> Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Dini Konular > Nurdan Damlalar > Hakiki,Halis Bir Nur Talebesi-6
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hakiki,Halis Bir Nur Talebesi-6  (Okunma Sayısı 791 defa)
04 Kasım 2010, 03:27:30
Barlesey

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 197


« : 04 Kasım 2010, 03:27:30 »                                       Hakiki,Halis Bir Nur Talebesi-6

Fedâkâr bir Nur Talebesini mele-i a'lânın hadsiz sâkinleri alkışlıyor. Onlara selâm olsun...Çünki onlar öyle mecnûnlar ki, ettiler vuslat-ı Leyla'dan istiğnâ... bu felâket, helâket asrının bütün arzularını ayaklarının altına alan fedâkârlar... Onlar Allah'dan, Allah da onlardan râzı...
Bir Nûr Talebesi vakıf ise, şu zamanın Ashâb-ı Suffa'sıdır. Onlar, dünyâdan kaybettiklerine kat'iyyen mahzûn olmadılar. Onlar, âhiret için kazandıklarına da hiçbir zaman güvenmediler. Onları mahzûn eden, Cenâb-ı Hakk'ın huzûrundan ayrılmaktı. Vakitlerini din-i İslâma vakfettiler, nezrettiler. Onlar İslâmiyetin ma'nevî kayyûmlarıdır. Dünyâya iltifat etmediler, ana babaya, paraya, mala teveccüh etmediler. Sadâkat ve fedâkarlık, hâriç âlemde libâs giyseydi, Ashâb-ı Suffa olurdu. Ne mutlu o sultanlara.
Bir Nûr Talebesi vakıf ise, ciddî fedâkârdır. Onlar öyle mecnûnlar ki, ettiler Ley-lâ'dan istiğnâ. Bu felâket, helâket ve câzibedâr fitne asrının bütün ar-zûlarını ayaklarının altına alan mübârek fedâkârlar, onlar Allah'dan, Allah da onlardan râzıdır.

Bir Nûr Talebesi bu asırda dâvâ-yı Kur'ân ve hidâyet-i îmâna hizmetinin, Cenâb-ı Hak'dan atâ-yı mahz olduğunun idrâkindedir. Asr-ı Saâdetten maâda îmâna hizmet için böyle bir asır daha gelmemiş. Asr-ı Saâdetten maâda velâyet âleminde böyle bir keyfiyyet görülmemiş. Evet kardeşim, silinmeyen kayıtlarla dünya, bekâ arşivlerine taşınıyor. Kardeşim, bu gün pantolon, ayakkabı günü değil; Bugün sele kapılanları kurtarma günüdür. Yürü küheylânım yürü; Bugün hizmet, bugün cehd, bugün gayret, bugün dîne himmet günüdür.
Ey, mukâddes yüklü Nurcu hamal... Ne yaptın o mukâddes yükü? Ehl-i hakikat, nefisleriyle insanlarla döğüşür gibi döğüşmüşler. Hayâtını, hissiyyâtını, izzetini, rahatını, füyûzâtını ayağının altına alıp ezen fedâkârlar... Her devirde din-i İslâm; garib, çilekeş, fedâkâr insanların omuzlarında yükselmiştir. Dünya ile alâkasını incelten kazanıyor. Sırtıma fazla yük alırsam Resûlullah'a (A.S.M.) ve vâsıllara yetişemem.
Bir Nûr Talebesi ehl-i hakîkat olduğundan, hayâtını, hissiyâtını, izzetini, gurûrunu, rahatını ve füyüzâtını ayağının altına alıp ezen fedâkârdır. Zâten her devirde din-i İslâm, garib, çilekeş, fedâkâr insanların omuzunda yükselmiştir. Fakat en müessir hizmet, sırr-ı tecerrüde bağlıdır. Dünya ile alâkasını incelten kazanıyor. Sırtına fazla yük alırsan Resulûllaha ve vâsıllara yetişemezsin. İslâm bugün öyle mücâhidler istiyor ki, değil dünyâsını, âhiretini de fedâ etsin. Ektik ektik yeşerecek, vur kazmayı dağa Ferhat, çoğu gitti azı kaldı. Mâdem olmalı diyoruz bu millet halâs, yüzümüz bu yolda olsa da paspas.
Bir Nûr Talebesi vakıf olarak veya olmayarak bütün ömrünü bu dâvâ-yı Kur'âniyeye hasretse, onun her ânı şehidin sevâbı gibi olur. Yarınlar, bugün rahatını terk edenlerindir. Bu asırda en büyük hizmet etrâfını aydınlatmaktır. Evet tekrar ediyoruz. BEN YANMAYACAĞIM, SEN YANMAYACAKSIN, O YANMAYACAK DA, PEKİ ETRÂFI KİM AYDINLATACAK? Bir Nûr Talebesi himmetini tam sarf etmelidir. Kıyâmet kâfirlerin çokluğundan kopmaz. Kıyâmet belki, ehl-i îmânın himmetini tam sarf edememesinden kopar.
Bir Nûr Talebesi hâdiseleri a'vâm gibi şahıslar açısından değerlendirmez. Çünki, hâdiseleri şahıslar açısından değerlendiren zulmedebilir. Hâdiseleri, meşiet-i İlâhiyye açısından düşünmek lâzımdır. Kader-i İlâhinin adâletini unutmamalıyız. Ancak bu anlayışla giden Nûr Talebesi istikâmet bulur, sû-i zânna ma'rûz kalmaz. Bir Nûr Talebesi inbisât hâlinde ise, Risâle-i Nûr'un mütâlaası ile, inkıbâz hâlinde ise daha ziyâde ibâdet ve Cevşen'le meşgûl olması gerekir. İnkıbâz'ın çok sebebi var, çoğunun temelinde günâh ve isyân yatıyor.

Bir Nûr Talebesinin şefkati, bekâya müteveccih bir şefkat olması lâzımdır. Çünki, Cehennem'e akan gençliği kurtarmaya müteveccihtir; Öyle ise rıfk, mülâyemet ve kavl-i leyyin ile, gayz ve gadâba düşmeden, sâdece Lillah için şefkat gerekir. Fakat gaflet arttıkça şefkat perdelenir. Şefkatin himmet sâhâsı geniştir; Bir kişiye de şefkat edersin, bin kişiye de. Fakat muhabbette tahsis vardır; Çünki, mahbûbundan başkasını görmez.
Hâlis, sâdık Nûr Talebelerinin ve Hazret-i Mehdi'nin ruhu, ruh-u izâfidir. Çünki ruhlar üç kısma ayrılır: Ruh-u külli, Ruh-u izâfi, Ruh-u revâni: Sâdece Hazret-i Resûlullah Efendimizin (A.S.M.) ruhu, ruh-u küllidir. Ruh-u izâfi ise, sâir peygamberler ile sahâbe ve her asırda gelen ezelden mümtâz ve muhtar zâtlara bahşedilmiştir. Ruh-u revâni-i lâtife ise, mü'minlerin ruhlarıdır. Bunlarda tedricen terakki söz konusudur. Ruh-u revâni-i habise ise, kâfirlerin ruhudur.
Bir Nûr Talebesi Risâle-i Nûr'u, ârif-i billah bir zâtın fikir seviyesine göre yazıldığı halde, fakat âmi insanlar da ondan istifâde edebildiği için her seviyedeki müştâk, tâlip zâtlara okuyup, tebliğ etmelidir!
Bir Nûr Talebesi hâlis, muhlis ve müdakkik ise, Risâle-i Nûr'un rahle-i tedrîsînin dibine sadâkatla çökerse, o zaman sırr-ı ihlâs ve sırr-ı uhuvvete tam mazhâr zâtlardan ve muhlâs namzedi olabilirler. İşte o zaman hâlis, muhlis ve müdakkik Bir Nûr Talebesi, âlem-i ma'nâda Hazret-i Muhyiddin ile kulaç atabilir. Hazret-i Şâh-ı Nakşibend ile hakîkat dersini diz dize alabilir. Muhlislikten muhlâs duvarına îsâl eden yol Risâle-i Nûr'da vardır. Ancak havfullah ile, kendinde görünen kemâlâtı tamâmen Allah'dan bilip nefsine nisbet etmemekle ve nefsini ma'nen müflis ve zelil bilmek ile o yolda gidilir. Hâzâ min fadl-i Rabbi.
Bir Nûr Talebesi Nûr yiyor, Nûr içiyor, Nûr konuşuyor ve dershâne-i nûriyede oturuyorsa, ona müjdeler olsun! Çünki Hadis-i Şerifte Resûlullah buyuruyor: "Kardeşlerim, Kardeşlerim" Ashâb soruyor: "Ya Resûlallah, kimdir o kardeşlerin?" "Onlar, âhirzamanda gelecekler, Nûr yiyecekler, Nûr içecekler, Nûr konuşacaklar. Nûrdan hânelerde oturacak-lar. Bllmiyorum, onlar mı bana yakın, yoksa siz mi?"
Bir Nûr Talebesi Hazret-i Musab'dır Hazret-i Mus'ab'ın meşrebi Risâle-i Nûr da'vâsında çok hizmet edecek. Çünki, Hazret-i Mus'ab (R.A.) Medine'nin ma'nevi fâtihi. Birçok mümtâz sahâbelerin hidâyetine sebeb oluyor. Çok âlim ve hakîm, aynı zamanda beliğ konuşuyor. Meşrebinin esâsı hilm ve şefkat. O'nun âlemine hâkîm nokta da'vâ-yı Kur'âniye... İlâ-yı Kelimetullah. Muhabbet-i Resûlullahda öyle fâni olmuş ki, fiziği de peygamberimize çok benziyor. Uhud'da peygamberimiz yerine şehit oldu. Sadâkât burcunda bir necm-i münir. Kur'âna o kadar sâdık ki, dünyada hiçbir şey onu da'vâsından bir an olsun çekememiş. İşte bu meşreb Risâle-i Nûr da'vâsında çok hizmet edecek... Bu meşreb, Hâfız Ali Ağabeyde doğup Risâle-i Nûr da'vâsında çok hizmet edecek.


                                                                                                      Zübeyir Gündüzalp
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

‎Nefis cümleden edna,vazife cümleden alâ...
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Hakiki,Halis Bir Nur Talebesi-6
« Posted on: 22 Ekim 2020, 03:22:21 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hakiki,Halis Bir Nur Talebesi-6 rüya tabiri,Hakiki,Halis Bir Nur Talebesi-6 mekke canlı, Hakiki,Halis Bir Nur Talebesi-6 kabe canlı yayın, Hakiki,Halis Bir Nur Talebesi-6 Üç boyutlu kuran oku Hakiki,Halis Bir Nur Talebesi-6 kuran ı kerim, Hakiki,Halis Bir Nur Talebesi-6 peygamber kıssaları,Hakiki,Halis Bir Nur Talebesi-6 ilitam ders soruları, Hakiki,Halis Bir Nur Talebesi-6önlisans arapça,
Logged
04 Kasım 2010, 06:09:05
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« Yanıtla #1 : 04 Kasım 2010, 06:09:05 »

RABBİM..bizi de HAKİKİ HALİS bİR nur talebesi eylesin inşaallah..Gözümüzü bu davada açtık..bu davanın hakikatine vakıf olarak kapatırız inşaallah..Rabbim size de nasib eylesin kardeşim..Ve sizden ebeden razı olsun..amin
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
05 Kasım 2010, 02:14:16
Barlesey

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 197


« Yanıtla #2 : 05 Kasım 2010, 02:14:16 »

Amin, Ecmain olsun insaAllah Kardesim... Dua ile...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

‎Nefis cümleden edna,vazife cümleden alâ...
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &