ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Kuranı Kerim > Kuranda İnsan Psikolojisi > Giriş
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Giriş  (Okunma Sayısı 731 defa)
03 Nisan 2011, 15:37:51
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 03 Nisan 2011, 15:37:51 »Giriş

 Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlaşılabilmesi için pekçok yönden incelemeler yapılmış ve yapılmaktadır. Son yıllarda kavram çalışmalarının sayısı artış gösterdi. Bu tür ça­lışmalar, belli bir alan veya kavram çevresindeki kavram­laşmaları ele alır, bu doğrultudaki gelişmeleri araştırır. Böylece, kavrama tefsir adı verilebilecek yeni bir tür doğ­muş oldu. Kavramcı Tefsir, konulu tefsirin bir alt dalı ve­ya bağımsız bir tefsir yöntemi/alanı olarak düşünülebilir.

Kavramcı yaklaşımla gerçekleştirilmiş çalışmalar, çok-kavramlı veya tek kavramlı olarak tasnif edilebilir. Her iki tür, ayrıca kendi içinde, doğrudan veya tek-kavram ek­senli olarak gerçekleşebilir.

Elinizdeki çalışma, kavramcı yöntemle, Kur'an'ın belli bir kavram öbeği çerçevesinde yapılmış, değişik bir çalışmadır. İslâm kamu hukuku ve siyasi literatüründe ya da siyasi söylemlerde yer alan siyasi içerikli veya böyle bir içerik yüklenmiş kavramlar; köken, türev, anlam, bağlam ve bütünlük çerçevesinde ele alınmış, kavramın özelliğine göre sistemleştirilerek incelenmiştir.

Kur'an-ı Kerim'de kullanılan kavramları, hep kökdeşleriyle (isimler, fiiller..) ve kurulabilecek bağlantılar içinde ele almak uygundur. Böylece kavramın kök bütünlüğü içindeki yeri ve anlam gelişimi daha yakından kavranabilir. Bir sözcüğün kök anlamları yanında, bağlamdan (siyak-sibak'tan) kazandığı anlam gelişmesi de ortaya çıka­bilir.

Bu çalışmada, belirtilen bu özellikler dikkate alınmış, ayrıca bütüncü bir anlam çerçevesi oluşturmak için, kavramın kullanıldığı bütün örnekler gözönüne alınarak, anlamlı gruplandırmalar yapılmış, böylece kavramın bütün­lük içerisinde görülmesi imkanı doğmuştur. Aşırı genişle­tilmiş yorumlar maksadı aşabilir. Daraltıcı yorumlar ise, bir takım tıkanıklıklara yol açabilir. İşte böyle yorumları önlemek için ayetlerin bağlamı, önündeki ve sonrasındaki ayetlerle birlikte değerlendirilerek belirlenmeli, ayrıca söz­cüğün Kur'an'ın başka bölümlerindeki kullanımlarıyla da karşılaştırma yapılmalıdır.

Kavramlar incelenirken, Kur'an'daki kullanım sıklığı, az da olsa nüzul sebepleri, Hz. Peygamber'in açıklama ve uygulamaları, konuyla ilgili değişik yorumlara da kısaca yer verilmeye çalışılmıştır. Bazı kavramlar, ayrı bir bölüm olarak sunulmak yerine, ilgili görüldüğü kavram içinde ele alındı; sözgelimi tâgût, tugyân kavramı içinde incelen­di. Farklı kavramlar içinde ele alınanlar için göndermeler yapıldı. Bazı kavramlar ise, dini veya ahlâkî yanı ağır bas­tığı için bu çalışmamızda ele alınmadı.

Kavramlaştırma çalışmaları, daima iki eleştiriye açık kapı bırakır: Birincisi, konuyu daha bütüncü açıklayacağı ümit ve endişesiyle çok miktarda ayetin tanık olarak gös­terilmesi; ikincisi ise, okuyucunun daha fazla güncelleştirme beklentisine yeterli ölçüde cevap verilemeyişi. Bu çalışmada, ortalamayı dengeli biçimde sağlayıcı bir endişe içinde olunmuşsa da, ne ölçüde başarı kazandığı okuyu­cuların takdirine bağlı.

İzlediğimiz yöntem yanında, kaynaklarımızdan da biraz sözetmek yararlı olmalıdır. Kavramlaştırma çalışmalarının kökleri aslında çok eskilere gider. Öncelikle, Garibü'l-Kur’an çalışmaları, bu tür yazının ilk örnekleri kabul edi­lebilir. Daha sonraları gelişen el-Vucûh (el-Eşbâh) ve'n-Nezâir yazını ise, Garibü'l-Kur’an yazınından çok daha ileri ölçüde kavrama yaklaşıma sahiptir. Ancak bu tür eserlerin özelliği, yalnızca farklı anlamları sıralamak ve bunu kanıtlayacak örnekleri vermekle sınırlı olmuştur. Bu eserler, kavram çalışmalarının çok değerli kaynakları olmakla birlikte, kavramlaştırma yönünden eksik sayılır­lar. El-Vucûh ve'n-Nezâir çalışmalarından biri ilk, öteki gelişkin döneme ait iki eser ana kaynaklarımız oldu. Bunların birincisi. Mukâtil bin Süleyman'ın (ö. 150/767) el-Vucûh ve'n-Nezâir adlı eseridir.[2] Çok yararlandığımız ikin­ci eser ise, gelişkin dönemin ürünü olan, İbnu'l-Cevzî'nin (ö. 597) Nüzheu'l-A'yuni'n-Nevâzır adlı çalışmasıdır.[3] Râgıb el-İsfahânî'nin el-Müfredât fî Garibül-Kur’an adlı gerçekten çok değerli ve ufuk açıcı çalışması da, aslında, el-Vucûh ve'n-Nezâir yazını içinde düşünülebilir.[4] Kur'an'da özel bir kavramlaştırma çalışması olarak, el-Hakîm et-Tirmizı'nin Beyânü'l-Fark beyne'l-Kalb ve'l-Lub vel-Akl ve's-Sadr adlı eserini özellikle belirtmek gerekir.

Burada, çalışmamızın bir tefsir çalışması olmadığını, hukuki-siyasi kavramlaştırma çalışması olduğunu özellik­le belirtmeliyiz. Bu yüzden, tefsir yazını, bizi birinci dere­ceden ilgilendirmedi. Ancak, Muhammed Esed'in kavramcı tefsire çok yatkın olan Kur’an Mesajı, Meal-Tefsir adlı çalışmasından çok yararlandığımızı belirtmeliyiz.

Kur'an'da veya İslâm siyaset düşüncesinde ve söyle­minde kullanılan siyasi kavramlarla ilgili iki çalışmayı belirtmemiz gerekir. Bunlardan birincisi, Manzuriddin Ahmed'in "Kur'an'da Anahtar Siyasi Kavramlar" adlı yazısı­dır.[5] Öteki çalışma ise, Bernard Lewis'in İslam'ın Siyasal Dili (çev. Fatih Taşar, Kayseri 1992) adlı eseridir.

Kur'an kavramlarıyla ilgili genel nitelikteki çalışmalar, kaynaklarımız oldu: Ali Ünal, Kur'an'da Temel Kavramlar, İstanbul 1990; Yaşar Nuri Öztürk, Kur'an'ın Temel Kav­ramlar İstanbul 1997, 8.B.

Kur'an'da çeşitli kavramlarla ilgili araştırmalar da kay­naklarımız arasında yer aldı. Bunlardan Mevdûdî'nin Kur'an'a Göre Dört Terim (çev. Osman Cilacı-İsmail Kaya, İstanbul 1979, 3. B.), Toshihiko İzutsu'nun Kur'an'da Al­lah ve İnsan (çev. Süleyman Ateş, Ankara 1975) ile Kur'an'da Dînî ve Ahlâkî Kavramlar (çev. Selahattin Ayaz, İstanbul ty.), Lütfullah Cebeci'nin Kur'an'da Şer Problemi (Ankara 1985), Sadık Kılıç'm Kur'an'da Günah Kavramı (Konya 1984), Erdoğan Pazarbaşı'nın Kur'an ve Medeniyet (İstanbul 1996), Ejder Okumuş'un Kur'an'da Toplumsal Çöküş (İstanbul 1995) adlı çalışmalarını belirtebiliriz.

İslâm kamu hukuku ve siyasi düşünce edebiyatında veya siyasi söylemlerinde yer alan kavramlar, tarihî ve güncel kullanımlarıyla geniş bir çerçevede ele alınmalıdır. Ancak, bu oldukça zorlu bir iştir; tek kişinin üstesinden gelebileceği türden de değildir. Bernard Lewis'in İslam'ın Siyasal Dili böyle bir çalışmanın en kısa bir örneği sayıla­bilir. M. Zeki Pakalın'ın Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terim­leri Sözlüğü de bu yönde bir çalışma olarak değerlendiri­lebilir.

Kur'an'da Siyasi Kavramlar adlı bu çalışmamız, siyasi kavramların Kur'an'daki çerçevesiyle sınırlı bir çalışma­dır. Yukarıda belirttiğimiz geniş tasarının çok küçük bir başlangıcı niteliğindedir.[6]


[2] Mukâtil bin Süleyman, el-Vucûh ve'n-Nezâir, Yayınlayan: Ali Özek, İstanbul 1996. El-Vucûh ve'n-Nezâir yazınının doğuşu ve gelişmesi için, bkz., özellikle, 26-29. Ayrıca bkz. Mustafa Çetin, "Kur'an'da Vücûh ve Nazâir", Diyanet Dergisi, 25/3 (Ankara 1989), 97-127.

[3] İbnu'l-Cevzi, Cemaluddin Ebu'l-Ferec Abdurrahman, Nüzhetu’l-Ayuni'n-Nevâzır fî İlmi'l-Vucüh ve'n-Nezâir, yayınlayan: Muhammed Abdulkertm Kâzım er-Râdî, Beyrut 1987, 3. B.el Vecuh ve’n-Nezâir yazınının doğuşu ve gelişmesi için bkz. 33-62.

[4] Ragıb el-İsfahânî, el-Mûfredât fi Garıbi'l-Kur'an, İstanbul 1986.

[5] İslam’da Siyaset Düşüncesi, derleme, çev. Kazım Güleçyüz, İstanbul 1995, 75-103.

[6] Vecdi Akyüz, Kur’an’da Siyasi Kavramlar, Kitabevi Yayınları: 11-14.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Giriş
« Posted on: 30 Mart 2020, 08:46:00 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Giriş rüya tabiri,Giriş mekke canlı, Giriş kabe canlı yayın, Giriş Üç boyutlu kuran oku Giriş kuran ı kerim, Giriş peygamber kıssaları,Giriş ilitam ders soruları, Girişönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &