ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Şeyhül İslam Ebus Suud Efendi Fetvaları > Fal Ve Eğlenceler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Fal Ve Eğlenceler  (Okunma Sayısı 448 defa)
25 Ocak 2012, 17:23:49
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« : 25 Ocak 2012, 17:23:49 »20- FAL VE EĞLENCELER

I. Fal
 
985. Mes’ele: Zeyd-i müslim "peygamber falıdır" deyu, müslümanlara fal açıp mukabelesinde aldığı akça helâl olur mu?

Elcevap: Olmaz. [1041]

986. Mes’ele: Zeyd-i imam "Tâli-i Mevlûd" kitabın açsa imameti caiz olur mu?

Elcevap: Bir müteşerri' kimse bulunursa imamet ana veril­mek evlâdır. [1042]

987. Mes’ele: Kur'an-ı azîm falı açmak 'âdeti olan müezzinin, 'âdil olduğu takdirce imameti caiz olur mu?

Elcevap: Min ba'din teeddüben terk ederse olur. Olur olmaz niyet için Kur'an-ı azîm tefe'ül edilmez. [1043]

988. Mes’ele: İlm-i remilde mahareti ve iştiharı olan Zeyd-i rem-mâle, ba'zı kimseler varıp remi ettirdikte, Zeyd dahi "bu ilmin kavâidi üzere, remil şunu ve şunu beyân eder" deyu asla nesne hükm eylemese, şer'an remmâle varanlara nesne lâzım olur mu?

Elcevap: Olmaz. [1044]

II. Satranç Ve Tavla

989. Mes’ele: Zeydin abdesti var iken satranç ve tavla oynayıp, tek­rar abdest almadan ve elini yumadan kalkıp namaz kılsa şer'an caiz olur mu?

Elcevap: Elini yumak evlâdır, abdest almak dahi evlâdır, oynamamak din ve dünya sa'adetidîr. Hak hazreti müyesser buyura. [1045]

990. Mes’ele: Zeyd bir kaç kimse ile Ramazan, gününde satranç oynarken, Amr gelip oyunların bozup, içlerinden biri "neyledin" deyu Amra söyledikte, Amr dahi hiddet ile üç kere "kâfir oldun" dese. Zeyd dahi "estağfirullah neden kâfir oldum" dese, Amra ne lâzım olur?

Elcevap: Nehy-i münkeri dahi nıkfla etmek gerektir bu mik­tar telgît (taglîzf) etmek ısrara ve inada bâis olur. [1046]

Bu Surette: Amr, Zeyde "hınzır eti yiyen oruç tutar mı" de­se, Zeyd de "hınzır eti yiyen kimdir" dedikte, Amr "sen yâ hınzır eti yemişsin yâ satranç oynamışsın" dese ne lâzım olur?

Elcevap: Eğerçi hazret-i Ali (kerremallahu vecheh)  bir ke­re bunlar gibi oynayan taife gördükte, 'abede-i esnam hakkında vârid olan âyet-i kerimesini okumuşlardır. Amma mehmâ emken nıkfla nasihat etmek evlâdır, [1047]

Bu Surette: Zeyd ile Amr çekişip fârig olduktan sonra, Bekr kavgaya bâis olan Zeyde "kavganın aslı ne idi" deyu su'âl eyle­dikte, Zeyd-i mezkûr hiddet ile üç defa Bekre "dîniniz gitti" dese ne lâzım olur?

Elcevap: Ramazan gününde anın mühmel işe mübaşeretine nasihat ve münker eden Amra muhalefet etmekle kanâ'at etmeyip, Bekre ve Amra "dininiz gitti" demek "nehy-i münker etmekle din gider" demektir, küfr-i sarihtir. Tecdîd-i îman ve tecdîd-i nikâh lâzımdır. [1048]

III. Karagöz
 
991. Mes’ele: Zeyd-i hatib ekâbir meclisinde vâki' olup, gece ile hayâl-i zil dedikleri oynayıp, define kadir olmayıp ve kalkıp gi­demeyip, iğmâz-ı ayn edip, sabah istiğfar eylese, şer'an nesne lâ­zım olur mu?

Elcevap: Hitabeti, Bak te'âlâ hazreti 'azamet ve heybetin ol ekâbir dediği hakir kulunun 'azamet ve heybetinden gâlib bilip ana göre 'amel eder bir müslime verilmek lâzımdır. [1049]

992. Mes’ele: Bir gece bir meclise hayâl-i zil oyunu getirilip, imam ve hatib olan Zeyd ol mecliste bile olup, oyun âhirine değin bile seyr eylese, şer'an imametten ve hitabetten azle müstehak olur mu?

Elcevap: Eğer ibret için nazar edip ehl-i hâl fikriyle tefekkür ettiyse olmaz.

993. Mes’ele: Hayâl-i zil için ba'zı ehl-i basiret demiştir. Hem "mahall-i ibrettir" deyu bu­yurduğu vâki' midir?

Elcevap: Vaki'dir. Erbâb-i besâir-i selîmeye ibret-i acibedir, [1050]

IV. Kıssahan

994. Mes’ele: Kıssahan olan Zeyd, Resûlullah (sallâllâhu aleyhi ve sellem) in ammi olan hazret-i Hamzaya ba'zı kizbler isnâd edip "anın asrında bir kâfir pâdişâhı -neûzübillâhi te'âlâ- ulûhiyyet da'vâsın eyleyip, cenneti var idî" deyip, ol mel'unun ağzından -ne'uzübillâh- "ben Hamzayı âsî yarattım hikmetim böyledir, fi­lân pehlivanı mutî' yarattım o benim cennetime dâhil oldu" deyip "hazret-i Hamzanın Kasım ve Bedî' olup iki oğulları var idi" de­yu birbirine hasım eyleyip, cenk ettirip, müstemi' olan ba'zı Bedî'e ve ba'zı Kasıma meyl edip biribirlerine bu'z ü 'adavet eyleyip, mezkûr Zeydi istimâ' ederlerken ba'zı ikindi namazın ve ba'zı akşam namazın terk edip, ve ba'zı vakt-i mekruhta namaz kılsalar. Vech-i meşrûh üzre cem'iyyet eden Zeyde ve dâima va­rıp istimâ' edenlere ne lâzım olur?

Elcevap: Hâkim Zeydi ta'zîr-i şedîd ve habs-i medîd ile if­tiradan men' edip, idlâl ettiği ehl-i hevâ ve dalâl dahi tevbe ve istiğfar edip, kendi hallerinde olmak lâzımdır. [1051]

V. Çalgı

995. Mes’ele: Tabi ü nakkarenin mücerred cihad için makâmât üzre ta'lîm ve ta'allümü şer'an caiz olur mu?

Elcevap: Asla gayrı garaz muhâlit etmeyicek makâmât üz­re ta'düüm lâzım olmaz. [1052]

996. Mes’ele: Bir kasabanın şeyhi olan Zeyd, "çalgılı düğüne va­rıp, ta'âm önünce giden ve peşkir çeken kimseler, kendiler kâfir ve avretleri bâindir" dese şer'an Zeyde ne lâzım olur?

Elcevap: Çalgılı olduğuyçün der ise, ve çalgı çaldıranlar ve lu'b ü lehv ettirenler, istiklâl tarîki ile ederler ve ettirirler ise, şeyhe nesne lâzım olmaz. Amma rıfkla nasihat evlâdır. [1053]

997. Mes’ele: Mahall-i fıskta çalgı çalan Zeydin çalgı âletini, Amr-i sâlih vurup paralasa ne lâzım olur?

Elcevap: Sevâb-i azîm ile müsâb olur bi-fazlillâhi (azze ve celle âlet-i habîsenin ağaçlığı hâlinde kıymetin vermek dahi lâ­zım olmaz. Fetva bu kavil üzerine. [1054]

998. Mes’ele: Zeyd-i muslini çalıcı olup, kefereye kopuz çalıverse, ana ne lâzım olur?

Elcevap: Ta'zîr-i şedîd ve habs ile zecr lâzımdır. [1055]

999. Mes’ele: Bir hatun sazende olup, kimi kendinin ve kimi âharm cariyelerine saz ta'lîm eylese, kimse ile kavgası olmasa, mücerred ta'lîm etmekle mahallesi halkı mezbureyi mahalleden ihraca kadir olur mu?

Elcevap: Şer'le kadirlerdir. [1056]

VI. Güreş
 
1000. Mes’ele: Güreşçiler güreşirlerken tasliye ettiklerinde kera­het var mıdır?

Elcevap: Kerahet muhtemeldir. Temâşâcı kesîr için ve lehve halkı rağbet için tasliye küfürdür. [1057]

VII. Canbaz
 
1001. Mes’ele: Bir şehirde canbaz oynamaktan hâkim men'  eylemese, hâkime ne lâzım olur?

Elcevap: Nehy-i münker üzerine vâcib iken etmeyicek, ism-i azîm ile âsim olur. [1058]

[1041] B. 274 b

[1042] A. 30 b

[1043] A. 30 b

[1044] A. 177 a

[1045] A. 5 b

[1046] A. 88 b

[1047] A. 88 b

[1048] A. 88 b

[1049] A. 24 a

[1050] B. 270 b

[1051] A. 87 b

[1052] B. 270 b

[1053] A. 88 a

[1054] A. 89 a

[1055] A. 88 b

[1056] B. 286 a

[1057] B. 270 b

[1058] B. 181 a

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 25 Ocak 2012, 18:12:31 Gönderen: Saniyenur »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Fal Ve Eğlenceler
« Posted on: 29 Mart 2020, 23:19:56 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Fal Ve Eğlenceler rüya tabiri,Fal Ve Eğlenceler mekke canlı, Fal Ve Eğlenceler kabe canlı yayın, Fal Ve Eğlenceler Üç boyutlu kuran oku Fal Ve Eğlenceler kuran ı kerim, Fal Ve Eğlenceler peygamber kıssaları,Fal Ve Eğlenceler ilitam ders soruları, Fal Ve Eğlencelerönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &