ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Edebiyat Eserleri > Makale Dünyası > İslamda evlenmenin ve evlenmemenin hükmü
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İslamda evlenmenin ve evlenmemenin hükmü  (Okunma Sayısı 4642 defa)
09 Ekim 2010, 17:04:25
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 09 Ekim 2010, 17:04:25 »İslam’da evlenmenin ve evlenmemenin hükmü

Evlenmenin Arapça karşılığı Nikâhdır.(1)  Nikâh, dinî bir kavram olarak aralarında evlenme engeli bulunmayan bir kadın ile bir erkeğin birlikte yaşamaları, yardımlaşmaları ve soylarını devam ettirmeleri esasına dayanan ve taraflara karşılıklı hak ve sorumluluklar yükleyen bir sözleşmedir. Nikâh bir yönüyle ibadettir.(2)  Çünkü evlenenler Allah’ın emrini ve Hz. Peygamber’in emir ve uygulamalarını yerine getirmişlerdir. Cenab-ı Allah, “Sizden bekâr olanları, köle ve cariyelerinizden durumu iyi olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler (korkmayın) Allah onları lutfu ile zenginleştirir”(3)  buyururken; Hz. Peygamber de (s.a.v) “Nikâh benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir, evleniniz”(4)  buyurmuştur. Evlenmek çok önemli olduğu içindir ki bütün peygamberlerin dört büyük sünnetleri arasına girmiştir.

Hz. Peygamber (a.s.v.) şöyle buyurmuştur: "Dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir:
1-Haya, yani Allah'tan utanmak ve edepli yaşamak
2-Güzel koku sürünmek, temiz bir hayat sürmek
3-Misvak kullanmak, diş ve ağız temizliğine riayet etmek
4-Nikah yani helal ve temiz yoldan Evlenmek.(5)

Bu hadisden de anlaşılıyor ki bir insanca yaşama kuralı olan evliliği insanlığa, Peygamberler getirmiştir.  Şu halde nikâhlı birliktelik bir medeniyettir, medenî insanların işidir. Nikâhsız birliktelik ise, ilkelliktir. Nikâhsız yaşama ve çoğalma sadece hayvanlar âleminde vardır.
"İmkân bulanlarınız evlensin; çünkü gözü ve iffeti en iyi koruyan evliliktir"(6)  buyuran Hz. Peygamber (s.a.v) gençlere hitaben de şöyle buyurmuştur: “Ey gençler! Sizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlilik gözü harama karşı korur. İnsanı zinadan alıkoyar. Evlenmeye gücü yetmeyen kimseye de oruç tutmasını tavsiye ederim. Çünkü oruç şehveti kırar.”(7)

İMKÂNSIZLIKTAN DOLAYI EVLENEMEYENLER

İsteyip de kavuşamadığı şeye karşı insan nasıl sabretmekle mükellef ise evlen¬mek isteyip de imkân bulamayanlar da sabırla mükellef tutulmuşlar ve iffetlerini korumakla emredilmişlerdir. Bu hususta Yüce Allah çok açık bir şekilde şöyle buyurur:"Evlenmeye imkân bulamayanlar, Allah kendilerini lutfuyla zenginleştirene kadar iffetli davransınlar.”(8)  Yani harama bulaşmasınlar. Haramdan kaçmak ve kurtulmak niyetiyle evlenmek isteyenlere Allah yardım eder ve onları haramdan korur. İşsizse iş bulma kapılarını açar, ummadığı yerden rızıklar ve müşteriler gönderir. Âyet-i kerimede buna da işaret edilmektedir.

Fakat bu meseleyi kimse yanlış anlamasın. Evlenip de yan gelip yatan tembellere Allah’ın yardım sözü yoktur. Evlenmek için nasıl cehd ve gayret gösteriyorsak, namerde muhtaç olmamak için de çalışacağız, arayacağız. “Arayan, çalışan, bulur.” Kaidesince, aradığımız işi, gücü ve helal rızkı Allah bizim karşımıza çıkaracak ve o işi becerme kolaylığını lütuf edecektir.

Hatta böyle kimselere Allah'ın yardımının hak olduğu bir hadisde şu şekilde ifade edilmiştir:
"Üç kimseye Allah'ın yardımı haktır:
1-Ödemek niyyetiyle borç alana,
2-Irz ve namusunu korumak niyyetiyle evlenmek isteyene,
3-Allah yolundaki mücahide."(9) 

KASDEN EVLENMEYENLER

Evlenme vakti geldiği halde, hali ve vakti de müsait olduğu halde farklı farklı kadınlarla gönül eylendirmek niyetiyle evlenmeyenler, toplumun en kötü ve en rezil insanları kabul edilmiştir. Resûlüllah, Akkâf İbnu Vedae'nin maddî durumu ve sıhhati yerinde olduğu halde bekâr kaldığını öğrenince, kendisine, beni İsrail'den Kursûf adında bir abidin 300 yıl geceleri zikretmek, gündüzleri de oruç tutmak suretiyle Allah'a ibadet ettiği halde, sonunda aşık olduğu bir kadın yüzünden küfre düşerek ibadeti terk ettiğini anlatmış ve şunları söylemiştir:

"Öyleyse sen şeytanların kardeşisin. Hıristiyanların papazı gibi olursan onlar¬dan biri sayılırsın. Bizden isen, bizim yaptığımızı yap. Bizim sünnetimiz evlen¬mektir. En kötüleriniz bekârlarınızdır. [Ölülerinizin en rezili de bekâr ölülerinizdir.] Şeytan dininizle oynar. Dinle oynamakta şeytanla işbirliği yapmayın. Şeytanın salihlere karşı en müessir silahı kadındır. Bunu evlilere kullanamaz. Evliler temiz ve kötü sözden de beridirler... Ey Akkâf! Evlen, aksi takdirde gü¬nahkârlardan (ateşe düşenlerden) olursun."(10)

İslâm’da meşru dairede evlenmeye teşvikin altında aile yuvasını korumaya, sağlıklı ve problemsiz çocuklar yetiştirmeye teşvik vardır. Çünkü meşru dairede evlenmeyen düzgün ve huzurlu yuva kuramaz, düzensiz ve huzursuz yuvalardan da güzel eğitimli, vatanına, milletine faydalı çocuklar kolay kolay çıkmaz.
Biz öyle biliyor ve tahmin ediyorduk ki aile içi şiddet ve boşanma olayları okumayan, yazmayan, cahil kesimlerde daha çoktur. Halbuki istatistikler bunun tersini ortaya koymuştur. Şiddet ve boşanma olayları okumuş, yazmış, eğitim almış çevrelerde daha çok ve daha yaygınmış. Dini bütün ailelerde ise bunlar ya yok veya yok denecek kadar az olduğu tespit edilmiştir.
Bu da bizi şu sonuca götürmektedir:
Cehalet bütün kötülüklerin anası, seküler eğitim, kötülükleri daha cesur ve daha bilinçli işleme aracı, din eğitimi ise bütün kötülüklerin panzehiri, bütün dertlerin dermanı, anarşi ve terörün ilacı, birlik ve beraberliğimizin de harcıdır.

EVLENMENİN HÜKMÜ


İslam’da evlenme kimilerine farz, kimilerine kuvvetli sünnet, kimilerine  mübah, kimilerine mekruh ve haramdır. Bunları şimdi sırasıyla kısaca açalım:

1-Farz olan evlenme:

Bir insanın maddeten ve manen evlenmeye gücü yetiyorsa, evlenmezse kesinlikle gayr-i meşru ilişkilere (zina ve fuhşiyata) girme korkusu varsa, alacağı kadını maddeten ve manen mağdur etmeyecek güc, ahlak ve karekterde ise, kadının mehrini ve nafakasını vermek şartıyla böyle birine evlenmek farzdır. Bu farzı yerine getirmeyen günahkâr olur.

2-Sünnet olan evlenme:

Bir insan evlilik haklarına riayet edebilecek durumda ise, evlenmeye karşı arzusu var ama günaha girme korkusu yoksa böyleleri için de evlenmek sünnet-i müekkededir. Buna cihad ve cenaze namazı gibi farz-ı kifaye diyenler de olmuştur. Bazı zatlara göre bu halde nikâh, her Müslüman için itikaden farz değilse de amelen farzdır ki buna “vacib” de denir. Cenab- Hakk’ın bazı emirleri vardır ki o emir farz olarak da yorumlanabilir, mendup olarak da. Bu halde evlenen bir insan ya bir farzı yerine getirmiş olur, ya da mecbur olmadığı bir emri yerine getirerek sevap kazanmış olur.

3-Mubah olan evlenme:

Kişinin, karşı cinse ilgi ve arzusu şiddetli olmamakla birlikte mehir ve nafakayı verebilecek, evlilik haklarına riayet edebilecek güçte ise böyle biri için Hz. Peygamberin sünnetini yerine getirmek açısından evlenmek kuvvetli sünnettir; şehveti kırmak açısından da mubahtır.

4-Mekruh ve haram olan evlenme:


Kişi alacağı kadına zulmedecekse, malını gasb edip, kadını ilgisiz ve yalnız bırakacaksa, mehir ve nafaka gibi verilmesi vacip hakları yerine getiremeyecekse, evlilik haklarına riayet etmeyeceği kesin olarak biliniyorsa, zalim, sadist, sapık, ayyaş, sarhoş, alkolik, kumarbaz ve ahlaksız bir yapıya sahip olanların evlenmeleri mekruh ve haramdır.(11)  Bunlar Samimi bir tevbe ile her türlü kötülüğe veda eder, dine ve dindarlığa sığınırlarsa kendilerine denk birini bulduklarında evlenmeleri helal olabilir. Böyle bir dönüşü yapanlara da evlenmek helal olsun.

İSLAM’A HİZMETE KENDİNİ ADAMIŞ ZATLARIN EVLENMEMESİNİ NASIL ANLAMALIYIZ?


Bu soruya benim nâçîzane vereceğim cevap şudur:

Din hizmetlerinin ihmale uğradığı dönemlerde hayatını dine vakfeden, dinin ihyası uğruna dünyevi lezzetlerini feda eden, bununla beraber bir çok acı ve sancılara, hapis, sürgün ve işkencelere göğüs geren bazı önemli şahsiyetlerin evlenmemelerini sünnete aykırı görmemek gerekir. Bunlar genel hükmün müstesnalarıdır. Peygamberler evlenirken bunlar nasıl evlenmez, denilmemelidir. Ümmete örnek olmaları açısından peygamberlerin evlenmesine ihtiyaç vardı. Ama bu fedakârların bu konuda ümmete örnek olma gibi mükellefiyetleri yoktur. Bunların, çok kimsenin din hizmetlerini bıraktığı bir dönemde her lezzetini ve bütün mesaisini din uğruna feda etme gibi bir mükellefiyetleri vardı ki, işte onlar bunu yapmışlardır. Bunlar tenkide ve eleştiriye değil, tebrik ve takdire layıktır. Bunlar bir elin parmak sayısını geçmez. Ya dine hizmette mesailerinin dolu oluşundan, ya da ehl-i dünyanın zalimce saldırılarına maruz kalışlarından dolayı evlenmek için müsait zaman ve zemin bulamayan bu zatlar, evlenmeme noktasında hiç kimsenin kendilerini örnek almalarını istememişlerdir. Hattâ evlenmeyi teşvik ve tavsiye etmişlerdir. 

Biz bu mübarek ve muhterem şahsiyetleri tebrik etmekle beraber bu şart, ve bu ayarda olmayanların vakıf dahi olsalar evlenmelerinden yanayız. Çünkü fettanların ve müstehcenlerin her tarafı işgal ve istila ettiği bir devirde evlenmek, bir çok mekruh ve haramlardan insanı kurtarır, helal ve şaibesiz bir dairede kalmasını sağlar.

DİPNOTLAR:
1-er- Razî, Muhammed b. Ebî Bekr, Muhtaru’s- Sihâh, s.683, Çağrı Yayınları, İst. tarihsiz
2-Karagöz, İsmail, Aile ve Gençlik, s.14, TDVY, Ankara- 2005
3-Nur, 24/ 32
4-İbn Mace, Nikâh, I, 391, no: 1080; Ahmet b. Hanbel, V, 421
5-Tac, II, S.278
6-Buhari, Nikâh, 2-3
7-Buhari, 2-3, IV, 117; Müslim, Nikâh, 1; Ebu Davud, Nikâh, 1, II, 539; İbn Mace, Nikâh, 1
8-Nur, 24/33
9-Tac, II, 279
10Kenzû'l-Ummel, c.16 s.492-93; Müsned-i Ahmed s. 163-64, parantez içindeki ilaveler müsne...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: İslamda evlenmenin ve evlenmemenin hükmü
« Posted on: 01 Haziran 2020, 01:23:36 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İslamda evlenmenin ve evlenmemenin hükmü rüya tabiri,İslamda evlenmenin ve evlenmemenin hükmü mekke canlı, İslamda evlenmenin ve evlenmemenin hükmü kabe canlı yayın, İslamda evlenmenin ve evlenmemenin hükmü Üç boyutlu kuran oku İslamda evlenmenin ve evlenmemenin hükmü kuran ı kerim, İslamda evlenmenin ve evlenmemenin hükmü peygamber kıssaları,İslamda evlenmenin ve evlenmemenin hükmü ilitam ders soruları, İslamda evlenmenin ve evlenmemenin hükmüönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &