ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > İslam Tarihi >  Necran Hıristiyan temsilcilerinin peygamberimiz as la anlasmalari
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Necran Hıristiyan temsilcilerinin peygamberimiz as la anlasmalari  (Okunma Sayısı 688 defa)
21 Mart 2010, 16:16:58
Sümeyye

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 29.261Site
« : 21 Mart 2010, 16:16:58 »
Necran Hıristiyan Temsilcilerinin Peygamberimiz Aleyhisselamla Anlaşma Yapmaya Razı Olmaları


Şurahbil, Peygamberimiz Aleyhisselamla buluşunca:

"Ben seninle lânetleşmekten daha hayırlı birşey düşünüyorum" dedi.

Peygamberimiz Aleyhisselam:

"Nedir o?" diye sordu.

Şurahbil:

"Sen bugün geceye kadar, geceden de sabaha kadar hükmünü, kararını ver!

Bu müddet içinde hakkımızda ne hüküm verirsen, o bizce makbul ve muteberdir!" dedi.

Peygamberimiz Aleyhisselam:

"Gerindekilerden, seni kınamaya, yermeye kalkışacak kimseler bulunabilir mi?" diye sordu.

Şurahbil:

"Sor şu iki arkadaşıma!" dedi.

Arkadaşları:

"Başından sonuna kadar bütün vadi halkı, Şurahbil´in görüşünden başkasını istemez! [84] Ey Ebu´l-Kâsım! Biz seninle lânetleşmemeyi ve dinini sana bırakarak kendi dinimiz üzere dönüp gitmemizi uygun görüyoruz. [85] Hakkımızda istediğin şeyi hükmet, sana verelim, seninle barış yapalım!" dediler. [86]

Ebu Harise de:

"Ey Ebu´l-Kâsım! Biz seninle lânetleşmeyeceğiz, fakat sana cizye vereceğiz!" dedi. [87]

Bunun üzerine, Peygamberimiz Aleyhisselam onlarla lânetleşmeyerek geri döndü[88] ve:

"Varlığım Kudret Elinde bulunan Allah´a yemin ederim ki; Necran halkı üzerine azap yaklaşmış bulunuyordu! Eğer benimle lânetleşmeye girişseydiler, maymun ve domuzlara çevrilecekler, vadi onların üzerine ateş kesilecek, Yüce Allah Necran´ın ve halkının ağaç üzerindeki kuşlara varıncaya kadar kök lerini kazıyacak, bir yıla varmadan Hıristiyanlar helak edileceklerdi!" buyurdu. [89]

Ertesi gün olunca, Peygamberimiz Aleyhisselam Necran Hıristiyanlar! için yazdırdığı yazıyı getir di. [90]

Yazıda şöyle buyuru I m aktaydı:

"B ismi llâhirrahm ânirrahîm [91]

Bu, Allah´ın Resûlü Muhammed´in Necran halkı için yazısıdır

Necranlıların beyaz, kırmızı, sarı, her çeşit nakifleriyle meyve ve mahsulleri ve köleleri hakkında Resûlullahın hükmü:

Bunların hepsi kendilerine bırakılacak!

Buna karşı, onlar her yıl Safer ayında bin adet elbise,

Her Recep ayında bin adet elbise olmak üzere iki bin adet elbise ve her elbiseyle birlikte birer ukiyye gümüş de ödeyeceklerdir. [92]

Her elbise bir ukiyye, yani kırk dirhem değerinde olacaktır. [93]

Elbiselerin haraç vergisine nazaran fazlalığı ve ukiyye kıymetinden eksikliği hesaplanacaktır. [94]

Onların haraç olarak ödemeleri gereken binek hayvanları veya aflar veya zırh gömlekler[95] veya diğer mallar[96] kendilerinden hesapla alınacaktır.

Elçilerimin yirmi gün veya daha az[97] veya otuz gün[98] veya daha az[99] müddetle konuklanmaları ve ağırianmalarıyla Necranlılar mükelleftirler. [100]

Elçilerim, bir aydan fazla bulunamaz ve bekletilemezler. [101]

Yemen´de bir savaş, bir yaramazlık başgösterdiği zaman, Necranlılar emanet olarak otuz adet zırh gömlek, otuz adet at ve otuz adet deve vermekle mükelleftirler.

Elçilerime emanet olarak verilen at, devevesairmallar-bunlardan telef olunanları da tazmin edilmek sûretiyle-Necranlılara iade edilinceye kadar elçilerimin kefaleti altındadır.

Necran ve Necran´a bağlı yerierdekilerin mallan, canları, yurtları, dinleri, hazır bulunanları, bulun mayanları, [102] kiliseleri, [103] ruhbanlıkları, piskoposlukları, [104] az veya çok ellerinin altındaki herşeyleri[105] Allah´ın himayesinde ve Allah´ın Resûlü Muhammed Peygamberin himayesindedir.

Piskopos piskoposluğundan, papaz papazlığından, kilise bakıcısı bakıcılığından, [106] kâhin kâhin-liğinden[107] değiştirilmeyecek, [108] bulundukları hal ve durumları, haklarından herhangi bir hak da değiştiril m ey e çektir. [109]

Artık ribâ (faiz) alma-verme yoktur! [110]

Necranlılara zulüm ve kötülük yapı İm ayacaktır! [111]

Cahiliye devrinden kalma kan davası da güdülmeyecektir! [112]

Onların ne mahsullerinden uşr alınacak, ne asker gelip yurtlarını çiğneyecek, ne de kendileri savaş için toplanacaktır! [113]

Necran´da kim bir hak talebinde bulunacak olursa, aralarında insaf ve adalet üzere davranacak lar[114] ne zulüm yapacaklar, ne de zulme uğrayacaklardır.[115]

Necranlılar ribâ (faiz) yememekle mükelleftirier.[116] Gelecekte ribâ yiyen kişi, himayemden uzak kalır. [117] Onlardan hiç kimse başkasının yaptığı bir haksızlık ve kötülükten sorumlu tutulmayacaktır.

Necranlılar, bu sahifede yazılı olan vecibeleri yüksünmeyip gereğini yerine getirdikleri, hayırhâhlık gösterdikleri ve iyi davrandıkları takdirde, Allah´ın emri gelinceye kadar Allah´ın ve Peygamberin temel li himayesi altında bulunacaklardır.

Ebu Süfyan b. Harb, Gaylan b. Amr, Benî Nasrlardan Malik b.Avf, Akra´ b. Hâbisü´l-Hanzalî, Muğîre b. Şube, [118] Benî Beliyylerin kardeşi Müstevrid b. Amr ve Ebu Bekir´in azadlısı Âmir şahit oldu. [119]

Bu yazıyı Abdullah b. Ebu Bekir onlar için yazdı ." [120]
[86] İbn Sa´d, Tabakâtü´l-kübrâ, c. 1 , s. 357-358.

[87] Yâkubî, Târih, c. 2, s. 83.

[88] Ebu´l-Fidâ, el-Bidâye ve´n-nihâye, c. 5, s. 55.

[89] Diyarbekrî, Târîhu´l-ham fs, c. 2, s. 193, Halebî, İnsânu´l-uyûn, c. 3, s. 236, Zürkânf Mevâhibü´l-ledünniye Şerhi, c. 4, s. 43.

[90] Ebu´l-Fidâ, c. 5, s. 55.

[91] Ebu Yusuf, Kitâbu´l-harac, s. 72, Ebu Ubeyd, Kitâbu´l-emval, s. 272, Belâzurî, Fütûhu´l-büldân, c. 1, s. 77, Yâkubî, TânTı, c. 2, s. 83, Ebu´l-Fidâ, c. 5, s. 55.

[92] Ebu Yusuf, s. 72, E bu Ubeyd, s. 272, Belâzurî, c. 1, s. 77, Yâkubî, c. 2, s. 83, Ebu´l-Fidâ, c. 5, s. 55.

[93] Ebu Yusuf, s. 72, İbn Sa´d, Tabakâtü´l-kübrâ, c. 1, s. 288, Ebu Ubeyd, s. 272, Belâzurî, c. 1, s. 77, Yâkubî, c. 2, s. 83.

[94] Ebu Yusuf, s. 72, İbn Sa´d, c. 1, s. 288, Ebu Ubeyd, s. 272, Belâzurî, c. 1, s. 77, Yâkubî, c. 2, s. 83.

[95] Ebu Yusuf, s. 72, İbn Sa´d, c. 1, s. 288, Ebu Ubeyd, s. 272-273, Belâzurî, c. 1, s.77.

[96] Ebu Yusuf, s. 72, İbn Sa´d, c. 1, s. 288, Belâzurî, c. 1, s. 77.

[97] Ebu Yusuf, Kitâbu´l-harac, s. 72, İbn Sa´d, Tabakâtü´l-kübrâ, c. 1, s. 288, Ebu Ubeyd, Kitâbu´l-emvâl, s. 273.

[98] Belâzurî, Fütûhu´l-büldân, c. 1, s. 77, Yâkubî, Târih, c. 2, s. 83.

[99] Belâzurî, c. 1, s. 77.

[100] Ebu Yusuf, s. 72, İbn Sa´d, Tabakâtü´l-kübrâ, c. 1, s. 288, Ebu Ubeyd, s. 272, Belâzurî, c. 1, s. 77.

[101] Ebu Yusuf, s. 72, İbn Sa´d, c. 1, s. 288, Belâzurî, c. 1, s. 77.

[102] Ebu Yusuf, s. 72, İbn Sa´d, c. 1, s. 288, Ebu Ubeyd, s. 273, Belâzurî, c. 1,s.77.

[103] Ebu Yusuf, s. 72, İbn Sa´d, c. 1, s. 288, E bu Ubeyd, s. 273.

[104] Ebu Ubeyd, s. 273.

[105] Ebu Yusuf, s. 72, İbn Sad, c. 1, s. 288, E bu Ubeyd, s. 273, Belâzurî, c. 1, s. 78.

[106] Ebu Yusuf, s. 72, İbn Sa´d, c. 1, s. 288, E bu Ubeyd, s. 273, Belâzurî, c. 1, s. 77-78.

[107] Ebu Yusuf, s. 72.

[108] Ebu Yusuf, s. 72, İbn Sa´d, c. 1, s. 288, E bu Ubeyd, s. 273.

[109] Belâzurî, c. 1, s. 78

[110] İbnSa´d,c. 1,5.288.

[111] Belâzurî, c. 1, s. 73.

[112] Ebu Yusuf, s. 72, İbn Sa´d, c. 1, s. 288, Belâzurî, c. 1, s. 78.

[113] Ebu Yusuf, s. 72, Ebu Ubeyd, s. 273, Belâzurî, c. 1, s. 78.

[114] E bu Yusuf, s. 72, İbn Sa´d, c. 1, s. 289, Ebu Ubeyd, s. 273, Belâzurî, c. 1, s. 78.

[115] Ebu Yusuf, Kitâbu´l-harac, s. 72, İbn Sa´d, Tabakâtü´l-kübrâ, c. 1,s.288, Belâzurî, Fütûhu´l-büldân, c. 1, s. 78.

[116] Ebu Ubeyd, Kitâbu´l-emvâl, s. 273.

[117] Ebu Yusuf, s. 72, İbn Sa´d, c.1 , s. 288, Ebu Ubeyd, s. 273, Belâzurî, c. 1, s. 78.

[118] Ebu Yusuf, s. 72-73, İbn Sa´d, c. 1, s. 288, Belâzurî, c. 1, s. 78.

[119] İbn Sa´d, c.1, s. 288.

[120] Ebu Yusuf, s. 73.

M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 8/112-116.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Necran Hıristiyan temsilcilerinin peygamberimiz as la anlasmalari
« Posted on: 31 Mart 2020, 21:42:45 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Necran Hıristiyan temsilcilerinin peygamberimiz as la anlasmalari rüya tabiri, Necran Hıristiyan temsilcilerinin peygamberimiz as la anlasmalari mekke canlı, Necran Hıristiyan temsilcilerinin peygamberimiz as la anlasmalari kabe canlı yayın, Necran Hıristiyan temsilcilerinin peygamberimiz as la anlasmalari Üç boyutlu kuran oku Necran Hıristiyan temsilcilerinin peygamberimiz as la anlasmalari kuran ı kerim, Necran Hıristiyan temsilcilerinin peygamberimiz as la anlasmalari peygamber kıssaları, Necran Hıristiyan temsilcilerinin peygamberimiz as la anlasmalari ilitam ders soruları, Necran Hıristiyan temsilcilerinin peygamberimiz as la anlasmalariönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &