> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Hanımlar İlmihali > Kendileriyle evlenmenin geçici haram olduğu kadınlar
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kendileriyle evlenmenin geçici haram olduğu kadınlar  (Okunma Sayısı 5009 defa)
17 Kasım 2010, 12:03:16
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 17 Kasım 2010, 12:03:16 »II) Geçici (Süreli) Haram Olanlar:
 

a) İki kız kardeşle birden nikahlanmak haramdır:

Bir kişi aynı zamanda iki kız kardeşle birden evlenemez.

İkisini bir arada nikahlı bulunduramaz. Ancak hanımı vefat etti­ğinde veya boşandığında, onun kız kardeşiyle evlenebilir. Yüce Allah, evlenilmesi haram olan kadınlar arasında iki kız kardeşi de saymıştır; '...iki kız kardeşi bir arada almak suretiyle evlenmek, -geçmişte olanlar artık geçmiştir- size haram kılındı..[376]

Ebû Süfyân'm kızı Ümmü Habîbe (radiyallâhu anhâ) anlatı­yor; 'Yâ RasuluIIah! Kız kardeşim Ebû Süyân'm kızıyla evlen' de­dim. Bana; 'gerçekten bunu istiyor musun?' dedi. Ben; 'evet, kız kardeşimin benimle 'hayırda ortağım' olmasını istiyorum' dedim. Bunun üzerine Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) 'o bana helal değildir...' buyurdu.[377]

 
Hatırlatmalar:
 

1. Bir adam, bir kadınla evlendikten sonra, onun kız karde­şiyle de evlenirse, son yaptığı evlilik batıldır, hâkim tarafından boşandırılırlar.[378]

2. İki kız kardeşle birden evli oian'kâfir biri, daha sonra Müs­lüman olduğu takdirde, ikisinden birini boşar.

RasuluIIah (sallallâhu aleyhi ve seilem) döneminde bir adam Müslüman olduğunda iki kız kardeşle birden evli bulunuyordu. Adam; 'Yâ RasuluIIah! Ben Müslüman oldum; ama nikâhım altında iki kız kardeş birden bulunmakta' dedi. Bunun üzerine RasuluIIah (sallallâhu aleyhi ve sellem) «ikisinden birini seç [di­ğerinden ayrıl]» buyurdu.[379]

b) Bir kadınla halasını veya teyzesini birlikte nikahlamak ha­ramdır:

Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem); 'bir kadın, hala­sı veya teyzesiyle bir arada nikâhlanamaz [380] buyurmuştur.

İlim ehlinden kabul edilen âlimler, 'bir erkeğin, bir kadını halasıyla veya teyzesiyle birlikte nikâhlayamayacağı konusunda' icmâ etmişlerdir. Hala ve teyzenin öz veya mecazi olması fark etmez. Mecazî olanlar şunlardır; Dedenin kız kardeşi, dedenin babasının kız kardeşi ve üst soy grubu; anne annenin kız kardeşi, anne ve baba bir ninenin annesi ve üst soy grubu. Bu konunun kolayca öğrenilmesi için şöyle özetlenebilir; 'Aralarında kan veya süt bağı bulunanların evlenmeleri birbirlerine haramdır.[381]

c) Evli veya iddet bekleyen kadınlarla nikahlanmak haramdır. Esir kadınlar ile kocası kâfir olan bir kadın Müslüman olduğunda bu hükmün dışındadır. Çünkü Yüce Allah; '.. .Evli kadınlarla ev­lenmeniz de haram kılındı. Sahip olduğunuz cariyeler müstesna, bunlar, Allah'ın üzerine farz kıldığı hükümlerdir [382] buyurmuş­tur. Ayet, 'evli kadınlarla evlenmek size haram kılınmıştır. Ancak esir kadınlar hariçtir' manasındadır. İbn Abbâs (radiyallâhu anh) 'evli kadınlarla evlenmek zinadır. Ancak esir kadınlar hariçtir' de­miştir. Bu ifadenin benzerini İbn Mesûd ve selef âlimlerden bir­çoğu da söylemiştir. Ayeti kerîmenin nüzul sebebi de bu anlamı teyit etmektedir. 'Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) Huneyn günü Evtâs'a bir ordu göndermişti. Ordu düşmanla karşılaşmış, düşmanı yenmiş ve esirler alınmıştı. Rasulullah 'in sahabelerinden bazıları, esir aldıkları kadınların, müşriklerle evli olmaları nede­niyle onlara yakın durmaktan çekinmişlerdi. Bunun üzerine Azız ve Celîl Allah; '...Evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılındı Sahip olduğunuz cariyeler müstesnadır  âyetini indirdi. Yani esir aldığınız kadınlar iddet süreleri tamamlandığı zaman sizlere helaldir, buyruldu'.[383]

Bir kâfirle evli olan bir kadın, Müslüman olduğu zaman evlenilmesi mubah olan namuslu kadınlardan sayılır. Çünkü Müs­lüman olmasıyla birlikte kâfir kocasından boşanmış olur. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur; 'Ey iman edenler! Mümin kadın­lar hicret ederek size gelirlerse onları imtihan edin. Allah onların imanlarını çok iyi bilir. Onların mümin kadınlar olduklarını öğrenirseniz, inkarcılara geri çevirmeyin. Bu kadınlar, o inkarcılara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar. İnkarcıların bu kadınlara verdikleri mehirleri iade edin: Bu kadınların mehirleri-ni kendilerine verdiğiniz zaman, onlarla evlenmenizde bir engel yoktur. İnkarcı kadınları nikâhınızda tutmayın; onlara verdiğiniz mehri isteyin; inkarcı erkekler de hicret eden mümin kadınlara verdikleri mehirleri istesinler. Allah'ın hükmü budur; aranızda O hükmeder. Allah bilendir, Hakîm'dir.[384]

d) Bir adam hanımını üç defa boşadığı zaman, o kadın başka biriyle sahih bir evlilik gerçekleştirmediği sürece boşayan kocasına helal olmaz. Çünkü Yüce Allah; 'Bundan sonra kadını boşarsa, kadın başka birisiyle evlenmedikçe bir daha kendisine helal olmaz. Eğer ikinci koca da onu boşarsa, Allah'ın yasalarını koruyacaklarını sanırlarsa eski karı kocanın birbirlerine dönme­lerine bir engel yoktur. Bunlar, bilen kimseler için Allah'ın açıkla­dığı yasalardır [385] buyurmuştur. Bu konu 'talak/boşanma' bölü­münde ayntılı olarak zikredilecektir. -Inşaallah-.

e) Müşrik kadınlarla, -iman etmedikleri sürece- evlenilmesi haramdır. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmuştur; 'iman edinceye kadar, Allah'a şirk koşan kadınlarla evlenmeyin. İman etmiş bir cariye, beğenseniz bile müşrik bir kadından kesinlikle daha iyi­dir [386]  inkâra kadınları nikahınızda tutmayın.[387]

Eî-Misver bin Mahreme (radiyallâhu anh), Hudeybiye olayı­nı anlatırken, «bu âyet nazil olduğu zaman, Ömer'in nikahında iki müşrik kadın vardı, ikisini de hemen boşadı» demiştir.[388]

 
Hatırlatma:
 

Müşrik kadınlarla evlenmenin haramlığından, 'ehl-i kitap/ yahudi ve hıristiyan kadınlar' istisna tutulmuştur, müslüman bir erkek, Yahudi veya Hıristiyan bir kadınla evlenebilir. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmuştur; Mümin kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da na­muslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere mehir-lerini vermeniz şartıyla size helaldir.[389]

Müslüman bir kadının, ehl-i kitap veya diğer gayr-i müslim bir erkekle evlenmesi caiz değildir. Çünkü Sânı Yüce Allah şöyle buyurmuştur; '...îman edinceye kadar; müşrik erkeklerle mümin kadınları evlendirmeyin. İman etmiş bir köle, beğenseniz bile müşrik bir erkekten daha iyidir. Onlar ateşe çağırırlar.[390] 'Ey iman edenleri Mümin kadınlar hicret ederek size gelirlerse onları imtihan edin. Allah onların imanlarını çok iyi bilir. Onların mümin kadınlar olduklarını öğrenirseniz, inkarcılara geri çevirmeyin. Bu kadınlar, o inkarcılara helal değildir. Onlar da bunlara helal ol­mazlar. [391] Ayette evîenilmesi haram olan müşrik erkeklerden, ehi kitap istisna edilmediği için aslı üzere 'haram1 kalmıştır.

f) Tövbe edip, hayızla temizleninceye kadar zina eden ka-dınia evîenilmesi haramdır:

Bir erkeğin, zina eden bir kadınla, kadının da zina eden bir erkekle tövbe edinceye kadar evlenmesi haramdır. Çünkü Yüce Allah; 'Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadın­dan başkasıyla evlenemez; zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenebilir. Bu Müminlere haram kılınmıştır.[392]

Amrb. Şuayb, babasından ve dedesinden naklediyor; 'Mek­ke'den esirleri Medine'ye götürürdü. Mekke'de "Anak" denilen fahişe bir kadın daha vardı. Bu kadın Mersed'in dostu idi. ... Mersed, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellemj'e gelerek; «Ey Allah'ın Rasulü! Anak ile evlenebilir miyim?» dedi. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), sustu hiçbir cevap vermedi, sonra Nur sûresi 3. ayet nazil oldu: 'Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkasıyla evlenemez; zina eden ka­dınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenebilir. Bu Müminlere haram kılınmıştır' Bunun üzerine Rasulullah (sallallâ­hu aleyhi ve sellem) âyeti bana okudu ve; «Sen, O kadınla evlen­me» buyurdu.[393]

Zina eden kadın tövbe ettiği zaman ayet-i kerîmede belirti­len evlenme yasağı ortadan kalkar. Çünkü Peygamberimiz (sal­lallâhu aleyhi ve sellem); 'Günahından dolayı tövbe eden, günah işlememiş gibidir [394] buyurmuştur. Zinadan tövbe eden kadın­ların bir hayız dönemiyle temizlenmeleri şarttır. Çünkü Peygam­berimiz esir kadınlar hakkında şöyle buyurmuştur; 'Hamile (esir) kadınla doğumunu yapıncaya kadar; hamile olmayanlarla da hayız görünceye kadar ilişkiye girilmez.[395] Esir kadınlarla ilişki için hayız görünceye kadar beklenilmesi şartı, rahimlerinin te­mizlenmesi içindir. Bu nedenle zina eden kadınlarda aynı hükme tabidir. -Allah en doğrusunu bilir.

g) İhramlı kadınla -ihramda çıkıncaya kadar- evlenmek haramdır. İhramlı erkeğe de, ihramlı kadına da nikah kıymak caiz değildir. Şayet ihramlı olmalarına rağmen nikah kıyarlarsa, -âlimİerin çoğunluğuna göre- nikahlan geçersizdir. Osman bin Affân (radiyallâhu anh) anlatıyor; 'Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem); «İhramlı olan nikah kıyamaz, nikahlanamaz ve dünür düşemez» buyurdu.[396]

h) Dört evli olan kişinin, beşinci hanımla evlenmesi haram­dır. Çünkü Yüce Ailah; '...Beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın.[397] buyurmuştur. Evlilik konusunda Müslümanlara verilen ruhsat dört hanımla sınırlıdır. Rasuiullah'ın dışında hiçbir Müslüman için dörtten fazla hanımla ve mehirsiz evlenmek helal değildir. Alimler bu konuda icmâ etmiştir. Dörtten fazla evli olan bir müşrik, Müslüman olduğu takdirde ona, dör...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Kendileriyle evlenmenin geçici haram olduğu kadınlar
« Posted on: 29 Ekim 2020, 13:37:47 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kendileriyle evlenmenin geçici haram olduğu kadınlar rüya tabiri,Kendileriyle evlenmenin geçici haram olduğu kadınlar mekke canlı, Kendileriyle evlenmenin geçici haram olduğu kadınlar kabe canlı yayın, Kendileriyle evlenmenin geçici haram olduğu kadınlar Üç boyutlu kuran oku Kendileriyle evlenmenin geçici haram olduğu kadınlar kuran ı kerim, Kendileriyle evlenmenin geçici haram olduğu kadınlar peygamber kıssaları,Kendileriyle evlenmenin geçici haram olduğu kadınlar ilitam ders soruları, Kendileriyle evlenmenin geçici haram olduğu kadınlarönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &