ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hazreti Muhammed a.s.v > Mucize Ve Büyük Özellikleri > Nadir Oğulları Gazvesestde Vukua Gelen Bazı Mucizeler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Nadir Oğulları Gazvesestde Vukua Gelen Bazı Mucizeler  (Okunma Sayısı 933 defa)
26 Aralık 2009, 18:03:24
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 26 Aralık 2009, 18:03:24 »Nadir Oğulları Gazvesestde Vukua Gelen Bazı Mucizeler


Nadir oğulları gazvesinde, onların yerlerinden sürülmesi olayı ve daha başka şeyler gerçekleşmiştir. Yâkûb bin Süfyân´ın Ebu Salih´ten, Akîl´den onun da îbni Şihab´dan rivayeti şöyledir: Nadir oğulları Yahudilerden bir taifedir ve bu olay Bedir savaşından altı ay sonra olmuştur. [31] Rasulüllah onları bir müddet muhasara altında tuttu, sonra onlar yurtlarından ayrılmayı ve ayrılırlarken de ancak develerinin götürebildiği kadar eşya götürme şartını kabul ettiler. Andlaşmada silahlarını bırakma şartı da vardı. Bunun için silahlarını götüremediler. Rasulüllah onları Şam tarafına sürmüş onlarda en kıymetli eşyalarını alarak (altı yüz deve yükü mal ile) yurtlarından ayrılmışlardı. Cenabı Hak bu hususta aşağıda meali sunulan ayetlerini inzal buyurmuştur:

"Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah´ı teşbih etmiştir. Ehl-i Kitab´dan inkar edenleri ilk sürgünde yurdundan o çıkardı," [32] Ebu Dâvud ve Beyhakl Abdurrahman bin Kab´dan şu haberi nakletmiştir: "Nadir oğullarına ait olan hurmalık, onlarla olan gazveden sonra Rasulüllah´a has idi. Cenabı Hak onu yalnız Rasüllullah´ın olmak üzere verdi ve şöyle buyurdu:

"Allah´ın onlardan peygamberine verdiği ganimetlere gelince, siz onun üzerine ne at, ne de deve sürmediniz." [33]

Yani dövüşüp savaşmadan onu peygamberine vermiştir. Peygam berimiz bu ganimetlerin çoğunu Mekke´li muhacirlere verdi ve onlar arasında taksim eyledi. Ensardan ise Sadece iki kişiye verdi, başkaları na vermedi. Bu iki kişi ise oldukça fakir ve muhtaç idiler. Kalanı ise onun, halen Fatıma evlatlarının elinde bulunan Sadakasıdır."

Buhari ve Müslim Ömer îbnül Hattab´dan şöyle rivayet eder: "Nadir oğullarından ganimet olarak ele geçen mallar, Sadece Allah´ın rasülüne ait idi? Bu mallar herhangi bir savaş ya da dövüş yapmaksızın ele geçirildi ve bunda başkalarının hissesi ve hakkı bulunmamakta idi. Bunun tasarrufu da Rasulüllah´a ait bulunuyordu. O bu maldan kendi ailesinin bir senelik nafakasını ayırır, kalanı ile ordusunun binit ve silah masrafını karşılardı. Yani Allah yolunda harcardı."

Beyhakî ve Ebu Nuaym Musa bin Ukbe tarikiyle Zükri´den rivayet eder: Peygamber (s.a.v.) Kilâb kabilesinden öldürülen iki adamın diyetini (kan parasını) ödemek üzere, kendileri ile andlaşma yaptığı Beni Nadir´in yardımını istemek üzere onların yurduna gitmişti. Meseleyi kendilerine açtığı zaman onlar Peygamberimize: "Önce otur biraz istirahat et. Sonra yemeğimizi ye! Daha sonra da işini görür gidersin" dediler. Peygamberimiz de bunun üzerine arkadaşları ile birlikte bir duvarın gölgesine oturdu, onları beklemeye başladı. Onlar ise tenhaya çekilip şeytan ile iş birliği ypmaya başladılar. Peygamberi mizi nasıl öldürebileceklerini konuşup bir karara varmak istediler. İçlerinden biri dedi ki: "Madem ki bunun bir daha ele geçmeyecek bir fırsat olduğunu söylüyorsunuz. O halde ben onun gölgelenmekte olduğu duvarın üzerine çıkar, oradan onun üzerine bir taş bırakırım, böylece o da ölüp gider!"

Şanı Yüce Allah onların bu kurdukları tuzağı derhal habibine vahyederek bildirdi. Peygamber efendimiz de derhal oradan uzaklaştı ve bu hususta Kur´an´m şu ayeti nazil oldu:

"Ey iman edenler, Allah´ın size olan nimetini hatırlayın: Hani bir topluluk size bir el uzatmağa yeltenmişti de Allah onların ellerini sizden çekmişti." [34]

Onların hiyanetini Allah Rasülüne bildirince yurtlarından ayrılmaları için Peygamberimiz onlara emir verdi. Münafıklar bu emri işitince, kendilerinin kardeşleri ve dostları bulunan Nadir oğullarına haber salıp: "Sakın yurtlarınızdan ayrılmayınız! Bizler sizlerle berabe riz, sizi sonuna kadar desteklemeye kararlıyız! Şayet Muhammed sizinle savaşacak olursa, biz de sizinle beraberiz. Ölümüz de, dirimiz de hep sizinle beraber olacaktır. Eğer sizi yurdunuzdan sürecek olursa, biz de sizinle beraber çıkarız" dediler. Nadir oğulları, münafıkların bu sözüne itimat ederek sunardılar, kendilerinin peygambere üstün geleceği vehmine kapılarak: "Vallahi biz yurdumuzdan çıkmayız, eğer bizimle harb etmek istersen, biz de seninle kıyasıya harb ederiz!" diye bağrıştılar. Peygamberimiz de bunun üzerine onları muhasara altına aldı. Evlerini yıkmaya, hurmalıklarını kesip yakmaya başladı. Onlar ve onlara yardım vadinde bulunan münafıklar ise, hiç birşey yapamadılar. Allah onların kalplerine büyük bir korku bıraktı ve onların ellerini müslümanların üzerinden çekti. Nadir oğulları münafıkların yardımın dan iyice ümid kesince, Peygamberimizin kendilerine olan teklifini kabul ettiler. Bu teklif onların yurtlarını terketmeleri idi. Onlar da: Daha önce de kendilerine teklif edildiği gibi, silahlarını bırakarak, develerinin götürebildiği kadar istedikleri eşya ve malı develerine yükleyerek yurdlarmdan ayrıldılar."

El-Vâkıdî der ki: Bana İbrahim bin Cafer babasından naklen şöyle nakletmiştir: "Medine´nin bir mahallesinde oturmakta olan Nadir oğul ları yurtlarından ayrıldıktan sonra, Amr bin Sadâ; buraya gelip etrafı dolaşmaya başladı. Her tarafı harabeye dönmüş bir vaziyette görüp çok üzüldü. Kureyza Oğullarına gelip dedi ki: "Vallahi bugün gördüklerim den dona kaldım! Kardeşlerimiz olan Nadir oğulları, nice şeref ve izzete, akıl ve kuvvete eriştikten sonra, mallarım arkada bırakarak tam bir zillet içinde yurtlarından sürülmüş bulunuyorlar. Tevrat hiç bir kavmi, "Allah a yarar bir halleri olduğu müddetçe" böyle bir sürgüne maruz bırakmamıştır. Şimdiki bu durumdan ibret almamız gerekir. Geliniz sizler bana itaat ediniz de hep beraber Muhammed´e gidip ittiba edelim! Allah´a yemin ederim ki, Onun hak peygamber olduğunu sizler de bilmektesiniz. Hem bizim iki büyük din adamımız olan Ibni Heybân ile İbni Cüvâs; Kudüs´ten geldikten sonra Muhammed´in zuhurunu beklediklerini söylemediler mi? Aynı zamanda bunlar, ölümlerinden evvel bize, Muhammed´e uymamız hakkında vasiyet dahi etmediler mi? Hatta üstelik kendilerinin selamlarını dahi Muhammed´e ulaştırmak üzere bizlere emanet eylemediler mi? Şimdi bu iki büyük zatın kabirleri burada değil midir? Niçin bunları nazarı itibara almıyalım?"

Beni Kurayzadan Zübeyr bin Bata bize şöyle dedi: "Ben onun sıfatım Bata´nm Tevrat´ında okumuştum. Bu sırada Ka´b bin Esed ona şu sözü yöneltti: "Madem Onun sıfatını Musa´ya inen Tevrat´ta okudun, o halde niçin gidip ona tabi olmuyorsun?" Zübeyr bin Bata ise şu karşılığı verdi: "Gidip ona uymama engel olan sensin!" Ka´b´da dedi ki: "Neden? Ben seninle onun arasına asla girmiş değilim!" Zübeyr bu sefer de şöyle konuştu: "Bizim işlerimizi ve anlaşmalarımızı bilen ve yürüten sensin. Eğer ona tabi olursan, senin izince biz de ona tabi oluruz." işte bu sırada Amr bin Şada da işe karışıp Ka´b ile ileri geri hayli kelam ettiler. Fakat Ka´b´ı bir türlü ikna edemediler. Ka´b´m bu husustaki en son söylediği şunlar olmuştur:

"Benim Muhammed hakkında bu söylediklerimden başka bir söyleyeceğim yoktur! Sizler ne derseniz deyiniz, benim Muhammed´e gidip tabi olmayı, bir türlü nefsim hoş karşılamıyor!"

(Bu haberi böylece Beyhakî ve Ebu Nuaym da rivayet etmişlerdir.)

Ebu Nuaym, Ebu Zübeyr tarikiyle Cabir´den şu haberi nakletmiştir: "Peygamber (s.a.v.) efendimiz Nadir oğullarını muhasara ettiği zaman, bu muhasara hayli uzamıştı. Bir ara Cebrail gelip Hz. Peygamberin başını yıkamakta olduğunu gördü. Dedi ki: "Allah seni affetsin, ya Muhammed, Allah yolunda savaşmaktan ne tez usandın! Vallahi biz, onlar üzerine indik ineli, zırhımızı çıkarmış, silahlarımızı bırakmış değiliz. Haydi kalk silahını kuşan, Allah yolunda savaşa devam et. Bugün onlar, vallahi kaya üzerinde yumurta ezer gibi ezilip küçüleceklerdir.´´

Bundan sonra biz de muhasarayı şiddetlendirdik. Sonunda Allah bize, bir fetih ve zafer daha nasip eyledi." [35][31] Tarihî bilgi bakımından bu bir hatadır. Zira Benî Nadir gazvesi, Bi´ri Maune faciasından sonra, hicrî 4. senede vukua gelmiştir. Bedir´den sekiz ay sonra vukua gelen gazve ise Benî Kaynuka gazvesi idi

[32] Haşr suresi, 1-5

[33] Haşr suresi, 6

[34] Maicle suresi, 11

[35] Daha Önce de geçtiği gibi, Rasulüllah oraya Kilab kabilesinden iki adamın kan paralarına yardım etmeleri İçin gitmişti. Bu iki adam da Benî Amir´dendi. Onları Amr b. Ümeyye öldürmüştü. Amr, bu iki adamı Benî Amir´e ait bir suyun başında şehid edilen Kurra´nın intikamını almak maksadıyla öldürmüştü. Fakat o, bu iki adamın Rasulüllah İle muahedesi bulunduğunu bilmiyordu. Gelip bunu haber verdiği zaman Rasulüllah: "İki kişiyi öldürdün, onlar benimle muahede yapmıştı, şimdi onların kan parasını ödemek bana düşüyor" demiş ve bu parayı tahsil için, Nadir oğullarına gitmiş, bunun için geldiğini de onlara açıkça haber vermişti. Çünkü Nadir oğullarının da Rasulüllah ile andlaşması vardı. Fakat onlar, hıyanet yolunu seçince, sonunda bu zillete maruz kaldılar.

Celaleddin es-Suyuti, Peygamberimizin Mucizeleri ve Büyük Özellikleri, Uysal Kitabevi: 1/367-370.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Nadir Oğulları Gazvesestde Vukua Gelen Bazı Mucizeler
« Posted on: 04 Nisan 2020, 20:53:26 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Nadir Oğulları Gazvesestde Vukua Gelen Bazı Mucizeler rüya tabiri,Nadir Oğulları Gazvesestde Vukua Gelen Bazı Mucizeler mekke canlı, Nadir Oğulları Gazvesestde Vukua Gelen Bazı Mucizeler kabe canlı yayın, Nadir Oğulları Gazvesestde Vukua Gelen Bazı Mucizeler Üç boyutlu kuran oku Nadir Oğulları Gazvesestde Vukua Gelen Bazı Mucizeler kuran ı kerim, Nadir Oğulları Gazvesestde Vukua Gelen Bazı Mucizeler peygamber kıssaları,Nadir Oğulları Gazvesestde Vukua Gelen Bazı Mucizeler ilitam ders soruları, Nadir Oğulları Gazvesestde Vukua Gelen Bazı Mucizelerönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &