ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Dini Konular > Nurdan Damlalar > Kainat bir bayram yeridir
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kainat bir bayram yeridir  (Okunma Sayısı 653 defa)
20 Eylül 2009, 18:02:00
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 20 Eylül 2009, 18:02:00 »
Bismillahirrahmanirrahim

Hâlık-ı Rahîm ve Rezzâk-ı Kerîm ve Sâni-i Hakîm şu dünyayı âlem-i ervâh ve ruhâniyât için bir bayram, bir şehrâyin sûretinde yapıp, bütün esmâsının garâib-i nukuşuyla süslendirip, küçük büyük, ulvî süflî herbir ruha ona münâsip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesabsız mehâsin ve in'âmâttan istifade etmeye muvâfık ve havâs ile mücehhez bir cesed giydirir, bir vücud-u cismânî verir, bir defa o temâşâgâha gönderir.

Hem, zaman ve mekân cihetiyle pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere hattâ günlere, kıtalara taksim ederek, herbir asrı, herbir seneyi, herbir mevsimi, hattâ bir cihette herbir günü, herbir kıtayı, birer tâife, ruhlu mahlûkatına ve nebâtî masnuâtına birer resm-i geçit tarzında bir ulvî bayram yapmıştır.

Ve bilhassa rûy-i zemin, hususan bahar ve yaz zamanında masnuât-ı sağîrenin tâifelerine öyle şâşaalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki, tabakât-ı âliyede olan ruhâniyâtı ve melâikeleri ve sekene-i semâvâtı seyre celb edecek bir câzibedarlık görünüyor; ve ehl-i tefekkür için öyle şirin bir mütâlâagâh oluyor ki, akıl tarifinden âcizdir. Fakat, bu ziyâfet-i İlâhiye ve bayram-ı Rabbâniyedeki ism-i Rahmân ve Muhyî'nin tecellîlerine mukabil ism-i Kahhâr ve Mümît, firâk ve mevt ile karşılarına çıkıyorlar.

Şu ise, “Rahmetim herşeyi kaplamıştır.” (A'râf Sûresi 156.) ayetinin rahmetinin vüs'at-i şümûlüne zâhiren muvâfık düşmüyor; fakat, hakikatte birkaç cihet-i muvâfakati vardır.

Bir ciheti şudur ki:

Sâni-i Kerîm, Fâtır-ı Rahîm, herbir tâifenin resm-i geçit nöbeti bittikten ve o resm-i geçitten maksud olan neticeler alındıktan sonra, ekseriyet itibâriyle dünyadan, merhametkârâne bir tarz ile tenfîr edip usandırıyor, istirahate bir meyil ve başka bir âleme göçmeye bir şevk ihsan ediyor ve vazife-i hayattan terhis edildikleri zaman, vatan-ı aslîlerine bir meyelân-ı şevkengîz, ruhlarında uyandırıyor.

Hem o Rahmân'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki, nasıl vazife uğrunda mücâhede işinde telef olan bir nefere şehâdet rütbesini veriyor ve kurban olarak kesilen bir koyuna, âhirette cismânî bir vücud-u bâkî vererek Sırat üstünde sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükâfatlandırıyor; öyle de, sâir zîruh ve hayvanâtın dahi, kendilerine mahsus vazife-i fıtriye-i Rabbâniyelerinde ve evâmir-i Sübhâniyenin itaatlerinde telef olan ve şiddetli meşakkat çeken zîruhların, onlara göre bir çeşit mükâfat-ı ruhâniye ve onların istidadlarına göre bir nevi ücret-i mânevîye, o tükenmez hazîne-i rahmetinde baîd değil ki, bulunmasın. Dünyadan gitmelerinden, pek çok incinmesinler; belki memnun olsunlar. Gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. (Neml Sûresinin 65. ayetinden alınmış bir kaide)

Lâkin, zîruhların en eşrefi ve şu bayramlarda kemiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyâde istifade eden insan, dünyaya pek çok meftun ve mübtelâ olduğu halde, dünyadan nefret ve âlem-i bekâya geçmek için, eser-i rahmet olarak, iştiyâkengîz bir hâlet verir. Kendi insaniyeti dalâlette boğulmayan insan, o hâletten istifade eder, rahat-ı kalb ile gider. (Sözler sh. 186)

Bediüzzaman Said Nursi


SÖZLÜK:

HÁLIK-I RAHÎM : Sonsuz şefkat sahibi ve her şeyi yoktan yaratan Allah.
REZZÂK-I KERÎM : İkrâm sahibi olan rızık verici Cenâb-ı Hak.
SÂNİ'-İ HAKÎM : Hikmet sâhibi olan yaratıcı. Allah (C.C.)
ÂLEM-İ ERVAH : Ruhlar âlemi.
ŞEHRÂYİN : Panayır yeri. Şenlik; büyük hâkimiyet ve kuvvete âit sevinç, donanma.
ESMÂ : Adlar, nâmlar, isimler.
GARÂİB-İ NUKUŞ : Hayret verici nakışlar, şaşırtıcı güzellikteki süsler.
MEHÂSİN : Güzellikler, iyilikler, iyi ahlâklar, insana verilen hüsün ve cemâl.
İN'AMÂT : Nîmetlendirmeler, yiyecek, içecek ve rızık vermeler.
HAVÂSS : Duygular, hisler.
MÜCEHHEZ : Cihazlandırılmış, donatılmış.
MAHLÛKÁT : Yaratılmışlar. Varlıklar.
TÂİFE : Kavim, kabîle, takım, hususî bir sınıf meydana getiren insanlar.
NEBÂTÎ : Bitki cinsinden, bitkiye âit, yerden biten cinsten olan.
MASNUAT : Sanatla yapılmış olan eserler, varlıklar.
MASNUAT-I SAĞÎRE : Küçük ve sanatla yaratılmış varlıklar.
SEKENE-İ SEMÂVÂT : Gökyüzünün sâkinleri, yıldızlar ve gezegenler; semâya ait mânevî varlıklar, melekler gibi.
MÜTALÂAGÂH : Etraflıca düşünme, okuma ve inceleme yeri.
ZİYÂFET-İ İLÂHİYE : Allah'ın ziyâfeti.
MUHYÎ : Dirilten, hayat veren Allah.
İSM-İ RAHMAN : Herşeyin rızkını ummadığı yerden veren Cenab-ı Hakk'ın bir ismi.
İSM-İ KAHHAR : Herşeye hükmünü geçiren Cenab-ı Hakk'ın kahredici ismi.
MÜMÎT : Her varlığa ölümü tattıran Cenab-ı Hak.
FİRÂK : Ayrılık, ayrılma, hicran.
MEVT : Ölüm; hayatın sona ermesi.
VÜS'AT-İ ŞÜMÛL : İçine almanın ve kaplamanın genişliği.
ZÂHİREN : Görünüşte.
MUVÂFIK : Uygun olan, uyan, kabullenen.
MAKSUD : İstenen, arzu edilen, kastedilen şey.
TENFÎR : Ürkütme, nefret verme.
VATAN-I ASLÎ : Asıl vatan, gerçek vatan olan Cennet.
MEYELÂN-I ŞEVKENGÎZ : Şevk verici istek, neşe dolu arzu.
MÜCÂHEDE : Cihad etme, çarpışma, gayret, savaş.
NEFER : Asker, er.
BURAK : Cennete mahsus bir binek, Peygamber Efendimizin (a.s.m.), Mîrac'a çıkarkan bindiği nûrânî binek.
VAZİFE-İ FITRİYE-İ RABBÂNİYE : Bütün varlıkları terbiye ve idare eden Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu yaratılış vazifesi.
EVÂMİR-İ SÜBHÂNİYE : Kusur ve eksiklikten münezzeh olan Allah'ın emirleri.
BAÎD : Uzak.
KEMİYET : Nicelik, sayı çokluğu.
KEYFİYET : Durum, esas, içyüz, bir şeyin nasıl olduğu ciheti, kalite.
MEFTUN : Aşık, aşırı bir sevgiyle bağlanmış, tutkun. Fitne ve belâya tutulmuş olan.
MÜBTELÂ : Alışkanlık kazanmış; tutkun, tutulmuş, düşkün, dertli, hasta, başı sıkıntılı, rahatsız, belâlı.
İŞTİYAKENGÎZ : Şiddetli istek ve arzu saçan.
HÂLET : Durum, hâl, vaziyet, keyfiyet.
RAHAT-I KALB : Kalben rahatlık.
İNTÂC : Netice verme, doğurma.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Kainat bir bayram yeridir
« Posted on: 22 Ocak 2020, 04:55:38 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kainat bir bayram yeridir rüya tabiri,Kainat bir bayram yeridir mekke canlı, Kainat bir bayram yeridir kabe canlı yayın, Kainat bir bayram yeridir Üç boyutlu kuran oku Kainat bir bayram yeridir kuran ı kerim, Kainat bir bayram yeridir peygamber kıssaları,Kainat bir bayram yeridir ilitam ders soruları, Kainat bir bayram yeridirönlisans arapça,
Logged
12 Mart 2019, 20:13:15
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.853


« Yanıtla #1 : 12 Mart 2019, 20:13:15 »

Esselamu aleykum. Kainatı ve evreni eşsiz benzersiz yaratan ve yoneten rabbime binler kez subhanallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
13 Mart 2019, 15:09:11
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.174« Yanıtla #2 : 13 Mart 2019, 15:09:11 »

Aleyküm selâm. tüüm kâinatı güzel yaratan Rabbimize sonsuz şükür olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &