ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Mucemüs Sağir  > Yalan söylemek
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Yalan söylemek  (Okunma Sayısı 2544 defa)
10 Ocak 2011, 14:07:28
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 10 Ocak 2011, 14:07:28 »Yalan Söylemek


584. Abdullah bin Ömer (r.a.) rivayet ediyor:

"Kul yalan söylediğinde meydana gelen [manevî] kötü koku sebebiyle melekler kendisinden bir mil uzaklaşır."[562]

 

Borç Üzüntü Kaynağıdır
 

585. Câbir bin Abdullah (r.a.) rivayet ediyor:

"Borç üzüntüsünden daha büyük üzüntü, göz ağrısından daha büyük ağrı yoktur."[563]

 

İzah

 

Peygamberimiz (s.a.v.) birçok defalar borçlanmaktan Allah'a sığınmıştır. Meselâ bir hadislerinde,

"Ey Rabbimiz, her türlü gü­nahtan ve borçlanmanın şerrinden Sana sığınırız"[564]

buyururken, bir hadislerinde de borçlanmayı kabir azabı, Mesih Deccal, hayat ve ölümün fitnesi gibi son derece tehlikeli fitneler arasında zikret­miş ve Allah'a sığınmıştır. Borçtan bu derece şiddetle Allah'a sı­ğınmasının sebebi sorulduğunda da,

"İnsan borçlandığı zaman yalan uydurur, söz verir de sözünde durmaz"[565] cevabını vermiştir.

Resûlullah (s.a.v.) izahını yaptığımız hadislerinde de borçlan­manın büyük bir üzüntü sebebi olduğunu nazara vermektedir. Gerçekten de insanın ödeyemeyecek kadar borcun altına girmesi, kendisi için büyük bir sıkıntı kaynağıdır. Peygamberimiz bu ger­çeği bir başka hadislerinde şöyle ifâde etmiştir:

"Borç geceleyin kaygı, gündüzleyin zillettir."[566]

3772 numaralı hadise de bakınız.[567]

 

Allah'ın Adaleti
 

586. Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

"Allah Âdem'e evlatlarını Cehenneme atması hakkında üç haklı gerekçe bildirecek ve buyuracak ki:

"Ey Âdem, eğer Ben yalancılara lanet etmeseydim, yala­na ve sözden dönmeye buğzetmeseydim ve bunu yapanlara azap vermeseydim, şüphesiz bugün bütün evlatlarına mer­hamette bulunarak onları kendileri için hazırladığım şiddetli azaptan koruyacaktım. Ne var ki, şu sözüm kesinlik kazanmıştır,

'Elçilerim yalanlanır ve emrim çiğnenirse, Cehennemi cin ve insanlarla dolduracağım."

Yine aziz ve celil olan Allah buyurur:

"Ey Âdem, bil ki, Ben ezelî ilmimle bildiğim, zürriyetinden dünyaya gönderdiğimde de şimdiki halinden daha kötü bir durumla dönecek, kötülükten vaz geçmeyecek ve kendi­ni kınamayacak olandan başka hiç kimseyi Cehenneme sok­mam."

Yine Allah buyurur:

"Ey Âdem, seni Kendimle zürriyetin arasında hakem kıl­dım. Mizanın başında bekle. Ve sana sunulacak amellerine bak. Kimin hayrı şerrine bir zerre miktarı ağır gelirse o cen­netlik olsun! Tâ iyice bilesin ki, ben onlardan zâlim olandan başkasını Cehenneme sokmam."[568]

 

Peygamberimizden Çeşitli Tavsiyeler
 

587. Enes (r.a.) rivayet ediyor:

Resûlullah (s.a.v.) Medine'ye hicret ettiğinde ben sekiz yaşında bir çocuktum. Annem beni ona götürdü. Annem, "Ya Resûlullah, Ensarın erkek ve kadınlarından benden başka size hediye vermeyen kalmadı. Ben ise bu oğlumdan başka size hediye edecek bir şey bulamadım. Benden bunu kabul et, hizmetinde bulunsun" dedi. On sene Resûlullaha (s.a.v.) hizmet ettim. Asla beni dövmedi, asla bana sövme­di. Yüzünü ekşitmedi. Onun bana ilk tavsiyesi şu oldu:

"Ey oğlum, sırrımı koru ki, kâmil mü'min olasın."

(Enes diyor ki): Onun sırrını annem dâhil hiç kimseye söylemedim. Resûlullahın (s.a.v.) hanımları onun sırrını sorduklarında onlara sırrını söylemedim. Resûlullahın (s.a.v.) sırrını ebedî olarak hiç kimseye söylemeyeceğim.

Sonra şöyle buyurdu:

"Ey evladım, abdesti tam al, öm­rün artsın ve iki hafaza meleğin seni sevsin.

"Ey oğlum, eğer abdestli olarak gecelemeye gücün yeter­se, bunu yap. Kim abdestli iken ölürse, şehid olur.

"Ey evladım, durmadan namaz kılmaya gücün yeterse bunu yap. Şüphesiz melekler namazda olduğun müddetçe sana duâ ederler.

"Ey oğlum, namazda sağa sola dönmekten sakın. Na­mazda sağa sola dönmek helâkettir. Eğer mutlaka sağa sola döneceksen, bunu farzlarda değil, nafilelerde yap.

"Ey evladım, rüküye eğildiğinde ellerini dizlerinin üzeri­ne koy. Parmaklarının arasını aç. Dirseklerini yanlarına ya­pıştırma. Başını rükudan kaldırdığında her azan sabit hale gelsin. Şüphesiz ki, Allah kıyamet gününde rükû ve secde­de belini tam olarak düz tutmayan kimselerin namazlarına bakmaz.

"Ey evladım, secde yaptığın zaman horuzun yem yemesi gibi çabuk çabuk yapma. Köpeğin düşmesi gibi düşme. Kollarını hayvanların yayışı gibi yere yayma. Ayağının ar­kasını iyice yere koy. Uyluğunu topuklarının üzerine koy. Bunu yaparsan kıyamet gününde hesabın kolay olur.

"Ey oğlum, gusülde mübalağa yap ki, üzerinde hiçbir günah ve hata kalmaksızın banyodan çıkasın.

Enes diyor ki: "Annem ve babam sana feda olsun. Gu­sülde mübalağa yapmak ne demektir diye sordum."

"Kıl diplerini iyice ıslatırsın, derini tertemiz yaparsın" cevabını verdi.

"Namazından bir miktarını evine ayırabil irsen, ayır. Çünkü bu evinin hayrını artırır.

"Ey oğlum, eve girdiğinde ailene selâm ver. Böyle yap­man senin ve ailen üzerine berekete sebeptir.

"Ey evladım, evinden çıktığında gördüğün her Müslümana mutlaka selam ver ki, sevapların artmış olarak dönesin.

"Ey evladım, hiç kimseye karşı kalbinde kötülük düşün­cesi olmadan yaşamaya gücün yeterse bunu yap.

"Ey evladım, evinden çıktığında gördüğün her Müslümanın mutlaka senden üstün olduğunu düşün.

"Ey oğlum, eğer nasihatimi dinlersen, hiçbir şey sana ölümden daha sevimli olmaz.

"Ey evladım, bunlar benim sünnetimdendir. Kim sünne­timi yaşatırsa, muhakkak beni sevmiş olur. Kim beni se­verse Cennette benimle beraberdir."[569]

 

İzah

 

Hadis, kadın olsun, erkek olsun Sahabîlerin Peygamberimize duydukları sevgiyi nazara vermektedir.

Ayrıca Resûlullahın ahlakını ders vermekte, onun hizmetine verilmiş küçük çocuk da olsa, kimseye vurmadığını, kötü söz söylemediğini, yüzünü ekşitmediğini bildirmektedir.

Hadis aynı zamanda Resûlullahın küçük büyük ayırt etmeden herkese faydalı nasihatlarda bulunduğunu, onları muhatab alıp öğütler verdiğini ifâde etmektedir.

Hadiste Peygamberimiz (s.a.v.) Enes'in (r.a.) şahsında çok önemli hususları ümmetine ders vermiştir. Bunlardan birisi sır saklamaktır. Enes, Resûlullahın bu tavsiyesine harfiyen uymuş, onun sırrını annesi de dahil hiç kimseye söylememiştir. Enes (r.a.) bununla ilgili olarak şöyle bir hatırasını anlatır:

"Çocuklarla oynuyordum. Resulullah (s.a.v.) oraya geldi. Selâm verdi. Sonra beni bir işe gönderdi. Kendisi de bir duvarın gölgesine oturup bekledi. Ben gelip neticeyi bildirdim. Sonra dö­nüp eve gittim. Annem bana niçin geciktiğimi sordu. Resûlul­lahın beni bir işe gönderdiğini söyledim. O işin ne olduğunu sor­du. Ben bunun sır olduğunu, söyleyemeyeceğimi ifâde ettim. Annem benim bu hareketimden çok memnun olarak şöyle dedi:

"Oğlum, Resûlullahın (s.a.v.) sırlarını saklamaya devam et."[570]

 

Allah'ın Yakub'a Bir Vahyi
 

588. Enes (r.a.) rivayet ediyor:

Hz. Yakub'un samimî bir arkadaşı vardı. Bir gün Yakub'a (a.s.), "Ey Yakup, gözünün kör olmasına, belinin bükülmesine sebep olan şey nedir?" diye sordu.

Yakup (a.s.), "Gözümün kör olmasının sebebi Yusuf'a ağlamamdır. Belimin bükülmesine sebep ise oğlum Bünyamin'e üzülmemdir" cevabını verdi.

Bu arada Cebrail (a.s.) indi, "Allah sana selam söylüyor ve 'Beni başkasına şikâyet etmekten haya etmiyor mu?' di­yor" dedi.

Yakub (a.s.) "Ben derdimi de, üzüntümü de ancak Al­lah'a şikâyet ederim" dedi.

Cebrail (a.s.), "Bunu Allah senden daha iyi bilir, ey Ya­kub" dedi. Ve oradan gitti.

Sonra Yakub (a.s.) Allah'a şöyle niyazda bulundu:

"Ya Rabbi, yaşlı ihtiyara merhamet etmez misin? Gözü­mü görmez ettin, belimi büktün. Reyhanım Yusuf'u bana geri ver, onu ölmeden önce bir defa koklayayım. Sonra bana dilediğini yap ey Rabbim."

Bu niyazın arkasından Cebrail (a.s.) tekrar geldi ve "Ey Yakub Allah sana selâm ediyor ve sana diyor ki:

"Müjdeler olsun. İzzet ve Celâlime yemin olsu; onlar ölü bile olsa­lardı, kalbini ferahlandırmak için onları diriltirdim.

"Fakirler için bir yemek hazırla. Ben yarattıklarım arasın­da fakirleri sevdiğim kadar hiç kimseyi sevmedim.

"Biliyor musun gözünü niçin görmez ettim, belini niçin büktüm? Yusuf'a kardeşleri niçin o işi reva gördüler?

"Siz bir koyun kesmiştiniz. Size falan fakir gelmişti. Oruçlu idi. Ona ondan vermediniz."

Bundan sonra her akşam yemeği yenileceğinde Yakub (a.s.) adına bir kişi "Dikkat! Fakirlerden kim yemek istiyor­sa Yakub'un yemeğine buyursun" diye bağırdı.

Yakub (a.s.) oruçlu olduğunda da dellala şöyle demesini emretti:

"Dikkat! Fakirlerden kim oruçlu ise Yakub ile beraber if­tar etsin."[571]

 

İzah

 

Yakub (a.s.) bir peygamberdi. On iki oğlu vardı. Bunlar...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Yalan söylemek
« Posted on: 29 Mayıs 2020, 03:27:35 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Yalan söylemek rüya tabiri,Yalan söylemek mekke canlı, Yalan söylemek kabe canlı yayın, Yalan söylemek Üç boyutlu kuran oku Yalan söylemek kuran ı kerim, Yalan söylemek peygamber kıssaları,Yalan söylemek ilitam ders soruları, Yalan söylemekönlisans arapça,
Logged
02 Ağustos 2014, 14:41:12
Hanife Ls 1

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 892


« Yanıtla #1 : 02 Ağustos 2014, 14:41:12 »

Esselamu aleyküm ve rahmetullahü ve berakatuhü; Yalan söylemek büyük günahtır. Yalan, günahların en çirkini, ayıpların en fenası, kalbleri karartan bütün kötülüklerin başıdır. Peygamber efendimiz, yalan söyleyenin ağzının bir taraftan kulağına kadar demir çengelle yırtılacağını, diğer tarafa geçildiğinde, önceki yırtılan tarafın iyi olacağını, sonra iyi olan tarafın tekrar yırtılarak bu şekilde Kıyamete kadar, kabrinde azabın devam edeceğini bildirmiştir...
Ancak bizler yalanı çok tatlı bulup durmadan onu yeriz.
Rabbim bizleri yalan söylemekten alı koysun inşallah. Paylaşım için teşekkür ederim. Güzel bir konuya değenilmiş...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Eyvah, aldandık! Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet, şu güzerân-ı hayat bir uykudur; bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgâr gibi uçar, gider.
05 Ekim 2016, 23:18:44
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.052


« Yanıtla #2 : 05 Ekim 2016, 23:18:44 »

Aleykumselam.Rabbim bizleri onun emrine uyan ve gunahlardan kacinan ve yalandan dolandan uzak yasayan ve her daim dogru yolda olan kullardan olalim inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
06 Ekim 2016, 05:57:32
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.650« Yanıtla #3 : 06 Ekim 2016, 05:57:32 »

Aleyna Ve Aleykümüsselăm . Dinimizde yalanın her türlüsü yasaktır. Mevlam bizleri her türlü kötü hallerden muhafaza eylesin inşaAllah. Amin
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
19 Haziran 2019, 04:53:09
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.870Site
« Yanıtla #4 : 19 Haziran 2019, 04:53:09 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizleri yalan söyleyen ve dilini ve kalbini kirletenlerden eylemesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &