> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Mucemüs Sağir  > Nikahta kadının izni
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Nikahta kadının izni  (Okunma Sayısı 1847 defa)
09 Ocak 2011, 18:23:52
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 09 Ocak 2011, 18:23:52 »Nikahta Kadının İzni


756. İbni Abbas (r.a.) rivayet ediyor:

Resûlullah (s.a.v.) babalarının kendilerini zorla evlendir­diği bir bakire ve dulun nikahını iptal etti.[969]

 

İzah

 

Bîr cemiyetin sağlam ve sıhhatli bir yapıya sahip olması, onu meydana getiren ailelerin sağlamlığına bağlıdır. Çünkü aile cemi­yetin temel taşıdır. Aile yuvasının sağlam olması ise, gerek evlilik öncesi, gerek evlilik sonrası bâzı esaslara uymakla temin edilebi­lir. Dinimiz bu esasları en güzel şekilde açıklamıştır. İşte bu esas­lardan birisi de, kızın hiçbir tesir altında kalmadan, kendisini iste­yen erkekle evlenmeye razı olmasıdır. Kız razı olmadığı halde an­ne ve babasının zorlamasıyla gerçekleştirilen bir evlilik, uzun müddet devam edemez. Etse de böyle bir evlilik çoğu zaman sı­kıntıdan öteye geçemez. Hayat âdeta bir zindan olur.

Bunun içindir ki, Sevgili Peygamberimiz (a.s.m) bir hadisle­rinde evlilikte kadının rızâsının alınmasını tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuştur:

"Dul bir kadın kendisinin açıkça rızâsı olmadıkça, bakire bir kız da kendisinden izin alınmadıkça nikâh olunmaz."

Bunun üzerine orada bulunanlar, "Yâ Resulallah, bakire kızın rızâsı nasıl olur?" diye sordular. Peygamberimiz,

"Onun izni susmasıdır" buyurdu.[970]

Rızâsı alınmadan, zorla evlendirilen bir kız istediği takdirde nikâhtan vaz geçebilir. İşte yukarıdaki hadis bunu hükme bağla­maktadır. Konu ile ilgili bir başka hadîs de şöyledir:

Genç bir kız Peygamberimizin (a.s.m.) yanına geldi ve şöyle bir şikâyette bulundu: "Babam alt takabadan oluşunu benimle gi­derip mevkiini yükseltmek için beni erkek kardeşinin oğlu ile evlendirdi."

Bunun üzerine Resulullah (a.s.m.) kızı yapılan nikâhı kabul veya red etme hususunda serbest bıraktı. Böyle bir hakkı olduğu­nu öğrenen kız şöyle dedi:

"Yâ Resulallah, ben babamın yaptığı evliliği kabul ediyorum. Fakat babaların böyle bir evliliği yapmaya hakları olmadığının kadınlar tarafından bilinmesini istedim."[971]

Görüldüğü gibi, dinimize göre nikâhta dul olsun, bekâr olsun kadının rızâsı, izni alınmadan onu evlendirmek doğru değildir.[972]

 

Abdest Günahları Döker

 

758. Ebû Ümâme (r.a.) rivayet ediyor:

"Bir Müslüman abdest alırken elini yıkaması eli ile işlediği günahlarına keffâret olur, yüzünü yıkaması gözü ile işlediği günahlarına keffâret olur. Başını meshetmesi kulakları ile işlediği günahlarına keffâret olur. Ayaklarını yıkaması ayağı ile işlediği günahlarına keffâret olur. Sonra namaz kılarsa onun sevabı kendisine fazladan kalır."[973]

 

İzah

 

Abdest maddî kirlerden temizlenmeye sebep olduğu gibi, ma­nevî kirlerden temizlenmeye de vesîledir. Mü'min, abdestle kalb ve ruhunu paslandıran manevî kirlerden de temizlenmiş olur. Yu­karıdaki hadiste abdest alırken yıkanan uzuvlardan günahların na­sıl döküldüğü ifâde edilir. Zikrettiğimiz kaynaklarda hadis biraz daha uzun olarak şöyle rivayet edilmiştir:

"Bir Müslüman abdest alırken ağzına ve burnuna su verdiğin­de ağzıyla ve burnu ile işlemiş olduğu hatâları dökülür gider. Yü­zünü yıkadığında yüzünden, hattâ iki göz kapaklan arasından gü­nahları dökülür. Başını meshettiğinde hatâları başından; hattâ ku­laklarından dökülür. Ayaklarını yıkadığı zaman ayakları ile işledi­ği hatâları ayaklarından; hattâ tırnaklarının arasından çıkar. Böy­lece o kul küçük günah ve hatâlarından temizlenmiş olur."[974]

 

Resûlullahın Hususiyetleri

 

758. Enes (r.a.) rivayet ediyor:

Resûlullaha on yıl hizmet ettim. Olan herşeyi Allah'tan bilip razı olduğu için yaptığım şeyi uygun bulup bulma­dığını anlayamadım. Şayet hanımlarından bâzıları, "Eğer şöyle şöyle yapsaydın." "Niçin şöyle şöyle yapmadın" der­lerse,

"Bırakın onu. Şayet o şeyi Allah dileseydi mutlaka olurdu" buyururdu.

"Resûlullahın kendi nefsi için hiçbir zaman intikam al­dığını görmedim. Ancak Allah'ın bir yasağı çiğnendiği za­man yine Allah için insanların en çok öfkeleneni olurdu.

"Kendisine iki iş arzedilse, kolayında Allah'a isyan ol­madığı takdirde en kolay olanını tercih ederdi. Kolay da olsa o şey Allah'a isyan ise o şeye karşı insanların en uzağı olurdu.[975]

 

İzah


 

Hadis Resûlullahın bâzı özelliklerini haber vermektedir. Bun­lardan birisi kendisine hizmet eden Enes'e (r.a.) hiç bir zaman hoşnutsuzluk ifâdesi belirtmemesidir. Bununla ilgili yine Enes'in (r.a.) rivayet ettiği bir başka hadis şöyledir:

"Resûlullaha (s.a.v,) on yıl hizmet ettim. Bir kere olsun bana canı sıkılıp da "Öf demedi, "Niçin böyle yaptın?" da demedi, "Böyle yapsaydın" da demedi.[976]

Resûlullahın (s.a.v.) yapamadığı işler için Enes'i kınamamasının sebebi, hadiste de ifâde edildiği gibi, kadere olan teslimiye­ti, Allah dilese idi o şeyin olacağına olan inancı idi.

Hadiste dikkat çekilen Resûlullahın (s.a.v.) bir diğer özelliği, kendi nefsi için intikam almayıp sadece Allah için intikam alma­sıdır.

Bir diğer hususiyeti ise Allah'a isyan olmadığı müddetçe kar­şılaştığı işlerin en kolayını yapmasıdır. Resûlullahın bütün bu hu­susiyetleri bizler için de örnek olmalıdır.[977]

 

Hacc-ı Ekber
 

759. İbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor:

Resûlullah (s.a.v.) hacda, Kurban bayramı gününde iki cemre arasında durdu ve,

"Bu gün hacc-ı ekberdir" buyurdu.[978]

 

İzah


 

Hadiste geçen hacc-i ekber hakkında çeşitli görüşler vardır. Bir görüşe göre hacc-ı ekber, ihrama girerken hem hac, hem de umre için niyet edilen ifrad hacadır.

Farz olan hacca, hacc-ı ekber, umreye de hacc-ı asgar diyenler olduğu gibi, Arefe günü Cuma'ya rastlayan farz bir hacca da hacc-ı ekber diyenler vardır. Böyle bir hac daha faziletlidir. Pey­gamberimiz bununla ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

"Haccın Arefe günü Cuma gününe denk gelirse, en şerefli gündür."[979]

 

Kulak Çınladığında Salavat Getirmek

 

760. Ebû Râfî (r.a.) rivayet ediyor:


"Kulağınız çınladığında beni hatırlayıp bana salavât geti­rin."[980]

 

İzah

 

Bu hadisin başka rivayetinde "Allah'ım, beni hayırla ananı Sen de an" deyin ilâvesi vardır.[981]

 

Cami Yapmanın Fazileti

 

761. Ebû Zer (r.a.) Resûlullahın (s.a.v.) şöyle buyurdu­ğunu rivayet ediyor:

"Kim Allah için "katat" kuşunun yuvası kadar bir cami yapsa, Allah onun için Cennette bir köşk bina eder."[982]

 

Resûlullahın Medinelilere Bereket Duası

 

762. Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

Resûlullah (s.a.v.) Medine için,

"Allah'ım, ölçülen ve tartılan şeyleri onlar için bereketlendir" diye duâ etti.[983]


Nimetçe Aşağıda Olanlara Bakmak

 

763. Abdullah (r.a.) rivayet ediyor:

"Nimetçe kendinizden aşağıda olanlara bakınız, yukarıda olanlara değil. Çünkü kendinizden aşağıda olanlara bakma­nız, Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini küçümsememeniz açısıdan daha uygundur."[984]

 

Kan Dökmek Helak Olma Sebebidir764. Ebu'd-Derdâ (r.a.) rivayet ediyor:


"Mü'min, haram kılınan kanı dökmedikçe ibadetiyle yaşa­yışında huzurlu ve salih bir insan olmaya devam eder. Ha­ram kan döktüğünde helâk olur."[985]
[969] İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir Tercüme ve Şerhi, (İsmail Mutlu), Mutlu Yayınları: 2/461.

[970] Müslim, Nikâh: 64; Buhari, Nikâh: 41.

[971] İbni Mâce, Nikâh: 12.

[972] İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir Tercüme ve Şerhi, (İsmail Mutlu), Mutlu Yayınları: 2/461-462.

[973] İbni Mâce, Taharet: 6; Müslim, Taharet: 32. İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir Tercüme ve Şerhi, (İsmail Mutlu), Mutlu Yayınları: 2/462-463.

[974] İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir Tercüme ve Şerhi, (İsmail Mutlu), Mutlu Yayınları: 2/463.

[975] İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir Tercüme ve Şerhi, (İsmail Mutlu), Mutlu Yayınları: 2/464-465.

[976] Buhârî, Edeb: 39.

[977] İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir Tercüme ve Şerhi, (İsmail Mutlu), Mutlu Yayınlar...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Nikahta kadının izni
« Posted on: 25 Ocak 2021, 23:33:01 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Nikahta kadının izni rüya tabiri,Nikahta kadının izni mekke canlı, Nikahta kadının izni kabe canlı yayın, Nikahta kadının izni Üç boyutlu kuran oku Nikahta kadının izni kuran ı kerim, Nikahta kadının izni peygamber kıssaları,Nikahta kadının izni ilitam ders soruları, Nikahta kadının izniönlisans arapça,
Logged
26 Ağustos 2016, 18:15:00
Ceren
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.262


« Yanıtla #1 : 26 Ağustos 2016, 18:15:00 »

Esselamu aleyküm.İslam dininde nikahın kabul olması için dul yada bekar birinin izni olması gerekir.Peygamber efendimiz zorla evlendirilen kızların nikahlarını iptal etmiştir.Rabbim razı olsun bilgilerden...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
14 Haziran 2019, 20:44:00
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.498Site
« Yanıtla #2 : 14 Haziran 2019, 20:44:00 »

Ve Aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
15 Haziran 2019, 03:04:27
Züleyha
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1.440


« Yanıtla #3 : 15 Haziran 2019, 03:04:27 »

Allah razı olsun hocam faydalı bir paylaşım oldu selametle
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
17 Haziran 2019, 06:11:45
Sevgi.
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 16.438« Yanıtla #4 : 17 Haziran 2019, 06:11:45 »

Aleyküm selâm. Bilgiler için Allah sizlerden razı olsun kardeşim. Rabbim ilmimizi artırsın inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &