> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Tasavvuf Eserleri > İhya-u Ulumiddin 1-2 > Tesbih, Hamd ve Diğer Zikirlerin Fazileti
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Tesbih, Hamd ve Diğer Zikirlerin Fazileti  (Okunma Sayısı 618 defa)
01 Şubat 2010, 11:44:39
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 01 Şubat 2010, 11:44:39 »Tesbih, Hamd ve Diğer Zikirlerin Fazileti

Hadîsler Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır:Her namazdan sonra otuzüç defa sübhanallah, otuzüç defa elhamdülillah ve otuzüç defa Allâhu Ekber deyip yüz sayısını da lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, lehü´l-mülkü ve lehü´l hamdü ve hüve alâ külli şey´in kadîr ile tamamlayan kimsenin, deniz köpüğü kadar dahi olsa bütün günahları bağışlanır.Günde yüz defa sübhânallâhi ve bihamdihî diyen kimsenin deniz köpüğü kadar dahi olsa tüm günahları affolunur.

Adamın biri Hz. Peygambere gelerek şu şikayette bulunur:

- Ey Allah´ın Rasûlü! Dünya bana sırt çevirmiş ve elimdeki servet de azalmıştır. (Bu konuda ne buyuruyorsunuz?)
- Sen meleklerin namazı gibi namaz kılıp, mahlûkâtın tesbihî gibi tesbih etmez misin? Onlar bu namaz ve tesbih sayesinde rızıklanmaktadır?
- Ey Allah´ın Rasûlü! Meleklerin namazı ile mahlûkatın tesbihi de nedir?
- Fecir ile sabah namazı arasında ´Sübhânallâhi ve bi hamdihî sübhânallâhil-azîm estağfirullah´ (Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. Bunu, kendisinin hamdiyle itiraf ediyorum. Azîm olan Allah, her türlü noksanlıktan münezzehtir. O´ndan af dilerim) kelimelerini yüz defa söyle! Bunu yaptığın takdirde dünya zelîl ve itaatkâr olarak sana gelecektir. Diğer taraftan Allah Teâlâ bu sözlerin herbir kelimesinden, kıyâmete kadar kendisini tesbih ede cek bir melek yaratır ki bu tesbihin sevabı da senin defterine yazılır.33

Kul elhamdülillâh dediğinde bu kelime (mânen) gök ile yer arasını, ikinci defa dediğinde ise tâ yedinci gökten yerin en alt tabakasına kadar doldurur. Üçüncü defa elhamdülillâh dediği zaman da Allah Teâlâ, ona ´Ey kulum! İste! İstediğin sana verilecektir´ karşılığını verir. 34

Rıfâe ez-Zarkî (veya Zurkî)35 şöyle anlatır: Bir gün Hz. Peygamber´in ardında namaz kılıyorduk. Başını rükûdan kaldırıp da Semiallâhü limen hamideh dediğinde cemaatten birisi Rabbenâ lekel-hamd hamden kesîren tayyîben mübâreken fîh (Ey rabbimiz! Bol, güzel ve bereketli hamd sana mahsustur) dedi. Namazdan sonra Hz. Peygamber ´Demin konuşan kimdi?´ diye sordu. O şahıs kalkarak ´Ey Allah´ın Rasûlü! Konuşan bendim´ dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdu: ´Otuz küsûr meleğin, senin söylediğin kelimeleri yazmak için birbirleriyle yarıştıklarını gördüm´.36

(Kur´an´da) el-Bâkıyâtu´s sâlihât (diye tâbir edilen kelimeler) şunlardır:

a) Lâ ilâhe illallah (Allah´tan başka hak ma´bud yoktur)
b) Sübhânallah (Allah´ı her türlü eksiklikten ve noksanlıktan tenzih ederim)
c) Elhamdülillâh (Hamd ancak Allah´a mahsustur)
d) Allâhu Ekber (Allah herşeyden daha yücedir)
e) Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh (Günahtan dönüş ve ibâdete yöneliş ancak Allah´ın yardımıyladır). 37

Yeryüzünde bulunup da ´Allah´tan başka ma´bud yoktur. O herşeyden daha yücedir. Allah´ı her noksanlıktan tenzih ederim. Hamd O´na mahsustur. Günahtan dönüş ve ibâdete yöneliş ancak Allah´ın kudret ve kuvvetiyle olur´ diyen hiç kimse yoktur ki deniz köpüğü kadar dahi günahı olsa bağışlanmış olmasın´.

Bu hadîs, İbn Ömer´den rivayet edilmiştir.38

Nu´man b. Beşir Hz. Peygamber´den şöyle rivayet eder:
Allah´ın celâlini zikrederek tesbih ve tekbirle hamdini yerine getirenlerin zikir, tesbih, tekbir ve tahmidleri Allah Teâlâ´nın arşını çepeçevre arı kovanı gibi vızıltıları olduğu halde- kuşatır ve böylece sahiplerini, yani dünyada kendilerini yapan kimseleri anarlar. Hanginiz Allah nezdinde kendisini devamlı olarak anan birşeyi olsun istemez.39
Ebu Hüreyre Hz. Peygamber´den şöyle rivayet eder:

´Allah´ı tenzih ederim. Hamd O´na mahsustur. O´ndan başka ma´bud yoktur. O herşeyden yücedir´ demem, benim yanımda, üzerine doğan herşeyden daha sevimlidir.40
Hadîsin diğer bir rivayetinde lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh sözleri de vardır. Aynı rivayette Hz. Peygamber´in bu kelimenin dünyadan ve içindeki herşeyden daha hayırlı olduğunu da söy-lediği belirtilmektedir.
Semure b. Cündüb´ün rivayet etmiş olduğu başka bir hadîste de Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmaktadır:
Allah katında en sevimli kelimeler şu dört kelimedir:

a) Sübhânallah
b) Elhamdülillâh
c) Lâ ilâhe illallah
d) Allâhu Ekber.


Bu kelimelerin herhangi birisinden başlamakta bir beis yoktur!41

Ebu Mâlik el-Eş´arî Rasûlullah´tan şu hadîsi rivayet etmiştir:
Temizlik imanın parçasıdır (veya yarısıdır). Elhamdülillâh sözü (kıyâmet gününde kişinin) mizânını doldurur. Sübhânallâhi vallâhu ekber sözü de (mânen) yer ile gök arasını doldurur. Namaz nûrdur. Sadaka (kıyâmet gününde sahibi için bir) burhan ve delildir. Sabır aydınlık ve ışıktır. Kur´an ise lehte veya aleyhte hüccettir. İnsanlar ya nefsini satıp onu felâkete düçâr veya nefsini satın alıp onu âzâd ettikleri halde sabahlarlar.42

Ebu Hüreyre Rasûlullah´ın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: Söylenmeleri kolay olup mizanda ağır gelen iki kelime vardır ki bunlar, Rahmân olan Allah´ın nezdinde de sevimli kelimelerdir. Bu iki kelime, Sübhânallâhi ve bihamdihî (Kendisinin hamdiyle Allah´ı her türlü eksiklikten tenzih ederim) ile Sübhânallâhi´l-azîm (Azîm olan Allah´ı her türlü eksiklikten tenzih ederim) kelimeleridir.43

Ebu Zer el-Gıfârî (r.a) ´Allah nezdinde en makbûl ve en sevimli konuşma hangisidir?´ diye sorduğunda, Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmuştur: ´Allah Teâlâ´nın melekleri için konuşma olarak seçtiği şu cümlelerdir: Sübhânallâhi ve bihamdihî (Kendisinin hamdiyle Allah´ı her türlü eksiklikten tenzih ederim). Sübhânallâhi´l-azîm (Yüce olan Allah her çeşit eksiklik ve nok-sanlıktan münezzehtir)´.44

Ebu Hüreyre Rasûlullah´tan (s.a) şu hadîsi rivayet eder:
Allah Teâlâ konuşmalardan şu cümleleri seçmiştir: ´Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Hamd O´na mahsustur. Allah´tan başka ma´bud yoktur. O herşeyden daha büyüktür´. Kul Sübhânallah dediği zaman kendisine yirmi hasene yazılır ve defterinden de yirmi seyyie silinir. Allâhu Ekber dediği zaman da aynı şey olur.45

Hz. Peygamber hadîste geçen diğer kelimeleri de aynı minvâl üzere değerlendirmiştir.

Câbir (r.a), Rasûlullah´tan (s.a) şu hadîsi rivayet eder:
Kim ´Sübhânallâhi ve bi hamdihî´ derse onun için cennette bir hurma ağacı diktirilir.46

Ebu Zer el-Gıfârî (r.a) şöyle anlatır: Ashâb-ı kirâmın fakirleri Hz. Peygamber´e gelerek şöyle dert yandılar: ´Ey Allah´ın Rasûlü! Zenginler bütün ecirleri elde etmektedirler. Bizim kıldığımız gibi namaz kılar, tuttuğumuz gibi oruç tutarlar; üstelik de mallarının fazlasını Allah yolunda sadaka olarak verirler. (Oysa biz bunlardan mahrumuz)´. Rasûlullah da şöyle cevap verdi: Allah Teâlâ´nın size, kendi yolunda sadaka olarak vereceğiniz birşey ihsân etmediğini mi sanıyorsunuz? Sizler için her tesbîhinize karşılık bir sadaka ecri olduğu gibi, her tahmid (hamd) ve tehlîlinize (Lâ ilâhe illâllah) karşılık da bir sadaka ecri vardır. Her getirdiğiniz tekbir bir sadaka sayılır. Yapacağınız emr-i bil-ma´ruf ve nehy-i ani´l-münkeriniz de sadakadır. Herhangi birinizin hanımının ağzına koyduğu lokmalar da sadakadır. Hatta hanımınızla cimâ´ etmeniz bile sadakadır.
Bu söz üzerine, gelenler Rasûlullah´a sordular:

- Ey Allah´ın Rasûlü! Herhangi birimize, şehvetini dindirdiği cimâ´da da mı ecir vardır?
- Söyleyin bakalım kişi bu fiili helâliyle değil de, bir yabancıyla ve zinâ olarak yapsaydı günah olur muydu?
- Evet, yâ Rasûlullah! Günah olurdu.
- İşte zina yapmakta günah olduğu gibi, helâliyle cimâ´ etmekte de ecir vardır.47

Ebu Zer el-Gıfârî (r.a) Hz. Peygambere ´Ey Allah´ın Rasûlü! Servet sahipleri ecir hususunda bizi geçtiler. Bizim söylediklerimizi onlar da söylemekte ve üstelik de infakta bulunmaktadırlar. Bizse, malımız olmadığı için infakta bulunamıyoruz´ der. Hz. Peygamber de ona şöyle cevap verir:

Ey Ebu Zer! Sana, yaptığın takdirde senden önce geçmiş olanlara yetişmeni ve senden sonra gelecek olanlardan da üstün olmanı sağlayacak bir ameli haber vereyim mi? Ancak bu ameli yapanlar seninle eşit olabilir. Bu amel de her namazdan sonra otuzüç defa sübhânallah, otuzüç defa elhamdülillâh ve otuzdört defa da Allâhu Ekber demendir.48

Buseyre adlı sahâbî kadın da Rasûlullah´tan şu hadîsi rivayet etmektedir: Ey kadınlar! Tesbih, tehlil ve takdisi çokça yapınız ve sakın gâfillerden olmayınız. Bunları yaparken de parmaklarınızla sayınız; çünkü parmaklar şahitlik yapacaklardır.49

Yani parmaklar kıyâmet gününde Allah´ın huzurunda, kendileriyle tesbih, tehlil ve takdis yaptığınıza dair şahidlik edeceklerdir.

İbn Ömer (r.a) şöyle diyor: ´Rasûlullah´ın tesbih sırasında parmaklarını kapattığını gördüm´.50

Ebu Hüreyre ve Ebu Said el-Hudrî´nin şehadetiyle Allah Rasûlü´nün (s.a) şöyle buyurduğu sabit olmuştur:
Kul ´Lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber´ dediği zaman, Allah Teâlâ karşılık olarak ´Kulum doğru söyledi. Benden başka ma´bud yoktur ve ben herşeyden daha yüceyim´ buyurur. Kul ´Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh´ dediği zaman Allah Teâlâ ´Kulum doğru söyledi. ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Tesbih, Hamd ve Diğer Zikirlerin Fazileti
« Posted on: 01 Kasım 2020, 01:35:53 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Tesbih, Hamd ve Diğer Zikirlerin Fazileti rüya tabiri,Tesbih, Hamd ve Diğer Zikirlerin Fazileti mekke canlı, Tesbih, Hamd ve Diğer Zikirlerin Fazileti kabe canlı yayın, Tesbih, Hamd ve Diğer Zikirlerin Fazileti Üç boyutlu kuran oku Tesbih, Hamd ve Diğer Zikirlerin Fazileti kuran ı kerim, Tesbih, Hamd ve Diğer Zikirlerin Fazileti peygamber kıssaları,Tesbih, Hamd ve Diğer Zikirlerin Fazileti ilitam ders soruları, Tesbih, Hamd ve Diğer Zikirlerin Faziletiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &