ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Tasavvuf Eserleri > Kitabuz-zühd > Esved B. Yezıd El-Cureşî´nin Zühdü
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Esved B. Yezıd El-Cureşî´nin Zühdü  (Okunma Sayısı 1039 defa)
31 Aralık 2009, 15:58:09
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 31 Aralık 2009, 15:58:09 »Esved B. Yezıd El-Cureşî´nin Zühdü İle İlgili Haberler

2027. Ebû İshâk´ın rivayetine göre, Esved b. Yezîd, Hac ve Umre kasdıyla seksen defa Mekke´ye gitmiştir.

2028. Rivayete göre Artır b. Meymûn ise hac ve umre için alt­mış defa Kâbeyi ziyaret etmiştir.

2029. Abdullah b. Bişr´in bildirdiğine göre Alkame b. Kays ve Esved b. Yezid beraber hac yolculuğuna çıkmışlar. Esved ibadete çok düşkün olduğu için insanlar dinlenirken o oruç tutar. Yüzünün sarardığını gören Alkame dizlerini döverek; "Bu cesedine neden azap ediyorsun, Allah´tan korkmuyor musun?" deyince, Esved: "Yâ Ebâ Şibil, dayanmak lâzım" diye karşılık vermiştir.

2030. Ali b. Müdrik ise, Alkan´nin oruçlu olan Esved b. Yezîd´e: "Bu cesedine neden azap ediyorsun?" sorusuna, Esved´in "Onun rahatını düşündüğüm için" diye cevap verdiğini nakleder.

2031. Abdurrahman b. Serdan Ebû Kays el-Evdî aynı haberi şöyle rivayet eder; "Esved b. Yezîd çeşitli ibadet ve oruçlarla kendi­sini yıpratır. Alkame ona: ´Bu cesedine neden azab ediyorsun?´ der. O da: ´Bu iş çok ciddîdir´ diye karşılık verir."

2032. Ebû İshâk´ın haber verdiğine göre Hz. Âişe (r.anhâ): "Irak´ta Esved b. Yezîd´den daha iyi bir insan yoktur" demiştir.

2033. Abdullah b. İdrîs´in naklettiğine göre Mâlik b. Miğvel´e bir namaz esnasında tekbir getireceği zaman: "Daha kılacak kaç rekâtın var?" diye sorulur. O da: "Yansı kaldı; o da iki yüz elli re­kattır" der.

2034. Abdülkerim el-Eyâmî der ki: "Bir defa [Mâlik b. Miğ-vel] el-Henedân'ye vardık. Alnında, dizlerinde ve ellerinde secde­nin izlerini gördük. Biraz bizimle oturdu, tekrar namaz kılmaya döndü."

2035. Ebû´l-Ahvas der ki, "Fustât [Kâhire´nin eski ismi]´a gi­den birisi gece [oraya yerleşen sahabenin] arı uğultusu gibi [ibâdet ederken] seslerini işitirlerdi. Ne oluyor şimdi de, onlar böyle Al­lah´tan korkuyorlardı da şimdiki insanlar kendilerinden emin du­ruyorlar."

2036. Mâlik, Talhâ´nın: "Her insan için bir günün zorluğu vardır" dediğini, bunun üzerine kölelerinden birinin ona: "Eğer böyle devam edersen gözlerini kaybedeceksin ve seni yadeyecek bi­rini arar hâle geleceksin" dediğini nakleder.

2037. Salim, Mesrûk´un şöyle dediğini haber verir: "Kişinin kalbi Allah´ı zikrettiği müddetçe çarşıda bile olsa namazda sayılır."

2038. Ebû İshâk, Mesrûk´un hac esnasında secde hâlinde uy­kusunu giderdiğini rivayet eder.[5]

2039. Saîd b. Cübeyr, Mesrûk´un şu sözünü nakleder: "Al­lah´a secde etmekten başka dünyadan bir şeye üzülmem."[6]

2040. Saîd b. Cübeyr kendisi ile karşılaşan Mesrûk´un şöyle dediğini nakleder: "Ey Saîd, yüzümüzü şu toprağa sürmekten, sec­deden başka bir şeye rağbet etmeyelim."

2041. Abdullah b. Murre, Mesrûk´un şöyle dediğini haber ve­rir: "Kişiye ilim olarak Allah´tan korkmak yeter, cehalet olarak da ilmi ile övünmesi yeter."

2042. Süleyman, (el-A´meş) Mesrûk´un, "Bir adam attığı her adımda ya bir sevap alır, ya da bir günah" dediğini nakleder.

2043. Müslim´in rivayetine göre Mesrûk´a şiirden bir beyit so­rulmuş. O da: "Amel defterimde şiir olmasını istemiyorum" demiş­tir.

2044. Abdullah b. Murre, Mesrûk´un şöyle dediğini nakleder: "Hizmetçi para yok, ekmek yok dese de rızkımın geleceğine güve­nim tamdır."

2045. Müslim, Mesrûk´un, ´Her kim Allah´tan korkarsa ona bir çıkış yolu gösterir´[7] âyetini tefsir ederken: "Çıkış yolu verenin de alanın da Allah olduğunu bilmesidir" dediğini nakleder. ´Her kim Allah´a tevekkül ederse ona kâfidir´[8] âyetinde ise şöyle der: "Bu kendisine tevekkül eden herkese yetişeceği anlamına gelmez. Kişi tevekkül eder Allah da onun günahlarına keffaret kılar ya da ecrini arttırır." Âyetin, ´Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir[9] kısmında ise: "Hem tevekkül eden, hem de etmeyenlerle ilgili ola­rak O, emrini infaz eder" der; yine aynı âyetin son bölümü olan ´Her şey için bir ölçü koymuştur´[10] kısmına da: "Her şey için bir ecel biçmiştir" diye tefsir etmiştir.

2046. Müslim, Mesrûk´un şöyle dediğini rivayet eder: "Kişi için ne kadar ilim meclisleri olursa olsun günahlarım hatırlamak ve istiğfar etmek için kendisine yalnız kalacak bir zaman ayırmalı­dır."

2047. İbrahim b. Muhammed der ki: "Mesrûk her Cuma ka­tırına biner; beni de arkasına alır ve Cize mevkiinde bir çöplüğe gi­derdi. Katırını çöplüğün üzerinde durdurur ve İşte dünya altımız-dadır´ derdi."

2048. Haffâf b. Ebû Seria, Mesrûk´un şöyle dediğini nakle­der: "Dünyada en çok gıbta edilecek şey kabirde istirahata çekil­miş ve azaptan emin olan mümindir."

2049. Enes b. Şîrîn, Mesrûk´un hanımının: "Mesrûk namaz kılardı, ayakları şişerdi; ben oturur hâline ağlardım" dediğini nak­leder.[11]

2050. Eş-Şa´bî, Mesrûk´un: "Biriniz kırk yaşma geldiği za­man Allah´a karşı tedbirini alsın" dediğini nakleder.

2051. Süfyân´ın naklettiğine göre bir adam Mesrûk´a: "Ben seni Allah için seviyorum" der. Mesrûk da ona: "Sen Allah´ı sevdi­ğin için, Allah´ı seveni de seviyorsun" der.

2052. Ebû Vâil der ki: "Mesrûk bir su yatağına emir olarak gönderilmişti. Ben de beraberdim. Ondan daha iffetli iyi birisini görmedim. Kendi ihtiyacı olan suyu Dicle´den alırdı."

2053. Eş-Şa´b'nin bildirdiğine göre Mesrûk, bir su yatağına memur olarak gönderilir. Mesrûk, Kûfe´den çıkınca Küfe ehlinin kurrâsı da onu desteklemek için beraber çıkarlardı. Aralarında at üstünde bir de genç vardı. İnsanlar döner, Mesrûk sadece bazı ar­kadaşlarıyla kalır. Genç adam kendisine yaklaşarak şöyle der: "Sen Küfe ehli kurrâlarının başısın. ´En efdali kim?´ diye sorulsa, ´Mesrûk´ derler. ´En âlimi kim?´ denilse, ´Mesrûk´ derler. ´En fakihi kim?´ diye sorsalar yine ´Mesrûk´ diye cevap verirler."

Mesrûk ona: "Bulunduğum görevde bana yardım eder mi­sin?" der. Genç: "Ben aldığım göreve razı değilim ki, nasıl sana yardım edeyim?" der. Genç çekip gidince Mesrûk: "Şu gencin bana yaptığı nasihati hiç kimse yapmadı" der. Sufyân der ki: "Mesrûk bu görevinden dönünce Ebû Vâil kendisine geldi. Mesrûk ona şöyle dedi: ´Beni cehneneme sokacak bunun gibi bir görev almamıştım. Hiçbir müslümana ve zımmîye zulmetmedim amma Resûlullah´ın (sav), Ebû Bekr´in ve Ömer´in sünnetinde olmayan bu işi neden yaptım, bilemiyorum.´ Ebû Vâil: ´Öyleyse seni bu göreve sevkeden kimdi?´ diye sorar. O da: ´Kâdi Şureyh, İbn Ziyâd (Küfe valisi) ve şeytan´ diye cevap verir."

2054. Haris b. Umeyr, Mesrûk´un şöyle dediğim rivayet eder: "Belâ ehli [yâni musibetlere sabreden zâhidler ilâhi rızaya kavuşmak için] kıyamet günü ciltlerinin makasla kesilmesini arzu ederler."

2055. Talha, Mesrûk´un bu konuda şöyle dediğini haber ve­rir: "Belâ ehli [musibetlere sabreden zâhidler] kıyamet günü dünyadaki belâlara karşı mükafaat alacaklarım bildikleri için, dünya­da derilerinin makasla kesilmesini dahi arzu ederler."

2056. Amr b. Meynıûn der ki: "Mescidler, Allah´ın evleridir. Ev sahibi ziyaret edenlere ikram eder."

2057. İbrahim´in rivayetine göre, Meymûn b. Ebû Şebîb sah­te bir para gördüğü zaman onu kırar ve "Seninle bir müslüman al­danmasın" derdi.

2058. Hasan b. Hasan, Meymûn b. Ebû Şebîb´in şöyle dediği­ni nakleder: "Haccâc-ı [Zâlim] zamanında bir gün Cumaya gitmek için hazırlandım. Sonra kendi kendime: ´Niye gidip bunun arka­sında namaz kılayım ki?´ dedim. Bir gideyim, bir gitmiyeyim de­dim ve tereddüt ettim. Sonra gitmeye karar verdim. Evin köşesin­den şöyle bir ses işittim: ´Ey iman edenler, Cuma günü namaz için çağrıldığınızda Allah´ın zikrine koşun´[12] Bir defasında da bir kitap yazmaya başladım. Güzel yazıp süslesem yalan söylemiş olurum. Süslemesem kitabım kötü olacak diye düşündüm ve yazıp yazma­makta tereddüt ettim. Terketmeye karar verdim. Evin bir köşesin­de şöyle bir ses işittim: Allah iman edenleri dünya hayatında ve âhirette sabit sözle sağlam yolda yürütür...[13] "

2059. Alkame der ki: "Bir savaşa çıktık; yanımızda, Mesrûk, Amr b. Utbe ve Ma´dad da vardı. Seydan suyu mevkiine geldiği­mizde emirimiz olan Utbe´nin oğlu Amr: ´Eğer bu suyun başında konaklarsak ola ki birileri gelir, bize zulmeder. Öyleyse şu ağacın dibinde biraz dinlenelim ve yemeğimizi de yiyip gidelim´ dedi. Biz de öyle yaptık. Savaşacağımız yere varınca, Amr b. Utbe beyaz bir cübbe çıkarıp giydi ve (Kan bu cübbenin üzerine akarsa daha güzel olur´ dedi. Sonra bir isabet aldı ve elini koyup gösterdiği yerden kan aktığını gördüm. Sonra da Öldü. Akşam oldu soğuk bir geceydi Ma´dad´a kaftanımı verdim, ona sarıldı." İbnu´d-Devrekî der ki: "O da bir yara aldı, ancak küçüktü. Kendis...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Esved B. Yezıd El-Cureşî´nin Zühdü
« Posted on: 22 Şubat 2020, 03:42:35 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Esved B. Yezıd El-Cureşî´nin Zühdü rüya tabiri,Esved B. Yezıd El-Cureşî´nin Zühdü mekke canlı, Esved B. Yezıd El-Cureşî´nin Zühdü kabe canlı yayın, Esved B. Yezıd El-Cureşî´nin Zühdü Üç boyutlu kuran oku Esved B. Yezıd El-Cureşî´nin Zühdü kuran ı kerim, Esved B. Yezıd El-Cureşî´nin Zühdü peygamber kıssaları,Esved B. Yezıd El-Cureşî´nin Zühdü ilitam ders soruları, Esved B. Yezıd El-Cureşî´nin Zühdüönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &