> Forum > ๑۩۞۩๑ Yeni İlahiyat Önlisans Proğramı / Kredili Sistem ๑۩۞۩๑ > İlahiyat Önlisans 1. Sınıf Dersleri > İlahiyat Önlisans 2. Yarıyıl > İslam Kurumları ve Medeniyeti > İslam Kurumları ve Medeniyeti 1. Ünite Deneme Sınavı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İslam Kurumları ve Medeniyeti 1. Ünite Deneme Sınavı  (Okunma Sayısı 2101 defa)
09 Mayıs 2013, 12:08:27
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.681Site
« : 09 Mayıs 2013, 12:08:27 »İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ
1. ÜNİTE DENEME SINAVI1-sosyal ilişki örneklerinden satıcının müşteriyle ilişkisi ne tür ilişkidir?

a-zıt ilişki
b-sportif/rekabet ilişki
c-sosyo/kültürel ilişki
d-iktisadi ilişki


2-ordunun düşmanla ilişkisi ne tür ilişkidir?

a-sportif/rekabet ilişki
b-zıt ilişki
c-iktisadi ilişki
d-şahsi/ailevi ilişki


3-konferansçı ve dinleyici arasındaki ilişki ne tür ilişkidir?

a-sosyo/kültürel ilişki
b-iktisadi ilişki
c-zıt ilişki
d-hiçbiri


4- Sosyal yardım kurumu olan Dârülacaze ne zaman kurulmuştur?

a-1900
b-1930
c-1895
d-1845


5- Güvenlik Kurumu olan Polis Teşkilatı ne zaman kurulmuştur?

a-1845
b-1883
c-1913
d-1895


6- Latince culture sözcüğünden gelen kelime hangisidir?

a-medeniyet
b-kurum
c-toplum
d-kültür


7- İlk defa culture kelimeyi insan zekasının oluşumu ve gelişimi manasında kim kullanmıştır?

a-montain
b-namık kemal
c-ziya Gökalp
d-voltair


8-arapçada es-sekafe Türkçede irfan kelimesi hangi kelimeyi ifade eder?

a-kültür
b-medeniyet
c-sanat
d-edebiyat


9- kültür kelimesine karşılık Arapça kelime olarak Hars ve Ekin kelimesi de kullanan kimdir?

a-namık kemal
b-yunus emre
c-ziya Gökalp
d-kaşgarlı mahmud


10-medeniyet Latincede hangi kelimeden gelir?

a-ciras
b-civas
c-medeni
d-civitas


11- medeniyet kelimesini karşılamak için umrân ma’mûr ve i’mâr kelimelerini kullanan kimlerdir?

a-toplum
b-şairler topluluğu
c-osmanlı yazarları
d-padişah12- Medeniyet ilk defa civilisation kelimesine karşılık Sadık Rifat Paşa tarafından kaç yılında kullanılmıştır?

a-1838
b-1938
c-1738
d-1548


13-1940’larda medeniyet anlamına gelen hangi kelime dilimize girmiştir?

a-uygur
b-uygar
c-medeni
d-hiçbir


14-kültürfizik kısaca ne demektir?

a-fizik eğitimi
b-kültür eğitimi
c-beden eğitimi
d-kültürfizik eğitimi


15- “İman bilgi sanat ahlak örf ve adetleri insanın maharet ve alışkanlıklarını ifade eden karmaşık kavramdır” bu söz kime göre kültürün tanımıdır?

a-E. Sapir
b-ziya Gökalp
c-E. B. Taylor
d-tozzer16-“Halkın yaşam tarzıdır” bu söz kime göre kültürün tanımıdır?


a-C.Wissler
b-A. Young
c-E. Sapir
d-ziya Gökalp17- “Bir topluluktaki örf ve adetlerin davranış tarzı ve teşkilat tesislerinin ahenkli bütünüdür”
bu söz kime göre kültürün tanımıdır?


a-R. Thurnwald
b-A. Young
c-E. B. Taylor
d-tozzer


18- milli kültürü meydana getiren unsurların değişik milletlerin ortak hayatında aldığı şekle medeniyet denir bu tanım kime göre medeniyetin tarifidir?

a-namık kemal
b-ziya Gökalp
c-fuat köprülü
d-hiçbiri


19-dejenere milletler nedir?

a-milli değerleri bozulmuş
b-ahlaki değerleri bozulmuş
c-dini değerleri bozulmuş
d-milli kültürü bozulmuş20- “medeniyet insanın hayatı üzerindeki şartları kontrol etmek amacıyla çaba sarf etmesi ve bunun sonucu oluşan mekanizmaların bütünüdür”
Bu medeniyetin tanımını kim yapmıştır?

a-ziya Gökalp
b-macIver
c-aristo
d-kindi


21- “Yaşayış düşünüş tarzımızda günlük hayatta sanat ve eğlencede tabiatın kendini ifade etmesidir” bu kime göre kültürün tanımıdır?


a-tozzer
b-A.Young
c-R.M.MacIver
d-C.Wissler22- “İnsanın bizzat meydana getirdiği eserlerdir”
Bu kime göre kültürün tanımıdır?


a-A.Young
b-C.Wissler
c-E.Sapir
d-hiçbiri
23-maddi kültür unsurlarından biri olan ne bilginin pratiğe aktarılmasıdır?


a-kültür
b-medeniyet
c-teknoloji
d-sanat
24-asabiyet kelimesi arapça hangi kelimeden türemiştir?


a-sa-bi
b-a-sa-bi-yet
c-a-sa-be
d-sa-be25- Bir şeyi organize olmuş grup olarak ele alırsak bu …….muamele şekli olarak ele alırsak ...... bu boşluklarda neyle ney arasında farkı söylenmiştir?

a-birlik-kurum
b-müessese-kurum
c-medeniyet-kültür
d-birlik-müessese26- Bir medeniyete mensup milletler arasındaki kurallara ne denir?


a-örf
b-müessese
c-gelenek
d-hiçbiri
27-arapçada el-hadare kelimesi Türkçede hangi kelimeye karşılıktır?


a-kurum
b-medeniyet
c-müessese
d-kültür28- Okulu öğretmen ve öğrenci grubu olarak düşünürsek …… eğitim ve öğretim sistemi olarak ele alırsak …… olur. Boşluklara hangi kelimeler gelir?


a-birlik-kurum
b-medeni-kurum
c-birlik-kültür
d-hiçbiri
29- İş meslek uzmanlık alanı dışı herkesin bilmesi gereken görgü ve yetenekleri ne ile anlatılır?


a-gelenek
b-görgü
c-genel kültür
d-edep
30-“ Toplumsal olarak öğretilip yeni kuşaklara aşılanan davranışlardır” bu kime göre kültürün tanımıdır?


a-R.M.MacIver
b-A.Young
c-E.Sapir
d-tozzer
31- kim kamus-i türki’sinde umrankelimesine
a-ma’murluk, ma’muriyet, bir yerin tamamıyla meskun ve hakkıyla işlenmiş olması
b-medeniyet, terakki, refah, saadet gibi karşılıklar vermiştir?


a-ziya Gökalp
b-şemsettin sami
c-akşemsettin
d-hiçbiri


32- okumak ve bilgi edinmek ……
bunu sağlamak için üretilen kağıt kalem …… oluşturur


a-kültür-medeniyet
b-medeniyet-gelenek
c-gelenek-görenek
d-kültür-gelenek
33- Toplum dışı saldırıdan korunmak için oluşturulan birlik beraberlik duygusuna nedenilir?


a-kültür
b-savunma
c-görgü
d-asabiyet34-kültürün meydana gelmesi ve gelişmesi için kaç unsur vardır?


a-2
b-4
c-3
d-1


35-Manevi kültür unsurlarının en önemlisi nedir?

a-görenek
b-görgü
c-dil
d-manevi kültür36- ihtiyaçları zaruri/tabii hâci ve kemâli/tahsini olmak üzere 3’e ayıran kimdir?


a-kindi
b-aristo
c-farabi
d-ibn Haldun37-medeniyetin doğuşuna etki eden en temel faktör nedir?


a-toplum
b-insan
c-coğrafi çevre
d-hiçbiri38- coğrafyanın kültürler üzerinde büyük role sahip olduğuna inanan kimdir?


a-aristo
b-kindi
c-sokrates
d-montesqiueu39-yayla tipi medeniyete örnek verir misiniz?


a-maya medeniyeti
b-hitit medeniyeti
c-girit medeniyeti
d-mısır ve indus medeniyeti40-bataklık tipi medeniyete örnek verir misiniz?


a-mısır ve indus medeniyeti
b-girit medeniyeti
c-maya medeniyeti
d-hitit medeniyeti41- Çin İslam Hint ve Batı Medeniyeti hangi coğrafi tipe örnektir?


a-kara tipi
b-nehir tipi
c-takımadalar tipi
d-bataklık tipi42-“ Rönesans’ı İslamiyete borçluyuz” sözü kime aittir?


a-farabi
b-gazzali
c-bodley
d-hiçbiri


43-Bir milletin hayat telâkkisi hukuki iktisadi ahlaki estetik vs. anlayışları hangi kütür şeklinin içindedir?

a-manevi kültür
b-maddi kültür
c-gelenek
d-hukuki kültür


44-Batı Medeniyetinde materyalist
Eski Yunan Medeniyetinde akılcı
Hint Medeniyetinde mistik
Bu 3 medeniyete karşı vahye dayalı medeniyet olan hangi Medeniyet gelmiştir?

a-doğu medeniyeti
b-avrupa medeniyeti
c-islam medeniyeti
d-hiçbiri


45-aşağıdakilerden hangisi medeniyetin doğuşuna etki eden faktörlerden biri değildir?


a-coğrafi çevre
b-toplum
c-hukuk
d-insan46- Din ahlak hukuk dil vs..hangileri milli vicdana uygun ve milli hayatta canlı surette yaşıyorsa onlara ……denilir. Ziya gökalpa göre bu neyin tanımıdır?


a-toplum
b-medeniyet
c-müessese
d-gelenek
47- Hukuk Kurumu olan Danıştay hangi yılda kurulmuştur?


a-1868
b-1845
c-1895
d-1883
48-……üyeliğe
…….hizmet usul ve araçlarına delalet eder.
Yukardaki boşluklara neyle ne arasındaki fark tanımları gelmelidir


a-hukuk-toplum
b-birlik-kurum
c-kurum-görenek
d-birlik-görenek49- Türkçede kültürü ifade etmek için hangi kelime kullanılır?


a-irfan
b-selim
c-medeni
d-hiçbiri
50-kaç yılından sonra medeniyet terim haline geldi?


a-1845
b-1883
c-1856
d-189051-……. ferdi irade ve metotla ortaya çıkan sosyal olaylar bütünü
……. ilham ve duygu sayesinde oluşur.
Yukardaki boşluklara ziya Gökalp!a göre neyle ne arasındaki farkdır?


a-medeniyet-kültür
b-kültür-medeniyet
c-medeniyet-hukuk
...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
« Son Düzenleme: 09 Mayıs 2013, 12:09:46 Gönderen: Reyyan »
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: İslam Kurumları ve Medeniyeti 1. Ünite Deneme Sınavı
« Posted on: 04 Şubat 2023, 20:49:24 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İslam Kurumları ve Medeniyeti 1. Ünite Deneme Sınavı rüya tabiri,İslam Kurumları ve Medeniyeti 1. Ünite Deneme Sınavı mekke canlı, İslam Kurumları ve Medeniyeti 1. Ünite Deneme Sınavı kabe canlı yayın, İslam Kurumları ve Medeniyeti 1. Ünite Deneme Sınavı Üç boyutlu kuran oku İslam Kurumları ve Medeniyeti 1. Ünite Deneme Sınavı kuran ı kerim, İslam Kurumları ve Medeniyeti 1. Ünite Deneme Sınavı peygamber kıssaları,İslam Kurumları ve Medeniyeti 1. Ünite Deneme Sınavı ilitam ders soruları, İslam Kurumları ve Medeniyeti 1. Ünite Deneme Sınavıönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &