> Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Hadis Kitaplığı > Mucemus-Sağir 1-100. Hadisler
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Mucemus-Sağir 1-100. Hadisler  (Okunma Sayısı 2654 defa)
15 Mart 2010, 10:51:43
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 15 Mart 2010, 10:51:43 »Mucemu´s-Sağir 1-100. Hadisler

Bu bölümde, Mucemu´s-Sağir´deki 1-100 arasındaki Hadisler yer alıyor.

Resûlullah Allah´tan neler istedi?
1. Enes (r.a.) rivayet ediyor:
Rabbimden üç şey istedim. İkisini verdi, birini vermedi. Birinci olarak ümmetime kendilerinden başka düşman musallat etmemesini istedim, onu bana verdi. İkinci olarak ümmetimi [umumî bir] kıtlıkla helak etmemesini istedim, onu da bana verdi. Üçüncü olarak, onları fırkalara ayırmamasını istedim. Bu isteğimi kabul etmedi.
Neseî, Kiyâmü´l-Leyt: 16; Tirmizî, Fitne:

Yatarken hangi dua okunmalı?
2. Berâ bin Âzib (r.a.) rivayet ediyor:
Kişi yatağına girdiğinde şu duayı okur da, şayet o gece ölürse, affedilmiş olur: "Allah´ım, yüzümü Sana çevirdim. Arkamı Sana dayadım. İşimi Sana emânet ettim, kendimi Sana teslim ettim. Bunu azabından kaçtığım ve rahmetini umduğum için yapıyorum. Senden kaçış ve kurtuluş ancak Sanadır. Senden kurtuluş ancak sana yönelmekledir. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin Peygambere iman ettim."
Tirmizt, Daavât:

3. Ebû Mûsa el-Eş´ari (r.a.) rivayet ediyor:
Ümmetim merhamete nail olmuş bir ümmettir. Allah ümmetimin azabını kendi ellerinden kılmıştır. Kıyamet günü geldiğinde Müslümanlardan her birinin eline diğer din mensuplarından bir kişi verilir ve bu onun ateşten kurtuluş fidyesi olur.
ibni Mâce, Zühd: 35; Taberânî, Mu´cemü´l-Evsat, 1:128, (1)

4. Mikdam bin Ma´di Kerih (r.a.) rivayet ediyor: İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelirki, yanında altın ve gümüşü olmayan hayattan tad alamaz.
Taberânî, Mu´cemü´l-Evsat, 3:141, (2290)

İstikâmet üzere olmak
5. Sevban (r.a.) rivayet ediyor:
İstikâmet üzere olun. Bunu tam başaramayacaksınız. O halde en hayırlı ameliniz namazdır. Kamil mü´minden başkası iyi abdest almaya ve abdestli kalmaya özen gösteremez.
İbni Mâce, Tahare: 4; Muvatta, Tahare: 36; Müsned, 5:363,(22432.)

En üstün olan iman, hicret ve cihaâ
6. İbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor:
En üstün iman, insanların senden emin olmasıdır. En üstün Müslümanlık, dilinden ve elinden insanların selâmette kalmasıdır. En üstün hicret, günahlardan kaçmadır. En üstün cihad, Allah yolunda şehid edilmen ve atını da boğazlamandır.
Ebû Davud, Cihad: 2; Müslim, İman: 64, 65; Tirmîzî, Kıyame:52; Nesaî, îman: 9, 11.

İslâmiyetin ahlâkî özelliği nedir?
7. Enes (r.a.) rivayet ediyor:
Her dinin ahlâkî bir özelliği vardır. İslâm dininin ahlâkî özelliği de hayadır.
İbıüMâce, Zühd: 17

8. Temim ed-Dârî (r.a.) rivayet ediyor:
Kim Allah yolunda bir at beslemek üzere arpa hazırlarsa, sonra da atını onunla yemlerse Allah her bir arpa tanesi karşılığında ona bir sevap yazar.
Mu´cemü´l-Evsat, 2:8, (1155); îbni Mâce, Cihad: 14.

9. İbni Abbas (r.a.) rivayet ediyor: Resûlullah (s.a.v.) muhanneslere lanet etti ve "Onları evlerinize sokmayınız" buyurdu.
İbni Mâce, Nikâh: 22; Buhâri, Libas: 62, Megâzî: 56, Nikâh: i 13; Müslim, Selâm: 32; Tirmizî, Edeb: 34; Ebû Dâvud, Libas: 27; Edeb:61; Muvatta, Vasiyyet: 5.

10. Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor: Dâvud da (a.s.) ancak elinin emeğini yerdi.
Buhârî, Büyü: 15; İbni Mâce, Ticâret: 1.

Makamın hesabı da sorulacak
11. İbni Ömer (r.a.) Resûulullahtan (s.a.v.) şöyle işittiğini rivayet ediyor:
Allah kıyamet gününde kullarından birini çağırır huzurunda durdurarak malının hesabını sorduğu gibi, makamının hesabını da sorar.

Hz. Hatice´nin fazileti
12. Abdullah bin Ebî Evfa (r.a.) rivayet ediyor: Cebrail bana şöyle dedi: "Hatice´yi Cennette inciden bir sarayla müjdele. Orada ne gürültü patırtı vardır, ne de yorgunluk ve meşakkat."
Buhârî, Bedü´1-Halk: 145; Müslim, Fezâilü"s-Sahabe: 71.

13. Ebü Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor: Namaz için kamet getirildiğinde, anık kendisi için kâ-met getirilen farz namazdan başka namaz kılınmaz.
Ibni Mâce, İkâme: 103; Müslim, Müsâfirîn: 63, 64; Dârimî, Salai: 149; Ebû Dâvud, Tatavvu: 5; Tirmizî, Salat: 312; Müsned, 2:437,(8354.)

14. Enes bin Mâlik (r.a.) rivayet ediyor: , İlim öğrenmek her Müslümana farzdır.
îbni Mâce, Mukaddime: 17(224).

Harp hiledir
15. Aişe (r.a.) rivayet ediyor: Savaş hiledir.
Buharı, Cihad: 157; Müslim, Cihad: 17, 18; Ebû Dâvud, Cihad: 92; îbni Mâce, Cihad: 28; Tirmizî, Cihad: 5.

Namazda gözleri yummak
16. İbni Abbas (r.a.) rivayet ediyor: Biriniz namaz kılarken gözünü yummasın.

Ticârette komşu hakkı
17. Câbir (r.a.) rivayet ediyor:
Şufa, ortaklardan birisinin diğerine teklif etmeden satma hakkına sahip olmadığı ev veya bir bahçedeki ortaklık hakkıdır. Kendisine arzedilen şahıs ya teklif edilen yeri sa-tin alır veya almaz.
Müslim, Müsâkat: İ33-İ35.

Rahmet ve azap taşıyıcısı
18. Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:
Ömer bin Hattab (r.a.), "Resûlullaha (s.a.v.) rüzgar hakkında sormadığıma pişman olduğum kadar hiçbir şeye pişman olmadım" dedi.Ben (Ebû Hüreyre) rüzgar hakkında Resûlullaha sordum. "Yâ Resûlallah, rüzgar neyden meydana geliyor?" dedim. Şöyle buyurdu:
"Rüzgar Allah´ın estirmesiyledir. Onu rahmet veya azap için gönderir."

19. Ebû Bekir (r.a.) rivayet ediyor:
Resûlullah ile beraber oturuyordum. Bir adam geldi, ab-dest aldı. Ayaklarında kuru bir yer kaldı. Resûlullah ona, "Git, abdestini tamamla" buyurdu. O da gidip tamamladı.

Yasaklanan bâzı ticâret şekilleri
20. Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor: Resûlullah (s.a.v.) muhakaladan, müzâbeneden ve mülâ-beseden nehyetti. Sigar nikâhını da yasakladı.
Buharı, Büyü: 82; Müslim, Büyü: 105; Neşet, Muzam´a: 45; Mu-vatîa: Büyü: 23-25; EbûDâvud, Büyü: 18.

Cafer bin Ebî Tâlib´in fazileti
21. Ebû Cuheyfe babasından rivayet ediyor:
Cafer bin Ebî Tâiib Habeşistan´dan dönmüştü. Resûlul-lah (s.a.v.) onu karşıladı, alnından öptü ve şöyle buyurdu:
"Hangisine sevineceğimi bilemiyorum. Hayber´in fethine mi, yoksa Cafer´in dönüşüne mi sevineyim?"

Şüpheli şeylerden sakınmak
22. İbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor:
Helâl de bellidir, haram da bellidir. Öyle ise helâl mı haram mı olduğunda şüphe ettiğin şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.
İbni Mâce, Fiten: 14.

23. Câbir (r.a.) rivayet ediyor:
İşçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz.
l´bni Mâce, Rehine: 4

Hasta ziyaretinde ne demeli?
24. Abbas (r.a.) rivayet ediyor:
Hastanın yanına giren biri yedi defa "Büyük Arşın Rabbi olan Büyük Allah´tan sana şifâ vermesini istiyorum" derse, eğer hastanın eceli gelmemişse şifâ bulur.

Rükûda bel nasıl olmalı?
25. Enes (r.a.) rivayet ediyor:
Resûlullah (s.a.v.) rükûya gittiği zaman, eğer sırtına su dolu bir bardak konulsa, düzgün duruşundan o bardak karar kılar, düşmezdi.

Mü ´mine eziyet etmemek
26. Câbir (r.a.) rivayet ediyor:
Sarımsak, soğan, pırasa ve turp gibi sebzeleri yiyen mescidimize yaklaşmasın. Çünkü Ademoğlunun rahatsız olduğu şeyden melekler de rahatsız olurlar.
Mu´cemü´l-Evsat, 1:154, (193); Buhârî, Ezan: 155.

Kişinin güvence verdiği şahsı öldürmesi
26. Ömer bin el-Hamık el-Huzaî (r.a.) rivayet ediyor:
Kim bir kimseye canı konusunda güvence verip de sonra onu öldürürse, ben o katilden beriyim. İsterse öldürülen kimse kâfir olsun.
Mu´cemü´l-Evsat, 5:138, (4264.)

Peygamberimizin sarığı
28. Câbir (r.a.) rivayet ediyor:
Resûlullah Mekke´nin fethi günü Mekke´ye girerken
başında siyah bir sarık vardı.
Tİrmizî, Libas: 11.

"Rahmetim gazabımı geçmiştir"
29. Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor: Resûlullah (s.a.v.) Allah´ın şöyle buyurduğunu bildirdi: "Ben noksanlardan son derece münezzeh ve mukaddesim. Rahmetim gadabımı geçti. Rahmetim gadabımı geçti."

Kıyamet yakındır
30. Ebû Said el-Hudrî (r.a.) rivayet ediyor:
Suru üfieyecek olan İsrafil (a.s.) yüzünü çevirmiş, onu ne zaman üfleyeceği emrini beklerken ben nasıl dünya nimetlerinden lezzet alabilirim?
Sahabîler, "Ey Allah´ın Resulü, bize ne yapmamızı emredersiniz?" diye sordular.
Resûlullah (s.a.v.) "Hasbünal...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Mucemus-Sağir 1-100. Hadisler
« Posted on: 01 Temmuz 2022, 16:52:51 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Mucemus-Sağir 1-100. Hadisler rüya tabiri,Mucemus-Sağir 1-100. Hadisler mekke canlı, Mucemus-Sağir 1-100. Hadisler kabe canlı yayın, Mucemus-Sağir 1-100. Hadisler Üç boyutlu kuran oku Mucemus-Sağir 1-100. Hadisler kuran ı kerim, Mucemus-Sağir 1-100. Hadisler peygamber kıssaları,Mucemus-Sağir 1-100. Hadisler ilitam ders soruları, Mucemus-Sağir 1-100. Hadisler önlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &