ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuranda İnsan Psikolojisi > Şirke Düşmenin Sebepleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Şirke Düşmenin Sebepleri  (Okunma Sayısı 855 defa)
18 Şubat 2011, 18:43:19
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 18 Şubat 2011, 18:43:19 »ŞİRKE DÜŞMENİN SEBEPLERİ

 1- Dünyanın çok büyük ve sınırsız kuvvetlerine sahip olmaları sebebiyle gurura kapılmaları bazı insanları aldatarak, kendi­lerini tanrı ilân edecek ve halkı kendilerine tapmağa zorlayacak çapta şirk ateşine dü­şüren faktörlerden biridir.

Kur'an bunu şu şekilde doğrulamak­tadır:

“(Firavun) sizin en yüce Rabbınız be­nim” dedi.

“Firavun, milletine şöyle seslendi: Ey milletim! Mısır hükümdarlığı ve memleke­timde akan ırmaklar benim değil mi? Gör­müyor musunuz?” [58]

2- Ataya ait gururu apaçık ortaya koy­mak ve halkı, atalarının bâtıl inançlarına sevketmek tam bir şirktir.

Kur'an bu hususu şu şekilde te'yid eder: “Ey Muhammed! Senden önce, herhangi bir kasabaya gönderdiğimiz uyarıcıya, o kasabanın şımarık varlıkları sadece: 'Doğ­rusu babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerini izlemekteyiz' derler­di.”

“Gönderilen uyarıcı: “Eğer size, babala­rınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş isem de mi bana uymaz­sınız?' dedi. Onlar:

“Doğrusu sizinle gön­derilen şeyi inkâr ediyoruz”, dediler.”[59]

“Onlara: “Allah'ın indirdiğine uyun” de­nilince, “Hayır, atalarımızı yapar bulduğu­muz şeye uyarız” derler. Ya ataları bir şey akledemeyen ve doğru yolda olmayan kim­seler idiyseler?” [60]

3- Şirk, halkı aralarında doğru olanları da Rab tanımağa sevkeder:

“Allah'ın kendisine Kitab'ı, hükmü, pey­gamberliği verdiği insanoğluna: “Allah'ı bı­rakıp bana kulluk edin” demek yaraşmaz, fakat: “Kitabı öğrettiğinize, okuduğunuza göre Rabbe kul olun,” demek yaraşır.”

“Size melekleri, peygamberleri Rab ola­rak benimsemenizi emretmesi de yaraşmaz. Siz müslüman olduktan sonra, size inkâr et­meyi mi emredecek?” [61]

“Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık et­meyin, Allah hakkında ancak gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa, Mesih, Allah'ın pey­gamberi, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve kendinden bir ruhtur. Allah'a ve peygambe­rine inanın; “üçtür” demeyin, vazgeçin, bu hayrınızadır. Allah ancak bir tek ilâhtır. Çocuğu olmaktan münezzehtir, göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.” [62]

“Yahudiler, “Üzeyr Allah'ın oğludur”de­diler; Hıristiyanlar, “Mesih Allah'ın oğludur” dediler. Bu, daha önce inkâr edenlerin söz­lerine benzeterek ağızlarında geveledikleri sözdür. Allah onları yok etsin! Nasıl da uyduruyorlar.”  [63]

4- Şirk, safsatayı daha da güçlendirir:

“O azabın, yayılarak vadilerine doğru yöneldiğini gördüklerinde: “Bu yaygın bulut bize yağmur yağdıracaktır,” dediler. Hûd: “Hayır O, acele beklediğiniz şeydir; can ya­kıcı azab veren bir rüzgârdır; Rabbinin buy­ruğu ile her şeyi yok eder,” dedi. Bunun üze­rine evlerinin harabelerinden başka bir şey görünmez oldu. Biz, suçlu milleti işte böyle cezalandırırız.”

“Ey Mekkeli putperestler! And olsun ki, onları, sizi yerleştirmediğimiz yerlere yer­leştirmiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalbler vermiştik, ama kulakları, gözleri ve kalbleri onlara bir fayda sağlamadı. Zira, Al­lah'ın âyetlerini bile bile inkâr ediyorlardı.

Alaya aldıkları şeyler onları kuşatıp yok ediverdi.” [64]

5- Zenginler, şirk dolayısıyla gurura kapılıp aldanırlar:

“Doğrusu uyarıcı göndermiş olduğumuz her kasabanın varlıklı kimseleri, onlara: “Biz sizinle gönderilen şeyleri inkâr ediyo­ruz” diyegelmişlerdir.” [65]

“Malları ve çocukları en çok olan bizle­riz, azaba uğratılacak da değiliz, derlerdi.”[66]

“Ey insanlar! Sizi bana yaklaştıracak o-lan ne mallarınız ve ne de çocuklarınızdır; yalnız inanıp yararlı iş işleyen kimselerin, işte onların yaptıklarına karşılık mükâfat­ları kat kattır. İşte onlar, yüksek derecede güven içindedirler. [67]

6- Şirk, halkı, Allah'a kusur bulmağa zorlamıştır:

“Cinleri -O yaratmışken- kâfirler Al­lah'a ortak koştular. Körü körüne O'na oğullar ve kızlar uydurdular. Haşa, O, onla­rın vasıfladırmalarından yücedir.”[68]

“Allah çocuk edinmemiştir; O'nun ya­nında hiç bir ilâh yoktur. Olsaydı, her ilâh kendi yarattığı ile beraber gider ve birbirin­den üstün olmağa çalışırlardı. Allah onların vasıflandırdıklarından münezzehtir.”[69]

“En güzel isimler Allah'ındır. O'na o isimlerle dua edin. O'nun isimleri konusun­da eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptık­larının cezasını göreceklerdir.” [70]

7- Şirk, halkı, peygamberleri öldürme­ye teşvik etmiştir:

“Ey Mûsâ! Bir çeşit, yemeğe dayanama­yacağız. Bizim için Rabbma yalvar, bize, ye­rin bitirdiği sebze, hıyar, sarımsak, merci­mek ve soğan yetiştirsin” demiştiniz de, “Ha­yırlı olanı daha düşük şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? Bir şehre, inin, şüphesiz ora­da istediğiniz vardır”, demişti. Onlara yok­sulluk ve düşkünlük damgası vuruldu. Al­lah'ın gazabına uğradılar. Bu, Allah'ın âyet­lerini inkâr etmeleri ve haksız yere peygam­berleri öldürmelerin dendi; bu karşı gelme­leri ve taşkınlık yapmalarındandı.”[71]

“Doğrusu, ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiç bir peygambere inanma­mak üzere Allah bize ahid verdi,” diyenlere sen ey Muhammed de ki: “Benden önce pey­gamberler size belgeler ve dediğiniz şeyi ge­tirdi. Doğru sözlü iseniz niçin onları öldür­dünüz?” [72]

8- Şirk, kaderi, vahyi, peygamberleri ve kıyamet gününü inkâr ettirmiştir:

“Puta tapanlar, “Allah dileseydi baba­larımız ve biz puta tapmaz ve hiç bir şeyi haram kılmazdık” diyecekler; onlardan ön­cekiler de, bizim şiddetli azabımızı tadana kadar böyle demişlerdi. Onlara, “Bize karşı çıkacak bir bilginiz var mı? Siz ancak zanna uyuyorsunuz ve sadece tahminde bulu­nuyorsunuz” de.” [73]

“Bunlar, Rablerinin âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr edenlerdir. Bu yüzden iş­leri boşa gitmiştir. Kıyamet günü biz onla­ra değer vermeyeceğiz.

“And olsun ki, Musa'ya kitap verdik, ondan sonra ardarda peygamberler gönder­dik. Meryem oğlu İsa'ya belgeler verdik, O'nu Ruhu'l-Kudüs'le destekledik. Size bir peygamber nefsinizin hoşlanmadığı bir şey getirdikçe, büyüklük taslayarak, bir kısmını yalancı sayıp, bir kısmını öldürür müsü­nüz?”  [74]

9- Nefsin isteklerine uymak ve Allah'dan ziyade yaratıkları sevmek, halkı şirke sürükler.

“De ki: 'Babalarınız, oğullarınız, kardeş­leriniz, eşieriniz, akrabanız, elde ettiğiniz mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden evler, sizce Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaş­maktan daha sevgili ise, Allah'ın buyruğu gelene kadar bekleyin. Allah fâsık kimsele­ri doğru yola eriştirmez.” [75]

“İnsanlar arasında, Allah'ı bırakıp O'na koştukları eşleri ilâh olarak benimseyen­ler ve onları, Allah'ı severcesine sevenler vardır. Mü'minlerin Allah'ı sevmesi ise hep­sinden kuvvetlidir. Zalimler azabı gördük­leri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait bu­lunacağını ve Allah'ın azabının şiddetli ol­duğunu keski bilselerdi.” [76][58] Zuhruf: 43/51.

[59] Zuhruf: 43/23-24.

[60] Bakare: 2/170.

[61] Âl-i İmran: 3/79-80.

[62] Nisa: 4/171.

[63] Tevbe: 9/30.

[64] Ahkaf: 46/24-26.

[65] Sebe': 34/34.

[66] Sebe: 34/35.

[67] Sebe': 34/37.

[68] En'âm: 6/100.

[69] Mü'minûn: 23/91.

[70] A'raf: 7/180.

[71] Bakara: 2/61.

[72] Âl-i İmran: 3/183.

[73] En'am: 6/148.

[74] Bakara: 2/2/87.

[75] Tevbe: 9/24.

[76] Bakara: 2/165. M. İ. Hafız İsmail Surti, Kur’an’da Şirk Kavramı, Akabe Yayınları, İstanbul, 1985: 26-32.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Şirke Düşmenin Sebepleri
« Posted on: 08 Temmuz 2020, 05:46:08 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Şirke Düşmenin Sebepleri rüya tabiri,Şirke Düşmenin Sebepleri mekke canlı, Şirke Düşmenin Sebepleri kabe canlı yayın, Şirke Düşmenin Sebepleri Üç boyutlu kuran oku Şirke Düşmenin Sebepleri kuran ı kerim, Şirke Düşmenin Sebepleri peygamber kıssaları,Şirke Düşmenin Sebepleri ilitam ders soruları, Şirke Düşmenin Sebepleriönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &