> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > İslam Tarihi > Yahudilerin peygamberimiz as ı zehirlemeye kalkışmaları
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Yahudilerin peygamberimiz as ı zehirlemeye kalkışmaları  (Okunma Sayısı 539 defa)
04 Mart 2010, 15:10:48
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 04 Mart 2010, 15:10:48 »Yahudilerin Peygamberimiz Aleyhisselamı Zehirlemeye Kalkışmaları


Peygamberimiz Aleyhisselamın Hayber´i fethedip dinlenmekte bulunduğu sırada, Sellâm b. Mişkem´in karısı Zeyneb:

"Muhammed davar etinin neresini, hangi yerini yemeyi en çok sever?" diye sormuştu.

"Kol, kürek etini yemeyi çok sever!" denildi.[378]

Zeyneb, Merhab´ın da kızkardeşi idi.[379]

Zeyneb, Yahudilerle görüşüp konuştu.

Bir davar kızartılıp hepsinin zehirlenmesi hususunda söz birliği ettiler.[380]

Zeyneb, hemen dişi keçisinin yanına vardı. Onu kesti. Kızarttı, kebap yaptı.

Vakit geçirmeden, öldürücü zehirle zehirlemeye kalktı.[381]

Kebabın her yerine zehir sürdü. Kol ve küreklerini ise, daha çok zehirledi.

Akşam olunca, Peygamberimiz Aleyhisselamın akşam namazını kıldıktan sonra konak yerine dönüp oturduğu sırada, Zeyneb geldi ve Peygamberimiz Aleyhisselama:

"Ey Ebu´l-Kasım! Bunu sana hediye ediyorum!" dedi.[382]

Peygamberimiz Aleyhisselam; hediye edilen şeyi yer, sadaka olarak verilen şeyi yemezdi.[383]

Kendisine ev halkından başkası yiyecek birşey getirdiklerinde sorar, eğer hediye olduğu söylenirse onu yer, "Sadakadır!" denilirse ashabına "Siz yiyiniz!" buyurur, kendisi ondan hiç yemezdi.[384]

Zeyneb, getirdiği keçi kebabını Peygamberimiz Aleyhisselamın[385] ve ashabından orada bulunan ların önüne koydu.[386]

Bişr b. Berâ1 b. Ma´rur da, orada bulunan sahabiler arasında idi.[387]

Peygamberimiz Aleyhisselam, davar kebabının kolundan bir parça koparıp ağzına aldı, fakat, onu yutmayarak hemen dışarı attı.

Bişr b. Berâ1 b. Ma´rur da, Peygamberimiz Aleyhisselamınki gibi bir parça koparıp ağzına aldı.

Fakat, o, ağzına aldığı et parçasını çiğneyip yuttu.[388]

Peygamberimiz Aleyhisselamın ağzına aldığı etin kürek eti olduğu da rivayet edilir.[389]

Peygamberimiz Aleyhisselam, ağzına aldığı et parçasını ağzından hemen dışarı çıkarmakla beraber, sahabilerine de:

"Ellerinizi kebaptan çekiniz![390]

Şu kürek eti, zehirlenmiş olduğunu bana haber verdi!" buyurmuştu.[391]

Bişr b. Berâ1, zehirlendikten bir yıl sonra, bu yüzden vefat etti.

Yüce Allah ondan razı olsun!

Peygamberimiz Aleyhisselam ise, bu hadiseden sonra, üç yıl daha yaşadı.[392]

Peygamberimiz Aleyhisselam, ağzına alıp çıkardığı zehirli etin tesirinden kurtulmak için, iki omuzu-nun arasından kan aldırdı.[393]

Bişr b. Berâ´nın annesi der ki:

"Resûlullah Aleyhisselam vefatıyla sonuçlanan hastalığa tutulduğu zaman, yanına varmıştım. Kendisi, humma nöbeti geçiriyordu.

Alınlarına elimle dokundum ve:

´Yâ Rasûlallah! Seni hiç kimsenin tutulmadığı hummaya tutulmuş gördüm!?´ dedim.

Resûlullah Aleyhisselam:

´Bize verilecek ecir ve mükâfat kat kat olduğu gibi, ibtilâlar da bize böyle kat kat olur!´ buyurdu ve:

´Halk, benim hastalığıma ne diyor?´ diye sordu.

Halk:

´Resûlullahtaki hastalıkzâtülcenptir diyorlar1 dedim.

Resûlullah Aleyhisselam:

´Allah bana o hastalığı musallat etmiş değildir. Bu, ancak, şeytanın bir telkini ve vesvesesidir!´ buyurdu.[394]

´Yâ Rasûlallah! Sen bu hastalığın neden ileri geldiğini sanıyorsun? Ben, oğlumun ölümünün, ancak Hayber´de yemiş olduğu zehirli davar kebabından ileri geldiğini sanıyorum!´ dedim.

Resûlullah Aleyhisselam:

´Ey Ümmü Bişr! Ben de bu hastalığımın ancak ondan ileri geldiğini sanıyorum![395]

Hayber´de onunla birlikte tatmış olduğum zehirli etin acısından, şu anda kalb damarımın koptuğunu duymaktayım![396]

Zaman zaman onun ağrısını ve sızısını duyuyorum!´ buyurdu."[397]

Hz. Âişe de; Peygamberimiz Aleyhisselamın vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında, Peygamberimiz Aleyhisselamın:

"Ey Âişe! Hayber´de tatmış olduğum zehirli etin sancısını zaman zaman duyuyorum!

Şu anda, kalbimin damarının koptuğunu duymaktayım!" buyurduğunu bildirir.[398]

Enes b. Malik de:

"Resûlullah Aleyhisselamın küçük dili üzerinde bu zehrin izini görür dururdum!" demiştir.[399]

Peygamberimiz Aleyhisselam; bu zehirlenme yüzünden şehit olarak vefat etmiş, kendisini peygam berlikle şereflendiren Yüce Allah, şehitlikle de şereflendirmiştir.[400]


[378] İbn İshak, İ bn Hişam, Sîre, c. 3, s. 352, Vâkıdî, Megâzî, c. 2, s. 677, Taberî, Târih, c. 3, s. 95.

[379] İmam Muhammed, Siyeru´l-kebfr, c. 4, s. 1 421, E bu Dâvud, Sünen, c. 4, s. 673.

[380] Vâkıdî, Megâzî, c. 2, s. 677, Kastalânf, Mevâhibü´l-ledünniye, c. 1, s. 1 81.

[381] Kastalânf, Mevâhibü´l-ledünniye, c. 1, s. 181 .

[382] Vâkıdî, Megâzî, c. 2, s. 677.

[383] Vâkıdî, Megâzî, c. 2, s. 677, E bu Dâvud, Sünen, c. 4, s. 174.

[384] Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 2, s. 338.

[385] İbn İshak, İ bn Hişam, Sîre, c. 3, s. 352, Kastalânf, Mevâhibü´l-ledünniye, c. 1, s. 181.

[386] Kastalânf, Mevâhibü´l-ledünniye, c. 1, s. 181 .

[387] İbn İshak, İ bn Hişam, Sîre, c. 3, s. 352, Kastalânf, Mevâhib, t 1. s. 181.

[388] İbn İshak, İ bn Hişam, Sîre, c. 3, s. 352, Taberî, Târih, c. 3, s. 95, İbn Hazm, Cevâmiu´s-Sîre, s. 214.

[389] Vâkıdî, Megâzî, c. 2, s. 678, E bu Dâvud, Sünen, c. 4, s. 174.

[390] Vâkıdî, Megâzî, c. 2, s. 678, E bu Dâvud, Sünen, c.4, s. 174, Ebu´l-Fidâ, el-Bidâye ve´n-nihâye, c. 4, s. 210, Heysemi, Mecmau´z-zevâid, c. 6, s. 153.

[391] İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 3, s. 352, Vâkıdî, Megâzî, ç. 2, s. 678, Ebu Dâvud, Sünen, c. 4, s. 175, Taberî, Târih, c. 3,
s.95, İbn Hazm, Cevâmiu´s-Sîre,s. 214, İbn Esîr,Kâmil, c. 2, s. 221, İbn Haldun, Târih, c.2,ks. 2, s. 39, Heysemî,Meonau´z-zevâid,
c. 6, s. 398, 399, Ebu´l-Fidâ, el-Bidâye ve´n-nihâye, c. 4, s. 210, Kastalânf, Mevâhibü´l-ledünniye, c. 1, s. 181.

[392] Vâkıdî, Megâzî, c. 2, s. 678, İbn Kayyım, Zâdu´l-mead, c. 2, s. 155, Ebu´l-Fidâ, el-Bidâye ve´n-nihâye, c. 4, s. 310, Heysemî, Mecmau´z-zevâid, c. 6, s. 153, 154.

[393] Vâkıdî, Megâzî, c. 2, s. 678, Ebu Dâvud, Sünen, c. 4, s. 175, Ebu´l-Fidâ, el-Bidâye ve´n-nihâye, c. 4, s. 209.

[394] Vâkıdî, Megâzî, c. 2, s. 679, İbn Sa´d, Tabakâtü´l-kübrâ, c. 8, s. 314.

[395] Ebu Dâvud, Sünen, c. 4, s. 175, Hâkim, Müstedrek, c. 3, s. 21 9, Süheylf, Ravdu´l-ünüf, c. 6, s. 572.

[396] İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 3, s. 353, Vâkıdî, Megâzî, c. 2, s. 679, İbn Sa´d, Tabak ât, c. 8, s. 314, Ebu´l-Fidâ, el-Bidâyeve´n-nihâye, c. 4, s. 210.

[397] Vâkıdî, Megâzî, c. 2, s. 679, İbn Sa´d, Tabakât, c. 8, s. 314, İbn Kayyım , Zâdu´l-mead, c. 2, s. 155.

[398] Bu hân , Sahih, c. 5, s. 1 37.

[399] Müslim, Sahih, c.4, s. 1721.

[400] İbn İshak, İbn Hişam , Sîre, c. 3, s. 353, Taberî, Târih, c. 3, s. 95, İbn Esîr, Kâmil, c. 2, s. 222, İbn Kayyım, Zâdu´l-mead, c. 2, s. 155, Ebu´l-Fidâ, el-Bidâye ve´n-nihâye, c. 4, s. 210, 211.

M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 6/93-96.[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Yahudilerin peygamberimiz as ı zehirlemeye kalkışmaları
« Posted on: 25 Ekim 2020, 17:33:44 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Yahudilerin peygamberimiz as ı zehirlemeye kalkışmaları rüya tabiri,Yahudilerin peygamberimiz as ı zehirlemeye kalkışmaları mekke canlı, Yahudilerin peygamberimiz as ı zehirlemeye kalkışmaları kabe canlı yayın, Yahudilerin peygamberimiz as ı zehirlemeye kalkışmaları Üç boyutlu kuran oku Yahudilerin peygamberimiz as ı zehirlemeye kalkışmaları kuran ı kerim, Yahudilerin peygamberimiz as ı zehirlemeye kalkışmaları peygamber kıssaları,Yahudilerin peygamberimiz as ı zehirlemeye kalkışmaları ilitam ders soruları, Yahudilerin peygamberimiz as ı zehirlemeye kalkışmaları önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &