ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Dokuz Eylül İlitam > İslam Ahlak Felsefesi > Ünite 12 Soru-Cevap Ders Özetleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Ünite 12 Soru-Cevap Ders Özetleri  (Okunma Sayısı 1245 defa)
22 Mart 2014, 17:22:28
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 22 Mart 2014, 17:22:28 »ÜNİTE 12 BAZI UYGULAMALI ETİK ALANLARI


S1-)Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal çevreyi ele alışında ona rehberlik eden etiğin adıdır?
A)Doğa etiği
B)Çevre etiği
C)Tıp etiği
D)İş etiği
Cevap: B

S2-)sadece insanı ahlâken dikkate alan ve diğer bütün unsurları araçsal olarak gören etiğin adı nedir?
A)İnsan merkezli çevre etiği
B)Hayvan merkezli çevre etiği
C)Yaşam merkezli etik
D)Medya etiği
Cevap: A

S3-)Canlı kompleks olma hangi etiklerin kurucu unsurunu oluşturur
A)İnsan merkezli etik- Hayvan merkezli etik
B)İş etiği- yargı etiği
C)Medya ve basın etiği
D)Hiçbiri
Cevap: A

S4-)Yaşayan şeyleri ahlâken dikkate alan çevre etiği anlayışı, bütün yaşayan şeylerin hepsinin, ahlâki anlamının da eşit olduğunu savunan radikal bir şekle dönüştüğünde hangi adı alır
A)   Biyolojik egalitaryanizm
B)   Ekolojik holizm
C)   İş etiği
D)   Ahlaki etik
       Cevap: A
S5-)Biyolojik egalitaryanizm sadece biyosfere ve onu oluşturan geniş ekosistemlere ahlâki değer  atfeden bir hale dönüşürse aşağıdaki isimlerden hangisi ile ifade edilir
A)İş etiği
B)Ekolojik holizm
C)Yoksulluk sorunu
D)Ahlaki etik
Cevap: B

S6-)Kompleks sistem olma, ya da böyle bir sistemin parçası olma, doğallık, kısımların çeşitliliğini sergileme, işlevsel bütünlük, uyum sergileme gibi özellikler ve güzelliği spesifik bir ayrıntıda temsil edilen bir nitelik olarak anlamak bizi yaşam merkezli etikten hangi etiğe yöneltir?
A) Ahlaki etik
B) İş etiği
C) Her şey-merkezli etik
D)Hiçbiri
 Cevap: C

S7-) “Etikte değerlerin varlığı ……..dır” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)Doğal
B) Yapay
C )Öznel
D)İlişkisel
E)Nesneldir
Cevap: D

S8-) Felsefi anlamda kendi içinde güçlükleri bulunan ve felsefi düzlemde son tahlilde savunulamayacak olan iki teorinin adı
A)   Egoizm ve hedonizm
B)   mutlak yoksulluk  ve açlık
C)   Hiçbiri
D)   Yapıp-etme (doing) ile bırakalım-olsun (letting-happen
Cevap: A

S9-)Etik, felsefenin hayatın hangi alanındaki soruşturmasını ifade eder
A)Yoksulluk
B)siyaset
C)iyi
D)varlık
Cevap: C

S10-)İş etiğinin, kişi olarak, dayandığı köken Aristoteles
A)Doğru
B)yanlış
Cevap: A

S11-)Aristoteles’e göre, mal, “değeri parayla ölçülen her şey”dir.
A)   Yanlış
B)   Doğru
Cevap: B

S12-)Mal-mülkle ilgili erdem olan cömertlik hangi erdemin bir parçası konumundadır.
A)iyi
B)itidal*
C)Karakter
d) Hiçbiri

S13) Ahlâki yetkinleşme için serveti gerektiren erdem ihtişam erdemidir
A)Doğru*
b) yanlış

S14) Aristoteles’e göre, mutluluk dış iyileri gerektirmektedir
A)doğru*
B)yanlış

S15-)Aristoteles’in mal ve servete yönelik bu negatif olmayan tutumunu, insan için nihai olan iyinin ne olduğuyla ilgili olarak bilimleri soruşturmasında da görmek mümkün DEĞİLDİR
A)Doğru
B)yanlış*(Çünkü mümkündür)

S16-)Aristoteles’te pratik yetkinleşme alanının ikinci basamağı nedir
A)   Chrematisike
B)   Oikonomikos*
C)   Hedonizm
D)   Hiçbiri

S17-)Hayatın ve dünyanın kötü olduğunu düşünen, her türlü kurulu düzene (aile, okul, toplum, devlet, eğitim vb.ne) karşı çıkan ve bireysel kurtuluşu savunan anlayışın adı
A)   Stoacı etik
B)   Kynik ekolü*
C)   Hristiyan etik anlayışı
D)   Kyreneci etik

S18-)Ekonomiye yönelik negatif unsurların modern dönemde varlığını sürdürmesinin kaynağını görmek için Thomas Hobbes’un (1588-1679) düşüncesine göz atmalıyız
A)Doğru*
B)yanlış

S19-)Hayatı ve doğayı sadece güçlünün varlığını sürdürdüğü ve ayakta kaldığı bir mücadele alanı olarak gören teori
a)   Hristiyan etik anlayışı
b)   Kyrene ekolü
c)   Kynik ekolü
d)   Darvinci evrim teorisi*

S20-)Sosyal sorumluluk fikri, şirketin ve iş dünyasının bir toplum bünyesinde ve onunla bağlantılı olduğunu ifade eden, iş etiğinin son zamanlardaki merkezi düşüncesidir.
a)Doğru*
B)Yanlış

S21-)Erdem amacından yoksun olarak salt kâr amacıyla ticaret yapmayı ilke edinen ve Aristoteles
Tarafından ayırt edilen tutum
A)   Chrematisike*
B)   Oikonomikos

S22-)Rönesans’a kadar Aristotelesçi eudaimonistik karakterli bir etik anlayışı kendisine zemin almış durumdayken, Yeni Çağla birlikte negatif bir felsefi-etik temeli zemin almış görünmektedir
a)yanlış
B)Doğru*

KİTABIN SORULARI

1.İnsan-çevre ilişkisine dair aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
a. Çevre etiği, insanın doğal çevreyi ele alışında ona rehberlik eden etiktir.
b. Çevre etiği kapsamında birbirinden farklı noktaları merkeze alan insan-merkezli çevre etiği, hayvan-merkezli çevre etiği, yaşam-merkezli çevre etiği ve her şey-merkezli çevre etiği olmak üzere farklı yaklaşımlar mevcuttur.
c. İnsan merkezli çevre etiği, sadece insanı ahlâken dikkate alır ve diğer bütün unsurları araçsal olarak görür. Çevreyle ilgili uygulamaları, çevre politikalarını insana etkisi bakımından değerlendirir.
d.Çevre etik anlayışında en kamil yaklaşım insan merkezli yaklaşımdır.*
e. Hayvan-merkezli etik anlayışta hem insanlar hem hayvanlar, kendi başlarına ahlâken değerli kabul edilir. Doğal çevreye yapılan şeylerin insanlara ve hayvanlara etkisinin ayrı ayrı ele alınmasını savunur.

2.Yoksulluk ve etik ilişkisine dair aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a. Yardım, iyilikseverliğin (hayırseverliğin) ve iyilik yapma arzusunun bir ifadesi değildir.
b. Ahlâklılığı, sadece belli bir topluma özgülüğü açısından değerlendirmek ve dünyadaki diğer özneleri dikkate almamak gerekmektedir.
c. Kur’an savurganlığa karşı çıkmakta ve cimriliği şiddetle eleştirmektedir. Kurtuluşa ermeyi, cimriliğin insanın içindeki kökeninden kurtulmaya bağlamaktadır. *
d. Dünyadaki pek çok küresel sorunun (suların kirlenmesi, küresel ısınma, yoksulluk vb.) ortaya çıkmasında bireysel olarak hiçbir etkimizin olmamış olması, bu sorunları ortadan kaldırmada sorumluluğumuzun bulunmadığı anlamına gelmektedir.
e. Yoksulluk ile etik arasında ne doğrudan ne de dolaylı olarak bir ilişki mevcuttur.

3.İş ahlakıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. İş ahlakının, kişi olarak, dayandığı köken hiç kuşkusuz Aristoteles’tir.
b.Her mesleğin kendine ait davranış kodları aynı zamanda ahlakiliği de konu edinmektedir.
c.İş ahlakına dair söylemler doğrudan etik sahanın içindedir.
d.İş ahlakı sadece ekonomiyle ilgili meslekler için geçerlidir. *
e.İş ahlakı üzerinde önemle durulması gereken etik alanlardan sadece bir tanesidir.

4.Aşağıdakilerden hangisi T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından belirlenen etik ilkelerden değildir?
a. Dürüstlük ve tarafsızlık
b.Saygınlık ve güven
c.Nezaket ve saygı
d.İşe zamanında gelip işten zamanında ayrılma *
e. Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
* =Doğru cevap
I.   Tıp Etiği
II.   Medya Etiği
III.   Mühendislik Etiği
IV.   Meslek Etiği
V.   Yarğı Etiği

1.   Yukarıda yazılı olanlardan hangiler etiğin uygulama alanlarından değildir?
a) III   
b) V
c) III-V
d) Hepsi Etiğin uygulama alanıdır.
e) Hiç biri Etiğin uyğulama alanına girmez.

 
I.   Çevre Etiği
II.   Siyaset Etiği
III.   Bilim Etiği
IV.   İşletme Etiği

2.   Yukarıda yazılı olanlardan hangiler etiğin uygulama alanlarından değildir?
a) I-II
b) I-III
c) I-II-III-IV
d) Hepsi Etiğin uygulama alanıdır.
e) Hiç biri Etiğin uyğulama alanına girmez.

3.   Aşağıdakilerden hangisi Çevre etiğinin tanımıdır?
a) İnsanın doğal çevreyi ele alışında ona rehberlik eden etiktir
b) İnsanların yeşil alan ve ağaçlara karşı tavırlarını işleyen etik alanıdır
c) İnsanların hayvanlara karşı karşı tutumlarını inceleyen etik alanıdır.
d) Toplumda yaşamak zorunda olan içsanların çevresindeki insanlara karşı davranışlarını inceleyen etik alanıdır.
e)İnsanların akarsulara, bitkilere  ve denizlere verdiği tahribatı inceleyen bilim dalıdır

4.   Aşağıdakilerden hangisi çevre etiği türlerinden değildir?
a) İnsan merkezli çevre etiği
b) Hayvan merkezli çevre etiği
c) Yaşam merkezli çevre etiği
d) Kainat merkezli çevre etiği
e) Her şey merkezli çevre etiği

5.   Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) İnsan merkezli çevre etiği, sadece insanı ahlâken dikkate alır ve diğer bütün unsurları araçsal olarak görür 
b) Hayvan merkezli etik, Doğal çevreye yapılan şeylerin insanlara ve hayvanlara etkisinin ayrı ayrı ele alınmasını savunur
c) Hayvan merkezli etik alanında hayvanlarla insanlar arasında tercih yapma durumuyla karşı karşıya gelinirse hayvan insana tercih edilir.
d) Hayvan merkezli etik alanında hayvanlarla insanlar arasında tercih yapma durumuyla karşı karşıya gelinirse insan hayvana tercih edilir.
e) Yaşam-merkezli etik anlayış eylemlerimizin her canlı şeye etkisini hesaba katmayı gerektirir.

6.   Biyolojik egalitaryanizm’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Biyolojik atıkların çevreyi kirletmesini işleyen etik alanıdır
b) Bütün yaşayan şeylerin hepsinin ahlâki anlamının  eşit olduğunu savunan görüştür
c) Ahlâken Canlıları İnsandan Mikro organizmalara kadar sınıflandırmaya denir
d)Biyolojik silahları etik aç...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Ünite 12 Soru-Cevap Ders Özetleri
« Posted on: 25 Şubat 2020, 15:05:49 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Ünite 12 Soru-Cevap Ders Özetleri rüya tabiri,Ünite 12 Soru-Cevap Ders Özetleri mekke canlı, Ünite 12 Soru-Cevap Ders Özetleri kabe canlı yayın, Ünite 12 Soru-Cevap Ders Özetleri Üç boyutlu kuran oku Ünite 12 Soru-Cevap Ders Özetleri kuran ı kerim, Ünite 12 Soru-Cevap Ders Özetleri peygamber kıssaları,Ünite 12 Soru-Cevap Ders Özetleri ilitam ders soruları, Ünite 12 Soru-Cevap Ders Özetleriönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &