ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Tasavvuf Eserleri > İhya-u Ulumiddin 1-2 > Helâlin Fazileti Haramın Rezaleti
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Helâlin Fazileti Haramın Rezaleti  (Okunma Sayısı 680 defa)
02 Şubat 2010, 16:41:35
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 02 Şubat 2010, 16:41:35 »Helâlin Fazileti Haramın Rezaleti, Helâlin Beyânı ve Dereceleri, Haramın Beyânı

Helâlin Fazileti Haramın Rezaleti, Helâlin Beyânı ve Dereceleri, Haramın Beyânı ve Bu Husustaki Takvânın
Dereceleri


Ayetler

Ey Rasûller! Helâl şeylerden yeyiniz ve salih ameller işleyiniz! (Mü´minûn/51)
Bu ayette salih amelden önce helâlinden yenmesi emredilmiştir. Salih amelden gayenin helâlinden yemek olduğunu söyleyenler de vardır.
Aranızda birbirinizin mallarını, (hırsızlık, kumar ve gasb gibi) haksız sebeplerle yemeyin!(Bakara/188)
Yetimlerin mallarını zulmen (haksız olarak) yiyenler karınlarına ancak ateş doldururlar. (Nisâ/10)
Ey mü´minler! ALLAH´tan korkun! Eğer gerçek mü´minler iseniz (cahiliyede işlediğiniz) faiz hesabından arta kalanı bırakın; (almayın)! (Bakara/278)

Böyle yapmazsanız (bu faizi bırakmazsanız), ALLAH´a ve peygamberine karşı savaşa girdiğinizi bilin!
(Bakara/279)

Eğer faiz(den vazgeçer de) tevbe ederseniz (ana paranız) sizindir ve böylece ne zulmetmiş ve ne de zulme uğramış olursunuz.(Bakara/279)

Kim (haram olan bu ribayı helâl diye yemeye ve faizciliğe geri) dönerse, işte onlar cehennemliktirler ve orada ebedî kalacaklardır.(Bakara/275)

Görülüyor ki, ALLAH Teâlâ, önce faiz yiyen kimseyi kendisine ve Râsûlü´ne karşı harbetmekle vasıflandırıyor ve sonra da faiz yemekte ısrar edenleri ateşe mâruz bırakıyor. Helâl ve haram hakkındaki ayetler sayılamayacak kadar çoktur.

Hadîsler

İbn Mes´ud, Hz. Peygamber´den şöyle rivayet etmiştir:
Helâli talep etmek ve aramak her müslümana farzdır! Hz. Peygamber başka bir hadîslerinde de şöyle buyurmuştur:

İlmi talep etmek ve aramak her müslümana farzdır.
Hadîs âlimlerinin bir kısmı, bu hadîsî şöyle te´vil etmişlerdir: ´Arayıp elde edilmesi her müslümana farz olan ilimden gaye; helâl ve haramı bildiren ilimdir´. Böylece bu âlimler, bu iki hadîsin hedefini bir saymaktadırlar.

Hz. Peygamber yine bu hususta şöyle buyurmaktadır:
Çoluk çocuğunun nafakasını helâlinden temin etmek için çırpınan kimse, ALLAH yolunda cihad eden kimse gibidir, iffetini koruyarak dünyayı helâlinden elde etmeye çalışan kimse de şehidler derecesinde olur.2

Kim kırk gün helâl rızık yerse, ALLAH Teâlâ onun kalbini nûrlandırır ve kalbindeki hikmet pınarlarını fışkırtarak dilinden akıtır.3

Diğer bir rivayette de ´ALLAH Teâlâ böyle bir kimseyi dünyada zâhid kılar´ buyurulmuştur.
Sa´d b. Ebî Vakkas ´Ya Rasûlallah! Dua et de ALLAH dualarımı kabul eylesin´ diye dua talebinde bulunduğu zaman, Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
Helâlinden ye! Böyle yaptığın takdirde duan kabul olunur.4

Hz. Peygamber, dünyaya pek düşkün olan kimseyi kötülerken şöyle buyurmuştur:
Saçı sakalı birbirine karışmış, rengi solmuş, bir yerden diğer bir yere kovulup duran; yiyeceği ve giyeceği haram olan ve haram ile gıdalanan kimseler vardır ki ellerini kaldırarak ´Yâ rabbî! Yâ rabbî diye dua ederler. Böyle bir kimsenin duası nasıl kabul olunur?5

İbn Abbas´ın Hz. Peygamber´den rivayet ettiği bir hadîste şöyle buyurulmuştur:
ALLAH´ın Kudüs-ü Şerif üzerinde duran bir meleği vardır. Bu melek her gece şöyle bağırır: ´Kim haram yemişse onun ne sarfı (farzı) ve ne de adli (nafilesi) kabul olunur´.6

Hadîsteki ´sarf kelimesinin ´nafile ibadet´, ´adl´ kelimesinin ise ´farz´ demek olduğu da söylenilmiştir.
Kim içerisinde haramdan gelen bir dirhemin de bulunduğu on dirheme bir elbise satın alırsa, sırtında o elbiseden birşey kaldıkça ALLAH onun hiçbir namazını kabul etmez.7

Haramdan oluşan et için ateş herşeyden daha evlâdır.8

Kim malı nereden kazandığına önem vermezse, ALLAH Teâlâ da onu cehenneme nereden sokacağına önem vermez.9

İbâdet on parçadan müteşekkildir. Bu on parçanın dokuzu helâl rızkın aranmasındadır.10

Helâl rızık teinin etme uğrunda yorgun ve bitkin olarak akşamlayan kimse, günahları affolunduğu halde akşamlamış ve ALLAH Teâlâ kendisinden razı olduğu halde sabahlamış olur.11

Kim haramdan birşey kazanır ve sonra da bununla sıla-yı rahim yapar veya sadaka verir, yahut da onu ALLAH yolunda infakta bulunursa, ALLAH Teâlâ onun yapmış olduğu bütün bu amelleri toplayıp ateşe atar.12

Dininizin en hayırlısı takvadır.13

ALLAH Teâlâ huzuruna takva ile gelen kimseye İslâm´ın bütün sevabını ihsan eder.14

Rivayet edildiğine göre ALLAH Teâlâ, peygamberlerine gönderdiği kitaplarından birinde şöyle buyurmuştur: ´Takva sahiplerini hesaba çekmekten utanırım´.15

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
ALLAH nezdinde faizin bir dirhemi (günah bakımından) İslâm dininde yapılan otuz zinadan daha şiddetlidir.16

Ebu Hüreyre´nin rivayet ettiği bir hadîs-i şerifte şöyle buyurulur:
Mide, bedenin havuzudur. Damarlar, bu havuza akmaktadır. Bu bakımdan mide sıhhatli olursa damarlar da oradan sıhhat alıp aktarırlar. Mide hasta olduğu zaman damarlar da hastalığı aktarırlar. (Sıhhattan gaye, helâlden; hastalıktan gaye, haramdan yemektir).17

Yeme´nin dindeki mevkii binaların temeline benzer. Binaların temeli sağlam ve kuvvetli olursa, üzerindeki bina da müstakim olup yükselir. Temel, zayıf veya yamuk olursa bina yıkılır ve mahvolur! ALLAH Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

O halde (dininin) binasını sağlam bir temel (olan ALLAH korkusu ve rızası) üzerine kurmuş olan mı hayırlıdır, yoksa çökecek bir yar kenarına kurup da onunla beraber cehennem ateşine yuvarlanan mı? ALLAH zâlimler topluluğunu hidayete erdirmez.(Tevbe/109)

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
Haramdan herhangi bir mal kazanan kimse bu malı sadaka olarak verse, sadakası kabul olunmaz; vermeyip de yanında alıkoy sa kendisini cehenneme sürükleyen bir azık olur.18

Biz, çalışıp kazanma âdâbını anlattığımız bölümde bir grup hadîs zikretmiştik. O hadîsler helâl çalışmanın faziletini de ortaya koyarlar.

Ashab´ın ve Âlimlerin Sözleri

Hz. Ebubekir birgün kölesinin getirdiği sütü içti. Sonra da ona ´Bu sütü nereden aldın?´ diye sordu. Köle ´Bir kavme kâhinlik yaptım. Onlar da bana bu sütü verdiler´19 dedi. Bunu duyan Hz. Ebubekir, parmaklarını mübarek ağzına soktu ve kusmaya başladı; öyleki neredeyse ölecekti. Sonra da ´Damarlarımda kalan ve bağırsaklarıma karışan kısımdan dolayı senden af dilerim ya rabbi´ dedi.

Hz. Ebubekir´in bu hareketi nakledildiği zaman Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: ´Siz onun, midesine helâlden başkasını sokmadığını bilmiyor musunuz?´

Hz. Ömer de birgün yanlışlıkla zekât devesinin sütünden içer ve ardından parmağını ağzına sokarak istifra eder.

Hz. Âişe şöyle buyurmuştur: ´Sizler, ibadetin en faziletlisi olan takvadan gafilsiniz´.

Abdullah b. Ömer şöyle buyurmuştur: ´Siz, yay gibi oluncaya kadar namaz kılsanız, tamburun telleri gibi incelinceye kadar oruç tutsanız ALLAH Teâlâ sizin bu ibadetinizi ancak sizinle haram arasına gerilen takva ile kabul eder´.

İbrahim b. Edhem şöyle buyurmuştur: ´İdrâk edilebileni, ancak midesine gönderdiği şeyleri bilen kimse idrâk eder´.

Fudayl b. İyaz şöyle buyurmuştur: ´Kim içine gideni (yediği şeyleri) bilirse, ALLAH onu sıddîk olarak tescil eder. Bu bakımdan ey miskin! Kimin yanında iftar ettiğine dikkat et!´

İbrahim b. Edhem´e ´Neden zemzem suyundan içmiyorsun?´ denildiği zaman ´Su çekecek kabım olsaydı içecektim´ cevabını verir.

Süfyan es-Sevrî şöyle buyurmuştur: ´Haramdan infakta bulunan kimse, tıpkı pis bir elbiseyi sidikle yıkayan kimseye benzer. Oysa böyle bir elbiseyi ancak su temizler. Aynı şekilde günahlar da ancak helâlinden infakla temizlenir´.

Yahya b. Muaz şöyle buyurmuştur: ´Tâat, ALLAH´ın hazinelerinden bir hazinedir. Onun anahtarı duadır. Bu anahtarın dişleri de helâl lokmalardır´.
İbn Abbas, şöyle buyurmuştur: ´ALLAH, karnında haram bulunan kimsenin namazını kabul etmez´.

Sehl et-Tüsterî şöyle buyurmuştur: ´Kendisinde şu dört haslet bulunmayan kimse, imanın hakikâtine varamaz:

1. Farzları, sünnet-i seniyye şeklinde edâ etmek,
2. Takvaya riayetle helâlinden yemek,
3. Yasakların gizli ve açıklarından kaçınmak,
4. Bu hasletler üzerinde, ölüme kadar ısrarla sabır göstermek.

Yine buyurmuşlardır ki: ´Kim sıddîkların alâmetleriyle bilinmek istiyorsa, ancak helâlinden yesin ve sünnet-i seniyye´den ayrılmasın´.
´Kırk gün şüpheli şeylerden yiyen kimsenin kalbi kararır´ denilmiştir. Bu söz, aynı zamanda şu ayetin de te´vilidir:
Hayır! Doğrusu onların kazandıkları (günahlar) kalplerinin üzerinde pas olmuştur. (Mutaffifîn/14)

İbn Mübarek ´Şüpheli bir dirhemi geri çevirmek, bence toplam altıyüzbine ulaşmak üzere yüzer bin dirhem sadaka vermekten daha üstündür´ buyurmuştur.

Seleften biri şöyle der ´Bazen yediği bir lokma yüzünden kulun kalbi ters çevrilir; böylece tabaklanmamış deri gibi çekilir ve kolayca da eski haline dönemez´.

Sehl et-Tüsterî şöyle buyurmuştur: ´Haramdan yiyen kimsenin âzaları isyan eder. İster bilsin, ister bilmesin; haramdan yemeyi ister dilesin, isterse dilemesin, durum değişmez. Kimin yiyeceği helâlinden olursa, âzaları ona itâat eder ve o kimse hayırlar yapmaya muvaffak olur´.

Seleften biri ´Kulun helâlinden yediği ilk lokma ile geçmi...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Helâlin Fazileti Haramın Rezaleti
« Posted on: 03 Haziran 2020, 17:41:13 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Helâlin Fazileti Haramın Rezaleti rüya tabiri,Helâlin Fazileti Haramın Rezaleti mekke canlı, Helâlin Fazileti Haramın Rezaleti kabe canlı yayın, Helâlin Fazileti Haramın Rezaleti Üç boyutlu kuran oku Helâlin Fazileti Haramın Rezaleti kuran ı kerim, Helâlin Fazileti Haramın Rezaleti peygamber kıssaları,Helâlin Fazileti Haramın Rezaleti ilitam ders soruları, Helâlin Fazileti Haramın Rezaletiönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &