ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Mucemüs Sağir  > Evvâbîn namazı
Sayfa: [1] 2 3   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Evvâbîn namazı  (Okunma Sayısı 3474 defa)
10 Ocak 2011, 12:43:20
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 10 Ocak 2011, 12:43:20 »Evvâbîn Namazı


618. Ammar bin Yâsir (r.a.) rivayet ediyor:

Dostum Resûlullahın (s.a.v.) akşam namazından sonra altı rekat namaz kıldığını gördüm. Şöyle buyurdu:

"Kim akşam namazından sonra altı rekat namaz kılarsa, deniz köpüğü kadar da olsa günahları bağışlanır."[651]

 

İzah

 

Evvâbin, tevbe ve istiğfar ederek Allah Teâlaya çokça yönelen kişi demektir. Hadiste de ifâde edildiği gibi, evvâbîn namazı altı rekattır ve akşam namazından sonra kılınır. Bu namazı bir, iki veya üç selamla kılmak mümkündür. Peygamberimiz bu namazı bazan kılmış, bazan terk etmiştir. Yani bu namaz müekked ol­mayan sünnettir.[652]Resûlullahın Bir Duası

 

619. Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

Resûlullah şöyle dua ediyordu:

"Allah'ım, âhiretimin garantisi olan dinimi kuvvetleştir. Yaşadığım yer olan dünyada beni huzur içerisinde yaşat. Ebedî yaşama yerim olan âhiret hayatımda beni mutlu kıl. Yaşadığım müddetçe hayrımı artır. Ölümü de bana bütün şerlerden kurtulup rahatlama kıl."[653]

 

Kadere Rıza Göstermek
 

620. Enes bin Mâlik (r.a.) rivayet ediyor:

"Kim Allah'ın kazasına razı olmaz ve Allah'ın kaderi tak­dir ettiğine inanmazsa kendisine Allah'tan başka ilâh arasın."[654]

 

İzah

 

Allah'a inanan bir mü'min, tedbirini alır, bununla beraber Allah bir musibet vermeyi dilerse o tedbirin kendisine hiçbir faydası olmayacağına inanır. Tedbirine rağmen başına bir musibet geldiğinde de, onu rıza ile karşılamasını bilir.

Evet, "Allah'a inandım" demek, Ondan gelen herşeye de rızâ göstermey" gerektirir. Kişi hem "Allah'a, kadere inandım" der, hem de kaderin takdirine rıza göstermezse, bu onun imanında sa­mimî olmadığını gösterir. Bir kudsî hadiste böyleleri şiddetle ikaz edilir ve şöyle buyurulur:

"Benim hükmüme razı olmayan ve Benim verdiğim musibete sabretmeyen kişi Benden başka rab arasın."[655]

Aslında aklı başında bir insan başına gelen musibete sabret­mekten başka çare bulunmadığını, dövünmenin, çırpınmanın, ka­deri tenkit etmenin zerre kadar faydası olmadığını çok iyi bilir. Öyle ise yapılacak şey elden hiçbir şey gelmeyen bir konuda dövünüp, çırpınmak değil, onu kabullenmektir. Çünkü huzur ve saadet bundadır. İtiraz ise eleme bin elem daha katar. Nitekim Peygamberimiz bir hadislerinde bu gerçeği şöyle ifâde buyur­muştur:

"Allah, hikmet ve büyüklüğü ile huzur ve ferahı kadere rızâ ve kuvvetli imana; kaygı ve üzüntüyü de şüpheye ve kadere itiraz et­meye yerleştirmiştir."[656]

"Madem ki, herşeyin Allah'tan olduğunu bilirsin ve ona ima­nın vardır; zararlı, menfaatli herşeyi tahsin ve hüsn-ü rızâ [güzel bir şekilde ve güzel bir rızâ ile] kabul etmek lâzımdır"[657] diyen Bediüzzaman, başka bir yerde de bununla ilgili olarak şöyle der:

"Madem Onun Rubûbiyetine razıyız, o Rubûbiyeti noktasında verdiği şeye de rızâ lâzım. Kaza ve kaderine itirazı işmam eder bir tarzda 'Ah,' 'Of edip şekva etmek, bir nevî kaderi tenkittir, Rahîmiyetini ittihamdır. Kaderi tenkit eden, başını örse vurur, kırar. Rahmeti ittiham eden, rahmetten mahrum kalır. Kırılmış el ile in­tikam almak için o eli istimal etmek [kullanmak], nasıl kırılmasını tezyid ediyor [artırıyor]; öyle de, musibete giriftar olan adam, itirazkârâne şekva ve merakla onu karşılamak, musîbeti ikileştiriyor."[658]

Konunun tafsilatı için Kadere İman isimli eserimizin 131-140. sayfalarına bakınız.[659]

 

Rüya Herkese Anlatılmamalı
 


621. Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

"Rüya bir âlimden veya hayır tavsiye edenden başkasına anlatılmaz."[660]

 

İzah

 

Genel olarak her insan günde bir veya birkaç defa rüya görür. Bu rüyalar sevindirici olduğu gibi, üzücü de olabilir. Hemen her­kes rüyasını başkalarına anlatır. İşte Peygamberimiz, bu hadisle­rinde rüyanın öyle herkese anlatılmayıp bir âlime veya kendisinin iyiliğini isteyen birisine anlatması gerektiğine dikkat çekmektedir. Çünkü Peygamber Efendimiz başka bir hadislerinde tâbir edilme­dikçe rüyanın askıda olduğunu, tâbir edildiği şekil üzere çıkaca­ğını bildirmiştir. Ehil olmayanlara anlatıldığında, o kimsenin rü­yayı görüldüğü hal üzere anlatacağı açıktır. Oysa rüyanın görül­düğü gibi yorumlanması doğru değildir. Zira çoğu zaman rüyada görülen kötü şeyler, güzel bir şekilde çıkmaktadır. Ki, Peygam­berimiz kendisine anlatılan zahirde çok kötü rüyaları iyi bir şekilde yorumlamıştır.[661]

 

Ufak Da Olsa Günahlar Küçük Görülmemeli
 

622. Sehl bin Sa'd (r.a.) rivayet ediyor:

"Küçük görülen günahlardan sakının! Çünkü bu günah­ların durumu şuna benzer: Bir topluluk bir vadide konak­lamışlar. Ekmeklerini pişirmek için her biri birer çalı çırpı getirmiş, böylece yeterli odunu toplamışlar. İşte küçük gibi görülen günahlar da böyledir. Birike birike sahibini helake götürür."[662]

 

Hazırsa Önce Yemek, Sonra Namaz
 

623. Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

"Akşam namazı vaktinde yemek hazırlanmışsa önce ye­meğe başlayın."[663]

 

İzah

 

İnsanın zihnini meşgul eden bir şey varken namaza durması mekruhtur. Çünkü bu namazda bulunması gereken huşuya zarar verir. Bunun için kişi önce zihnini meşgul eden şeyi halletmeli, namaza sonra başlamalıdır. Hadiste akşam yemeği hazırken önce yemeği yiyip sonra namaza durulması istenmiştir. Bu, akşam ye­meği için böyle olduğu gibi, öğle yemeği için de böyledir. Bâzı kaynaklarda "Yemeğinizi aceleye de getirmeyin" buyurulmuştur.

Ancak namaz vakti tehlikeye girmişse önce namaz kılınmalıdır 36 ve 571 numaralı hadislere de bakınız.[664]

 

Mü'min, Mü'min Olarak Haram İşlemez
 

624. Ali (r.a.) Resûlullahın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

Resûlullahın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu işittim:

"İnsan mü'min olduğu halde asla zina edemez. Bir insan mü'min olduğu halde asla hırsızlık yapamaz. İnsanların gözü olduğu bir ganimet malını mü'min olarak zimmetine geçirmez. Bir insan mü'min olduğu halde içki içmez."[665]

 

İzah

 

Hadis, dört büyük kötülüğe dikkat çekmektedir. Ehl-i Sünnet anlayışına göre bu haramları işleyen kimseler kâfir olmazlar. Bu­nun için bu hadisi âlimler, "Kâmil mü'min olduğu halde..." şek­linde açıklamışlardır. Hadiste, mü'mine imânı tehlike endişesini hatırlatmak için böyle bir üslup kullanılmıştır. Zaten başka hadis­lerde bu haramları işleyenlerin mü'min oldukları açık bir şekilde ifâde edilmiştir.

Diğer taraftan, Hz. Ali bu hadisi Küfe minberinde rivayet etti­ğinde, bir zât "Bu haramları işleyenler kâfir olur mu ey Mü'minlerin Emiri?" diye sormuş. Hz. Ali, böylelerinin işlediği bu haramların helâl olduğuna inanmadıkça mü'min olduklarını bildirmiştir.[666]

 

Allah Ve Resulü İçin Nasihat

 

625. Huzeyfe bin Yeman (r.a.) rivayet ediyor:

"Bir kimse Müslümanların işlerine ehemmiyet vermezse, onlardan değildir. Bir kimse Allah için, Resulü için, kitabı için, Müslümanların idarecisi için ve bütün Müslümanlar için sabah akşam hayır dilemezse yine onlardan değildir."[667]

 

İzah

 

Müslim, Ebû Dâvud ve Nesâî, buna benzer şöyle bir hadis rivayet ederler:

Temim ed-Dârî (r.a.) rivayet ediyor: Resûlullah (s.a.v.),

"Din nasihattir" buyurdu.

Biz, "Ey Allah'ın Resulü, kim için nasihattir?" diye sorduk. Şöyle buyurdu:

"Allah için, Allah'ın kitabı için, Resulü için, Müslümanların idarecileri ve bütün Müslümanlar için."[668]

İzahını yaptığımız hadisin birinci bölümünde, Müslümanların işine ehemmiyet vermeyenlerin onlardan olmadığı ifâde edilmektedir. İkinci kısımda ise nasihat üzerinde durulmaktadır. Evet yukarıda da ifâde ettiğimiz gibi nasihatin, diğer ifâde ile hayırhahlığın, yani hayrı ve iyiliği duyurup hatırlatmaktır. Hadiste bir Müslümanın Allah için, Resulü için, Allah'ın kitabı için, Müslü­manların idarecileri için ve bütün Müslümanlar için sabah akşam nasihat etmesi istenmektedir.

Allah için nasihat, Allah'ın birliği ve sıfatları hususunda sağ­lam bir inanca sahip olmak, Ona ihlasla kulluk etmek, ameline riya karıştırmamak ve haramlardan sakınm...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Evvâbîn namazı
« Posted on: 05 Haziran 2020, 15:22:48 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Evvâbîn namazı rüya tabiri,Evvâbîn namazı mekke canlı, Evvâbîn namazı kabe canlı yayın, Evvâbîn namazı Üç boyutlu kuran oku Evvâbîn namazı kuran ı kerim, Evvâbîn namazı peygamber kıssaları,Evvâbîn namazı ilitam ders soruları, Evvâbîn namazıönlisans arapça,
Logged
11 Şubat 2015, 18:02:11
Hatice Akdağ 8

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 818« Yanıtla #1 : 11 Şubat 2015, 18:02:11 »

Allah sizden razı olsun.Evvabin namazını akşamdan sonra kılıyodum ama sizin sayenizde daha'da bilgi edindim
   ...ALLAH RAZI OLSUN...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 11 Şubat 2015, 18:04:54 Gönderen: Hatice Akdağ 7/B »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

"EY KARANLIKLARIN GÖLGESİNDE TUTSAK EDİLMİŞ İNSAN
KALBİNİN İÇİNDE SENİ BEKLEYEN IŞIĞIN FARKINA VAR ARTIK
O IŞIK CENNET'TE EMANET EDİLDİ SANA
O EMANETLE İNDİRİLDİN DÜNYAYA
ATEŞLER İÇİNDE BİR NURLA
BEDEN ÇARMIĞINA GERİLDİN SONRA
KALBİNDE AÇAN BİR GÜLLE"
11 Şubat 2015, 20:27:20
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« Yanıtla #2 : 11 Şubat 2015, 20:27:20 »

s.a.. , amin ecmain insaallah Hatice kardesim..Rabbim c.c ilmimizi arttirsin insaallah..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Şubat 2015, 23:02:10
Rüveyha
Forum Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.764


« Yanıtla #3 : 12 Şubat 2015, 23:02:10 »

Ve aleykumusselam ve rahmetullah.Amin ecmain İnşaAllah.Mevlam evvabin namazını kılanlardan ve daim kılanlardan da olalım İnşaAllah.Rabbim razı olsun kardeşim.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 12 Şubat 2015, 23:02:29 Gönderen: Rüveyha »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
12 Şubat 2015, 23:47:34
❣ Muhammed ❣
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 3.112


« Yanıtla #4 : 12 Şubat 2015, 23:47:34 »

Ve aleykumuselam ve rahmetullah... İnşaAllah tüm namazlarını daima kılalım bu tür namazlarıda daima kılalım bu tür namazların sevanı büyüktür... İnşaAllah Rabbim razı olsun paylaşımdan dolayı İnşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Sayfa: [1] 2 3   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &