ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ > Aöf İlahiyat Programı > İlahiyat 2.sınıf > İnkılap Tarihi Deneme Sınavı (Final)
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İnkılap Tarihi Deneme Sınavı (Final)  (Okunma Sayısı 2002 defa)
28 Eylül 2009, 19:26:06
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 28 Eylül 2009, 19:26:06 »

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI (FİNAL)

1) Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağı’nın getirdiği en önemli gelişmelerden biridir?
A) Bireyin devlet için var olduğu düşüncesinin yaygınlaşması
B) Tüm yurttaşların devlet gücü üzerinde hakkı olduğu görüşünün belirmeye başlaması
C) Ekonomik değerlerin tüm değerlerin üstüne çıkması
D) Dinsel değerlerin ön plana çıkarılması
E) Toplumsal evrimin geçersizliğinin anlaşılması

2) XVII. Yüzyılda Avrupalıların, ortak düşman olarak gördükleri Osmanlılara karşı birleşmesinde etkili olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güçlü bir sanayi oluşturulması
B) Mezhep savaşlarının uzlaşma ile bitirilmesi
C) Paylaşılacak sömürgeler konusunda uzlaşılması
D) Doğuya giden ticaret yollarının ele geçirilmesi
E) Rönesans ve reform ile akla ve bilime dayanan devlet yapısının oluşturulması

3) Bulgaristan’ın bırakışma imzalayarak I. Dünya savaşından çekilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) ABD’nin İtilaf Devletlerinin yanında savaşa girmesi
B) Almanya’nın Osmanlı Devletine yaptığı yardımın kesilmesi
C) Avusturya – Macaristan İmparatorluğunun savaştan çekilmesine
D) İtilaf Devletlerinin Rusya’ya daha kolay yardım ulaştırması
E) Rumeli’de yeni bir cephe açılmasına

4) Fransa’nın, Yunanistan’ın Batı Anadolu’ya yerleşmesini istemediği halde karşı çıkmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya ile arasının açılmasını istememesi
B) Almanya ve Ortadoğu üzerinde emelleri olması
C) Bölgede yaşayan çoğunluğun Rum olması
D) Paylaşım anlaşmalarında bölgenin Yunanistan’a verilmiş olması
E) Yunanistan’ın Batı Anadoluya yerleşmesinin Amerika tarafından istenmesi

5) Amasya Genelgesinin imzalanmasından sonra Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’da güvendiği kişilere gönderdiği mektuplardaki temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul’daki siyasal gücün Anadolu’ya bağlı olması gerektiği
B) Kurtuluş mücadelesinin önderi olduğu
C) Manda ve himaye gibi düşüncelerin asla kabul edilmemesi gerektiği
D) Damat Ferit Kabinesi’nin düşürülerek yerine yurtsever bir hükümet oluşturulması gerektiği.
E) Kendisini görevden almak isteyen İngilizlerin çabalarının önlenmesi isteği

6) Hangisi Sivas kongresi öncesinde Damat Ferit Paşa’nın Kongreyi engellemek amacıyla uygulamaya koymak istediği taktiklerden biridir?
A) Ali Galip’i Atatürk’e suikast için göndermek
B) Atatürk’ün İngiliz ajanı olduğunu yaymak
C) Ege’deki Yunanlılarla anlaşmak
D) Atatürk’ü 9. Ordu Müfettişliğinden almak
E) Doğu Anadolu’daki Ermenileri kongre aleyhinde kışkırtmak

7) Aşağıdakilerden hangisi 20-22 Ekim 1919 tarihleri arasında yapılan Amasya protokolü’nün içeriğinde yer almaz?
A) Osmanlı parlamentosu’nda üyeleri halk tarafından seçilen mebuslar meclisi içinde bir müdafaa-i hukuk grubunun oluşturulmasının karara bağlanması
B) İstanbul Hükümeti’nin Heyet-i Temsiliye’yi tanıması
C) Meclis-i Mebusan’ın toplanması
D) Heyet-i Temsiliye’nin yurdun bütünlüğüne zarar gelmemesi koşulu ile İstanbul Hükümeti’ne karşı bir harekette bulunmayı yükümlenmesi
E) İstanbul Hükümeti’nin Anadolu hareketinin temsilcileriyle iyi geçineceğini belirtmesi

8) İlk TBMM’nin vatana ihanet yasasını kabul etmesi ve İstanbul Hükümeti’ni tanımaması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Kendisinin üstünde bir güç tanımadığını
B) Güçler birliği sistemini benimsediğinin
C) Saltanat sistemini kaldırdığının
D) Kararları oybirliğiyle aldığının
E) İç ayaklanmaları bastırdığının

9) TBMM Hükümeti ile Ermenistan arasında imzalanan gümrü barışının en önemli maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ermenilerin Serv Barışını tanımadığını belirtmeleri
B) Eskiden Türkiye sınırları içinde yaşamış olan Ermenilerin geri dönmesine izin vermesi
C) Ermenistan Türkiye’ye karşı yapılacak anlaşmalarda yer almayacağını belirtmesi
D) TBMM’nin kurduğu devletin Türkiye adıyla anılması
E) TBMM Hükümeti dilediği taktirde Ermenistan’a yardım edebilecek

10) Çerkez Ethem ile ilgili bir değerlendirme yapıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İç ayaklanmaların bastırılmasında önemli hizmetleri bulunmuştur
B) Düzenli ordunun kurulmasına karşı çıkmıştır
C) Ulusal birliklere yenildikten sonra Yunanlılara sığınmıştır
D) Yunanlılar tarafından isyana kışkırtılmıştır
E) Bir isyan başlatacağını önceden Yunanlılara bildirmiştir

11) Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması kapsamında değildir?
A) Türkiye’ye boğazlar üzerinde savunma ve denetim hakkının tanınması
B) Kapitülasyonların her türlü sonuçları ile birlikte kaldırılması
C) Azınlıkların Türk uyruklu sayılması
D) Devlet borçlarının ödenmesi yönündeki her türlü yabancı gözetim ve denetimine son verilmesi
E) Musul sorununun ikili görüşmelere bırakılması

12) Ulusal Kurtuluş Savaşı siyasal zaferle sona erdikten sonra TBMM içindeki muhalif güçlerin Mustafa Kemal Paşa’yı devre dışı bırakmak amacıyla meclise verdikleri yasa önerisinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kemal Paşa’ya halifelik makamının verilmesi
B) Çok partili siyasal hayata geçme isteği
C) Milletvekili olma şartlarının yeniden düzenlenmesi
D) Askerlik mesleği ile mebusluğun birlikte yürütülmemesi
E) Başkomutanlık makamının kaldırılması

13) Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistemin özelliklerinden biri değildir?
A) Devlet başkanının parlamentoyu dağıtma yetkisinin olmaması
B) Parlamentodan güvenoyu alan hükümetin çalışmalarında serbest olması
C) Yargının bağımsız olması
D) Yürütme gücünün parlamentonun içinden çıkması
E) Parlamentonun hükümeti istediği zaman güvenoyu ile düşürebilmesi

14) 1946 seçimlerinin seçim sistemi açısından getirdiği yenilik hangisidir?
A) Kadınlar ilk kez oy kullandı
B) Seçimler tek dereceli yapıldı
C) Muhalefetin katılması engellendi
D) Cumhuriyet senatosu için ilk kez seçim yapıldı
E) Gelir düzeyi yüksek olanlar oy kullanabilmişlerdir.

15) Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı sonunda kurulan dünya düzeninin kalıcı olmayacağını gösteren özelliklerden biri değildir?
A) Yeniden kurulan Polonya’ya pek çok Alman toprağı verilmesi
B) Yeni kurulan Çekoslovakya’nın içinde pek çok Alman ve Avusturyalının yaşaması
C) Üzerinde Macarların bulunduğu toprakların İtalya’ya bırakılması
D) Avusturyalıların yaşadığı bazı toprakların İtalya’ya bırakılması
E) Almanya’nın ekonomik ve askeri açıdan üstün bir güç olması.

16) Toplumsallaşma evreninin en önemli aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parlamenter rejimin kurulması
B) Siyasal partilerin kurulması
C) Temel hak ve özgürlüklerin anayasada belirlenmiş olması
D) Sivil toplum örgütlerinin oluşması
E) Devletin oluşması

17)Gözlem ile aklı birleştirerek Aydınlanma çağındaki gelişmeyi doruğa ulaştıran bilim adamı kimdir?
A) Kant
B) Descartes
C) Aristo
D) Hegel
E) Galileo

18) Demokratik hukuk devletinin işleyebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A) Ulus temsilcilerinin mahkemeler üzerinde söz hakkı olması
B) Temel hak ve özgürlüklerin anayasada belirlenmesi
C) Tüm yurttaşların temel haklardan eşit ölçüde yararlanması
D) Yargı gücünün bağımsız olması
E) Devletin laik kurallar çerçevesinde yönetilmesi

19) İlke olarak bireyden güçlü olan devleti, tek yönlü davranmaktan alıkoyan unsurlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Eşitlik – bağımsız yargı – sendikalaşma
B) Siyasal haklar – hukuka uygunluk
C) Eşitlik – temel özgürlükler
D) İnsan hakları – hukuka bağlı devlet – bağımsız yargı
E) Kişisel girişim özgürlüğü – toplumsal çıkarlara uygunluk – eşitlik

20) Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat döneminde eğitim alanındaki çabaların yetersiz olmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Temel eğitimi verecek okulların açılmamış olması
B) Çağdaş eğitim yanında geleneksel eğitiminde sürüyor olması
C) İlköğretim zorunluluğunun uygulanmaması
D) Kadınların eğitiminin geniş anlamda mümkün olmaması
E) Parasal olanakların akılcı yatırımlara dönüştürülememesi

21) Osmanlı maliyesinin 1876’da iflasından sonra devletin para konularında girişimde bulunabilmek için izin almak zorunda olduğu kurul hangisidir?
A) Babıali
B) Meclisi Mebusan
C) Osmanlı Bankası
D) Duyun-i Umumiye
E) Meclis-i Ayan

22) Türkiye Cumhuriyetinde, Soyadı Kanunu’ndan önce, kişi adının korunması ile ilgili yer aldığı ilk hukuksal belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1921 Anayasası
B) 1924 Anayasası
C) Türk Medeni Kanunu
D) Türk Ceza Kanunu
E) 1928 Anayasa değişikliği

23) Aşağıdakilerden hangisi, Fransız ihtilalinin yaydığı ve Atatürk tarafından örnek alınan düşüncelerden biri değildir?
A) Ayrıcalıklı toplum modeline son verilmesi gerektiği
B) Egemenliğin ulusa ait olduğu
C) İnsanların vazgeçilmez hak ve özgürlüklere sahip olduğu
D) Devlet yönetimine dinin karıştırılmaması
E) Devletin Güçler ayrılığı ilkesini uygulayarak devrimi çabuklaştıracağı

24) Cumhuriyet Yönetimi’nin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yöneticilerin seçimle iş başına gelmesi
B) Sınıf kavramına karşı olunması
C) Eşitlik ilkesinin benimsenmesi
D) Çağdaşlığın ilke edinilmesi
E) Yasalara bağlı kalınması

25) Ulusçuluğun gelişmesine etki eden iki önemli faktör aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Ekonomik gelişme - sanayileşme
B) Sanayileşme – demokratik düşüncelerin gelişmesi
C)...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: İnkılap Tarihi Deneme Sınavı (Final)
« Posted on: 02 Haziran 2020, 18:47:54 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İnkılap Tarihi Deneme Sınavı (Final) rüya tabiri,İnkılap Tarihi Deneme Sınavı (Final) mekke canlı, İnkılap Tarihi Deneme Sınavı (Final) kabe canlı yayın, İnkılap Tarihi Deneme Sınavı (Final) Üç boyutlu kuran oku İnkılap Tarihi Deneme Sınavı (Final) kuran ı kerim, İnkılap Tarihi Deneme Sınavı (Final) peygamber kıssaları,İnkılap Tarihi Deneme Sınavı (Final) ilitam ders soruları, İnkılap Tarihi Deneme Sınavı (Final)önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &