ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > İslam Tarihi > Yahudilerinden Kalan Malların Muhacirlere Bölüştürülmesi
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Yahudilerinden Kalan Malların Muhacirlere Bölüştürülmesi  (Okunma Sayısı 589 defa)
17 Şubat 2010, 12:30:58
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 17 Şubat 2010, 12:30:58 »Benî Nadîr Yahudilerinden Kalan Malların Muhacirlere BölüştürülmesiPeygamberimiz Aleyhisselam, Ensardan Sabit b. Kays´ı yanına çağınp, ona:

"Kavmini bana çağır!" buyurdu.

Sabit b. Kays:

"Yâ Rasûlallah! Hazrecileri mi çağırayım?" diye sordu.

Peygamberimiz Aleyhisselam:

"Hepsini [Hazrecileri de, Evsîleh de] çağır!" buyurdu.

Sabit b. Kays, Evsfleri ve Hazrecileri, Peygamberimiz Aleyhisselamın yanına çağırdı.

Peygamberimiz Aleyhisselam, Allah´a hamd ve senada bulunduktan sonra, Ensarın Muhacirlere nasıl iyilikler yaptıklannı; onları evlerine indirip nasıl barındırdıklarını, her hususta onları kendilerine nasıl tercih ettiklerini andı.[98] Sonra da:

"Muhacir kardeşlerinizin mallan yoktur.[99]

İsterseniz, Nadîr oğulları mallarından Allah´ın bana verdiği malları sizinle Muhacirler arasında bölüştüreyim de, Muhacirler yine evlerinizde oturmakta ve mallarınızdan yararlanmakta devam etsinler.

İsterseniz, Nadîr oğullarının mallarını yalnız Muhacirlere vereyim de, onlar evlerinizden ve mal­larınızdan çıksınlar, el çeksinler?" buyurdu.[100]

Ensardan Sa´d b. Ubâde ile Sa´d b. Muaz:[101]

"Hayır yâ Rasûlallah! Sen Nadîr oğullarının mallarını Muhacirler arasında bölüştür!

Onlar, şimdiye kadar olduğu gibi, yine evlerimizde oturmakta devam etsinler.[102]

Hatta, istersen, bizim mallanmızı da onlarla bölüştür!" dediler.[103]

Peygamberimiz Aleyhisselamın yanında bulunan Ensar topluluğu da, hep birden:

"Razıyız ve boyun eğiyoruz yâ Rasûlallah!" diyerek seslendiler.

Peygamberimiz Aleyhisselam:

"Allah´ım! Ensara ve Ensarın oğullarına rahmet et, acı!" diyerek dua etti.[104]

Hz. Ebu Bekir de:

"Ey Ensar cemaatı! Allah sizi hayırla mükâfatlandırsın! Vallahi, bizim de benzerimiz yok, sizin de benzeriniz yok!" dedi.[105]

Ensarın gösterdikleri bu yüksek semahat ve sehâvetleri üzerine inen âyette şöyle buyuruldu:

"Onlardan önce, Medine´yi yurt ve iman evi edinmiş olan kimseler (Ensar) da, kendilerine hicret edenlere sevgi beslerler.

Onlara (Muhacirlere) verilen şeylerden dolayı da, göğüslerinde hiçbir ihtiyaç meyli bulmazlar!

Kendilerinde bir ihtiyaç olsa bile, onlan (Muhacirleri), öz canlarından üstün tutarlar!

Kim nefsinin mala olan hırsından ve cimriliğinden korunursa, işte, korktuklarından kurtulan, umduk­larına erenler onlardır!" (H aşr: 9).[106]

Bunun üzerine, Peygamberimiz Aleyhisselam, Benî Nadîr Yahudilerinin mallarını yalnız ilk Muhacirlere bölüştürdü.

Biraz da, Ensardan, muhtaç olan iki zâta;[107] Sehl b. Huneyf ile Ebu Dücâne´ye verdi.[108]

Sa´d b. Muaz´a da, İbn Ebul-Hukayk´ın kılıcını verdi.[109]

Peygamberimiz Aleyhisselam; Benî Nadîr Yahudilerinin Muhacirlere bölüştürdüğü mallar arasından kendisine ayrılan hurma bahçelerindeki hurma ağaçlarının altlarına[110] ve tarlalara, arazilere[111] çokça ekin ektirirdi.[112]

Peygamberimiz Aleyhisselam,[113] Abdulmuttalib oğullarının[114] yıllık geçimlerini[115] arpa ve hurma mahsulünden[116] karşılar, artanı ile de Allah yolunda yapılacak cihad için hayvanlar, atlar ve silahlar alırdı.[117]


[98] Vâkıdî, Megâzî, c. 1, s. 379, İbn Seyyid, Uyûnu´l-eser, c. 2, s. 50, Halebî, İnsânu´l-uyûn, c. 2, s. 568.

[99] Belâzurî, Fütûhu´l-büldân, c. 1 , s. 22, Semhüdi, Vefau´l-vefâ, c. 2, s. 299, Diyarbekrî, Târîhu´l-hamîs, c. 1, s. 463, Halebî, İnsan, c. 2, s. 568, Zürkâni, Mevâhibü´l-ledünniye Şerhi, c. 2, s. 86.

[100] Vâkıdî, Megâzî, c. 1, s. 379, Belâzurî, Fütûhu´l-büldân, c. 1, s. 22, İbn Seyyid, Uyun, c. 2, s. 51, Semhûdi, Vefâu´l-vefâ, c. 2, s. 299, Halebî, İnşân, c. 2, s. 568, Zürkâni, Mevâhibü´l-ledünniye Şerhi, c. 2, s. 86, Diyarbekrî, Târîhu´l-hamîs, c. 1, s. 463.

[101] Vâkıdî, Megâzî, c. 1, s. 379, İbn Seyyid, Uyûnu´l-eser, c. 2, s. 50, Diyarbekrî, Târîhu´l-hamîs, c. 1, s. 463, Halebî, İnsânu´l-uyûn, c. 2, s. 568, Zürkâni, Mevâhibü´l-ledünniye Şerhi, c. 2, s. 86.

[102] Vâkıdî, Megâzî, c. 1, s. 379, Belâzurî, Fütûhu´l-büldân, c. 1, s. 22, Diyarbekrî, Târîhu´l-hamîs, c. 1, s. 463.

[103] Vâkıdî, c. 1, s. 379, Belâzurî, Fütûhu´l-büldân, c. 1, s. 22, İbn Seyyid, Uyun, c. 2, s. 51, Semhûdi, Vefâu´l-Vefâ, c. 2, s. 299, Diyarbekrî, c. 1, s. 463, Halebî, c. 2, s. 569, Zürkâni, c. 2, s. 86.

[104] Vâkıdî, c. 1,s.379, İbn Seyyid, c. 2, s. 51 .Diyarbekrî, c. 1 , s. 463, Halebî, c. 2, s. 568.

[105] Belâzurî, Fütûhu´l-büldân, c. 1, s. 21, İbn Seyyid, Uyun, c. 2, s. 51, Sem hûdi, c. 2, s. 299, Zürkâni, Mevâhib Şerhi, c. 2, s. 86.

[106] Vâkıdî, c. 1, s. 382, Belâzurî, Fütûhu´l-büldân, c. 1, s. 21, Semhûdi, c. 2, s. 299, Diyarbekrî, c. 1, s. 463, Halebî, c. 2, s. 568, Zürkâni, c. 2, s. 86.

[107] Zührî, Megâzî, s. 73, İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 3, s. 202, Vâkıdî, c. 1, s. 379, Abdurrezzak, Musannef, c. 5, s. 360, Ebu Dâvud, Sünen, c. 3, s. 143.

[108] İbn İshak, İbn Hişam, c. 3, s. 201, Vâkıdî, c. 1, s. 379, Belâzurî, c. 1, s. 19, Taberî, Tâıîh.c.3, s. 39, Beyhakî, Delâil.c. 3, s. 182, Mâverdi, Ahkâmu´s-sultâniyye, s. 169, İbn Esîr, Kâmil, c. 2, s. 174, Zehebî, Megâzî, s. 122, Ebu´l-Fidâ, el-Bidâye ve´n-nihâye, c. 4, s. 76, İbn Haldun, Târîh, c. 2, ks. 2, s. 28.

[109] Vâkıdî, c. 1.S.379, Beyhakî, c. 3, s. 182, İbn Seyyid, c. 2, s. 51, Zehebî, s. 122, Diyarbekrî, c. 1, s. 463, Halebî, c. 2, s. 568.

[110] Vâkıdî, Megâzî, c. 1, s. 378, Belâzurî, Fütûhu´l-büldân, c. 1, s. 18, İbn Seyyid, Uyûnu´l-eser, c. 2, s. 51 , Halebî, İnsânu´l-uyûn, c. 2, s. 569.

[111] Belâzurî, Fütûhu´l-büldân, c. 1, s. 18, Zürkâni, Mevâhibü´l-ledünniye Şerhi, c. 2, s. 85.

[112] Vâkıdî, c. 1, s. 378, Belâzurî, c. 1, s. 18, İbn Seyyid, c. 2, s. 51, Halebî, c. 2, s. 569.

[113] Vâkıdî, c. 1, s. 378, Buhârî, Sahîh, c. 6, s. 58, Müslim, Sahîh, c. 3, s. 1 376-1377, Ebu Dâvud, Sünen, c. 3, s. 141, Tirmizi,Sahih, c. 4, s. 216, Belâzurî, c. 1, s. 1 8, Beyhakî, Delâilü´n-nübüvve, c. 3, S. 185, İbn Seyyid, UyÛnu´l-eser, C. 2, S. 51 .

[114] Vâkıdî, Megâzî, c. 1, s. 378, Zürkâni, Mevâhibü´l-ledünniye Şerhi, c. 2, s. 85.

[115] Vâkıdî, c. 1 , s. 378, Ebu Dâvud, c. 3, s. 141 , Belâzurî, c. 1, s. 1 8, Beyhakî, c. 3, s. 185, İbn Seyyid, c. 2, s. 51, Halebî, c.2, s. 569, Zürkâni, c. 2, s. 85.

[116] Vâkıdî, c. 1, s. 378, Zürkâni, c. 2, s. 85.

[117] Vâkıdî, c. 1, s. 378, Buhârî, c. 6, s. 58, Müslim, c. 3, s. 1377, Ebu Dâvud, c. 3, s. 141 , Tirmizî, c. 4, s. 216, Belâzurî, c. 1 , s. 20, Beyhakî, c. 3, s. 185-186, İbn Seyyid, c. 2, s. 51 , Halebî, c. 2, s. 569, Zürkâni, c. 2, s. 85.

M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 4/297-299.[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Yahudilerinden Kalan Malların Muhacirlere Bölüştürülmesi
« Posted on: 10 Nisan 2020, 05:11:34 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Yahudilerinden Kalan Malların Muhacirlere Bölüştürülmesi rüya tabiri,Yahudilerinden Kalan Malların Muhacirlere Bölüştürülmesi mekke canlı, Yahudilerinden Kalan Malların Muhacirlere Bölüştürülmesi kabe canlı yayın, Yahudilerinden Kalan Malların Muhacirlere Bölüştürülmesi Üç boyutlu kuran oku Yahudilerinden Kalan Malların Muhacirlere Bölüştürülmesi kuran ı kerim, Yahudilerinden Kalan Malların Muhacirlere Bölüştürülmesi peygamber kıssaları,Yahudilerinden Kalan Malların Muhacirlere Bölüştürülmesi ilitam ders soruları, Yahudilerinden Kalan Malların Muhacirlere Bölüştürülmesi önlisans arapça,
Logged
17 Şubat 2010, 12:38:23
ebrar

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 58


« Yanıtla #1 : 17 Şubat 2010, 12:38:23 »

ensar olabilmek ne güzel yüreklerindeki sevgi gözterdikleri cömertlik ....kendime bakınca zerresini göremediğim bi haslet   :'(

sağolasın kardeşim

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &