> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Tasavvuf Eserleri > Kutul Kulub > Namaz-İstinca-Abdest
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Namaz-İstinca-Abdest  (Okunma Sayısı 2168 defa)
08 Ocak 2010, 18:03:18
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 08 Ocak 2010, 18:03:18 »Namaz-İstinca-Abdest
İslam´ın İkinci Temeli Namaz:

Namaza, tahareti açıklamakla başlamamız gerekir. Taharet babında ise önce istincanm farzları ve sünnetlerini, abdestin farzları, ı sünnetleri ve faziletlerim, ardından da namazın farzlarını, sünnet-

lerini, namazı vaktinde kılmanın hükümlerini, namazın genel hali ve namaz kılanın uyması gereken adabı anlatmamız gerekir. [17]


İstincann FarzlarııSözlerin en doğrusunu söyleyen Hak Teala buyurdu ki:
"Ve o (mes­citte) temizlenmeyi seven adamlar vardır. Ve Allah temizlenenleri sever". (Tevbe/108) Allah Resulü (sav) de muhtelif hadis-i şerifle­rinde buyurdu ki: "Allah, temizliksiz bir namazı kabul etmez". [18] "Temizlik, imanın yarısıdır". [19] "Namazın anahtarı temizliktir" [20]

Temizliğin başı da, istincadır. İstincada iki farz, dört sünnet vardır. Farzların ilki, pisliği ´hades´ gidermek, ikincisi de pisliği gi­deren şeyin de temiz olmasıdır. Hades gidermede kullanılan malze­me, hayvan tezeği olamaz, daha önce kullanılmış olamaz, leş veya İslami kurallara aykırı kesilmiş hayvanların kemikleri olamaz. Ay­rıca kömür parçası kullanmak da, bırakacağı izden dolayı mekruh görülmüştür.

İstincanm sünnetleri ise dörttür ve şunlardan oluşur:


1. İstincanm tekli sayıda yapılması; üç, beş veya yedi kez.

2. İstincayı su ile yapmak.

3. İstincada sol eli kullanmak.

4. İstinca bittikten sonra eli toprak ile ovalamak.

İstinca şu şekilde yapılır:
Taş, sol ele alınır ve ön tarafından başlanarak arkaya doğru mesh yapılır. Bir kez kullanılan taş atılır. Ardından ikinci taş alınır ve önden başlanarak arkaya doğru mesh yapılır. Ardından o da atılarak üçüncü taş alınır ve hades mahal­linde daire çizilerek son temizlik yapılır ve atılır. Eğer başka bir ta­şa ihtiyaç duyarsa, onu da beşe tamamlar.

Eğer tek taşla yetinecek olursa, bunu üçe tamamlamalıdır. Eğer üç tarafı da kullanılabilecek büyük bir taş bulursa, onu kullanarak üç ayrı taş kullanmaktan istiğna edebilir. Bir rivayette şöyle denil­mektedir: "Taşla istinca eden tekli sayıları tamamlamalıdır".

Allah Resulü (sav) haceti geldiği zaman uzaklaşır ve kişinin e ne saklanması gibi bir kenara saklanırdı. O, açık alanda çömelmez-di. Aksi halde ardına birşey diker, bir duvar dibine çömelir, yüksek bir yerin ardına saklanır veya gizlenebileceği bir taş yığınının ar­kasına çömelirdi. Allah Resulü (sav), hacetini giderirken asla kıb­leye yönelmezdi. [21]

Büyük hacetini giderirken yere tam çömelmeden elbisesini kal­dırmazdı. Kişi, arkadaşına yakın şekilde, yani onu görebilecek ve hissedebilecek kadar mesafede küçük ihtiyacını giderebilir. Bu, Al­lah Resulü (sav) tarafından verilmiş bir ruhsattır. O, bizzat kendi fi­iliyle bundan utanılmayacağım işaret buyurmuştur. Allah Resulü (sav) insanların en hayalısı idi. O, yanında sahabileri varken küçük ihtiyacını gidermek suretiyle bu genişliğin önünü açmak istemiştir.

Adamın biri husumet halinde olduğu bedevi sahabeden bir zata şöyle demişti: Senin, büyük abdestini bile güzelce yapabildiğini sanmam. O, buna kızarak, ´Aksine, onu yapma hususunda çok ma-hirimdir´ dedi. Bunun üzerine öbür adam, ´Öyleyse nasıl yaptığını bana açıkla´ dedi.

Sahabi de şunları söyledi: Hades izlerini uzaklaştırır, kerpiç parçalarını hazırlar, şihi (çölde bulunan güzel kokulu bir bitki) önüme, rüzgarı arkama alır, ceylan gibi çömelir ve deve kuşları gi­bi süratli bitiririm.

Selman (ra) rivayet ettiği bir hadiste şöyle demektedir
: Allah Resulü (sav), büyük abdest yapmanın şekline kadar herşeyi bize Öğretmiştir. O, büyük abdestin temizlenmesinde kemik ve tezek kullanılmamasını emretmiş, küçük veya büyük abdest yapılırken kıbleye yönelmeyi yasaklamıştır. Otururken vücut ağırlığını sola vererek sağ dizi dikmenin doğru olacağını işaret buyurmuştur.

İstibra, kişinin küçük abdestini yavaş yavaş bitirmesi, acele ederek kamışını oynatmam ası dır. Aksi takdirde idrarın kamış ba­şına dağılması sözkonusu olacaktır. İdrar tamamen kesildikten sonra kamışını kök yerinden uç kısmına doğru üç kez çeker, bunu da ardarda yaparak idrarın dağılmasına mani olur. Üç kez sümkü-rür ve üç kez tıksırır. Bunları yedişer kez yapan mübalağa etmiş olur. Ardından sağ eline bir taş alarak kamışını sol eliyle tutar. Ka­mışını, üzerinde ıslaklık kalmayıncaya kadar taşa sürter. Kamış ucundaki ıslaklık kaybolduğunda temizlik sağlanmış olur. Kişi bu­nu, yere veya duvara sürterek de yapabilir. Bu durumda da, kuru­luk hasıl olduğu zaman temizlik gerçekleşmiş olur.

Bütün bunlar, su ile de yapılabilir. Bunda da, idrarın kamış ucu üzerinde yayılmaması yeterlidir. İdrar yumuşak toprak tarafından emilir. Küçük abdesti rüzgara doğru veya sert zemin üzerine yap­mak mekruh görülmüştür. Aksi halde idrarın o zeminden sıçrama­sı mümkündür.

Medine fikıhçıları, kamışı memeye benzetmişler ve onlardan bir kısmı onu çektikçe idrarın az az da olsa akacağını söylemişlerdir. Kamışa su değmesiyle birlikte idrarın kesileceği de söylenmiştir. Onlar içinde istibrayı en hafif ve taharette su kullanımını en az tu­tanlar, fıkıh bakımından en derin olanları görülürdü.

Kamışın su ile yıkanmasından sonra da bir ıslaklık peyda ola­bilir. Bu, idrar kanalının darlığından dolayı suyun idrar deliğine gi­rip çıkmasından ötürüdür. Kişi temizlenme hususunda vesveseye kapıldığı zaman, abdest aldıktan sonra bir avuç su alarak yine ka­mışının üzerine dökebilir.

Bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü´nün de (sav) böyle yaptığı rivayet edilmiştir. [22] Kamışa sağ elle temas etmek mekruh görül­müştür [23] Kamıştan beş şey çıkar: İdrar, mezi, vedi (ki bu, uzun sü­re tutulan idrarın arkasından gelen sıvıdır), yel ve meni. Meni dı­şındakilerin hepsi de abdest almayı gerektirir. Meni, kamıştan fış­kırma suretiyle çıkan, şehveti teskin eden ve insanın yaratılması­na vesile olan sıvıdır ki bundan dolayı gusül abdesti gerekir.

Bunlar dışında, kamıştan çıkabilecek olan kurtçuk veya taşlar­dan dolayı da abdest almak gerekir. Kamıştan çıkan yelin hissedil­mesi zor olduğu için her namazda abdest alınması müstehap görül­müştür. Kadınlar içinse, böyle yapmak temizliğe daha uygun görül­müştür. [24]


Abdestin Farzları:Allah Resulü (sav) buyurdu ki: "Her kim abdest alır ve onu güzelce yaparak iki rekat namaz kılar ve namazında dünyaya dair bir şey hakkında kendi kendisiyle konuşmaz ise, anasının onu doğurduğu günkü gibi bütün günahlarından uzaklaşmış olur" [25]

Bu hadisin başka bir rivayetinde ise şu lafız yer almaktadır:
"Eğer o iki rekatte de hata yapmazsa, önceki günahları bağışlanır". Allah Resulü (sav) başka bir hadislerinde de şöyle buyurmaktadır: "Allah Teala´nm günahlara kefaret kılacağı ve dereceleri yükselte­ceği şeyleri haber vereyim mi? Zorluklarda abdesti güzelce almak; Ayakları mescidlere taşımak ve namazın ardından diğer namazın beklentisine girmek. İşte sarılacak bağ budur!". [26]

Allah Resulü (sav) abdesti organlarım birer kez yıkayarak al­dıktan sonra şöyle buyurmuştur:
"Bu, Allah Teala´nın namazı ka­bul etmesinin asgari şartı olan abdesttir". Daha sonra organlarını ikişer defa yıkayarak abdest aldı ve şöyle buyurdu: "Bu, Allah Tea­la´nm ecrini iki kez verdiği abdesttir". Daha sonra üçer kez yıkaya­rak aldı ve şöyle buyurdu: "İşte bu da, benim ve benden Önceki pey­gamberlerle İbrahim´in (as) abdestidir". [27]


Taharetin Farzları: Taharetin Farzları Sekizdir: :
1. Su kabının temizliği.

2
. Temiz su.

3. Niyet.

4. Uzuvları yıkama sırası (tertib).

5. Yıkanması emredilen üç uzvu yıkamak.

6. Başı meshetmet.

7. Yüzü ve kolları yıkarken, suyu avuçtan taşırmamak. Aksi halde meshetmiş olur. Yüz yıkanırken suyu yüze çarpmamak. Suyu yü­ze çarpmak mekruh görülmüştür. Su, iki avucun içinde yüze taşın­malı ve yumuşak bir hareketle yüze yayılmahdır. Yüz, üstte saç köklerinden altta sakalların dip kısmına kadar olan bölümü kapsar. Kulaklar ile sakalın başladığı sınırın arası da yüze dahildir.

8. Kolların dirseklerle beraber yıkanması. Yıkanması farz olan organlardan suyun damlaması gerekir. Başın ise meshi yeterlidir. Baş, avuca alınacak kullanılmamış su ile önden arkaya doğru ora­dan da bıngıldağa doğru meshedilir. Mesh bir kez yapılarak ta­mamlanır. Yukarıda zikrettiğimiz dört uzuv, Kur´an-ı Kerim´de de zikredilmiştir.

Abdestle ilgili ayette, uzuvlar arasında kullanılan atıf vavı bize göre tertib yani sıralama içindir. Ben, Arap dili uzmanı bir fakih-ten şunu işittim: Eğer atıf vavı toplama amacıyla kullanılmışsa za­hirde sıralamayı gerektirmez. Ancak iki veya daha fazla şeyi bira-raya toplama maksadı sözkonusu değilse ve sözkonusu şeylerin birleştirilmesi mümkün olmazsa, ´sonra´ anlamı veren ´sümme´ eda­tının yerini tutar. Buna göre de abdest ayetindeki Vav´ edatı, sıra­lama yani te...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Namaz-İstinca-Abdest
« Posted on: 23 Ekim 2020, 05:49:28 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Namaz-İstinca-Abdest rüya tabiri,Namaz-İstinca-Abdest mekke canlı, Namaz-İstinca-Abdest kabe canlı yayın, Namaz-İstinca-Abdest Üç boyutlu kuran oku Namaz-İstinca-Abdest kuran ı kerim, Namaz-İstinca-Abdest peygamber kıssaları,Namaz-İstinca-Abdest ilitam ders soruları, Namaz-İstinca-Abdestönlisans arapça,
Logged
08 Mayıs 2016, 09:53:59
Pelinay
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.696


« Yanıtla #1 : 08 Mayıs 2016, 09:53:59 »

Allah razi olsun hocm paylasim icin.Basliklar tek tek cok guzel aciklamis.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &