> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hazreti Muhammed a.s.v > Mucize Ve Büyük Özellikleri > Peygamberimizin Yazı Yazmasının Ve Şiir Söylemesinin Kendisine Haram Olması
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Peygamberimizin Yazı Yazmasının Ve Şiir Söylemesinin Kendisine Haram Olması  (Okunma Sayısı 2885 defa)
08 Ocak 2010, 23:18:46
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 08 Ocak 2010, 23:18:46 »Peygamberimizin, Yazı Yazmasının Ve Şiir Söylemesinin Kendisine Haram Olması


Peygamberimizin bir Özelliği de, yazı yazmasının ve şiir söyleme sinin kendisine haram olmasıdır. Yüce Allah bu hususta şöyle buyur maktadır:

"Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil´de buldukları o elçi´ye o ümmî peygamber´e uyarlar." [45]

"Ey Muhammed, sen bundan önce bir kitâb okumuyordun, elinle de onu yazmıyorsun. Öyle olsaydı, bâtılcılar o zaman kuşkulanırlardı." [46]

"Biz ona (Muhammed´e) şiir öğretmedik, şiir ona yakışmaz da..." [47]

tbn Ebû Hatim, Mücâhid´în şöyle dediği haberini nakletmiştir: "Kitâb ehli olanlar, kendi kitaplarında Peygamberimiz´in okur-yazar ol madığını görürler ve bunu söylerlerdi, işte bununla ilgili olarak: "Sen, bundan önce bir kitâb okumuyordun, elinle de onu yazmıyorsun!" mealindeki âyet inmiştir."

îmâm-ı Râfîî ise bu konuda şöyle der:

"Peygamberimiz´in bir Özelliği olarak, yazı yazmasının kendisine haram olabilmesi için, O´nun yazı yazar olduğunu söylememiz gerekir. Halbuki O, yazı bilmezdi."

îmâm-ı Nevevî ise, bunu tenkld eder ve şöyle der: ´Tazı yazmasını bilmediği halde, yazmanın kendisine haram kılınmış olması mümteni´ (imkansız) değildir. Bundan maksad, okur-yazar olmanın sebeblerine tevessül etmemesidir ve doğrusu da, O okur-yazar değildi..." [48]

Bâzıları ise bunun aksini söylemişler ve: "Hudeybiye andlaşması-nın yazıldığı sırada Kureyş temsilcisinin itirazı üzerine, Peygamberimiz (s.a.v.): "Bu, Muhammed bin Abdullah´ın andlaşmasıdır" diyerek yaz mıştı. Zira Ali, böyle yazmaktan çekinmişti" demişlerdir. Onlara verile cek cevab ise şudur: "Bu andlaşma ile ilgili olarak "...Yazdı" denilmesinden maksad, emir verip yazdırdı demektir [49]

Ebû Mes´ûd Dımeşkî de, Hudeybiye Musâlehasıyla ilgili olarak: ´Yâni Peygamberimiz kalemi eline aldı, fakat güzelce yazmasını bilmi yordu. Buna rağmen "Resûlüllah" yerine "Muhammed" kelimesini yazdı" der.

Ömer bin Şeybe´nin bu husustaki sözü ise şöyledir: "Peygamber (s.a.v.), Hudeybiye´de, kendi eliyle yazdı. Halbuki O, daha önce yazmayı hiç bilmiyordu. Tam yazmak istediği sırada, bir mucize olarak yazması nı bildi ve yazdı." Onun bu sözünü kabul edenler de olmuştur: Hadîs âlimlerinden Ebû Zerr el-Herevî, Ebu´1-Feth el-Nisâbûrî, Kâdî Ebu´l-Velîd el-Luhamî, Kâdi Ebu Cafer el-Simnanî el-Usûlî; bunu kabul eden­lerdendir. Hattâ Ebû´l-Velîd el-Luhamî şöyle demiştir: "Peygamberi-miz´in hiç yazı bilmediği ve öğrenmediği halde anîden orada yazmış olması, O´nun en kuvvetli mucizelerinden biridir." Bazıları da şöyle de miştir: "Peygamberimiz, o gün kendi eliyle; yazı bilmediği, yazıyı teşkîl eden harfleri hiç tanımadığı halde yazdı. Kalemi eline aldı ve hareket ettirdi. O´nun yazmak istediği şekilde bir yazı meydana geldi. Yâni yazı kendiliğinden ve mucizevî bir şekilde oluştu... Evet Peygamberimiz ka lemi hareket ettirdi, fakat bilerek bir şey yazmadı. Yazı yazıldığı zaman bile, yazıyı ve onun harflerini tanımıyordu" [50]

Şiirin Peygamberimiz1 e haram olmasına gelince: "Ebû Davud´un buna delâlet eden hadîsi; îbni Ömer´den sevketmiş olduğunu görüyo ruz... O, şöyle diyor: "Ben, Peygamber´in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu i-şittim: "Ben eğer tiryak içersem nazarlık takınırsam, kendiliğimden şiir söylersem, hâlim ve âkibetim ne olur bilmem."

îbni Sa´d´ın Zühri´den rivayetine göre, Peygamber (s.a.v.), Medi ne´ye göçten sonra Mescid yapılırken, ashabın bu husustaki candan ça lışmalarına bakarak duygulanmış ve: "Bu göç, Hayber göçü değildir! Rabbimiz, bu daha iyi, daha temizdir" anlamında bir söz söyleyivermiş-tir. Yine Zührî şöyle dermiş: "Peygamberimiz, şiir olarak ne söylemişse, bir başkasına âit misâl vermek üzere söylemiştir. Kendisinin, Mescid yapılırken söyleyiverdiği bu şiirden başka hiç şiir söylediği olmamış tır. (Bunu da, şiir söylemek maksadıyla söylemiş değildir.) [51]

Yine îbni Sa´d, Abdurrahmân bin Ebûz-Zennâd´dan şöyle nakle der: "Peygamber (s.a.v.) birgün, Abbas bin Mirdâs´a hitaben: "Hatırlıyor musun? Senin: "Benim ve kölelerimin elde ettiğimiz mallar, Akra´ ve U-yeyne arasında kaldı" gibi bir şiirin vardı?" demiş... Orada bulunan Ebû Bekir de: "Ey Allah´ın Resulü, anam babam sana kurbân olsun! Sen, bir şâir olmadığın gibi, şiiri de değiştirerek naklediyorsun. Zaten şiir de sana yakışır birşey değildir. Bunun söylediği o şiirin aslı, öyle değil;"...Uyeyne ile Akra´ arasında kaldı" şeklinde idi" der. (Yâni Peygambe rimiz, bu misâlde de görüldüğü gibi, şiiri, bazen değiştirerek söylerdi. Bazân da misâl vermek için.)

Alimlerimiz demişlerdir ki: "Peygamberimiz´in şiir şeklinde söyle miş olduğu sözler; şiir maksadıyla söylenmiş şeyler değildir ve kafiyen bunlara, şiir söylemek de denilmez... Kur´ân´da dahi bazân vezinli sözler vardır. Bunlar da kafiyen şiir değildir."

tmâm-ı Mâverdî der ki: "Peygamber Efendimiz´e yazı yazmak ha ram olduğu gibi, başkaları tarafından yazılmış bir yazıyı okumak da haramdı, ilgili âyet de bunu bildirir. O´na şiir söylemek yasak olduğu gibi, bir başkasına âit olan şiiri, şiir olarak nakletmesi de yasak idi."

El-Harbî de şöyle demektedir: "Peygamber (s.a.v.), iki mısraı bir araya getirerek, tam bir beyit halinde şiir okumamıştır. Mutlaka tek mısra halinde misâl vermiştir. Bir beytin, yâ birinci mısraını okuyup i-kinci mısraını bırakmıştır, yâhud da ikinci mısraını okuyup birinci mısraını terketmiştir. Eğer her iki mısraı okuyarak misâl vermek iste-mişlerse, bu seferde mutlaka kelimelerin yerini değiştirmek suretiyle misâl vermiştir. Az yukarıdaki Abbas bin Mirdâs´m şiirinde olduğu gibi..."[52][46] Ankebut suresi, 48

[47] Yasin suresi, 69

[48] Sahih olan da budur. Yani ukuyup-yazmasınm Peygamber Efendimiz üzerine haram olmasından maksad, okuyup-yazmayı öğrenmenin sebeblerine tevessül etmemesidir. Yoksa yasak olmaması hâlinde, Peygamberimizin buna güç getireceğinde, kimsenin bir şüphesi yoktur

[49] Peygamberimiz´in Hudeybiye Musâlehası sırasında, kalemi Ali´den alıp kendi eliyle: "Bu, Muhammed bin Abdullah´ın andlaşmasıdır" diye yazmışttr, iddiası sahîh olmayan bir iddiadır. Zira bunu bizzat yazan Ali olmuştur. Fakat Peygamberimiz Ali´ye böyle yazmasını emrettiği için, Ali´ye değil de Peygamberimiz´e nisbet edilmiştir

[50] Müellifimiz´in, "bazı hadîs âlimleri..." diye naklettiği bu zâtlar ve onların bu tevilleri, kesinlikte makbul değildir. Onlar, sabit olan mucizeyi tersine çevirmişlerdir. Eğer Peygamberimiz, lüzumunda ve anında yazmayı öğrenmiş veya bilmeksizin yazmış İse; Kur´ân´ın kesinlikle haber verdiği "O´nun Ümmîliği" nerede kalır? Şaşılacak şey! Sanki a-damlar, Peygamberimiz kalemi eiiyle tutarken başındaymış gibi tasvir ediyorlar. Bilmiyorlar ki, bununla Peygamberimiz´i ve O´nun mucizesini hafife almış oluyorlar. Biz, bu gibi tevilleri asla kabul edemeyiz...

[51] Çünkü şiir: "Şiir söylemek maksadıyla ve mevzun olarak söylenen söz"dür. E-fendimiz ise, verilen misallerde olduğu gibi, vezinli ve kafiyeli şiir söylemek kasdında bulun mamış, sâdece ve rasîgele söyleyiverm iştir, o kadar

[52] Celaleddin es-Suyuti, Peygamberimizin Mucizeleri ve Büyük Özellikleri, Uysal Kitabevi: 2/458-461.[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Peygamberimizin Yazı Yazmasının Ve Şiir Söylemesinin Kendisine Haram Olması
« Posted on: 26 Kasım 2020, 15:10:33 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Peygamberimizin Yazı Yazmasının Ve Şiir Söylemesinin Kendisine Haram Olması rüya tabiri,Peygamberimizin Yazı Yazmasının Ve Şiir Söylemesinin Kendisine Haram Olması mekke canlı, Peygamberimizin Yazı Yazmasının Ve Şiir Söylemesinin Kendisine Haram Olması kabe canlı yayın, Peygamberimizin Yazı Yazmasının Ve Şiir Söylemesinin Kendisine Haram Olması Üç boyutlu kuran oku Peygamberimizin Yazı Yazmasının Ve Şiir Söylemesinin Kendisine Haram Olması kuran ı kerim, Peygamberimizin Yazı Yazmasının Ve Şiir Söylemesinin Kendisine Haram Olması peygamber kıssaları,Peygamberimizin Yazı Yazmasının Ve Şiir Söylemesinin Kendisine Haram Olması ilitam ders soruları, Peygamberimizin Yazı Yazmasının Ve Şiir Söylemesinin Kendisine Haram Olmasıönlisans arapça,
Logged
26 Mart 2016, 00:51:27
Melike 8
Öğrenci Grubu
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 284


« Yanıtla #1 : 26 Mart 2016, 00:51:27 »

Emeğinize saglik.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
26 Mart 2016, 08:25:20
Pelinay
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.696


« Yanıtla #2 : 26 Mart 2016, 08:25:20 »

Bunlarin Efendimize yasaklanma sevebplerini de ogrenmis olduk vesilenizle.Allah razi olsun paylasm icin
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
26 Mart 2016, 08:28:36
Büşra 8
Öğrenci Grubu
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 543


« Yanıtla #3 : 26 Mart 2016, 08:28:36 »


Esselamu aleykum
"Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil´de buldukları o elçi´ye o ümmî peygamber´e uyarlar." [
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
26 Mart 2016, 16:37:51
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimiçi Çevrimiçi

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.343Site
« Yanıtla #4 : 26 Mart 2016, 16:37:51 »

Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah. Hiçbir şey sebepsiz değil. Rabbim paylaşım için razı olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &