ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Tasavvuf Eserleri > Kitabuz-zühd > Muaz B. Cebelin (ra)
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Muaz B. Cebelin (ra)  (Okunma Sayısı 840 defa)
31 Aralık 2009, 14:07:36
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 31 Aralık 2009, 14:07:36 »Muaz B. Cebelin (Ra) Haberleri

1003.Tâvûs´tan şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Muâz (ra) bi­zim memlekete gelmişti. Kendisine: ´Emir buyursamz da, biraz taş ve ağaç toplayarak, sizin için bir mescid inşaallahâ etsek´ denildi. O ise: ´Ben, kıyamet gününde onu sırtıma yüklenip, taşımakla sorumlu tutulmaktan korkarım´ dedi."

1004. Muâviye b. Kurra, Muâz´ın (ra) oğluna şu nasihatta bu­lunduğunu haber vermiştir. "Yavrum, namaz kıldığın vakit, onu, en son namazmmış gibi kıl. Bir daha asla ona dönebileceğini zan­netme. Yavrum! Haberin olsun ki, mü´minler yaptıkları ve yapma­yı tasarladıkları iki iyilik arasında ölürler."

1005. Ebû´z-Zübeyr (ra) Muâz´ı (ra) işiten birisinin kendisine onun: "Ademoğlu için, ALLAH´ın azabından tek kurtuluş çaresi, Al­lah´ı zikretmektir" dediği, buna karşılık oradakilerin üç kere: "Al­lah yolunda savaşmak ta mı değildir?" demeleri üzerine, O: "Ha­yır, hattâ takati kesilenceye kadar ALLAH yolunda savaşmak bile kurtuluş çaresi değildir." dediğini rivayet etmiştir.

1006. Ebû´l-Haccâc´tan, Muâz´ın (ra) şöyle dediği rivayet edil­miştir: "Her kim, ALLAH´ın hak olduğunu hiç şüphesiz kıyametin vuku bulacağını ve ALLAH Teâlâ´nın kabirlerde bulunanları dirilte­ceğini bilirse cennete girer."

1007. Abdullah b. Seleme´den rivayet edildiğine göre, bir adam Muâz´a (ra) "Bana bir şeyler öğretirmisin?" demiş, o da "Sen benim sözümü dini ermişin?" diye sormuştur. Adam: "Ben senin sö­zünü dinlemeye düşkün biriyim" demiştir. Bunun üzerine, Muâz (ra): "Oruç tut, iftar et, namaz kıl, uyu ve maişetini kazanmak için çalış. Günah işleme ve yalnızca müslüman olarak ölmeye çalış. Mazlumun duasından da sakın" demiştir.

1008. Muâz (ra)´ın ölüm döşeğinde yatarken şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Bakın bakalım sabah oldu mu?" diye sormuş. Henüz sabah olmadığı kendisine söylenmiş, birazdan yine "Bakı­nız, sabah oldu mu?" diye sormuş. Yine, henüz sabah olmadığı söy­lenilmiş nihayet, bir miktar gün ışıyınca, "Sabahladınız efendim." denilmiş. Bunun üzerine Muâz (ra); "Sabahı ateş olan geceden Al­lah´a sığınırım. Merhaba ey ölüm, merhaba ey uyanık vaziyette iken gelen sevgili ziyaretçi! Ey ALLAHım. Ben senden korkuyordum. Şimdi seni umuyorum. ALLAH´ım biliyorsun ki, ben dünyayı, dünya­da bağ bahçe işleriyle uğraşmak için kalmayı asla sevmedim. Fa­kat düşkünlere yardım etmek, sıkıntıda olanlara el uzatmak ve zi­kir meclislerinde âlimlerle diz dize gelmek için (dünyada kalmayı istedim)"

1009. Muâz b. Cebel´in (ra): "Dilediğiniz şeyi öğrenin amel et­medikçe karşlığmda mükâfat alamayacaksınız" dediği rivayet edilmiştir.

1010. Muhammed b. Sirîn´den şu rivayet edilmiştir: "Ömer b. el-Hattâb (ra), bir yere vali ta´yîn ettiği zaman, anlaşmasına şunu yazardı: ´Aranızda adaletle muamele ettiği müddetçe onu dinleyin ve ona itaat edin´ Huzeyfe´yi de (ra) Medâin´e vali ta´yîn etmişti. Onun anlaşmasına da: ´Onu dinleyin ve ona itaat edin, sizden iste­diğini de ona verin´ diye yazmıştır. Medâinliler onu karşıladıkla­rında bir de baktılar ki, o bir merkep üzerinde elinde bir parça yi­yecek onu yemekle meşgul, Huzeyfe onlara Ömer´in (ra) anlaşma pusulasını okudu. Onlar da ´Senin neyin var ki, mü´minlerin emîri senin hakkında bize yazdığını, seninle yazıp bize göndermedi´ de­diler. Huzeyfe de ´Benim hacetim şudur: içinizde bulunduğum müddetçe beni ekmekle doyurmanız, merkebimin zahrasmı verme­niz ve haracınızı toplayıp getirmeni zdir.´ Görev müddeti.bitip Me­dine´ye dönmüş, geleceğini duyan Ömer de (ra) yolda oturup, ayrıl­dığından bu güne durumu nasıldır, onu görmek için, beklemeye başlamıştır. Onu eski hâli üzere görünce boynuna sarılmış ve ´Sen benim kardeşimsin, ben de senin, sen benim kardeşimsin, ben de senin´ demiştir."

1011. Abdulmü´min b. Abdullah es-Sedûsî, Ebû Yezîd el-Medinî´nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Ebû Hureyre (ra) Me­dine´de Resûlullah´ın (sav) minberinde, onun makamının bir basa­mak aşağısında, ayağa kalktı ve şöyle dedi: ´Ebû Hureyre´yi İslâm´a kavuşturan ALLAH´a hamdolsun. Hamdolsun, Ebû Hurey-re´ye Kur´âm öğreten ALLAH´a, Ebû Hureyre´ye Muhammed´i (sav) lütfeden ALLAH´a hamdolsun. Bana içecekler ve giyecekler ihsan eden ALLAH´a hamdolsun. Karın tokluğuna hizmetçisi olduktan sonra, Gazvân´ın kızım bana zevce kılan ALLAH´a hamdolsun, ya­kında başlarına gelecek serden dolayı, vay Arapların haline! Ara­larında gazapla Öldüren, keyfîne göre hükmeden bebelerin idareciliğinden dolayı vay o Arapların hâline! Sevinin ey Furûhoğulları, sevinin. Nefsim elinde olan ALLAH´a yemin olsun ki, din şayet Süreyya yıldızında asılı olsa, sizden bir takım kimseler ona nail olacaklardır."´

1012. Temîm ed-Dârî´den, Câsiye sûresini okuduğu ve ´Yoksa kötülük işleyenler Ölümlerinde ve sağlıklarnda kendilerini, inanıp iyi ameller işleyen kimselerle bir mi tutacağımızı sandılar.[68] ayeti geldiği zaman ağlamaya başladığı, âyeti tekrarlayıp tekrarlayıp ağla­yarak sabaha çıktığı rivayet edilmiştir.[69]

1013. Şakîk b. Seleme´den şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Ebû Mes´ûd Ukbe b. Amr el-Ensârî bize gelmişti. Kendisine ´Bize ne tavsiye edersiniz?´ diye sorduk. O da: ´Allahtan korkun ve ateş­ten sakının, dinde zikzak çizmekten sakının. Bugün kabul ettiği­nizi yarın inkâr, bugün inkâr ettiğinizi de yarın kabul edivermeyin´ demiştir.

1014. İkrime b. Hâlid´den rivayet edildiğine göre, Sa´d oğluna şöyle demiştir. "Yavrum! Benden sonra, sana benden daha nasuh biriyle karşılaşmaktan sakın. Namaz kılmak istediğin vakit abdesti güzelce al. Namazı, daha sonra asla bir daha namaz kılamayacakmışsın gibi kıl. Aman ha, aç gözlülükten sakın, çünkü o fa­kirliği getirir. Kanaata yapış. Zira o zenginliktir. Aman, sözün ve fiilin çirkininden iyi sakın. Hoş olan şeyi yap."

1015. Cündüb el-Becelî´nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: "İn­sanlara va´zü nasihat edip te kendisini unutan kimse, başkalarını aydınlatıp ta kendisini yakan mum gibidir."

1016. Kasım b. Muhammed´den rivayet edildiğine göre, Ab­dullah b. Hanzala, Abdullah b. Selâm´ın çarşıdan, sırtında bir miktar odunla, geçtiğini, kendisine "ALLAH seni bundan muaf tut­madı mı?" denildiğinde, onun "Evet, fakat onunla kibri atmak iste­dim. Resûlullah (sav) ´Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulu­nan kimse cennete giremeyecek´ dediğini işittim" diye karşılık ver­diğini haber vermiştir.[70]

1017. İbn Câbir [71]Ebû Saîd b. el-Mualla´nın şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Bir kafileyle karşılaştım da bana tavsiyelerde bulundular. Baktım ki, arkalarında sanki sorumlusu olduğu mu­ayyen bir şeye bakarmışcasma bir noktayı gözetleyen genç bir de­likanlı var. Ona varıp: ´ALLAH sana rahmet etsin bana ne tavsiye dersin?´ dedim. O, ´Herkes sana tavsiyede bulundu mu?´ diye kar­şıladı. Ben, ´Sen, ne tavsiye dersin?´ dedim. Bunun üzerine ´Kişi âhirette muhtaç olduktan sonra, dünyadaki zenginliğinin manası yoktur. Biri dünya, diğeri âhiret için olan iki durumla karşılaştı­ğın vakit, önce âhiret işini yap. Zira onun gelmesiyle herşey kesi­lecek, onun zevâliyle herşey zail olacaktır.´ Ebû Muallâ diyor ki: ´ALLAH´a yemin olsun ki, oradakilerin tavsiyelerinin hepsini unut­tum da, ALLAH kalbime bu delikanlının dediklerini koydu. Gittik­ten sonra kim olduğunu sordum. Muâz b. Cebel (ra) olduğunu söy­lediler."

1018. Târik b. Abdurrahman´dan rivayet edildiğine göre Şam´da tâûn hastalığı zuhur etmiş ve salgın haline gelmiştir. Halk bunun susuz bir tufan olduğunu söylemeye başlamışlar. Bu sözler, Muâz b. Cebel (ra)´in kulağına gidince, derhal bir hutbe irâd etmiş ve şöyle demiştir: "Söyledikleriniz kulağıma geldi. (An­cak) bu Rabbinizin bir rahmeti. Peygamberinizin (sav) duası, siz­den önceki sâlihlerin topladığıdır.[72] Fakat siz esas, bundan daha şiddetli olandan korkun. O da, kişinin evine mü´min mi, yoksa münânk mı döndüğünden haberdar olmamasıdır. Ve yine çocukla­rın idareciliğinden korkun."

1019. Muhammed b. Nadr el-Hârisfnin, Muâz b. Cebel´e isnâden şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Üç şey vardır ki, kim on­ları yaparsa, gazabı hak eder: Sebepsiz yere gülmek, fazla uyumak ve tok olduğu halde yemek yemek."

1020. Yahya b. Saîd´in şöyle dediği rivayet edilmiştir:

"Muâz b. Cebel´in (ra) iki tane hanımı vardı. İkisinden birinin nöbetinde, diğerinin evinden su dahi içmezdi."

1021. Ebû İdrîs el-Havlânî Muâz b. Cebel (ra)´in şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Sen birtakım insanlarla beraber olduğunda, hiç şüphesiz lafa dalacaklardır. Gaflete düştüklerini görür görmez sen Rabbine rağbet et."[73]

Velîd diyor ki: "Bunu Abdurrahman b. Yezîd b. CamVe söyle­dim, o da ´Evet. Ebû Talha Hakim b. Dinar´ın bana rivayet ettiği­ne göre ´Onlar, müstecâb olan duanın alâmeti, insanların gaflette olduklarını gördüğün zaman, Rabbine rağbet etmendir´ derler­miş."

1022. Ebû´z-Zübeyr (ra) Muâz´ı (ra) işiten birisinin Muâz´m ona: "Âdemoğlu için, ALLAH´ın azabından tek kurtuluş çaresi, Al­lah´ı zikretmektir" dediği, buna karşılık oradakilerin, üç kere, "Al­lah yolunda savaşmakta mı değildir?" demeleri üzerine, o "Hayır hattâ takati kesilenceye kadar ALLAH yolunda savaşmak bile kur­tuluş çaresi değildir" dediğini rivayet etmiştir.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Muaz B. Cebelin (ra)
« Posted on: 26 Şubat 2020, 21:49:45 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Muaz B. Cebelin (ra) rüya tabiri,Muaz B. Cebelin (ra) mekke canlı, Muaz B. Cebelin (ra) kabe canlı yayın, Muaz B. Cebelin (ra) Üç boyutlu kuran oku Muaz B. Cebelin (ra) kuran ı kerim, Muaz B. Cebelin (ra) peygamber kıssaları,Muaz B. Cebelin (ra) ilitam ders soruları, Muaz B. Cebelin (ra)önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &