ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Biyoğrafi Dünyası > Hanım Sahabeler > Aişe Bint Ebi Bekr (R.Anha)
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Aişe Bint Ebi Bekr (R.Anha)  (Okunma Sayısı 2555 defa)
13 Mart 2009, 16:23:47
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 13 Mart 2009, 16:23:47 »

«Kızım; durumu sabırla karşıla! Vallahi, kendisini seven bir kocanın güzel karısının, ortaklan da varsa, onun hakkında çok dedikodu ederler.»[1]

Bisetin (peygamberliğin) onuncu senesinin Ramazanın onunda Hz. Muhammed (S.A.V)'in çocuklarının annesi, evinin kadını, cihadda ortağı Hz. Hadîce'nin vefatından birkaç gün sonra hatıralarıyla yalnız iken; Rasûlüllah'ın (S.A.V) süt kardeşi Osman İbn Maz'un'un hanımı Havle Bint Hakîm Rasûlüllah'a (S.A.V) gidip :

—  Ey Allah'ın elçisi evlenir misin? diye sordu. Rasûlüllah (S.A.V) :

—  Kiminle? dedi.                                                                               

Havle Bint Hakîm :

—  Kız istersen kızla, dul, istersen dulla, dedi. Hz. Peygamber (S.A.V) sordu ;

—  Kız olan kimdir? Havle Bint Hakîm :

—  Allah'ın kullarından sana en lâyık olan kız,   Ebû Bekr'in  kızı Aîşe dedi.

Rasûlüllah (S.A.V) tekrar sordu.

—  Dul olan kim ya?

Havle Bint Hakîm cevap verdi :

—  Sevde Bint Zem'a. Sana iman etmiş, dininde sana uymuştur. Rasûlüllah (S.A.V) :

—  Git, benim hakkımda onlarla konuş, dedi.

Havle, Ebû Bekr'in evine gitti. Ummu Rûman'ı buldu ve ona :

—Ummu Rûman! Allah size hayır ve bereketten ne eriştirdi, bi­liyor musunuz? diye sordu.

Aîşe'nin annesi :

—- Nedir o? dedi.

Havle Bint Hakîm :

—- Rasûlüllah (S.A.V) beni, Aîşe'yi istemek için gönderdi.

Ummu Rûman sordu :

—  Aîşe ona uygun olur mu? O, Peygamber'in (S.A.V) kardeş kızıdır. İstersen Ebû Bekr'i bekle o, şimdi gelecek.

Ebû Bekr geldi. Havle Bint Hakîm :

—  Ebû Bekr! Allah size hayır ve bereketten ne eriştirdi, biliyor musunuz? dedi.

Ebû Bekr:

— Nedir o? diye sordu. Havle Bint Hakîm :

Rasûlüllah (S.A.V) beni Aîşe'yi istemek İçin gönder Ebû Bekr:

—  Ona uygun (helâl) olur mu? Aîşe kardeşinin kızıdır

Havle Bint Hakîm Peygamber'e (S.A.V) dönüp durumu anlattı. Rasûlüllah (S.A.V) şöyle dedi :

—  Ona tekrar git ve şunu söyle : Sen benim İslâm'da (din) kardeşimsîn. Senin kızın bana helâldir.

Havle Bİnt Hakîm Ebû Bekr'e gitti. Ummu Rûman şöyle dedi.

—  İyi ama Mut'im İbn Adiyy, Aîşe'yi oğlu Cubeyr'e İstedi ve ona z kesildi. Verilmiş olan bir sözden cayılmaz ama Ebû Bekr sözün­den döndü. Şöyle ki:

Ebû Bekr hemen Mut'im İbn Adîyy'in evine gitti.   Onun yanında karısı Ummu Cubeyr de vardı Ebû Bekr:

—  Aîşe'nin evlenmesi hakkında ne diyorsunuz? diye sordu. Mut'im İbn Adîyy hanımına :

—  Hanım! Ne diyorsun? dedi. Mut'im'in hanımı

—  Herhalde, oğlumuzu senin kızınla evlendirirsek, onu da kendi dinine sokarsın, dedi.

Ebû Bekr Mut'im İbn Adîyy'e :

—  Sen de mi böyle söylüyorsun? dedi. Mut'im İbn Adîyy:

—  O, duyduğunu benim de katıldığım sözü söylüyor diye  cevap verdi.

Ebû Bekr, verdiği sözden dönmesine bir engel bırakmayan Al­lah'a hamdetmekten duyduğu rahatlıkla evine dönüp Havle'ye :

—  Rasûlüllah'ı bana çağır, dedi.

Rasûlüllah (S.A.V) geldi ve bîsetin (peygamberliğin) onuncu yıl Şevval ayında yedi yaşındaki Aîşe'yle nikahlandı.

İki aziz ve vefakâr dost arasında hısımlık kurulduğuna ait haberin ortaya çıkışı Mekke'lileri şaşırtmadı. Gayet normal ve beklenen bir haberi karşılarmiş gibi karşıladılar. İslâm düşmanlarından hiç biri ko­nuşacak   söz   bulamadı.   En   azılı düşmanlar   bile   Hz. Muhammed (S.A.V)'in Hz. Aîşe ile evlenmesinde kötülenecek bir yan veya itham edilecek bir kusur göremediler. Halbuki onlar, iftira ve zulüm d sa, kötülemeye bir yol buldular mı hemen o yoldan yürürlerdi.

Ne diyebilirlerdi ki?

En uzak ihtimalle de olsa, daha yedi yaşına yeni basmış bir kız çocuğuna dünür olmayı mı kotüieyeceklerdi?

Ama daha önce Cübeyr b. Mut'im için İstenmişti. Hattâ Ebû Bekr, bunun içiin Havİe'ye «evet» sözünü, Cübeyr b. Mut'im'in İs­lâm'a karşı katı tutumunu görünceye kadar söyleyememişti.

Hz. Ömer (r.a) Hz. Ebû Bekr (r.a)'e genç kızı Hafsa ile evlenme­sini teklif ettiğinde Hafsa ile Ebû Bekr arasındaki yaş farkı, Rasûlüllah'la Hz. Aîşe arasındaki yaş farkı kadardı. O günün örf âdeti böy­leydi ve gayet normaldi...

Ama Hz. Aîşe ile olan bu evlilik, Hz. Muhammed (S.A.V)'in haya­tını yazan bazı tarihçileri çok meşgul etmiştir. Onlar bu evliliğe, için­de yaşadıkları modern asrın gözlüğüyle bakmışlar ve böyle bir evlili­ği akılları almamıştı. Halbuki bu Asyalılarda âdettir. Bu âdetin doğu Avrupa'da uygulanmakta olduğunu düşünmemişlerdir. Bu ha! İspanya ve Portekiz'de gayet normal karşılanır. Bugün bu çeşit evlilik, Birleşik Amerika'nın uzak dağlık bölgelerinde âdet dışı değildir..

Rasûlüllah (S.A.V) hicret etti mescidini ve odalarını inşa etti. Sonra Zeyd İbn Harîse ve mevlâsı (azatlı kölesi) Ebû Rafî'i kızlarını getirmesi için Mekke'ye geri gönderdi. Ebû Bekr de onların yanında Abdullah İbn Uraykıt ed-Deylî'yi iki deveyle birlikte gönderdi. Oğlu Abdullah'a ailesini getirmesini yazdı... Zeyd İbn Harîse, Ebû Rafî' ve Abdullah İbn Ebî Bekr Rasûlüllah'ın (S.A.V) ailesiyle Ebû Bekr'in aile­sini yola çıkardılar. Rasûlüllah'ın şehrine geldiklerinde Aîşe, Ebû Bekr'in ailesinin yanında kaldı. Rasûlüllah'ın (S.A.V) ailesi de mesci­din etrafındaki odalarda kaldılar.

Ebû Bekr Rasûlüllah'a (S.A.V) sordu :

— Ya Rasûlüllah! Seni ailenle (Aîşe'yie) birlikte kalmaktan n eden şey nedir?

Peygamber (S.A.V):

— Mehir diye cevap verdi.

Ebû Bekr es-Sıddîk ona oniki okıyye ve bir neş (yarım okıyye) verdi. Rasûlüllah onları Aîşe'ye mehir olarak takdim etti, Böylece lekke'deki nikâhtan üç yıl sonra Şevval ayında düğünleri oldu.

Hicretten birkaç ay sonra Ebû Bekr [r.a) Rasûlüllah (S.A.V)'e ü? îne önce Mekke'de kıyılan nikâhın zifafının yapılmasını söyledi.

Rasûlüllah (S.A.V)'de bunu kabul etti. Ensar'dan bazı erkek ve admlarla birlikte, Ebü Bekr'in ailesi ile beraber misafir olduğu Hazrec gulları yurdundaki evine gitti.

Aîşe düğününü şöyle anlatır:

«Rasûlüllah (S.A.V) evimize geldiğinde Ensar'dan bir takım ka­in ve erkekler de toplandılar. Ben İki hurma dalı arasındaki salm­akta sallanırken annem beni oradan indirip eve getirdi. Saçlarımı üzeltti ve biraz su ile yüzümü sildi. Beni kapının yanına kadar gö-ürdü. Heyecanım yatişıncaya kadar beni orada durdurdu. Sonra içeriye soktu. Rasûlüllah (S.A.V) bizim evdeki sedirin üzerinde oturuyordu, beni onun kucağına oturttu ve :

«Bunlar senin ailen halkıdır. Allah onlarda senin için bereket ialketsin, onlar için de sende bereket ihsan etsin.» diye dua etti.»

Kadın ve erkekler kalkıp evden çıktılar. Rasûlüllah (S.A.V) evim­le benimle zifafa girdi. Benim düğünümde ne bir deve, ne de bir koyun kesilmedi. Ben o vakit dokuz yaşındaydım. Sa'd b. Ubâde, daha ince de Rasûlüllah (S.A.V)'e gönderdiği büyük bir kapla bize düğün 'emeği gönderdi.»

«Aynı şekilde, onlara bir tas süt getirildi. Rasûlüllah (S.A.V) ön-ian bir miktar içti. Sonra yeni gelin utanarak geri kalanını içti»

Aîşe nahif vücutlu, büyükçe gözlü, dalgalı saçlı, pembe beyaz sarlak yüzlü, tatlı bir gelin olmuştu. Gelin olunca yeni evine taşındı. bu ev kerpiç ve hurma dalları kullanılarak, mescidin etrafına yapılmış odalardan birisi idi. Odanın tabanında bir hasır serili, onun üstünde de içi hurma lifi dolu deri bir yatak vardı. Kapı olarak kıldan dökülmüş bir perde asılmıştı.

Bu sade ve mütevazı evde Aîşe kalabalık zevcelerden biri olarak /asayişim devam ettirmeye başladı. Aynı şekilde Rasûlüllah [S.A.VJ'in ve İslâm'ın hayatındaki yüce mevkiini de almaya başlamışti. Tarih günümüze ve daha sonraki zamanlara kadar bu hayatın akı­şını nakletti ve nakledecektir.

Rasûlüllah (S.A.V) Aîşe'ye şöyle dedi:

—  Sen bana üç defa rüyamda gösterildin. Melek seni bana yaz ipekten bir kumaş içinde getirip : Bu senin hanımın dedi. Ben yüzünü açtım. Bir de ne göreyim sensin. Bunun üzerine şunu söyle­dim. Eğer bu Allah'ın katındansa, onu yerine getirir.

Peygamberimiz (S.A.V) eşleri arasında Hz. Aîşe'ye karşı müstes­na bir sevgi gösterirdi.

Bir gün Amr b. As : «Yâ Resûlüllah!   Halkın,   Sana en sevgilisi kimdir?» diye sormuştu. Peygamberimiz (S.A.V) :

—  «Aîşe'dir!» buyurdu.

—  «Ya erkeklerden sevgili olanı kimdir?» diye sorunca da

—  «Aişe'nin babasıdır!» buyurdu.

Rasûlüllah (S.A.V) bir gün Aîşe'nin yanma girdi. Onun ktz çocuk­larıyla (oyuncaklarla) oynadığını gördü.

—  Bu nedir? Aîşe! dedi. Aîşe :

—  Süleyman'ın atları diye cevap verdi. Peygamber (S.A.V) buna gülerek karşılık verdi.

Vahiy Aîşe'n...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Aişe Bint Ebi Bekr (R.Anha)
« Posted on: 29 Şubat 2020, 15:02:09 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Aişe Bint Ebi Bekr (R.Anha) rüya tabiri,Aişe Bint Ebi Bekr (R.Anha) mekke canlı, Aişe Bint Ebi Bekr (R.Anha) kabe canlı yayın, Aişe Bint Ebi Bekr (R.Anha) Üç boyutlu kuran oku Aişe Bint Ebi Bekr (R.Anha) kuran ı kerim, Aişe Bint Ebi Bekr (R.Anha) peygamber kıssaları,Aişe Bint Ebi Bekr (R.Anha) ilitam ders soruları, Aişe Bint Ebi Bekr (R.Anha)önlisans arapça,
Logged
24 Ağustos 2012, 16:27:14
sen istersen

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 131


« Yanıtla #1 : 24 Ağustos 2012, 16:27:14 »

ne güzel bir talih maşallah rabbim bize de güzel talih yaz amin
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
11 Şubat 2019, 01:32:15
Esila Esma
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 415


« Yanıtla #2 : 11 Şubat 2019, 01:32:15 »

rabbim razı olsun güzel yönleri olan bi kıssa olmuş..hz.aişenin ilmi yönünü de çoktur nasiplanebilmeyi nasip etsin bizlere de ..dua ile..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &