese şer'an ne lâzım olur?

Elcevap: "Şah-destur" nedir, beyan olunmak gerektir ki ce­vap yazıla. [992]

Cevap: Şah-destur dedikleri, yol yol yol nakış işlenmiş ve-yahud dokunmuş revâkibî bir destmâîdir. Kuşağa sokulup hacet oldukta kullanırlar. Tahmasb'ın mu'tâdı bunu kullanmak olmağın adı şah-destur komuşlardır. Vâkı'â takınmakta hatâ var mıdır?

Cevap: Eğer anı takınanlar ol âcize taklîd edip, kendiler da­hi anın mezhebi üzerine iseler, vâkı'â kâfirlerdir, avretleri boştur. Amma mücerred anı takındıkları için değil, belki anın mezhebi üze­rine oldukları için ise kâfirlerdir. Eğer taklid etmeyip, hemen şö'yle kullanırlarsa, asla şâir destmâlden farkı yoktur. Eğer Zeydin sözü evvelki takrir üzerine ise sahîhdir. Amma küfür, takınmakta değil idüğün beyan etmek lâzımdır. [993]

941. Mes’ele: Sipahilerin kılıglarının kınına gümüş kaplamak ve gümüş uyan ve sînebend ve gümüş kaplama eyer ve eyer üstüne harir­den yasdık indirmek, bu makûle kılıç kuşanırken ve mezkûr eyerin üstüne binerken "bismillah" demek şer'an caiz olur mu?

Elcevap: Kılıç gümüşlü olmakta be'is yoktur. Kalanı mek­ruhtur. Harir üzerine yatmakta ve oturmakta nesne yoktur, caiz­dir. Besmele meşrü'dur mekruh olanlarda istifsar evlâdır. [994]

942. Mes’ele: Üsküflerde olan altın ne ayarda ve ne miktarda olur ve silâh ve evânîye kaplı altın ve gümüş ve ayarda ve ne itibar üzre karar bulur ve murassa'âtın ta'ayyünât ve tafsilât olur mu, gaza ve cihâd iğin der-mahzen olan cebehâne ve şâir silâh ve yerâk için zekâta ittifak var mıdır, müzehheb murassa' kılıçlar ve zırhlar ve tuğlar ve kalkanlar ve kolçaklar ve eyerler ve uyanlar ne veçhile tahkik ve tefrik olunur, serâser ve bun çatma libaslar ve yastıklar ve minderler ve sırmalı destimâlden ve makrama ve destar-puglar ve pırehenler ve kuşaklar ve bilcüm­le evânî ve esbabı mahlut olan altın ve gümüş ve şâir esvâb ne veçhile hesâb olunur ve sinîn-i maziyesinin esbâb ve âlâti- sâ'âti ve evkâtı ile tedârik olunmayıcak sonradan ne veçhile müyes­serdir ve tahvil geçmiş sene-i maziyenin haslarından satılmayıp bakî kalan mahsulâtı ve hububatı satmazdan evvel anbarlarda ve zimemde durduğu evkâtın zekâtı var mıdır ve ne veçhiledir havli geçmiş malın zekât ihraç olunmadan evvelâ maldan zekât mahsûb olur mu ve bilcümle zekât vâcib olan emlâk ve esbabı tatvîl ve itnâb üzere tahrîr ve tezkîr olunmak babında sa'y-i müstetabları diriğ buyurulmaya.

Elcevap: Üsküflerde aded-i miskâline işaret olunmak mu'tâddır, İşaret olunmayanlarda ve silâhın cemi' envâ'ında ve evâ-ni-i gayr-i hâlisede ve murassa'âtta ve sırma ile işlenen işlerde olan altın ve gümüş, erbâb-ı vukuf tahminleri ile takdir olunur, ve serâser kısmının bahasına itibar yoktur, ol dahi eshâb-ı hibre tahmini ile ta'yin olunur, Huliyy-i nisada imam Şâfi'î re'yinde zekât vâcib değildir. Ricale isti'mâli mubah olan silâhta dahi vâcib değildir. İsti'mâli mubah olmayanda bir kavlinde vâcib de­ğildir, bir kavlinde vâcibdir. Sinîn-i maziyede zekâtı vâcib olan malın miktarında ve evkâtmda te'emmül olunup gâlib zan ile amel olunur. Ve haslarda olan hubûbun asla zekâtı yoktur, anbarda ne miktar durursa dursun satılıp akça olmayınca zekât veril­mez. Zimemde olan mal kabz olundukta zekât verilmek şer'an ca­iz ve vâcibdir. [995]

943. Mes’ele: Zeyd yanında olan bıçağının sapında, fil dişinden bir dirhem miktarından, yâ balık dişinden bir dirhem nesne olsa, kerâhet-i salât olur mu?

Elcevap: Olma, götürmek caizdir müfsid-i salât değildir.

944. Mes’ele: Yaldızlı tasın isti’mali caiz olur mu?

Elcevap: Olur. [996]

945. Mes’ele: Huf üzerine meshin müddeti... [997]

946. Mes’ele: Topuktan aşağısı dikili yukarısı iplikli ilinip giydikleri topuk meshine mesh... [998]

947. Mes’ele: Basmak miktarı mesh kaplanmış çuha çakşır üzerine mesh... [999]

948. Mes’ele: Zeyd çuha çaksır üzerinden topuktan bir aşagı munfasıl postal mesh üzerine... [1000]

949. Mes’ele: Zeyd dize gelince abadan yahut bezden iç edik içine topuklu çakşır giyip... [1001]

950. Mes’ele: Zeydin iç edik içine başlı çuha giyse yahud aba kalçın giyse yahud ayağına bez sarılsa... [1002]


[978] B. 269 b

[979] B.269 a

[980] B. 269 a

[981] B, 269 a

[982] B. 269 a

[983] B 269 a

[984] B. 186 a

[985] B. 269 a

[986] B. 269 a

[987] B.272b

[988] B. 272 b.

[989] B. 272 b

[990] B. 272 b

[991] B. 273 a

[992] B. 273 a

[993] B. 273 a

[994] B. 273 b

[995] B. 25 a

[996] A.199 a

[997] A 8a

[998] A. 8b

[999] A. 8 a

[1000] A 8 a

[1001] A. 8 a

[1002] A. 9 a[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 25 Ocak 2012, 18:19:40 Gönderen: Saniyenur »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Kıyafet
« Posted on: 28 Mart 2020, 10:57:30 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kıyafet rüya tabiri,Kıyafet mekke canlı, Kıyafet kabe canlı yayın, Kıyafet Üç boyutlu kuran oku Kıyafet kuran ı kerim, Kıyafet peygamber kıssaları,Kıyafet ilitam ders soruları, Kıyafetönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &