> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Hanımlar İlmihali > Rujların zararları
Sayfa: [1] 2   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Rujların zararları  (Okunma Sayısı 5513 defa)
17 Kasım 2010, 12:19:07
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 17 Kasım 2010, 12:19:07 »Rujların Zararları:
 

1. Dudakların kurumasına, yarılmasına, iltihaplanmasına ve daha hassas hale gelmesine neden olabilmektedir.

2. Aşırı kullanmalarda, dudaklarda ekzema, alerjik rahatsız­lıklar, kabarcıklar ve şişmelere rastlan ab ilmektedir.

3. Bazı renkler, dudak çevresinde ışığı yoğunlaştırmaktadır. Bu da, dudaklarda ve ağız çevresinde renk değişimlerine neden olabilmektedir. Kırmızı ruj kullanan hanımların birçoğunda bu rahatsızlıklar görülmektedir.

4. Yenilen ve içilen şeylerle karışması, bu maddelerin vücu­da çok büyük zararlar vermesine neden olmaktadır.

Va'yu'l-Islâmî dergisinde yayınlanan bir makalesinde, Dr. Vecih Zeynelabidİn şöyle demekte;

Saçın bozulmasını önleyen ve parlak gösteren jöleler, ba­zen saç kırılmasına ve dökülmesine neden olmakta, -doğrudan veya dolaylı olarak cilde temas etmesi durumunda- bazen de göz korneasında rahatsızlıklara yoİ açmaktadır. Bu tür rahatsızlıkların tedavisi aylarca sürmektedir. Saç boyalarının içerdiği burukatin maddesi gibi kimyasallar, hastayı daha duyarlı kılmakta. Penisi­lin, sülfat gibi maddelere duyarlı olanlar, saç boyalarından çok etkilenmektedirler. Bu nedenle saç diplerinde şişme, kabarma görülmekte, bazen de saçlar tamamen dökülmektedir. Bu mad­delerin en tehlikelisi, permalarda kullanılanlardır. Bunlar kratin maddesini gidermekte ve kıvırcık saçı, düz saça dönüştürürken saç kırılmalarına neden olmaktadır.

Yüze sürülen pudra, krem ve parlatıcılar, sivilcelere ve ilti­haplara neden olmakta, cilt kırışıklıklarına ve erken yaşlanmaya yol açmaktadır. Gözün alt kısmında belirli bir bölgede kırışıklık bırakmaktadır. Yirmi yaşından sonra birçok genç kızın göz ka­paklarında iltihaplar görülmektedir. Buna yapma kirpikler kullan­maları ve göz boyaları neden olmaktadır.

Konu, uzmaniarın açıkladıkları gibi ise, bu tür makyaj mal­zemeleri kullanılmamalıdır. Ancak zararlı değilse asıl olan, mubahhktır.

 
Hatırlatma:
 

Parmak ojeleri, kaplamalar ve manikür -belirtilen şartlarda-yapılmasında bir sakınca yoktur. Ancak suyun tırnağa temasını önlüyorsa, abdest alırken giderilmesi gerekir. Burada şuna dik­kat çekmek İstiyorum, manikür yapan hanımların, günümüzde tanık olduğumuz şekliyle tırnaklarını uzatmamaları gerekir. Hiç kuşkusuz bu fıtri sünnetlere muhalefettir. Ayrıca tırnakları uzun ve parlak gösteren, hazır tırnakların kullanılması da caiz değildir. Bu tür şeyier, Allah'ın yarattığı şekli değiştirmek, kâfir kadınlara benzemek ve selim fıtrata aykırı düşmektir.

Takılarla Ziynet: Her türlü altın ve gümüş takılarla süs­lenmek hanımlar için caizdir. Ali (radiyallâhu anh) anlatıyor; Allah'ın Peygamberi (salhllâhu aleyhi ve seliem) bir ipek aldı sağına koydu; bir altın aldı soluna koydu. Sonra da; «Bu iki şey, ümmetimin erkeklerine haram; [kadınlarına helaldir]» buyur­du.[315] Hanımlar için, bilezik, küpe, yüzük, zincir, kolye ve ben­zeri takılar caizdir. Abdullah Ibn Amr (radiyallâhu anh) anlatıyor; 'Bir kadın kız çocuğuyla birlikte Rasulullah (salhllâhu aleyhi ve sellemj'e geldi. Çocuğunun kolunda iki altın bilezik vardı. Kadı­na; «bunların zekatını veriyor musun?» buyurdu. Kadın; «hayır» dedi. Bunun üzerine Rasulullah (salhllâhu aleyhi ve seUem); «Bu ikisinden dolayı, Allah'ın kıyamet günü sana ateşten iki bilezik takmasından hoşlanır mısın?» buyurdu.[316]

Ibn Abbas (radiyallâhu anh)'m rivayet ettiği, Peygamberi­mizin bayram günü hanımlara yaptığı vaazdan sonra, sadaka vermelerini emretmiş, bunun üzerine kadınlar da, küpelerini ve yüzüklerini Bilal'in eteğine atmışlardı.[317]

Sevbân (radiyallâhu anh) anlatıyor; (... Fâtıma (radiyallâhu anhâ), boynundaki bir kolyeyle ilgili tartışmada; «bunu Ebu'l-Hasen (Ali) bana hediye etti» demiştir.[318] Kadınların eşleri ya­nında ayaklarına halhal takmaları caizdir. Ancak bunu yabanclara göstermemeleri, güzelliklerinin fark edilmesi için topuklarıyla ses çıkartarak yürümemeleri gerekir. Çünkü Yüce Allah; '...giz­lemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vur­masınlar (dikkatleri üzerlerine çekecektarzda yürümesinler) [319] buyurmuştur.

 
Hatırlatma:
 

Kadınlar yüzükleri, diledikleri parmaklara takabilirler. Ancak erkeklerin orta ve şahadet parmağına yüzük takmaları nehye-dilmiştir. Ali (radiyallâhu anh) anlatıyor; 'Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), şu parmağa ve şu parmağa -orta ve şahadet parmağına işaret ederek- yüzük takmamı yasakladı.[320]

İmam Nevevî, hadiste belirtilen nehyin hanımları kapsama­dığı ve sadece erkeklere özgü olduğu konusunda icma edildiğini nakletm iştir.

Demir yüzük takmanın bir sakıncası yoktur: Peygam­berimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), mehir olarak verebilecek hiçbir şeyi bulunmayan birine; «... demirden de olsa bir yüzük edin.[321] buyurmuştur.

Dövme yaptırmak haramdır: İbn Mesûd (radiyallâhu anh) anlatıyor; 'Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem); «Allah dövme yapan ve yaptıran kadınlara, yüzden kıl yolan ve yol­duran kadınlara, güzellik için diş törpülettiren kadınlara ve Alla­h'ın yarattığı şekli değiştiren kadınlara lanet etmiştir» buyurmuş­tur.[322]

Dövme yapan anlamında olan 'vâsime' kelimesi, avuca, bi­leklere, dudaklara veya vücudun farklı yerlerine iğne, şırınga ve benzeri şeylerle sürme 'veya parlaklık veren renklendiriciler en-jekte eden kişi için kullanılır. Bunu yaptırmak isteyene de, dövme yaptıran anlamında 'müstevşime' denir. Dövme, yapan için de, yaptıran için de haramdır. Bunun küçük çocuklara yapılması du­rumunda, çocuk henüz mükellef olmadığı için sorumlu değildir. Fakat yapanlar günahkârdır.

Günümüzde genç kızlar arasında çok farklı şekillerde dövme yaptırmak oldukça yaygınlaşmış, moda olmuştur. Farklı nakışları, karınlarına kadar yaptırmakta ve avret yerlerini bu nedenle yapa­nın karşısında açtıkları gibi, sokaklarda da açarak gezmektedirler. Bu tür aşırılıklardan ve sapkınlıklardan Allah'a sığınırız.

Uzman cilt doktoru Abdulhadi Muhammed, cilde enjekte edilen ve petrol ürünü maddelerin kullanıldığı bu tür dövmelerin, deri kanserlerine yol açtığını söylemektedir.

Günümüzde cilt üzerine yapıştırılan türden dövmeler bulun­maktadır. Bunlar vücutta hiçbir değişikliğe yol açmadığı ve zarar vermediği sürece caizdir. Çünkü bunlar Allah'ın yarattığı şekli değiştirmek' değildir. Bilakis kınaya benzemektedir. Ancak bunu yapan kadınlar, eşlerinden başkasına göstermemeleri şarttır. İh­tiyatlı olan ise, dövmeye benzediğinden dolayı yapılmamasıdır. -Allah, en doğrusunu bilendir-.

Estetik ameliyatların hükmü nedir? Estetik ameliyatlar birçok farklı nedenlerden dolayı yapılmaktadır. Bu nedenle,bazı­ları mubah, bazıları vacip, bazıları haramdır.

1. Mubah olan estetik ameliyatlar:

Özellikle yüzdeki ve vücudun görünen yerlerindeki bölgeler başta olmak üzere, derin izler bırakan yaraların kapatılması, par­çalanan yerlerin dikilmesi, şiddetli yanıkların tedavisi için yapılan estetik ameliyatlar mubahtır. Bunların tamamı zararın giderilmesi ve vücudun asli suretine dönüştürülmesidir. Dolayısıyla bu ame­liyatlarda bir sakınca yoktur. -İnşaallah- Hatta bu türden bazı ameliyatlar vacip hükmündedir.

2. Hamilelik esnasında meydana gelen yaralanmalar veya farklı nedenlerden dolayı oluşan görüntü bozukluklarının gide­rilmesi için yapılan ameliyatlar mubahtır. Örneğin, asli yaratılışa aykırı olarak görülen altıncı parmak veya et fazlalıkları ve ben­zerleri gibi. Bunların alınmasında bir sakınca olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bunlar, Sânı Yüce Allah'ın yarattığını değiştirmek anlamında değildir.

3. Sânı Yüce Allah'ın yarattığını değiştirmek anlamına gelen her türîü ameliyatlar haramdır. Sânı Yüce Allah, bazı insanları uzun, bazılarını kısa, bazılarını siyah, bazılarını beyaz, bazılarını güzel, bazılarını da çirkin yaratmıştır. Bunlar, Yüce Allah'ın bir­liğini ve yoktan var edişini gösteren âyetlerdir. O, şekil ve suret veren Rab'tir. Yüce Allah; 'Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillen­diren O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.[323]

Hiç şüphesiz, Allah Teâlâ'nın yarattığı sureti, rengi veya cin­siyeti değiştirmeye kalkışmak, Celîl ve Azız Allah'ın yaratmasına karşı gelmektir. Çünkü Yüce Allah; 'Allah'ın yaratmasında deği­şiklik olmaz [324] buyurmuştur. Âyet, haber cümlesidir. Yani, Alla­h'ın yarattığı şeyi değiştirmeyiniz, anlamındadır. Nitekim Yüce Allah, şetanın İnsanlara, Allah'ın yarattığı şeyi değiştirmeyi emre­deceğini bildirmiş ve şöyle buyurmuştur; 'Onlar (müşrikler), Al­lah'ı bırakıp yalnızca bir takım dişilerden (dişi isimli tanrılardan) istiyorlar; ancak inatçı şeytandan dilekte bulunuyorlar. Allah onu lanetledi; o da «yemin ederim ki, kullarından bir pay edinece­ğim» dedi. Onları mutlaka saptıracağım, muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım, kesin olarak onlara emredeceğim de, hayvanların kulaklarını yaracaklar (putlar için nişanlayacaklar), şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattıklarım değiştire­cekler» (dedi). Kim Allah 'ı bırakır da, şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir ziyana düşmüştür.[325] Allah'ın yarattığını değiştirmeyi emrederek, şeytan Âdemoğlunu saptırmak isteyecektir.

Cinsiyet değiştirmek için yapılan estetik ameliyatlar, hiç kuş­kusuz Allah'ın yarattığını değiştirmeyi hedeflemektedir. Erkeğin kadın, kadının erkek cinsiyetine dönmesi, rengini veya yüz şek-Hnİ değiştirmesi, insanı saptırmak isteyen şeytana tâbi olmaktır. Bu ...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Rujların zararları
« Posted on: 26 Kasım 2020, 01:47:04 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Rujların zararları rüya tabiri,Rujların zararları mekke canlı, Rujların zararları kabe canlı yayın, Rujların zararları Üç boyutlu kuran oku Rujların zararları kuran ı kerim, Rujların zararları peygamber kıssaları,Rujların zararları ilitam ders soruları, Rujların zararlarıönlisans arapça,
Logged
01 Eylül 2014, 18:53:12
Pelinay
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.696


« Yanıtla #1 : 01 Eylül 2014, 18:53:12 »

Esselamü aleykum; günümüzde bilinçli ya da bilinçsiz olarak oldukça sık yapılan hatalar ne yazık ki..Rabbim bizleri hidayete erdirsin..
gazabına yol açacak her türlü söz ve fiilden de muhafaza etsin inşallah..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
01 Eylül 2014, 21:06:41
Vatan Var Olsun !
Dünyalılar
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.940


« Yanıtla #2 : 01 Eylül 2014, 21:06:41 »

Ve aleykumusselam ve rahmetullahi. Özellikle rujların verdiği zararlar ne çokmuş. Rabbim en güzel şekilde yaratmış bizleri herhangi bir sağlık durumu olmadığı sürece bedenimizi değiştirmeye çalışmak haşa Yaradanı beğenmemek anlamına gelmez mi?
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
30 Temmuz 2016, 11:45:27
✿ Yağmur ✿

Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 6.684


Site
« Yanıtla #3 : 30 Temmuz 2016, 11:45:27 »

Esselamu aleykum
Ruj ve makyaj yapmak çok zararlı şeyler zaten....İnsan güzelleştirmek uğruna vücudunu neden zarar verir ki?Rabbim zararlı islerden biZleri uzak eylesin inşallah... rabbim c.c. Razı olsun inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

07 Ağustos 2016, 05:52:52
Ruhane
Yeni Üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 9.473


« Yanıtla #4 : 07 Ağustos 2016, 05:52:52 »

Aleykum selam..Cilde ve vücudumuzun diğer yerlerine olan zararları hatirlamis olduk ..Saglihimiza  zararlı olan  ve aynı zamanda sürülüp dışarıya çıkıldığında da günaha sebep olacak bu ve benzeri alışkanlıkların uzak dururuz insaalla ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &