> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Akaid Eserleri > Kabir Alemi - Suyuti > ölümün üstünlükleri
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: ölümün üstünlükleri  (Okunma Sayısı 953 defa)
27 Mart 2010, 12:58:50
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 27 Mart 2010, 12:58:50 »Ölümün Üstünlükleri


Âlimler demisler ki:
«Ölüm mahza yokluk degil. Sirf fena olmak degildir. O, ancak ruhun bedenden iliskisinin kesilmesidir. Ölüm bir ayrilistir. Ruh ile beden arasma giren bir perdedir. Ölüm bir degismektir. Dünyadan ahirete göçmektir.»


Ebu´s-Seyh (tefsirinde) ve Ebû Nuaym Bilal bin Sa´d´den rivayet ettiklerine göre:

o, va´zm da söyle demis:

«Ey ebed ehli ve ey beka ehli, siz yokluk, fena için degil, ebedi kalmak için yaratildiniz. Siz bu dünya diyarindan ahiret memleketine göçeceksiniz.»


Ömer ibn-i Abdül-Aziz´den (radiyallahû anh) rivayet edildigine göre söyle demistir:

Siz ancak ebed ve beka için yaratildiniz. Diger bir diyara nakl olunuyorsunuz.»


Abdullah bin Âmir (radiyallahû anh) ´dan rivayet edildigine göre Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) söyle buyurmustur:

«Müminin armagani Ölümdür.»

Deylemi, Firdevs´in «Müsned-inde Câbir´in hadisinden aynisini rivayet etmistir.


Yine Deylemi. Hüseyn Ibn Ali (radiyallahû anh) ´dan rivayet ettigine göre, Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem):

«Ölüm mümin için bir güldestedir» buyurmustur.


Aise (radiyallahû anhâVdan rivayet edildigine göre, Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) :

«Ölüm ganimettir. Masiyet, musibettir. Fakr, rahatliktir. Zenginlik cezadir. Akil, Ahah´d an bir hidayettir. Cehil, dalâlet ve sapikliktir. Zulüm, pismanliktir. Taat, göz nurudur. Allah korkusundan aglamak, atesten kurtulmaktir. Gülmek bedenin felaketidir. Günahtan tövbe eden günahsiz gibidir» buyurmustur.


Sahih bir senedle Mahmûd bin Lebid (Radiyallahû anh) ´dan rivâyet edildigine göre, Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) söyle buyurmustur:

«Iki sey var ki insanoglu onlardan igrenir. Ölümden Igrenir, halbuki onun için ölüm fitneden daha hayirlidir. Malin azligindan igrenir, halbuki az malin muhasebesi daha azdir.»

Beyhaki bu hadisi zayif görmüstür.


Zür´ate bin Abdullah (Radiyallahû anh)´dan rivayet edildigine göre, Resûlullah (Salllâhû Aleyhi ve Sellem) : «Insan, hayati sever, halbuki ölüm, onun nefsi için daha hayir lidir. Ikincisi insan mal bollugunu Ister, halbuki, az malin muha sebesi daha azdir.» Su hadis mürseldir. (Sened, tabünlere kadar yükselmektedir.)


Seyhan (Buhari ile Müslim) Ebu Katade (Radiyallahû anh)´dan rivayet ettiklerine göre;

Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) ´in yanindan bir cenaze geçti. Resûlullah (Saliallâhû Aleyhi ve Sellem):

«Bu müsterih veya müsterah´ün´minh´tir.» buyurdu.

Bunun üzerine:

«Yâ Resûlallah, müsterih nedir, müsterah nedir?» dediler.

Resûllallah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) :

«Müsterih, mümin kuldur, dünyanin yorgunluk ve eziyetinden kurtulup Allah´in rahmetine kavusur, istirahat eder.
Müsterahuminh ise günahkârdir ki memleket, insan, bitki ve hayvanlar ondan kurtulup istirahat ederler» buyurdu.


îbn-i Ebi Seybe Yezîd bin Ebû Zeyyad´dan rivayetine göre:

Ebu Cuhayfe (radiyallahû anh) nin yanindan bir cenaze geçti. Ebî Cuhayfe:

«O da kurtuldu, âlem de ondan kurtuldu» dedi.


îbn-i Mübarek ve Taberani Abdullah bin Amr bin Âs Radiyal-lahû anhüma´dan rivayet ettiklerine göre, Resûlullah (Saîlallâhû Aleyhi ve Sellem):

«Dünya müminin zindani, kant ve galastdir. Dünyadan ayrildi gi zaman kant ve zindandan kurtulur» buyurdu.


Ibn-i Mübarek Abdullah bin Amr (Radiyallahu anh´dan rivayet ettigine göre söyle demistir:

«Dünya kâfirin cenneti, müminin zindanidir. Ruhu alindigi zaman müminin misali, hapiste olup da açilip yerde gezen adamin misali gibidir.»


Ibn-i Ebi Seybe «Musannef»inde Abdullah bin Âmir´den rivayet ettigine göre söyle demistir;

«Dünya müminin zindani, kâfirin cennetidir. Mümin öldügü zaman yolu bosaltilir. Istedigi gibi Cennette gezer.»


Ebû Nuaym, Ibn-i Ömer, (Radiyallahû anhüma) ´dan rivayet ettigine göre, Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) Ebû Zer´e söyle buyurdu:

«Yâ Ebâ Zer, Dünya müminin zindanidir. Kabir emniyetgâhidir. Cennet onun karargâhidir. Yâ Ebâ Zer, dünya kâfirin cennetidir. Kabir onun azabidir. Cehennem onun dönüs yeridir.»


Nesâi, Taberanî, îbn-i Ebi´d-Dünya, Ubâde bin Sâmit (Radiyallahû anh) ´dan rivayet ettiklerine göre, söyle demistir:

Resûlullah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) :

«Ölüp de Allah katinda hayir gören hiç bir nefis, dünyanin bütün nimetlerini ve içindekilerini almak üzere de olsa dönmek istemez. Sehid müstesna. O, Allah´in bol sevabini gördügünden dolayi, dönüp bir daha öldürülmek ister» buyurdu.


îbn-i Ebi Seybe, «Musannaf»inde Mervizi «Cenazeler» konusunda ve îbn-i Ebi Dünya ve Beyhaki, Ibn-i Mes´ud (Radiyallâhu anh) dan rivayet ettiklerine göre, söyle demistir:

Dünyanin duru halleri gitti. Kalan ancak bulanik hallerdir.Öyle ise ölüm müslüman için bir (kurtulus) armaganidir.»


Yine ayni zâtlarin îbn-i Mes´ud (Radiyallahû anh)´dan rivayet ettiklerine göre, söyle demistir:

«Ne güzeldir hosa gitmeyen o iki sey» ölüm ile fakirlik...»


îbn-i Ebî Seybe ve Mervizi Tavus (Rahmetullahi aleyhi) den rivayet ettiklerine göre söyle demistir:

«Kisinin dinini, ancak girdigi çukur korur.»


îbn-i Mübarek ve îbn-i Ebi Seybe ve Mervizi"nin Rebi´ bin Haysen´den rivayet ettiklerine göre, söyle demistir:

«Müminin bekledigi gaybi seyler içinde, ölümden daha hayirli hiç bir sey yoktur.»

«Ögrendim ki; müminin ilk sevinç ve sürürü ölümdür. Bu sevinç onun ilahi ikram ve sevabi gördügü içindir.»


Ibn-i Mes´ud (Radiyallahû anh) ´dan rivayet edildigine göre, söyle demistir: Allah´a kavusulmadan, mümin için rahat yoktur.»


Saîd bin Mansûr ve Ibn-i Cerîr, Ebû Derdat (Radiyallahû anh) dan rivayet ettiklerine göre, söyle demistir:

«Hiçbir mümin yoktur ki ölüm onun için hayirli olmasin, hiç bir kâfir de yoktur ki ölüm onun için hayirli olmasin. Kim beni tasdik etmezse iste bu âyetleri okusun

Allah katindaki seyler iyiler için daha hayirlidir.[1]

Kâfirler Zannetmesinler ki onlara verdigimiz mühlet, onlar için hayirlidir... Günahlari artsin diye mühlet veriyoruz. Ve onlar için asagilayici bir azap vardir.» [2]


îbn-i Ebi Seybe «Musannefinde, Abdurrezzak, Tefsirinde, Hâkim, Müstedrek´inde, Taberani ve Mervizi Cenazeler konusunda, îbn-i Mes´üd (Radiyallahû anh) ´dan rivayet ettiklerine göre, söyle demistir;

«Iyi kötü hiç bir nefis yoktur ki ölüm onun için yasamaktan daha hayirli olmasin.» Eger hayirli ise iste Allah, söyle diyor:

«Iyiler Için Allah´in katindaki daha hayirlidir. [3]

Eger kötü ise yine Allah söyle diyor:

«Kâfirler zannetmesin ki, onlara verdigimiz mühlet, onlar için hayirlidir. Günahlari artsin diye mühlet veriyoruz.» [4]


îbn-i Mübarek ve tmam-i Ahmed -Zühd-te Habban bin Ebî Çe-bele´den rivayet ettiklerine göre, Ebud-Derda (Radiyallahû anh) söyle demistir:

«Ölmek için doguruyorsunuz, yikilmak için yapiyorsunuz. Fâni seylerle hirs gösterip, baki seyleri birakiyorsunuz.
Ne güzeldir hosa gitmeyen o üç sey: Ölüm, fakr ye hastalik.


îmam Ahmed, Züftd´te Ibn-i Mes´üd (Radiyallahû anh) ´dan rivayet ettigine göre, söyle demistir:

«Ne güzeldir hosa gitmeyen o üç sey Ölüm, hastalik ve fakirlik..»


Ebû Dünya, Cafer el-Ahmed´den rivayet ettigine göre, söyle demistir :

«Kim ki ölümde ona hayir yoksa, hayatta da ona hayir yokur.»


Ibn-i Sa´d, Tabakat´inda, Beyhaki, Suâb´da Ebu Derdâ´dan rivayet ettiklerine göre söyle demistir:

«Rabbime tevazu için fakirligi severim. O´na kavusmak için ölü mü severim ve günahlarima keffâret olmasi Için hastaligi severim.»


Ibn-i Sa´d ve îbn-i Ebî Seybe ve îmam-i Ahmed; -Zühd»de Ebü Derda (Radiyallahû anh) ´dan rivayet ettiklerine göre, söyle olmustur:

Ona denilmis ki; «Sevdigin kisi için ne istersin?»

Demis: «Ölümü.»

Demisler: «Eger ölmezse ne istersin?»

Demisi «Mal ve veledinin az olmasini isterim.»


îbn-i Ebî Seybe, Ubâde bin Sâmit (Radiyallahû anden rivâyet ettigine göre söyle demistir:

«Dostum için istedigimiz, malinin azligi, ecelinin tacil edilmesidir.»


îmam-i Ahmed, Zühd´te ve Ibn-i Ebû Dünya Ebû Derda´dan ri vayet ettiklerine göre, söyle demistir:

«Hiç bir kardesim Islâm´dan daha sevimli bir hediyeyi bana hediye etmemistir. Ve onun ölümünden daha acâib bir hayir haberi (kulagima) ilismemistir.»


îbn-i Ebu Dünya, Muhammed bin Abdül Aziz´den rivayet ettigine göre söyle demistir:

"Abdü´l-Ana, et-Teymiyye´ye denmis. Kendine ve sevdigine ne istersin? Ölümü isterim, demis. "


Taberâni, Ebu Malik el-Esari- Radiyallahû anh;dan rivayet ett gine göre söyle demistir:

Resûlullah Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) :

-"Yâ Rabbi senin elçin olduguma inanan herkese ölümü sevdir" diye dua etti.


îmam- Ahmed´in rivayet ettigine göre:

Ölüm melegi Hz. ibrahim (Aleyhis-salâtü ve´sselâm)´a, ruhunu almak için gelmis. Hz. Ibrahim (AS)ona:

«Yâ melek1 el-mevt! Hiç bir dost, dostunun ruhunu alir mi?»

Bunun üzerine ölüm melegi Rabbine dönünce Allah ona söyle demis:

«Ibrahim´e söyle: Hiç bir dost, dostuna kavusmaktan çekinir mi?»

Melek gelip bunu deyince, Hz. Ibrahim (Aleyhi´ s-selâtü ve´s-selâm) :

Hemen simdi ruhumu al» demistir. ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: ölümün üstünlükleri
« Posted on: 25 Kasım 2020, 23:10:36 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: ölümün üstünlükleri rüya tabiri,ölümün üstünlükleri mekke canlı, ölümün üstünlükleri kabe canlı yayın, ölümün üstünlükleri Üç boyutlu kuran oku ölümün üstünlükleri kuran ı kerim, ölümün üstünlükleri peygamber kıssaları,ölümün üstünlükleri ilitam ders soruları, ölümün üstünlükleriönlisans arapça,
Logged
04 Ocak 2017, 16:46:56
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.152


« Yanıtla #1 : 04 Ocak 2017, 16:46:56 »

Esselamu aleyküm.Ömrünü iamn için islam için hizmet ederek geçiren ve Allahın rızası için yaşayan ve ölüm anında imanı ile ölüp allaha kavuşan kullardan olalım inşallah.rabbim razı olsun paylaşımdan...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
04 Ocak 2017, 17:19:40
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.342Site
« Yanıtla #2 : 04 Ocak 2017, 17:19:40 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizlere hayırlı bir ömür ve hayırlı bir ölüm nasip eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
31 Temmuz 2019, 16:35:54
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 16.217« Yanıtla #3 : 31 Temmuz 2019, 16:35:54 »

Aleyküm selâm. Rabbim bizleri herzaman rızasına uygun şekilde yaşıyan ve rızasına erişenlerden eylesin inşaAllah
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
31 Temmuz 2019, 20:33:07
Züleyha
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1.440


« Yanıtla #4 : 31 Temmuz 2019, 20:33:07 »

Ve aleykümüsselam Rabbim bizlere hayırlı bir ömür ve hayırlı bir ölüm nasip eylesin Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &