> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hz.Muhammedin İslam Daveti > Savaş
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Savaş  (Okunma Sayısı 1074 defa)
26 Temmuz 2011, 12:14:08
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 26 Temmuz 2011, 12:14:08 »Savaş


İki ordu da savaşa hazır durumda karşılıklı yerlerini alınca, Arap geleneğinde ol­duğu üzere ilk bireysel çatışmalar başladı. Müşriklerden Amir b. Hadrami öne çı­karak Müslümanlara meydan okuyup, kendisine rakip istedi. Ömer'in azatlı köle­lerinden Mihca b. Salih yerinden fırlayıp Amir'in karşısına çıktı. Amir attığı okla Mihca'yı şehit etti. Mihca, Müslümanların savaş alanında verdikleri ilk şehit oldu. Bu arada Adiy b. Neccar havuz başında su içerken bir müşriğin attığı okla boy­nundan vuruldu ve Müslümanlar ikinci şehitlerini verdiler.

Resûlüllah, savaş öncesinin bu son dakikalarında Müslümanların arasında ge­ziniyor, onları cesaretle savaşmaya teşvik ediyor, dualar ediyor ve ayetler okuyor­du. Sıklıkla okuduğu bir ayet şöyleydi: 'Ey iman edenler! Herhangi bir topluluk ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki başarıya ensesiniz. Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Çalım satmak, insanla­ra gösteriş yapmak ve (insanları) Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkan­lar (kâfirler) gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.[183] Resûlüllah'ın Müslümanlara hitaben konuşmalar yaptığı, dualar edip, ayetler okuduğu bu anlarda, Ebû Cehil de kendi askerlerine hitap ediyor, onları cesaretlendirmeye çalışıyor ve dualar ediyordu. Onun duası da şöyleydi: Allahım.' Bibimle akrabalık ilişkisini keseni, bize bilmediğimiz şeyleri getireni ve adamlarını helak et. Bugün burada haklı olanı galip kıl, haksız olanı perişan et.[184]

Savaşı kızıştırmak için Mekke'nin eşrafından Utbe, kardeşi Şeybe ve oğlu Ve-lid ile birlikte öne çıkarak Müslümanlardan kendilerine rakip istedi. Utbe'nin Müslümanların safında yer alan oğlu Huzeyfe dayanamayarak öne atıldı. Müşrik babasının hesabını bizzat kendisi görmek istiyordu. Ancak Resûlüllah onu dur­durdu. Onun yerine Ensarm gençlerinden üç kişiyi çıkardı. Utbe kendilerine doğ­ru gelen rakiplerin Medineliler olduğunu anlayınca itiraz etti. Medinelilerle bir problemlerinin olmadığını söyleyip, Mekkeli rakip istedi. Resûlüllah 'Kalk ya Ubeyde! Kalk ya Hamza! Kalk ya Ali!' diyerek üç muhaciri savaş alanına çıkardı. Utbe karşılarına çıkan yeni rakipleri beğendi ve birebir çatışma başladı. Hamza ve Ali rakipleri olan Şeybe ve Velid'i kısa sürede öldürdüler. Ubeyde, Utbe'nin hak­kından gelemedi. Üstelik yaralandı. Ali ve Hamza yaralanmış ve rakibinin hakkın­dan gelememiş olan Ubeyde'ye yardıma gidip Utbe'yi öldürdüler. Müşriklerden üç kişinin, üstelik eşraftan üç kişinin öldürülmesi Müslüman saflarında sevince ne­den olurken, müşrik saflarında üzüntü ve kederi artırdı.

îki ordu birbirine saldırmaya hazır haldeydi. Bir ara Hz. Ebû Bekir'in, müşrik­lerin safında Bedir'e gelmiş olan oğlu Abdurrahman öne çıktı ve kendisine rakip istedi. Abdurrahman kuvvetli ve maharetli bir savaşçıydı. Müslümanlardan rakip isterken şımarıkça tavırlar sergiliyordu. Ebû Bekir oğlunun şımarık tavrına öfke­lendi. Hiç tereddüt etmeden öne çıktı. Niyeti oğluna karşı savaşmak ve onu öldür­mekti. Ancak Resûlüllah 'Sen bize lazımsın diyerek Ebû Bekir'i durdurdu. Ebû Be­kir oğlunun şımarık tavrına çok kızmıştı, öfke içindeydi. Bu nedenle 'Ey pislik!' diye oğluna hakaret «tmekten kendisini alamadı. Müslüman saflarında gerçekle­şenleri izleyen Abdurrahman geri çekilip, müşrik arkadaşlarının arasına döndü.

Savaş başlamak üzereydi. Resûlüllah Müslümanların önüne geçerek yerden avuç­ladığı kumu müşriklere doğru savururken 'Yüzleri kara olsun! Allahım onların kalp­lerini korku ile doldur. Ayaklarım gevşet, titret [185] diye dua etti. Sonra Müslümanlara dönüp 'Hücuma geçin! Saldırın!' enirini verdi. Savaşın bu ilk anı, daha sonra vahyo bir ayette şöyle anlatılmıştır: '(Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah öl­dürdü onları; attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. Ve bunu, müminleri güzel bir imtihanla denemek için (yaptı). Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.[186]

Resûlüllah, düşmanın üzerine saldırma emrini verirken bir yandan da 'Ey Al­lah'ın kulları! Allah'ın cennetine koşun!' diyordu. Umeyr b. Humam el-Ensarî düş­man üzerine atılmak üzereyken Resulüllah'm bu sözünü duyunca durdu ve 'Ey Al­lah'ın Resulü! Cennet mi?.'' diye sordu. Resûlüllah 'Evet' dedi. Umeyr sevinçle 'Çok güzel! Çok güzel! Vallahi hep ona sahip olmak istemiştim' diye bağırdı. Bunları söy­lerken, bir yandan da azık torbasından avuçladığı hurmaları yiyordu. Sonra bir an elindeki hurmalara baktı ve 'Şu kurmaları yiyecek kadar beklemek bile çok geç olur [187]  deyip, elinde kılıcı müşrik saflarına daldı. Şehit oluncaya kadar da savaştı.

Resûlüllah ön saflardaydı. Hep aynı ayeti okuduğu duyuluyordu: 'O topluluk yakında bozulacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklar.[188] O anları Hz. Ali şöyle anlatıyor; 'Bedir'de, savaşın en kızgın anlarında Resülüllah'a sığınıyor, O'nun yanında durmaya çalışıyorduk. O, o gün insanların en cesuruydu. Hep düşma­na en yakın noktada duruyordu'. Savaş bütün şiddetiyle devam ediyordu. Resûlül-!ah bir ara dua etmek için gölgeliğe çekildi. İnsanlar içindeki en önemli sığmağı­nı göremeyen ve O'nu gölgeliğinde dua ederken bulan Hz. Ali anlatıyor: 'Bedir günü biraz çarpıştıktan sonra ne yaptığını görmek için Resulüllah'm yanına gittim. Baktım ki secdeye kapanmış dua ediyordu. [189]  Resûlüllah bir süre dua ettikten son­ra secdeden kalkıp tekrar Müslümanların yanma döndüğünde yüzü daha bir baş­kaydı; gülümsüyordu. Müslümanları bir kez daha kesin bir zaferle müjdeledi. Al­lah'ın kendilerine yardım edeceğini ve meleklerin Müslümanlara yardım için ha­zır beklediklerini bildirdi. Bu durum daha sonra vahyolunan bir ayette şöyle an­latıldı: 'Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz- O da,'Peş peşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim' diyerek duanızı kabul buyurdu. Allah bunu (melek­lerle yardımı) sadece müjde olsun ve onunla kalbiniz yatışsın diye yapmıştı. Zaten yardım yalnız Allah tarafınâandır. Çünkü Allah mutlak galiptir, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir.[190]

Müslümanların tarafında bunlar olurken, müşriklerin tarafında ise Ebü Cehil kendi ordusunu cesaretlendirmekle meşguldü. Avazı çıktığı kadar bağırıyor; 'Yemin ederim ki, Muhammed ve adamlarını tutup iplerle bağlamadıkça buradan ayrılmayaca­ğız. Sizden her birini? onların birini öldürsün. Fakat eğer onlan öîdurmeyip yakalama­yı düşünüyorsanız, dinlerinden ayrılmanın, atalarının yolundan ayrılmanın ne demek olduğunu, hat ve Vzza'ya sırt çevirmenin nasıl olduğunu öğreteceği [191] diyordu.

Daha önce birçok kez açıklandığı üzere, risâlet sürecinin rehberi, îslâm dave­tinin kaynağı Kur'an'dı. Kur'an tüm risâlet süresince hayatın içinde yer aldı ve ha­yata yön verdi. İnsanlık için örnek bir nesil inşa etti. İnsanlığın temel problemle­rine yönelip, bu problemlerin çözüm yollarını gösterdi. Hem dünya hayatını mut­luluk, doğruluk, güzellik üzerinde yükseltecek, hem de ahireti esenlik yurdu kı­lacak ilke ve ölçüleri herkesin anlayabileceği bir üslûpta ve sadelikte sundu. Kur'an'm bireysel hayata aktarılmasında ebedi model ise Resûlüllah'dı; Kur'an Re­sulüllah'm şahsında bedenleşti. Kur'an'm ilke ve ölçülerinin toplumsal hayata ak­tarılmasında insanlık için ebedî modele gelince o ise Resulüllah'm yanındaki ilk Kur'an nesliydi. Kur'an onların şahsında örnek toplumunu inşa etti. Kur'an'm ha­yatın kitabı, hareketin ilkesi olması en açık biçimde Müslümanlar için bir varoluş savaşı olan Bedir'de kendisini ortaya koydu. Kur'an'm inşa ettiği Müslüman top­lumunun, müşrik toplumla ilk savaşı olan Bedir, Kur'an merkezli incelendiğinde, Kur'an'm Bedir savaşının her safhasında aktif olarak yer aldığı anlaşılmaktadır. O, savaşın her aşamasında bilgi vermiş, açıklamalarda bulunmuş, Müslümanları cesaretlendirmiş, müşrikleri tehdit etmiştir. Müslümanları başarıyla müjdelerken, müşrikleri azapla, bozguna uğramakla korkutmuştur. Bunun örneklerinden birisi savaşın perde arkasını açıklayan şu ayettir: 'Hani Rabbin meleklere: 'Muhakkak ben sizinle beraberim; haydi iman edenlere destek olun. Ben kâfirlerin yüreğine korku satacağım; vurun boyunlarına! Vurun onların bütün parmaklarına! diye vahyediyordu. u söylenenler, onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah ye Resulüne karşı gelirse, bilsin ki Allah, abı şiddetli olandır.[192]

Ayetlerden açıkça anlaşıldığı üzere, Allah, Müslümanların eliyle küfrü Bedir'de bozguna uğratmak istiyor ve bu nedenle de Resûlüllah'm söz ve tavırlarına yansı­dığı gibi, kolay olanı, yani kervanın ele geçirilmesini değil; zor olanı, yani Mekke ordusuyla savaşılmasını murat ediyordu. Fakat olur ki taraflardan birisi korkar da savaşmaktan vazgeçer ve savaş olmadığı için müşrik ordusu eski azgınlık ve şıma­rıklığını aynen devam ettirir diye her iki tarafı da savaşa cesaretlendirmek için, her iki tarafı da birbirlerine az göstermişti: 'Allah, olacak bir işi yerine getirmek için (savaş alanında) karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler Allah'a döner.[193] Bu durumun bir tanığı olarak Abdullah b. Mes'ud şunları söylemiştir: 'Bedir günü Mekke ordu­su gözümüze az görünmüştü. Öyle ki, yanımdaki kardeşime 'Yetmiş kişi varlar mı?' diye sordum. O da 'Daha fazlalar, yüz kişi kadarlar' dedi. Savaşın sonunda, onlardan aldığımız esire kaç kişi olduklarını sorduğumuzda 'Bin kişiydik' cevabını aldık'. Bir başka ayet ise müşrik ordusundaki cesareti kırmak için belki savaşın başından iti­baren belirli bir kesimin veya savaş başladıktan sonra bütün müşriklerin bir yanıl­gısından bahsetmektedir: '(Bedir'de) karşı karşıya gelen şu iki grubun halinde sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan bir grup, di...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Savaş
« Posted on: 01 Temmuz 2022, 17:10:27 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Savaş rüya tabiri,Savaş mekke canlı, Savaş kabe canlı yayın, Savaş Üç boyutlu kuran oku Savaş kuran ı kerim, Savaş peygamber kıssaları,Savaş ilitam ders soruları, Savaşönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &