> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Tarihi Eserleri > Hayatüs Sahabe >  Hz Ebu Bekir Ömer ve Musab Bin Umeyr in İslam a Davetleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Hz Ebu Bekir Ömer ve Musab Bin Umeyr in İslam a Davetleri  (Okunma Sayısı 2048 defa)
07 Eylül 2010, 09:37:42
Ekvan
Varlıklar, alemler, dünyalar. (Evren).
Tecrübeli Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 19.233


« : 07 Eylül 2010, 09:37:42 »Hz.Ebu Bekir,Ömer ve Mus´ab Bin Umeyr´in İslam´a Davetleri
Hz. Ebubekir’in İslâm’a Davet Etmesi- Ebubekir es-Sıddık, müslüman olup da bunu açığa vurduğunda insanları Allah’a davet etmeye başladı. O kavmi tarafından sevilen, iyi geçimli, yumuşak bir zattı. Kureyş’in soyunu bütün Kureyşlilerden daha iyi bilirdi. Aynı şekilde onların içindeki hayır ve şerri de bütün Kureyş’ten daha iyi bilirdi. Ticaret yapardı. Ahlaklıydı ve iyiliği severdi. Halk kendisine gelir, her durumda ondan istifade ederdi. İlmi vardı, ticareti bilir ve güzel sohbet ederdi. Kavminden kendi meclisine gelip oturanlar içinden güvendiklerini Allah’a ve İslâm’a davet ederdi. ondan gelen rivayetlere göre Hz. Zübeyr b. Avvam, Osman b. Affan, Talhâ b. Ubeydullah, Sa’d b. Ebî Vakkas, Abdurrahman b. Avf gibi zatlar İslâm’a bu şekilde girmişlerdir. Onlar, yanlarında Ebubekir es-Sıddîk olduğu halde Hz. Peygamber’e gitmişlerdir. Hz. Peygamber de onlara İslâm’ı arzetmiş, Kur’an okumuş ve kendilerine İslâm hakkında bilgiler vermiş; onlar da iman etmişlerdir. Bu sekiz kişi İslâm dinine herkesten önce girenlerdir. Bunlar Hz. Peygamber’i herkesten önce tasdik edip Allah’tan gelene de ilk iman eden kimselerdir.[1] (Bu sekiz kişi Zübeyr, Osman, Talhâ, Sa’d, Abdurrahman, Ali, Zeyd b. Hârise ve Ebubekir’dir). [2]--------------------------------------------------------------------------------

[1] Bidaye, III/29 (İbn İshak’tan)

[2] Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/172.HZ. ÖMER’İN İNSANLARI ALLAH’IN DİNİNE DAVET ETMESİ


Estak şöyle anlatıyor: Ben Hz. Ömer’in kölesiydim ve hristiyandım. Hz. Ömer ara ara bana İslâm’ı arzeder ve şöyle derdi: ‘Eğer müslüman olsaydın emanetim yani halifelik işinde seninle yardımlaşırdım. Fakat hristiyan olduğun için seni müslümanların emaneti hususunda yardımcı yapmam helal değildir’. Ama ben müslüman olmuyordum. O da ‘Dinde zorlama yoktur!’[1] buyuruyordu. Vefat edeceği zaman beni âzât etti. Ben hâlâ hristiyandım. Bana, ‘Dilediğin yere git’ dedi.[2]

Eslem şöyle anlatıyor: Şam’da iken Hz. Ömer’e abdest suyunu getirdim. Bana bu suyu nerden aldığımı sordu ve ‘Bunun gibi tatlı bir su görmedim. Yağmur suyu bile bu kadar güzel değildir’ dedi. Ben de onu yaşlı bir hristiyan kadının evinden aldığımı söyledim. Hz. Ömer abdest aldıktan sonra o hristiyan kadına gitti ve ‘Ey ihtiyar kadın! Müslüman ol. Allah Muhammed’i hak ile gönderdi’ dedi. Kadın başını açtı; ne görelim, saçları sagâme denilen bitki gibi bembeyaz. Kadın ‘Ben ihtiyar bir kadınım ve ölmek üzereyim’ dedi; İslâm’a girmeye razı olmadı. Bunun üzerine Hz. Ömer ‘Ey Allah’ım! Sen şahit ol. Onu dine davet ettim’ dedi.[3]--------------------------------------------------------------------------------

[1] Bakara: 2/256

[2] Kenz, V/142 (İbn Sa’d’dan); yine Kenz, V/50 (Said b. Mansur, İbn Ebi Şeybe, İbn el-Münzir, İbn Ebi Hatim de bunun benzerini kısaca rivayet etmişlerdir); Hilye, IX/34 (Şöyle bir fazlalık vardır: ‘Müslümanların emanatleri hususunda müslüman olmayan birisinden yardım beklemek uygun değildir’. Buradan da anlaşılacağına göre gayr-i müslimler İslami bir sistemde önemli mevkilerde çalıştırılamaz).

[3] Kenz, V/142 (Darekutni ve İbn Asakir’den).

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/173.Mus’ab b. Umeyr’in Üseyd b. Hudayr’ı Dine Davet Etmesi ve Onun da Müslüman Olması


- Es’ad b. Zürâre yanına Mus’ab b. Umeyr’i de alarak Abdu’l-Eşhel ve Zafer kabilelerinin yurtlarına doğru yola çıktı. Sa’d b. Muaz Es’ad b. Zürâre’nin halasının oğluydu. Es’ad b. Zürâre, Mus’ab’ı Zafer kabilesinin malı olan bir bostana götürdü. Orada Merek isminde bir kuyu vardı. Onun başına oturdular. Biraz sonra müslümanlar oraya toplandı. Sa’d b. Muaz ile Üseyd b. Hudayr o gün kavimleri olan Abdu’l-Eşhel’in önderleri idiler. İkisi de müşrikti; kavimlerinin eski dini üzerinde idiler. Bunların geldiğini işittiklerinde Sa’d, Üseyd’e şöyle dedi:

‘Onlara, bizim akılsızlarımızı saptırmak için yurdumuza gelen o iki kişiye git ve onları engelle! Eğer Es’ad b. Zürâre dayımın oğlu olmuş olmasaydı oraya ben giderdim’ dedi. Bunun üzerine Üseyd b. Hudayr mızrağını eline alarak onların yanına geldi. Es’ad b. Zürâre onu görünce Mus’ab b. Umeyr’e

‘Bu, kavminin önderidir. Sana geliyor, onu Allah Teâlâ’ya döndürmeye çalış!’ dedi. Mus’ab

‘Eğer oturursa onunla konuşurum’ dedi. Üseyd onların yanına gelir gelmez küfretmeye başladı:

‘Buraya niçin geldiniz? Siz, akılsızlarımızı yoldan çıkarıyorsunuz. Bizden uzak durunuz! Eğer canlarınıza ihtiyacınız varsa, öldürülmek istemiyorsanız hemen gidiniz!’ dedi. Mus’ab

‘Acaba oturup da bizi dinleyemez misin? Razı olursan kabul edersin. Yok eğer hoşuna gitmeyen bir şey görürsen artık biz de vazgeçeriz’ dedi. Üseyd

‘Vallâhi insaflı konuştun’ dedi ve mızrağını yere saplayarak oturdu. Mus’ab ona İslâm’ı anlattı, Kur’an okudu. Mus’ab ile Es’ad b. Zürâre onun halini şöyle anlatırlar:

‘Allah’a yemin ederiz ki o daha müslüman olduğunu söylemeden biz onun yüzünde müslüman olacağına dair bazı alametler gördük; çünkü yüzü parlamış ve kendisi de yumuşamıştı’. Sonra Üseyd

‘Bu ne güzel birşeydir! Siz bu dine girmek istediğiniz zaman ne yapıyorsunuz?’ dedi. İkisi birden ona

‘Yıkan, boy abdesti al. İki elbiseni de temizle. Sonra şu şekilde şehâdet getirip namaz kılacaksın’ dediler O da kalktı, yıkandı, elbiselerini temizledi. Şehadet getirdikten sonra da kalkarak iki rekat namaz kıldı ve onlara dedi ki:

‘Benim arkamda birisi daha vardır. (Sa’d b. Muaz’ı kastediyor). Eğer o da size tâbi olursa kavmimden hiç kimse imandan kaçamaz. Onu size göndereceğim’ dedi.[1]--------------------------------------------------------------------------------

[1] Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/174.


Mus’ab b. Umeyr’in Sa’d b. Muaz’ı İslâm’a Davet Etmesi ve Onun da Müslüman Olması


Sonra Üseyd mızrağını alıp Sa’d’ın kavminin yanına gitti. Onlar hâlâ bıraktığı yerde duruyorlardı. Sa’d b. Muaz onun geldiğini görünce yanındakilere

‘Allah’a and içerim ki o buradan ayrıldığından daha farklı bir yüzle geliyor!’ dedi. Üseyd onların yanına geldiğinde Sa’d ona,

‘Ne yaptın?’ diye sordu. Üseyd şöyle cevap verdi:

‘Ben o iki kişiyle konuştum ve onlardan bir zarar da görmedim. Onlara bir daha bize gelmemelerini söyledim. Onlar da ‘İstediğini yaparız!’ dediler. Fakat duyduğuma göre Benî Hâris kabilesi Es’ad bin Zürâre’yi öldürmek üzere yola çıkmışlar. Onlar Es’ad’ın senin halanın oğlu olduğunu biliyorlar ve maksatları da seni tahkir etmektir’. (Bu cümleden anlaşılıyor ki İslâm’ın lehinde insan hilafi hakikati söyleyebilir).

Bu duruma öfkelenen Sa’d b. Muaz ayağa fırlayarak mızrağını kaptı ve

‘Ey Üseyd! Sen sana verilen görevi hakkıyla yerine getiremedin!’ dedi ve sonra Es’ad ile Mus’ab’ın yanına gitti. Onların sakin bir şekilde oturduklarını görünce Üseyd’in o sözleri kendisini tahrik etmek için söylemiş olduğunu anladı. Yanlarına vardı ve onlara sövüp saymaya başladı. Sonra Es’ad b. Zürâre’ye

‘Ey Ebâ Ümâme, andolsun, eğer sen benim akrabam olmasaydın bunu yapamazdın. Niye yurdumuza gelip de hoşumuza gitmeyen şeyler yapıyorsun?’ dedi. Es’ad, Mus’ab’a şöyle dedi:

‘Ey Mus’ab! Sana, arkasında bulunan kavmin efendisi, önderi geldi. Eğer o da sana tâbi olacak olursa onlardan iki kişi bile kalmaksızın kavmin hepsi tâbi olur’. Bunun üzerine Mus’ab

‘Yanımıza oturup da sözlerimizi dinlemek lütfunda bulunur musun? Eğer hoşuna giden birşey olursa kabul edersin, şayet hoşuna gitmeyecek birşey olursa biz de konuşmayı bırakırız’ dedi. Bu sözleri işiten Sa’d

‘Sen insaflı bir söz söyledin’ dedikten sonra mızrağını yere saplayarak yanlarına çöktü. Mus’ab ona da İslâm’ı arzetti, Kur’an okudu. Musab. Ukbe’ye göre o Sa’d’a Zuhruf sûresinin baş tarafını okumuştur. Es’ad ile Mus’ab onun halini şöyle tasvir ederler:

‘O daha müslüman olacağını söylemeden biz onun yüzünde İslâm’ı görmeye başladık. Çünkü yüzü pırıl pırıl parlıyordu ve yumuşamıştı’. Sonra Sa’d onlara

‘Siz müslüman olmak, bu dine girmek istediğinizde ne yapıyorsunuz?’ diye sordu. Onlar

‘Yıkanacaksın. Boy abdesti alacak, her iki elbiseni de temizleyeceksin. Şehâdet getirecek ve sonra iki rekât namaz kılacaksın!’ dediler. O da kalktı, bunları yaptı. Sonra mızrağını alarak kavminin ve Üseyd b. Hudayr’ın bulunduğu yere döndü. [1]--------------------------------------------------------------------------------

[1] Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/175.


Sa’d b. Muaz’ın Kabilesi Olan Abdu’l-Eşhel’i İslâm’a Davet Etmesi ve Onların da Müslüman Olması


Kavmi, Sa’d’ın karşıdan geldiğini gördüklerinde şöyle dediler:

‘Allah’a and içeriz ki o, yanımızdan ayrıldığı sıradaki yüzünden farklı bir yüze sahiptir. Daha yumuşamış ve öfkesiz görünmektedir’. Sa’d onların yanına geldiğinde

‘Ey Eşheloğulları! Siz beni nasıl tanıyorsunuz?’ dedi. Onlar da

‘Sen bizim efendimizsin. Fikir bakımından en üstünümüz, nefis bakımından da en temizimizsin’ dediler. Bunun üzetine Sa’d

‘Allah’a ve O’nun Rasûlü’ne iman edinceye kadar sizin erkekleriniz ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun. Ta ki siz Allah’a ve Rasûlü’n...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Hz Ebu Bekir Ömer ve Musab Bin Umeyr in İslam a Davetleri
« Posted on: 27 Ekim 2021, 08:48:07 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Hz Ebu Bekir Ömer ve Musab Bin Umeyr in İslam a Davetleri rüya tabiri, Hz Ebu Bekir Ömer ve Musab Bin Umeyr in İslam a Davetleri mekke canlı, Hz Ebu Bekir Ömer ve Musab Bin Umeyr in İslam a Davetleri kabe canlı yayın, Hz Ebu Bekir Ömer ve Musab Bin Umeyr in İslam a Davetleri Üç boyutlu kuran oku Hz Ebu Bekir Ömer ve Musab Bin Umeyr in İslam a Davetleri kuran ı kerim, Hz Ebu Bekir Ömer ve Musab Bin Umeyr in İslam a Davetleri peygamber kıssaları, Hz Ebu Bekir Ömer ve Musab Bin Umeyr in İslam a Davetleri ilitam ders soruları, Hz Ebu Bekir Ömer ve Musab Bin Umeyr in İslam a Davetleriönlisans arapça,
Logged
20 Haziran 2016, 12:36:44
Pelinay
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.696


« Yanıtla #1 : 20 Haziran 2016, 12:36:44 »

Iste onlar hkiki İslam sevdalilari,Allah ve Rasül aşıgıydıla.ozellikle Musab b Umeyrin hayati Islama girerken yasadiklari,mucadelesi,dik durusu beni cok etkiler.Allah razi olsun istifade ettigim bir  paylasimdi
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
20 Haziran 2016, 19:20:50
Ceren

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.536


« Yanıtla #2 : 20 Haziran 2016, 19:20:50 »

Aleykumselam.Hz.Ebubekir peygamber efendimize inanip islam dinini secmistir.Hz.Omer ge Musab bin Umeyr de daha sonradan islam dinini secip peygamber efendimizin yolunda gitmişlerdir.Rabbim bizleri onlar gibi ialam yolunda giden ve hizmet eden kullardan eylesin inşallah....
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
20 Haziran 2016, 21:18:30
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 18.008Site
« Yanıtla #3 : 20 Haziran 2016, 21:18:30 »

Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah. Rabbim bizleri onların yolundan gidip insanlara tebliğ edenlerden eylesin. Rabbim paylaşım için razı olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &