> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Çeşitli Konularda Eserler > Sabredenler ve Şükredenler > Sabır Hakkındaki Ayet-i Kerimeler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Sabır Hakkındaki Ayet-i Kerimeler  (Okunma Sayısı 591 defa)
18 Temmuz 2010, 17:15:50
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 18 Temmuz 2010, 17:15:50 »بســـم الله الرحمن الرحيم
 
 
 Sabır Hakkındaki Ayet-i Kerimeler
 

 
İmam Ahmed:

"Allah Teala sabrı Kur'an-ı Kerimin doksan yerinde zikretmiştir." demişti.

Biz sabrın nevileri hakkındaki ayetleri zikredeceğiz. Sabrın bir çok nevileri vardır.
 
 
1- Birinci nevide; bizzat sabır emredilmiştir.

Allah Teala:

"Sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir." (Nahl/ 127);

diğer bir ayette de:

"Rabbi'nin hükmüne sabret." (Tur/4) buyurmuştur.
 
 
2 - İkinci nevide; bir emrin zıddı yasaklanmıştır.

Nitekim Allah Teala:

"O kafirler hakkında (azap için) acele etme." (Ahkaf/35);

diğer bir ayette:

"(Savaştan) gevşemeyin ve (Uhud bozgununa) üzülmeyin." (Al-i İmran/139);

diğer bir ayette de:

"Balığın sahibi (Yunus (a.s.) gibi (aceleci) olma." (Kalem/48) buyurmuştur.

Netice olarak, yasak edilenlerin hepsi emredilen sabra zıddır.
 
 
3 - Üçüncü nevide; kurtuluş sabra bağlanmıştır.

Nitekim Allah Teala:

"Ey iman edenler! Sabredin ve sabır yarışında düşmanlarınızı geçin! (cihad için hazır ve) rabıtalı bulunun. Hem Allah'dan korkun ki, kurtulmuş olasınız." (Al-i İmran/200) buyurmuştur.

Allah Teala Hazretleri kurtuluşu, bu ayet-i kerimede geçenlerin hepsinin yapılmasına bağlamıştır.
 
 
4 - Dördüncü nevide, sabredenin mükafatının diğer amel edenlerin mükafatından kat kat fazla olduğu haber verilmiştir.

Nitekim Allah Teala:

"Ancak sabreden kimselere mükafatları hesapsız verilecektir." (Zümer/10) buyurmuştur.

Süleyman b. Kasım demiştir ki:

"Ayet-i kerimede 'Sabredenlere mükafatları (şarıl şarıl dökülen bir su gibi) hesapsız verilecektir' buyurulmuş olduğundan, her amelin sevabı bilinir ama sabrın sevabı bilinmez."
 
 
5 - Beşinci nevide, dinde önder olmak, sabra ve yakîne bağlanmıştır.

Nitekim Allah Teala:

"İçlerinden de sabır ettikleri için, emrimizle doğru yolu gösterecek önderler yetiştirdik. Onlar ayetlerimizi çok iyi biliyorlardı" (Secde/24) buyurmuştur.

Bu ayet-i kerimede dinde önderliğin sabır ve kesin bilgi (yakîn) ile elde edileceği açıklanmıştır.
 
 
6 - Altıncı nevide, Allah Teala'nın sabredenlerle beraber olduğu beyan edilmiştir.

Nitekim Allah Teala:

"Hiç şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara/153) buyurmuştur.
 
 
7 - Yedinci nevide, Allah Teala şu üç şeyin yalnız sabredenlere verileceğini beyan etmiştir. Bunlar da;

- Allah'ın onlara mağfiret etmesi,

- rahmet etmesi ve

- hidayet etmesidir.

Nitekim Allah Teala Hazretleri:

"Sabredenleri müjdele, ki onlar başlarına bir bela geldiği zaman, "biz Allah'ın (dünyada takdirine teslim olmuş kulları) yız ve biz (ahirette de) yine O'na döneceğiz" derler. İşte onlara Rablerinden mağfiret ve rahmet vardır. Ve işte onlar hidayete erenlerin tâ kendileridir." (Bakara/155-156-157) buyurmuştur.

Selefi salihinden birisi, başına gelen bir musibetten dolayı kendisine ta'ziyeye gelenlere:

"Niçin sabretmeyecekmişim, Allah Teala sabredene üç hasletin verileceğini vadetmiştir ki bunlardan herbiri dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden daha hayırlıdır." demiştir.
 
 
8 - Sekizinci nevide, Allah Teala sabrı yardımcı ve müjdeleyici kılıp onunla yardım istenmesini emretmiştir.

Nitekim Allah Teala Hazretleri:

"Ey iman edenler! Sabırla ve namazla (Allah'dan) yardım isteyin." (Bakara/153) buyurmuştur. Denilmiştir ki, sabrı olmayanın yardımcısı yoktur.
 
 
9 - Dokuzuncu nevide, Allah Teala yardımı sabra ve takvaya bağlamıştır.

Nitekim Allah Teala Hazretleri:

"Evet eğer sabreder ve itaatsizlikten sakınırsanız ve o anda müşrikler üzerinize gelirlerse, Rabbiniz size nişanlı beş bin melek ile yardım edecektir." (Al-i İmran/125) buyurmuştur.

Bundan dolayı Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

"Bilmiş ol ki şüphesiz, yardım sabırla beraberdir." buyurmuştur.
 
 
10 - Onuncu nevide, Allah teala sabrın ve takvanın düşmanların hilelerine ve tuzaklarına karşı en büyük kalkan olduğuna ve kulun bunlardan daha büyük bir kalkan edinmediğini haber vererek şöyle buyurmuştur:

"Eğer siz sabreder de korunursanız, onların hileleri size hiçbir zarar vermez." (Al-i İmran/120)
 
 
11 - Onbirinci nevide, Allah Teala cennette, sabredenlerin yanına meleklerin girip selam vereceklerini haber vererek:

"Melekler her kapıdan yanlarına girecekler ve "sabrettiğiniz için, (cennet) ne güzeldir!" diyeceklerdir" (Ra'd/23-24) buyurmuştur.
 
 
12 - On ikinci nevide, Allah Teala, kendilerine yapılan cezanın misliyle cezalandırmalarını mubah kıldıktan sonra sabretmelerinin kendileri için daha hayırlı olduğuna yemin ederek:

"Eğer bir ceza vermek isterseniz, size yapılanın misliyle verin. Ama sabrederseniz, and olsun ki, bu mutlaka sabredenler için daha hayırlıdır." (Nahl/126) buyurmuştur.

Cenab-ı Hak yeminini, "vav" ile, sonra kasem "lâm" ı ile sonra cevaptaki "lâm" ile te'kit ederek sabretmenin daha hayırlı olduğunu açıklamıştır. Bunu inceden inceye düşünün.
 
 
13 - Onüçüncü nevide, Allah Teala mağrifeti ve büyük mükafatı sabır ile salih amele bağlamıştır. Nitekim Allah Teala Hazretleri:

"Ancak, (her iki halde de) sabredip salih amel işleyenler müstesna. Onlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat vardır." (Hud/11) buyurmuştur.

Allah Teala sabredip salih amel işleyenleri, kendilerine bir musibet dokunduğunda umut kesip nankör olmakla ve bir nimet taddırıldığında da şımarıp böbürlenmekle yerilmiş olan insan nevinden istisna kılmıştır. İnsan yerilmekten ancak sabırla ve iyi amelle kurtulur. Nitekim mağfiret ve büyük mükafata ancak bunlarla erişilir.
 
 
14 - Ondördüncü nevide, Allah Teala, musibetlere sabretmeyi azmedilecek işlerden kılmıştır. Yani bu işler çok büyük çok şerefli olduğundan mutlaka yapılmaları gerekir.

Nitekim Allah Teala Hazretleri:

"Her kim sabreder ve suç bağışlarsa, işte bu, azmedilecek işlerdendir." (Şura/43)

diğer bir ayette de:

"(Lokman oğluna nasihat ederken şöyle demişti) iyiliği emret. Kötülüğü yasakla. Başına gelen belaya sabret. Çünkü bunlar, kesin olarak farz kılınan işlerdendir." (Lokman/17) buyurmuştur.
 
 
15 - Onbeşinci nevide, Allah Teala mü'minlere yardımı ve zaferi va'd etmiştir. Bu va'd, ilm-i ezelde verilmiş olan vaaddir Allah Teala Hazretleri, mü'minleri yardım ve zafere ancak sabretmeleri sebebiyle ulaştıracağını haber vererek şöyle buyurmuştur:

"Rabbinin, İsrailoğullarına olan o güzel va'di, sabretmeleri sebebiyle, tamamen yerine getirildi." (A'raf/137)
 
 
16 - Onaltıncı nevide, Allah Teala, muhabbetini sabra ve sabırlılara bağlayarak:

"Nice peygamberler (geçti ki) beraberlerinde bir çok alimler savaştı. Ama Allah yolunda başlarına gelenlerden gevşeyip, za'fa düşmediler, miskinlik etmediler. Allah sabredenleri sever." (Al-i lmran/146) buyurmuştur.
 
 
17 - Onyedinci nevide, Allah Teala, Kitabının iki yerinde, önce hayır hasletlerine ancak sabredenlerin kavuşturulacağını haber vererek:

"Kendilerine ilim verilenler, "yazıklar olsun size! İman edip, salih amel işleyenler için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Ona ise ancak sabredenler kavuşturulur" dediler." (Ka-sas/80);

Sonra, kuluna, kötülüğü en güzel şekilde önlemesini emretmiş, bunu yaptığı takdirde Kendisiyle arasında düşmanlık bulunan kimsenin yakın bir dost gibi olacağını haber verdikten sonra şöyle buyurmuştur:

"Bu rütbeye ise, ancak sabredenler kavuşturulur. Bu rütbeye ancak büyük nasip sahibi kavuşturulur." (Fussilet/35).
 
 
18 - Onsekizinci nevide, Allah Teala ayetleriyle, ancak "sabredip", "şükredenlerin" faydalanıp, öğüdü kabul edeceklerini haber vererek:

"And olsun ki, biz Musa'yı, "kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onları Allah'ın (nimet) günlerini hatırlat" diye mucizelerimizle gönderdik. Şüphesiz ki, bunda çok sabırlı, çok şükreden, her kimse için ibretler vardır." (İbrahim/5);

diğer bir ayette:

"Baksana! Size ayetlerinden bazılarını göstermek için, Allah'ın nimetiyle gemiler denizde akıp gidiyor! Şüphesiz bunda, her şükreden sabırlıya bir çok ibretler vardır." (Lokman/31),

diğer bir ayette:

"Biz de onları masallara çevirdik ve kendilerini darmadağın ettik. Şüphesiz ki, bunda, çok şükreden her sabırlı için ibretler verdir." (Sebe'/19);

diğer bir ayette de:

"O'nun ayetlerinden biri de, denizde dağlar gibi akıp giden gemilerdir. Dilerse rüzgarı durduruverir de, gemiler suyun üstünde durakalırlar. Şüphesiz bunda çok sabırlı, çok şükreden herkes için bir çok ibretler vardır." (Şura/32, 33) buyurmuştur.

Kur'an-ı Kerimin dört yerinde zikredilen bu ayetler Allah Teala'nın ayetlerinden ancak "şükredip" "sabredenlerin" faydalanacağını bildirmektedir.
 
 
19 - Ondokuzuncu nevide, Allah Teala kulu Eyyüb'ün sabrını en güzel şekilde överek:

"Doğrusu biz, onu sabırlı bulduk o, ne güzel kuldu! o, gerçekten Allah'a yönelici idi" (Sad/44)

Allah Teala Hazretlerinin Eyyüb aleyhisselamı sabırlı bulmakla onun güzel bir kul olduğunu açıklaması başına bir bela gelip de sabretmeyenin fena biri olduğunu bildirir.
 
 
20 - Yirminci nevide, Allah Teala, iman etmeyenlerin, hak ve sabır ehlinden olmayanların hepsinin zarar ve ziyanda olduklarına hükmetmiştir.

Nitekim Allah Teala:

"Asra yemin ederim ki, i...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Sabır Hakkındaki Ayet-i Kerimeler
« Posted on: 23 Ekim 2021, 11:44:46 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Sabır Hakkındaki Ayet-i Kerimeler rüya tabiri,Sabır Hakkındaki Ayet-i Kerimeler mekke canlı, Sabır Hakkındaki Ayet-i Kerimeler kabe canlı yayın, Sabır Hakkındaki Ayet-i Kerimeler Üç boyutlu kuran oku Sabır Hakkındaki Ayet-i Kerimeler kuran ı kerim, Sabır Hakkındaki Ayet-i Kerimeler peygamber kıssaları,Sabır Hakkındaki Ayet-i Kerimeler ilitam ders soruları, Sabır Hakkındaki Ayet-i Kerimeler önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &